Luzino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 210
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
112 505 902,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.17%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 938 820 zł
14.17%
CIT
140 000 zł
0.12%
Podatki od nieruchomości
5 962 262 zł
5.3%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 182 440 zł
6.38%
Dotacje
44 362 152,33 zł
39.43%
Subwencje
28 233 507 zł
25.1%
Pozostałe dochody
10 686 720,67 zł
9.5%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
121 297 895,22 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 505 783,90 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
20 505 783,90 zł
Wydatki bieżące
83%
100 792 111,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
35 121 222,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 532 588,08 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 542 591,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 956 874,24 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 551 119,40 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 220 654,17 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 839 572,90 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 545 286,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 201 800,05 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 149 500,74 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
942 900,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
628 680,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
289 362,64 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
274 042,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
501 702,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Luzino na rok 2020

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
20 505 783,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.02%
Infrastruktura
41.98%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 897 215,10 zł
8 608 568,80 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej;
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Całkowity koszt
6 847 019,00 zł
Budowa dróg, ulic i chodników

Budowa dróg, ulic i chodników

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sychowie;
Dotacje celowe dla Powiatu Wejherowskiego na zadania związane z rozbudową i przebudową dróg powiatowych i chodników;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Przebudowa i utwardzenie ulic w Barłomienie, Milwinie, Tępczu, Luzinie, Wyszecinie, Robakowie, Dąbrówce, Zalewie, Kębłowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Projekty techniczne w zakresie budowy dróg i chodników;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach w Luzinie;
Budowa chodników.

Całkowity koszt
4 748 256,10 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
86 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup samochodu;
Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski;
Dotacja celowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego;
Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Wiata przystankowa do m. Kębłowo i Luzino.

Całkowity koszt
215 940,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych;
Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej;
Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie;
Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
226 400,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wkład pieniężny do spółki "EKO-DOLINA" w Łężycach;
Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Całkowity koszt
6 589 056,00 zł
Kultura

Kultura

Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Całkowity koszt
512 342,00 zł
Sport

Sport

Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie;
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej.

Całkowity koszt
1 142 134,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg;
Dotacja celowa dla Szpitali pomorskich w Gdyni Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby COVID-19;
Zakup i montaż klimatyzacji;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
138 636,80 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

6 847 019,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej;
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Budowa dróg, ulic i chodników

Całkowity koszt

4 748 256,10 zł

Budowa dróg, ulic i chodników

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sychowie;
Dotacje celowe dla Powiatu Wejherowskiego na zadania związane z rozbudową i przebudową dróg powiatowych i chodników;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Przebudowa i utwardzenie ulic w Barłomienie, Milwinie, Tępczu, Luzinie, Wyszecinie, Robakowie, Dąbrówce, Zalewie, Kębłowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Projekty techniczne w zakresie budowy dróg i chodników;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach w Luzinie;
Budowa chodników.

Oświetlenie

Całkowity koszt

86 000,00 zł

Oświetlenie

Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

215 940,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup samochodu;
Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski;
Dotacja celowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego;
Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Wiata przystankowa do m. Kębłowo i Luzino.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

226 400,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych;
Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej;
Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie;
Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 589 056,00 zł

Ochrona środowiska

Wkład pieniężny do spółki "EKO-DOLINA" w Łężycach;
Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Kultura

Całkowity koszt

512 342,00 zł

Kultura

Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Sport

Całkowity koszt

1 142 134,00 zł

Sport

Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie;
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

138 636,80 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg;
Dotacja celowa dla Szpitali pomorskich w Gdyni Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby COVID-19;
Zakup i montaż klimatyzacji;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Luzino rozliczyło tylko 72% mieszkańców.

Teraz
72%
15 938 820,00 zł
Prognoza
100%
22 038 702,95 zł
Zobacz, jak brakujące +28%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych dróg rowerowych
Sport
+ 1
nowy obiekt sportowo - rekreacyjny
Oświetlenie
+ 12
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.