Luzino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 210
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
114 702 546,62 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 499 652 zł
15.26%
CIT
170 000 zł
0.15%
Podatki od nieruchomości
6 452 362 zł
5.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 455 570 zł
8.24%
Dotacje
43 035 128,71 zł
37.52%
Subwencje
28 872 439 zł
25.17%
Pozostałe dochody
9 217 394,91 zł
8.04%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
124 953 790,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 949 259,00 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
22 949 259,00 zł
Wydatki bieżące
82%
102 004 531,18 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 956 663,67 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 593 217,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 293 115,56 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
12 084 127,81 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 898 011,58 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 059 927,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 857 234,21 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 775 428,08 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 191 011,58 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 398 641,82 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
800 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
662 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
430 200,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
954 211,87 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Luzino na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
22 949 259,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
64.58%
Infrastruktura
35.42%
Sprawy społeczne, środowisko i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 820 503,34 zł
8 128 755,66 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, Zalewie, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie, Wyszecinie, Dąbrówce;
Projekty budowy sieci wodociągowych;
Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie.

Całkowity koszt
7 754 428,22 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa ul. Strzebielińskiej, Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie;
Budowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w m. Kębłowo;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Wykonanie dokumentacji technicznych;
Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
Utwardzenie ulic płytami JOMB i masą mineralno-bitumiczną.

Całkowity koszt
4 885 868,12 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej, w parku Gerarda Labudy w Luzinie;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie".

Całkowity koszt
1 164 100,00 zł
Pozostałe zadania

Pozostałe zadania

Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Zagospodarowanie placu przy budynku UG polegający na likwidacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu;
Zakup wiat przystankowych;
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej;
Projekt techniczny budynku socjalnego wraz z wyposażeniem przy oczyszczalni ścieków;
Projekt techniczny i budowa hali piaskownika;
Zakup kontenera biurowego, pompy ściekowej, gruntu pod nowe ujęcie wody w Wyszecinie;
Budowa studni redukcyjnych na sieci wodociągowej w Barłominie;
Zadanie "Aktywne sołectwo Milwino";
Projekty techniczne oświetlania drogowego.

Całkowity koszt
1 016 107,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
Montaż i dostawa klimatyzacji do budynków Urzędu Gminy i budynku Sali OSP w Luzinie;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
335 408,55 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Całkowity koszt
6 239 856,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Całkowity koszt
484 563,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Budowa skateparku w Luzinie;
Modernizacja placów zabaw w Luzinie;
Zakup kosiarki-traktorka;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
969 759,21 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Dostawa i montaż klimatyzacji do GOPS w Luzinie;
Ogrodzenie budynku szkoły;
Projekt placu zabaw przy SP nr 1;
Zakupy inwestycyjne do szkół.

Całkowity koszt
99 168,90 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

7 754 428,22 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, Zalewie, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie, Wyszecinie, Dąbrówce;
Projekty budowy sieci wodociągowych;
Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 885 868,12 zł

Lepsze drogi

Budowa ul. Strzebielińskiej, Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie;
Budowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w m. Kębłowo;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Wykonanie dokumentacji technicznych;
Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
Utwardzenie ulic płytami JOMB i masą mineralno-bitumiczną.

Chodniki

Całkowity koszt

1 164 100,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej, w parku Gerarda Labudy w Luzinie;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie".

Pozostałe zadania

Całkowity koszt

1 016 107,00 zł

Pozostałe zadania

Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Zagospodarowanie placu przy budynku UG polegający na likwidacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu;
Zakup wiat przystankowych;
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej;
Projekt techniczny budynku socjalnego wraz z wyposażeniem przy oczyszczalni ścieków;
Projekt techniczny i budowa hali piaskownika;
Zakup kontenera biurowego, pompy ściekowej, gruntu pod nowe ujęcie wody w Wyszecinie;
Budowa studni redukcyjnych na sieci wodociągowej w Barłominie;
Zadanie "Aktywne sołectwo Milwino";
Projekty techniczne oświetlania drogowego.

Sprawy społeczne, środowisko i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

335 408,55 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
Montaż i dostawa klimatyzacji do budynków Urzędu Gminy i budynku Sali OSP w Luzinie;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 239 856,00 zł

Ochrona środowiska

Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Biblioteki

Całkowity koszt

484 563,00 zł

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

969 759,21 zł

Kultura fizyczna

Budowa skateparku w Luzinie;
Modernizacja placów zabaw w Luzinie;
Zakup kosiarki-traktorka;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

99 168,90 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Dostawa i montaż klimatyzacji do GOPS w Luzinie;
Ogrodzenie budynku szkoły;
Projekt placu zabaw przy SP nr 1;
Zakupy inwestycyjne do szkół.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.