Luzino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
16 471
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
104 953 376,82 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 838 442 zł
16.04%
CIT
459 000 zł
0.44%
Podatki od nieruchomości
7 041 276 zł
6.71%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 442 865 zł
8.04%
Dotacje
34 605 543,82 zł
32.97%
Subwencje
26 981 323 zł
25.71%
Pozostałe dochody
10 584 927 zł
10.09%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
116 639 693,40 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 955 606,87 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
18 955 606,87 zł
Wydatki bieżące
84%
97 684 086,53 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
39 283 073,91 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 805 851,50 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 825 814,53 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 502 522,06 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
8 225 912,82 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 812 125,95 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 893 186,21 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 418 333,81 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 843 875,93 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
955 791,07 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
782 800,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
528 730,61 zł
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
393 959,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
372 300,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
395 416,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
18 955 606,87 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.23%
Infrastruktura
43.77%
Ochrona środowiska, oświata i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
10 658 409,06 zł
8 297 197,81 zł
Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

 • Projekt studni głębinowej w Kębłowie - 25 000,00 zł
 • Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino oraz nadzór inwestorski - 804 000,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Sychowo i pompowni Milwino - 95 000,00 zł
 • Przejęcie sieci wodociągowych - 35 000,00 zł
 • Nadzór inwestorski nad budową przejmowanych sieci wodociągowych - 28 000,00 zł
Całkowity koszt
987 000,00 zł
Wodociągi - projekty

Wodociągi - projekty

 • Projekt wodociągu ul. Kasztanowa w Wyszecinie - 3 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej w m. Luzino, ul.Przemysłowa, dz. Nr 211/5 - 4 305,00 zł
 • Projekt wodociągu ul Jodłowa w Luzinie - 3 000,00 zł
 • Projekt wodociągu ul. Spacerowa w Dąbrówce - 11 500,00 zł
 • Projekt wodociągu ul. Długa w Tepczu - 6 000,00 zł
Całkowity koszt
27 805,00 zł
Wodociągi - budowa i nadzór

Wodociągi - budowa i nadzór

 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Kasztanowej w Wyszecinie i nadzór nad zadaniem - 17 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul Przemysłowej w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 14 300,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Łączna w Luzinie - 6 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Jodłowa w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 36 100,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Hallera w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 88 000,00 zł
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Borówkowa w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 31 100,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Topazowa w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 36 300,00 zł
 • Wymiana wodociągu ul.Mickiewicza w Luzinie - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
328 800,00 zł
Wodociągi - budowa i nadzór c.d.

Wodociągi - budowa i nadzór c.d.

 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Modrzewiowej w Kochanowie - 40 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Dmowskiego w Sychowie - 30 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie i nadzór nad zadaniem - 19 550,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Graniczna w Milwinie o nadzór nad zadaniem - 27 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wspólnej w Milwinie - 61 800,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Długiej w Tępczu i nadzór nad zadaniem - 52 800,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Potokowa w Barłominie - 9 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka i nadzór nad zadaniem - 331 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Barłomino i nadzór nad zadaniem - 275 000,00 zł
Całkowity koszt
846 150,00 zł
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

 • Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie" - 150 000,00 zł
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 2 350 000,00 zł
 • Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków - 23 000,00 zł
Całkowity koszt
2 523 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i zakupy

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i zakupy

 • Projekt kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie - 3 000,00 zł
 • Zakup gruntu ( działki nr 395/50 w Kębłowie) na pompownię ścieków - 7 854,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji przy ul.Mickiewicza w Luzinie" - 6 000,00 zł
 • Zakup kosiarki - 23 000,00 zł
Całkowity koszt
39 854,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa i nadzór

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa i nadzór

 • Budowa odcinka kanalizacji ul. Granitowa w Kębłowie i nadzór nad zadaniem 41 000,00 zł
 • Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Długosza w Kębłowie i nadzór nad zadaniem - 36 000,00 zł
 • Wykonanie odcinka kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie i nadzór nad zadaniem - 9 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji przy ul. Mickiewicza w Luzinie (skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Wyszyńskiego) i nadzór nad zadaniem - 25 600,00 zł
 • Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie i nadzór nad zadaniem - 19 550,00 zł
 • Przejęcie sieci kanalizacyjnych i nadzór nad budową przejmowanych sieci kanalizacyjnych - 23 000,00 zł
Całkowity koszt
154 150,00 zł
Drogi gminne - dokumentacja

Drogi gminne - dokumentacja

 • Wykonanie dokumentacji technicznej:
  - na budowę łączącej ul. Sosnową z ul. Ppłk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Poprawienie komunikacji między ul. Ppłk. Lubowiedzkiego, ul. Sosnową oraz ul. Leśną i Łąkową - 20 000,00 zł
  - na budowę ul. Wiśniowej w Luzinie - ZRiD - 55 000,00 zł
  - na budowę ul. Lewińskiego w Robakowie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych - 25 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:
  - Remont nawierzchni ul. Wielki Las w Luzinie - 9 840,00 zł
  - Utwardzenie ul.Żeromskiego w Luzinie - 9 287,00 zł
  - Utwardzenie ul.Przyleśnej w Luzinie - 9 840,00 zł
  - Utwardzenie ul.Cisowej w Luznie - 6 519,00 zł
  - Utwardzenie ul.Kwiatowej w Robakowie - 7 073,00 zł
  - Utwardzenie ul.Lipowej w Zelewie - 8 733,00 zł
  - Utwardzenie ul.Szkolnej w Sychowie - 7 073,00 zł
 • Projekt ul. 11 Listopada w Kębłowie - 7 500,00 zł
Całkowity koszt
165 865,00 zł
Utwardzenie dróg gminnych

Utwardzenie dróg gminnych

 • Utwardzenie nawierzchni:
  - ul. Sobieskiego w Kębłowie (odcinek od ul. Ludowej do sklepu) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 143 000,00 zł
  - ul. Św. Jadwigi w Kębłowie kostką betonową oraz nazdór inwestorski nad zadaniem - 220 000,00 zł
  - ul. Żeromskiego w Luzinie płytami JOMB oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 150 000,00 zł
  - ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 150 000,00 zł
  - ul. Cisowej i Bukowej w Luzinie płytami JOMB oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 162 000,00 zł
  - odcinaka ul.Partyzantów w Luzinie - 60 000,00 zł
  - ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie (odcinek od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 457 000,00 zł
Całkowity koszt
1 342 000,00 zł
Utwardzenie dróg gminnych c.d.

Utwardzenie dróg gminnych c.d.

 • Ułożenie płyt:
  - ul. Okrężna w Kębłowie wraz z projektem i nadzorem inwestorskim - 40 500,00 zł
  - ul. 11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim - 10 000,00 zł
  - ul. Kwiatowa w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim - 100 000,00 zł
  - ul. Św. Antoniego i Ziemska w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim - 80 000,00 zł
  - ul. Szkolna w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim - 30 000,00 zł
  - ul. Lipowa w Barłominie wraz z nadzorem inwestorskim - 278 275,00 zł
 • Ułożenie kostki betonowej ul. Fiołkowa w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim nad zadaniem - 90 000,00 zł
Całkowity koszt
628 775,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie dróg gminnych

Pozostałe zadania w zakresie dróg gminnych

 • Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 970 000,00 zł
 • Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej oraz nadzór inwestorski nad zadaniem - 824 160,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 238 180,00 zł
 • Wykonanie asfaltu na ul.Wielki Las w Kębłowie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 250 000,00 zł
 • Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego oraz nadzór inwestorski - 530 252,06 zł
 • Zakup rębaka do drewna - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
2 872 592,06 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Orzechowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem

Całkowity koszt
193 500,00 zł
Infrastruktura piesza i rowerowa

Infrastruktura piesza i rowerowa

 • Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie oraz nadzór inwestorski - 217 160,00 zł
 • Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie - 41 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka oraz nadzór inwestorski - 197 418,00 zł
Całkowity koszt
455 578,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wykonanie oświetlenia parkingu przy UG w Luzinie - 25 340,00 zł
 • Projekty techniczne oświetlenia drogowego - 60 000,00 zł
 • Zadania w zakresie oświetlenia realizowane z Funduszu Sołeckiego - 8 000,00 zł
Całkowity koszt
93 340,00 zł
Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Realizacja projektu "Odnawialne żródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino"

Całkowity koszt
6 239 856,00 zł
Komendy Wojewódzkie Policji

Komendy Wojewódzkie Policji

Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzikiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu

Całkowity koszt
65 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luzino- dotacja dla OSP

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Sport

Sport

 • Tablica wyników wraz z nagłośnieniem na boisko główne przy hali sportowej - 18 050,00 zł
 • Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 5 221,81 zł
 • Zadanie "Aktywne sołectwo Milwino-montaż siłowni zewnętrznej" wraz z nadzorem inwestorskim - 45 260,00 zł
Całkowity koszt
68 531,81 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • "Budowa Przedszkola w Luzinie" - 20 000,00 zł
 • Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino - 800 000,00 zł
Całkowity koszt
820 000,00 zł
Rewitalizacja wsi

Rewitalizacja wsi

 • Wykonanie projektów budowlanych i technicznych dla zadania " Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej" - 57 810,00 zł
 • Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
72 810,00 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt
281 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Uzdatnianie wody

Całkowity koszt

987 000,00 zł

Uzdatnianie wody

 • Projekt studni głębinowej w Kębłowie - 25 000,00 zł
 • Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino oraz nadzór inwestorski - 804 000,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Sychowo i pompowni Milwino - 95 000,00 zł
 • Przejęcie sieci wodociągowych - 35 000,00 zł
 • Nadzór inwestorski nad budową przejmowanych sieci wodociągowych - 28 000,00 zł
Wodociągi - projekty

Całkowity koszt

27 805,00 zł

Wodociągi - projekty

 • Projekt wodociągu ul. Kasztanowa w Wyszecinie - 3 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej w m. Luzino, ul.Przemysłowa, dz. Nr 211/5 - 4 305,00 zł
 • Projekt wodociągu ul Jodłowa w Luzinie - 3 000,00 zł
 • Projekt wodociągu ul. Spacerowa w Dąbrówce - 11 500,00 zł
 • Projekt wodociągu ul. Długa w Tepczu - 6 000,00 zł
Wodociągi - budowa i nadzór

Całkowity koszt

328 800,00 zł

Wodociągi - budowa i nadzór

 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Kasztanowej w Wyszecinie i nadzór nad zadaniem - 17 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul Przemysłowej w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 14 300,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Łączna w Luzinie - 6 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Jodłowa w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 36 100,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Hallera w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 88 000,00 zł
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Borówkowa w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 31 100,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Topazowa w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 36 300,00 zł
 • Wymiana wodociągu ul.Mickiewicza w Luzinie - 100 000,00 zł
Wodociągi - budowa i nadzór c.d.

Całkowity koszt

846 150,00 zł

Wodociągi - budowa i nadzór c.d.

 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Modrzewiowej w Kochanowie - 40 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Dmowskiego w Sychowie - 30 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie i nadzór nad zadaniem - 19 550,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Graniczna w Milwinie o nadzór nad zadaniem - 27 000,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wspólnej w Milwinie - 61 800,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu przy ul. Długiej w Tępczu i nadzór nad zadaniem - 52 800,00 zł
 • Budowa odcinka wodociągu ul. Potokowa w Barłominie - 9 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka i nadzór nad zadaniem - 331 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Barłomino i nadzór nad zadaniem - 275 000,00 zł
Oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

2 523 000,00 zł

Oczyszczalnie ścieków

 • Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie" - 150 000,00 zł
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie i nadzór nad zadaniem - 2 350 000,00 zł
 • Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków - 23 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i zakupy

Całkowity koszt

39 854,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i zakupy

 • Projekt kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie - 3 000,00 zł
 • Zakup gruntu ( działki nr 395/50 w Kębłowie) na pompownię ścieków - 7 854,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji przy ul.Mickiewicza w Luzinie" - 6 000,00 zł
 • Zakup kosiarki - 23 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa i nadzór

Całkowity koszt

154 150,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa i nadzór

 • Budowa odcinka kanalizacji ul. Granitowa w Kębłowie i nadzór nad zadaniem 41 000,00 zł
 • Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Długosza w Kębłowie i nadzór nad zadaniem - 36 000,00 zł
 • Wykonanie odcinka kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie i nadzór nad zadaniem - 9 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji przy ul. Mickiewicza w Luzinie (skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Wyszyńskiego) i nadzór nad zadaniem - 25 600,00 zł
 • Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie i nadzór nad zadaniem - 19 550,00 zł
 • Przejęcie sieci kanalizacyjnych i nadzór nad budową przejmowanych sieci kanalizacyjnych - 23 000,00 zł
Drogi gminne - dokumentacja

Całkowity koszt

165 865,00 zł

Drogi gminne - dokumentacja

 • Wykonanie dokumentacji technicznej:
  - na budowę łączącej ul. Sosnową z ul. Ppłk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Poprawienie komunikacji między ul. Ppłk. Lubowiedzkiego, ul. Sosnową oraz ul. Leśną i Łąkową - 20 000,00 zł
  - na budowę ul. Wiśniowej w Luzinie - ZRiD - 55 000,00 zł
  - na budowę ul. Lewińskiego w Robakowie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych - 25 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:
  - Remont nawierzchni ul. Wielki Las w Luzinie - 9 840,00 zł
  - Utwardzenie ul.Żeromskiego w Luzinie - 9 287,00 zł
  - Utwardzenie ul.Przyleśnej w Luzinie - 9 840,00 zł
  - Utwardzenie ul.Cisowej w Luznie - 6 519,00 zł
  - Utwardzenie ul.Kwiatowej w Robakowie - 7 073,00 zł
  - Utwardzenie ul.Lipowej w Zelewie - 8 733,00 zł
  - Utwardzenie ul.Szkolnej w Sychowie - 7 073,00 zł
 • Projekt ul. 11 Listopada w Kębłowie - 7 500,00 zł
Utwardzenie dróg gminnych

Całkowity koszt

1 342 000,00 zł

Utwardzenie dróg gminnych

 • Utwardzenie nawierzchni:
  - ul. Sobieskiego w Kębłowie (odcinek od ul. Ludowej do sklepu) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 143 000,00 zł
  - ul. Św. Jadwigi w Kębłowie kostką betonową oraz nazdór inwestorski nad zadaniem - 220 000,00 zł
  - ul. Żeromskiego w Luzinie płytami JOMB oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 150 000,00 zł
  - ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 150 000,00 zł
  - ul. Cisowej i Bukowej w Luzinie płytami JOMB oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 162 000,00 zł
  - odcinaka ul.Partyzantów w Luzinie - 60 000,00 zł
  - ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie (odcinek od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 457 000,00 zł
Utwardzenie dróg gminnych c.d.

Całkowity koszt

628 775,00 zł

Utwardzenie dróg gminnych c.d.

 • Ułożenie płyt:
  - ul. Okrężna w Kębłowie wraz z projektem i nadzorem inwestorskim - 40 500,00 zł
  - ul. 11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim - 10 000,00 zł
  - ul. Kwiatowa w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim - 100 000,00 zł
  - ul. Św. Antoniego i Ziemska w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim - 80 000,00 zł
  - ul. Szkolna w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim - 30 000,00 zł
  - ul. Lipowa w Barłominie wraz z nadzorem inwestorskim - 278 275,00 zł
 • Ułożenie kostki betonowej ul. Fiołkowa w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim nad zadaniem - 90 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie dróg gminnych

Całkowity koszt

2 872 592,06 zł

Pozostałe zadania w zakresie dróg gminnych

 • Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 970 000,00 zł
 • Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej oraz nadzór inwestorski nad zadaniem - 824 160,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 238 180,00 zł
 • Wykonanie asfaltu na ul.Wielki Las w Kębłowie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem - 250 000,00 zł
 • Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego oraz nadzór inwestorski - 530 252,06 zł
 • Zakup rębaka do drewna - 60 000,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

193 500,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Orzechowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem

Infrastruktura piesza i rowerowa

Całkowity koszt

455 578,00 zł

Infrastruktura piesza i rowerowa

 • Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie oraz nadzór inwestorski - 217 160,00 zł
 • Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie - 41 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka oraz nadzór inwestorski - 197 418,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

93 340,00 zł

Oświetlenie

 • Wykonanie oświetlenia parkingu przy UG w Luzinie - 25 340,00 zł
 • Projekty techniczne oświetlenia drogowego - 60 000,00 zł
 • Zadania w zakresie oświetlenia realizowane z Funduszu Sołeckiego - 8 000,00 zł
Ochrona środowiska, oświata i sprawy społeczne
Odnawialne źródła energii

Całkowity koszt

6 239 856,00 zł

Odnawialne źródła energii

Realizacja projektu "Odnawialne żródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino"

Komendy Wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzikiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luzino- dotacja dla OSP

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół

Sport

Całkowity koszt

68 531,81 zł

Sport

 • Tablica wyników wraz z nagłośnieniem na boisko główne przy hali sportowej - 18 050,00 zł
 • Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 5 221,81 zł
 • Zadanie "Aktywne sołectwo Milwino-montaż siłowni zewnętrznej" wraz z nadzorem inwestorskim - 45 260,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

820 000,00 zł

Przedszkola

 • "Budowa Przedszkola w Luzinie" - 20 000,00 zł
 • Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino - 800 000,00 zł
Rewitalizacja wsi

Całkowity koszt

72 810,00 zł

Rewitalizacja wsi

 • Wykonanie projektów budowlanych i technicznych dla zadania " Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej" - 57 810,00 zł
 • Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - 15 000,00 zł
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

281 000,00 zł

Cyfrowa Gmina

Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Luzino rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
16 838 442,00 zł
Prognoza
100%
18 709 380,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.