Gmina Piątnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Piątnica.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
10 793
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
49 448 706,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
10.95%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 414 554 zł
10.95%
CIT
400 154 zł
0.81%
Dotacje
12 880 827,61 zł
26.05%
Subwencje
18 395 066 zł
37.2%
Środki na dofinansowanie zadań
795 195,50 zł
1.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 952 829,60 zł
10.02%
Podatki od nieruchomości
5 547 133,62 zł
11.22%
Pozostałe dochody
1 062 945,95 zł
2.15%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
57 205 172,60 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 225 553,64 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
12 225 553,64 zł
Wydatki bieżące
79%
44 979 618,96 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 773 863,68 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 269 755,85 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 069 739,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 273 289,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 719 272,48 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
322 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 677 856,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 018 931,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
202 404,33 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
234 002,99 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
834 930,20 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
396 616,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 452 803,87 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
959 706,01 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Piątnica na rok 2022. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piątnica w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
9 667 658,61 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.56%
Infrastruktura
32.44%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 531 106,62 zł
3 136 551,99 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej Piątnica Poduchowna - Marianowo;
Dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w
Drozdowie;
Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociagowej Piątnica
Poduchowna - Marianowo.

Całkowity koszt
173 500,00 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewodowo;
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewodowo.

Całkowity koszt
370 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa dróg na terenie Gminy Piątnica;
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Piątnica;
Odwodnienie drogi gminnej Wyłudzin-Choszczewo;
Przbudowa przepustu w Kalinowie;
Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Murawy;
Zmiana dokumentacji dot. drogi Zabawka;
Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych.

Całkowity koszt
5 178 106,62 zł
Zakupy inwestycyjne

Zakupy inwestycyjne

Zakup 3 garaży;
Zakup ciągnika na potrzeby Gminy;
Zakup kosiarki bijakowej;
Zakup ładowacza do ciągnika;
Zakup piaskarko - solarki;
Zakup rębaka;
Zakup trzech garaży.

Całkowity koszt
406 500,00 zł
Gospodarka gruntami

Gospodarka gruntami

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Całkowity koszt
203 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w
SP Dobrzyjałowo;
Zakup sprzętu elektronicznego do SP na terenie Gminy Piątnica;

Całkowity koszt
322 857,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Kownaty;
Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Piątnica.

Całkowity koszt
121 842,20 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa instalacji wykorzystujących OZE.

Całkowity koszt
1 375 272,12 zł
Informatyka

Informatyka

Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
Rozwój e-usług na terenie gminy Piątnica;

Całkowity koszt
471 683,84 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja świetlicy w Górkach-Sypniewo - ocieplenie;
Montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy w miejscowscoo Krzewo;
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy w miejscowości Poniat;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Kosakach.

Całkowity koszt
56 781,74 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa altany w miejscowości Niewodowo;
Budowa ogrodzenia i altany w miejscowości Kalinowo;
Budowa ogrodzenia wokół altany w miejscowości Motyka;
Budowa placu zabaw w miejscowości Wyrzyki;
Wiata przystankowa w miejscowości Nowe Krzewo;
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Truszki;
Wyłożenie kostką placu pod budowę altany w miejscowości Górki-Szewkowo;
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Niewodowo.

Całkowity koszt
107 404,33 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Modernizacja budynku na potrzeby UG Piątnica;
Rozbudowa sieci klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy.

Całkowity koszt
562 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolej 33;
Modernizacja sieci elektrycznej i sieci LAN w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy.

Całkowity koszt
118 710,76 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

173 500,00 zł

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej Piątnica Poduchowna - Marianowo;
Dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w
Drozdowie;
Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociagowej Piątnica
Poduchowna - Marianowo.

Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewodowo;
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewodowo.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

5 178 106,62 zł

Lepsze drogi

Przebudowa dróg na terenie Gminy Piątnica;
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Piątnica;
Odwodnienie drogi gminnej Wyłudzin-Choszczewo;
Przbudowa przepustu w Kalinowie;
Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Murawy;
Zmiana dokumentacji dot. drogi Zabawka;
Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych.

Zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

406 500,00 zł

Zakupy inwestycyjne

Zakup 3 garaży;
Zakup ciągnika na potrzeby Gminy;
Zakup kosiarki bijakowej;
Zakup ładowacza do ciągnika;
Zakup piaskarko - solarki;
Zakup rębaka;
Zakup trzech garaży.

Gospodarka gruntami

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Gospodarka gruntami

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12.

Oświetlenie

Całkowity koszt

203 000,00 zł

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

322 857,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w
SP Dobrzyjałowo;
Zakup sprzętu elektronicznego do SP na terenie Gminy Piątnica;

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

121 842,20 zł

Bezpieczeństwo

Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Kownaty;
Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Piątnica.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 375 272,12 zł

Ochrona środowiska

Budowa instalacji wykorzystujących OZE.

Informatyka

Całkowity koszt

471 683,84 zł

Informatyka

Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
Rozwój e-usług na terenie gminy Piątnica;

Kultura

Całkowity koszt

56 781,74 zł

Kultura

Modernizacja świetlicy w Górkach-Sypniewo - ocieplenie;
Montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy w miejscowscoo Krzewo;
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy w miejscowości Poniat;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Kosakach.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

107 404,33 zł

Sport i rekreacja

Budowa altany w miejscowości Niewodowo;
Budowa ogrodzenia i altany w miejscowości Kalinowo;
Budowa ogrodzenia wokół altany w miejscowości Motyka;
Budowa placu zabaw w miejscowości Wyrzyki;
Wiata przystankowa w miejscowości Nowe Krzewo;
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Truszki;
Wyłożenie kostką placu pod budowę altany w miejscowości Górki-Szewkowo;
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Niewodowo.

Administracja publiczna

Całkowity koszt

562 000,00 zł

Administracja publiczna

Modernizacja budynku na potrzeby UG Piątnica;
Rozbudowa sieci klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

118 710,76 zł

Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolej 33;
Modernizacja sieci elektrycznej i sieci LAN w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Piątnica rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
5 414 554,00 zł
Prognoza
100%
6 016 171,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
1
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
5
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Piątnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piątnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.