Luzino

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 471
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
120 925 565,47 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
18 942 192 zł
15.66%
CIT
1 283 013,39 zł
1.06%
Podatki od nieruchomości
6 747 750,43 zł
5.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 009 999,31 zł
6.62%
Dotacje
44 880 839,05 zł
37.11%
Subwencje
28 933 339 zł
23.93%
Pozostałe dochody
12 128 432,29 zł
10.03%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
114 974 224,45 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 766 484,17 zł
stanowiły 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
9 766 484,17 zł
Wydatki bieżące
92%
105 207 740,28 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 677 369,24 zł
Rodzina
całkowity koszt
41 654 495,67 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
8 076 542,56 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 902 223,46 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 544 093,23 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 722 023,04 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 158 860,68 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 164 559,59 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 102 758,84 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 116 303,73 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
673 059,06 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 181 935,35 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Luzino na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 766 484,17 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
82.63%
Infrastruktura
17.37%
Sprawy społeczne, środowisko i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
8 069 580,40 zł
1 696 903,77 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
 • Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, m. Zelewo, Dąbrówce, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie;
 • Projekty budowy sieci wodociągowych;
 • Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie;
 • Zakup pomp ściekowych;
 • System monitoringu - tłocznie ścieków.
Całkowity koszt
4 732 247,37 zł
Inwestycje drogowe i chodniki

Inwestycje drogowe i chodniki

 • Budowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie;
 • Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
 • Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
 • Zakup i utwardzenie ulic płytami JOMB, kostką betonową i masą mineralno-bitumiczną;
 • Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej, Mickiewicza, w parku Gerarda Labudy w Luzinie, przy ul. Wiejskiej w Kębłowie i w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
 • Wykonanie dokumentacji technicznych;
 • Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
 • Zagospodarowanie placu przy budynku UG polegający na likwidacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu.
Całkowity koszt
3 276 079,03 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Projekty techniczne oświetlenia drogowego;
 • Oświetlenie przy obiekcie skatepark w Luzinie.
Całkowity koszt
61 254,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
 • Montaż i dostawa klimatyzacji do budynków Urzędu Gminy i budynku Sali OSP w Luzinie;
 • Monitoring wraz z rejestratorem przy obiekcie skatepark w Luzinie;
 • Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.
Całkowity koszt
294 955,37 zł
Biblioteki

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Całkowity koszt
484 563,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

 • Budowa skateparku w Luzinie;
 • Modernizacja i zakupy na place zabaw;
 • Zakup kosiarki-traktorka;
 • Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.
Całkowity koszt
841 575,12 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakup wypażarki do świetlicy w Dąbrówce i Milwinie;
 • Zakup mobilnego wózka do przechowywania i ładowania laptopów;
 • Dostawa i montaż klimatyzacji do GOPS w Luzinie;
 • Ogrodzenie budynku szkoły w Kębłowie;
 • Zakup zmywarki dla SP 1 w Luzinie;
 • Zakup lampy-latarni dla SP 2 w Luzinie.
Całkowity koszt
75 810,28 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

4 732 247,37 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
 • Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie, m. Zelewo, Dąbrówce, Kębłowie, Kochanowie, Sychowie;
 • Projekty budowy sieci wodociągowych;
 • Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie;
 • Zakup pomp ściekowych;
 • System monitoringu - tłocznie ścieków.
Inwestycje drogowe i chodniki

Całkowity koszt

3 276 079,03 zł

Inwestycje drogowe i chodniki

 • Budowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie;
 • Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego;
 • Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na zdanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G.". Budowa chodnika w Kochanowie ul. Borysewicza;
 • Zakup i utwardzenie ulic płytami JOMB, kostką betonową i masą mineralno-bitumiczną;
 • Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej, Wyszyńskiego, Lipowej, Mickiewicza, w parku Gerarda Labudy w Luzinie, przy ul. Wiejskiej w Kębłowie i w ciągu ul. Ks. Jana Twarowskiego w Barłominie;
 • Wykonanie dokumentacji technicznych;
 • Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
 • Zagospodarowanie placu przy budynku UG polegający na likwidacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu.
Oświetlenie

Całkowity koszt

61 254,00 zł

Oświetlenie

 • Projekty techniczne oświetlenia drogowego;
 • Oświetlenie przy obiekcie skatepark w Luzinie.
Sprawy społeczne, środowisko i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

294 955,37 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola;
 • Montaż i dostawa klimatyzacji do budynków Urzędu Gminy i budynku Sali OSP w Luzinie;
 • Monitoring wraz z rejestratorem przy obiekcie skatepark w Luzinie;
 • Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.
Biblioteki

Całkowity koszt

484 563,00 zł

Biblioteki

Dotacja - Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

841 575,12 zł

Kultura fizyczna

 • Budowa skateparku w Luzinie;
 • Modernizacja i zakupy na place zabaw;
 • Zakup kosiarki-traktorka;
 • Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

75 810,28 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakup wypażarki do świetlicy w Dąbrówce i Milwinie;
 • Zakup mobilnego wózka do przechowywania i ładowania laptopów;
 • Dostawa i montaż klimatyzacji do GOPS w Luzinie;
 • Ogrodzenie budynku szkoły w Kębłowie;
 • Zakup zmywarki dla SP 1 w Luzinie;
 • Zakup lampy-latarni dla SP 2 w Luzinie.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.