Luzino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 210
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
128 202 617,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.65%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 499 652 zł
13.65%
CIT
470 000 zł
0.37%
Podatki od nieruchomości
6 452 362 zł
5.03%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 068 711,37 zł
7.07%
Dotacje
52 764 738,55 zł
41.16%
Subwencje
28 933 339 zł
22.57%
Pozostałe dochody
13 013 814,94 zł
10.15%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
138 453 861,42 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 080 348,55 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
27 080 348,55 zł
Wydatki bieżące
80%
111 373 512,87 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 913 038,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
42 488 567,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 935 483,58 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 291 215,56 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
12 211 667,52 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 881 451,76 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 808 246,32 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 540 179,98 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 174 839,58 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 539 455,95 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
688 828,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
501 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
430 210,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 049 678,17 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Luzino na 2021 rok ze zmianami. Stan na  28 grudnia 2021 roku.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
27 080 348,55 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.73%
Infrastruktura
32.27%
Sprawy społeczne, środowisko i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
18 340 701,34 zł
8 739 647,21 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, Zalewie, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie, Wyszecinie, Dąbrówce;
Projekty budowy sieci wodociągowych;
Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie;
System monitoringu - tłocznie ścieków.

Całkowity koszt
8 162 753,22 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa ul. Strzebielińskiej, Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie;
Budowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie;
Drogi dojazdowe oraz ciagi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigii kostką betonową w m. Kębłowo;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Wykonanie dokumentacji technicznych;
Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
Utwardzenie ulic płytami JOMB i masą mineralno-bitumiczną.

Całkowity koszt
8 250 641,12 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej, w parku Gerarda Labudy w Luzinie;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie";
Dokumentacja dla zadania budowa chodnika przy ul. Rolniczej w Milwinie.

Całkowity koszt
1 190 400,00 zł
Pozostałe zadania

Pozostałe zadania

Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Projekty techniczne oświetlania drogowego;
Zagospodarowenie placu przy budynku UG polegający na likiwdacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu;
Zakup wiat przystankowych;
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej;
Projekt techniczny i budowa hali piaskownika;
Zakup kontenera biurowego, pompy ściekowej, gruntu pod nowe ujęcie wody w Wyszecinie;
Budowa studni redukcyjnych na sieci wodociągowej w Barłominie;

Całkowity koszt
736 907,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
Montaż i dostawa klimatyzacji do budynków Urzędu Gminy i budynku Sali OSP w Luzinie;
Monitoring wraz z rejestratorem przy obiekcie skatepark w Luzinie;
Wykonanie projektu technicznego budynku urzędu znajdującego się przy ul. 10 Marca 11;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
516 770,02 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja projektu "Odnawialne żródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Całkowity koszt
6 239 856,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Całkowity koszt
484 563,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Budowa skateparku w Luzinie;
Oświetlenie przy obiekcie skatepark w Luzinie;
Modernizacja placów zabaw w Luzinie;
Zakup kosiarki-traktorka;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
984 378,59 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Realizacja projektu Dobry Start etap 2 kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino;
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Zakup mobilnego wózka do przechowywania i ładowania laptopów;
Dostawa i montaż klimatyzacji do GOPS w Luzinie;
Ogrodzenie budynku szkoły;
Projekt placu zabaw przy SP nr 1;
Zakupy inwestycyjne do szkół.

Całkowity koszt
514 079,60 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

8 162 753,22 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, Zalewie, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie, Wyszecinie, Dąbrówce;
Projekty budowy sieci wodociągowych;
Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie;
System monitoringu - tłocznie ścieków.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

8 250 641,12 zł

Lepsze drogi

Budowa ul. Strzebielińskiej, Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie;
Budowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie;
Drogi dojazdowe oraz ciagi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigii kostką betonową w m. Kębłowo;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Wykonanie dokumentacji technicznych;
Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
Utwardzenie ulic płytami JOMB i masą mineralno-bitumiczną.

Chodniki

Całkowity koszt

1 190 400,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej, w parku Gerarda Labudy w Luzinie;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie";
Dokumentacja dla zadania budowa chodnika przy ul. Rolniczej w Milwinie.

Pozostałe zadania

Całkowity koszt

736 907,00 zł

Pozostałe zadania

Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Projekty techniczne oświetlania drogowego;
Zagospodarowenie placu przy budynku UG polegający na likiwdacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu;
Zakup wiat przystankowych;
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej;
Projekt techniczny i budowa hali piaskownika;
Zakup kontenera biurowego, pompy ściekowej, gruntu pod nowe ujęcie wody w Wyszecinie;
Budowa studni redukcyjnych na sieci wodociągowej w Barłominie;

Sprawy społeczne, środowisko i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

516 770,02 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
Montaż i dostawa klimatyzacji do budynków Urzędu Gminy i budynku Sali OSP w Luzinie;
Monitoring wraz z rejestratorem przy obiekcie skatepark w Luzinie;
Wykonanie projektu technicznego budynku urzędu znajdującego się przy ul. 10 Marca 11;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 239 856,00 zł

Ochrona środowiska

Realizacja projektu "Odnawialne żródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Biblioteki

Całkowity koszt

484 563,00 zł

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

984 378,59 zł

Kultura fizyczna

Budowa skateparku w Luzinie;
Oświetlenie przy obiekcie skatepark w Luzinie;
Modernizacja placów zabaw w Luzinie;
Zakup kosiarki-traktorka;
Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

514 079,60 zł

Pozostałe inwestycje

Realizacja projektu Dobry Start etap 2 kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino;
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Zakup mobilnego wózka do przechowywania i ładowania laptopów;
Dostawa i montaż klimatyzacji do GOPS w Luzinie;
Ogrodzenie budynku szkoły;
Projekt placu zabaw przy SP nr 1;
Zakupy inwestycyjne do szkół.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.