Luzino

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 210
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
108 575 615,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 484 232 zł
14.26%
CIT
197 024,86 zł
0.18%
Podatki od nieruchomości
6 084 186,58 zł
5.6%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 271 626,09 zł
6.7%
Dotacje
42 667 593,67 zł
39.3%
Subwencje
28 328 507 zł
26.09%
Pozostałe dochody
8 542 445,26 zł
7.87%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
110 579 077,12 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 230 754,03 zł
stanowiły 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
9 230 754,03 zł
Wydatki bieżące
92%
101 348 323,09 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
40 576 474,36 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 626 093,96 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 278 744,26 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 851 005,13 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 396 642,49 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 909 306,13 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 297 462,64 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 154 589,18 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 624 579,26 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
943 758,06 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
710 073,92 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
563 237,18 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
230 511,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
416 599,05 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Luzino za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 230 754,03 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.71%
Infrastruktura
15.29%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 818 929,68 zł
1 411 824,35 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej;
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Całkowity koszt
3 333 567,53 zł
Budowa dróg, ulic i chodników

Budowa dróg, ulic i chodników

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sychowie;
Dotacje celowe dla Powiatu Wejherowskiego na zadania związane z rozbudową i przebudową dróg powiatowych i chodników;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Przebudowa i utwardzenie ulic w Barłomienie, Milwinie, Tępczu, Luzinie, Wyszecinie, Robakowie, Dąbrówce, Zalewie, Kębłowie;
Budowa dróg i chodników na terenie gminy;
Projekty techniczne w zakresie budowy dróg i chodników;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach w Luzinie.

Całkowity koszt
4 131 159,86 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
55 802,70 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup samochodu oraz pozostałe zakupy inwestycyjne;
Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowanie infrastruktury drogowej;
Dotacja celowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego;
Dotacja celowa dla Gminy Linia na budowę parkingu w Smażynie;
Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Wiata przystankowa do m. Kębłowo i Luzino.

Całkowity koszt
298 399,59 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych;
Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej;
Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie.

Całkowity koszt
137 798,20 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Objęcie udziałów w spółce "EKO-DOLINA" w Łężycach;
Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Całkowity koszt
410 650,80 zł
Kultura

Kultura

Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Całkowity koszt
27 779,00 zł
Sport

Sport

Modernizacja placów zabaw w gminie;
Zakup sprzętu komputerowego, robota do tenisa stołowego do GOSRIT;
Monitoring sala sportowa;
Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie.

Całkowity koszt
649 169,06 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg;
Dotacja celowa dla Szpitali pomorskich w Gdyni Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby COVID-19;
Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych;
Zakup i montaż klimatyzacji w GOPS;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
186 427,29 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 333 567,53 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej;
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Budowa dróg, ulic i chodników

Całkowity koszt

4 131 159,86 zł

Budowa dróg, ulic i chodników

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sychowie;
Dotacje celowe dla Powiatu Wejherowskiego na zadania związane z rozbudową i przebudową dróg powiatowych i chodników;
Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Przebudowa i utwardzenie ulic w Barłomienie, Milwinie, Tępczu, Luzinie, Wyszecinie, Robakowie, Dąbrówce, Zalewie, Kębłowie;
Budowa dróg i chodników na terenie gminy;
Projekty techniczne w zakresie budowy dróg i chodników;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach w Luzinie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

55 802,70 zł

Oświetlenie

Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

298 399,59 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup samochodu oraz pozostałe zakupy inwestycyjne;
Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowanie infrastruktury drogowej;
Dotacja celowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego;
Dotacja celowa dla Gminy Linia na budowę parkingu w Smażynie;
Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej;
Wiata przystankowa do m. Kębłowo i Luzino.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

137 798,20 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych;
Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej;
Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

410 650,80 zł

Ochrona środowiska

Objęcie udziałów w spółce "EKO-DOLINA" w Łężycach;
Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino".

Kultura

Całkowity koszt

27 779,00 zł

Kultura

Projekt "Infrastruktura dla bibliotek".

Sport

Całkowity koszt

649 169,06 zł

Sport

Modernizacja placów zabaw w gminie;
Zakup sprzętu komputerowego, robota do tenisa stołowego do GOSRIT;
Monitoring sala sportowa;
Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

186 427,29 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg;
Dotacja celowa dla Szpitali pomorskich w Gdyni Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby COVID-19;
Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych;
Zakup i montaż klimatyzacji w GOPS;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Luzino rozliczyło tylko 72% mieszkańców.

Teraz
72%
15 484 232,00 zł
Prognoza
100%
21 410 141,37 zł
Zobacz, jak brakujące +28%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych dróg rowerowych
Sport
+ 1
nowy obiekt sportowo - rekreacyjny
Oświetlenie
+ 12
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.