Luzino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 210
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
112 692 249,59 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 499 652 zł
15.53%
CIT
170 000 zł
0.15%
Podatki od nieruchomości
6 452 362 zł
5.73%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 464 474 zł
8.4%
Dotacje
42 062 098,68 zł
37.32%
Subwencje
28 872 439 zł
25.62%
Pozostałe dochody
8 171 223,91 zł
7.25%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
122 943 493,15 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 885 211,88 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
21 885 211,88 zł
Wydatki bieżące
82%
101 058 281,27 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 084 954,67 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 339 147,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 270 115,56 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
11 314 101,59 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 938 755,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 359 011,58 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 729 667,21 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 684 628,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 217 876,86 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 288 876,54 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
800 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
639 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
448 200,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
829 158,78 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Luzino na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
21 885 211,88 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.44%
Infrastruktura
37.56%
Sprawy społeczne, środowisko i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
13 664 884,12 zł
8 220 327,76 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, Zalewie, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie, Wyszecinie;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie.

Całkowity koszt
7 262 774,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa ul. Strzebielińskiej, Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie;
Drogi dojazdowe oraz ciagi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w m. Kębłowo;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Wykonanie dokumentacji technicznych;
Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
Utwardzenie ulic płytami JOMB.

Całkowity koszt
4 396 503,12 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej w Luzinie;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie".

Całkowity koszt
1 035 000,00 zł
Pozostałe zadania

Pozostałe zadania

Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Zagospodarowanie placu przy budynku UG polegający na likwidacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu;
Zakup wiat przystankowych;
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej;
Projekt techniczny budynku socjalnego wraz z wyposażeniem przy oczyszczalni ścieków;
Projekt techniczny i budowa hali piaskownika;
Zakup kontenera biurowego, pompy ściekowej, gruntu pod nowe ujęcie wody w Wyszecinie;
Budowa studni redukcyjnych na sieci wodociągowej w Barłominie;
Zadanie "Aktywne sołectwo Milwino";
Projekty techniczne oświetlania drogowego.

Całkowity koszt
970 607,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
Wykonanie projektu technicznego budynku urzędu przy ul. 10 Marca 11;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
280 108,55 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Całkowity koszt
6 239 856,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Całkowity koszt
484 563,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Budowa skateparku w Luzinie;
Zakup kosiarki-traktorka;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
889 300,21 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół;
Ogrodzenie budynku szkoły;
Projekt placu zabaw przy SP nr 1;
Zakupy inwestycyjne do szkół.

Całkowity koszt
326 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

7 262 774,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, Zalewie, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie, Wyszecinie;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 396 503,12 zł

Lepsze drogi

Budowa ul. Strzebielińskiej, Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie;
Drogi dojazdowe oraz ciagi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w m. Kębłowo;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Wykonanie dokumentacji technicznych;
Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
Utwardzenie ulic płytami JOMB.

Chodniki

Całkowity koszt

1 035 000,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej w Luzinie;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie".

Pozostałe zadania

Całkowity koszt

970 607,00 zł

Pozostałe zadania

Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Zagospodarowanie placu przy budynku UG polegający na likwidacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu;
Zakup wiat przystankowych;
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej;
Projekt techniczny budynku socjalnego wraz z wyposażeniem przy oczyszczalni ścieków;
Projekt techniczny i budowa hali piaskownika;
Zakup kontenera biurowego, pompy ściekowej, gruntu pod nowe ujęcie wody w Wyszecinie;
Budowa studni redukcyjnych na sieci wodociągowej w Barłominie;
Zadanie "Aktywne sołectwo Milwino";
Projekty techniczne oświetlania drogowego.

Sprawy społeczne, środowisko i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

280 108,55 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
Wykonanie projektu technicznego budynku urzędu przy ul. 10 Marca 11;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 239 856,00 zł

Ochrona środowiska

Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Biblioteki

Całkowity koszt

484 563,00 zł

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

889 300,21 zł

Kultura fizyczna

Budowa skateparku w Luzinie;
Zakup kosiarki-traktorka;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

326 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół;
Ogrodzenie budynku szkoły;
Projekt placu zabaw przy SP nr 1;
Zakupy inwestycyjne do szkół.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.