Gmina Piątnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Piątnica.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
10 793
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
54 874 782,32 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
9.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 221 612 zł
9.52%
CIT
334 105,33 zł
0.61%
Podatki od nieruchomości
5 073 445,87 zł
9.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 740 059,20 zł
6.82%
Dotacje
20 375 943,88 zł
37.13%
Subwencje
17 603 957 zł
32.08%
Pozostałe dochody
2 525 659,04 zł
4.6%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
57 791 122,68 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 574 120,66 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
10 574 120,66 zł
Wydatki bieżące
82%
47 217 002,02 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 546 760,95 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 946 082,47 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 752 784,08 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 887 164,87 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 409 597,59 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 120 645,37 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 662 314,22 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 513 888,02 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
960 643,06 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
829 551,82 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
522 545,85 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
639 144,38 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Piątnica za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piątnica w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 317 720,01 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
80.72%
Infrastruktura
19.28%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
7 521 643,91 zł
1 796 076,10 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanału deszczowego przy budynku UG Piątnica;
Budowa linii kablowej zasilającej studnię głębinową w Piątnicy Poduchownej;
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Drozdowo, Kisielnica, Jeziorko i Rządkowo.

Całkowity koszt
167 606,62 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami;
Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych w m. Elżbiecin, Drozdowo, Kalinowo-Kalinowo Kolonia, Czarnocin, Nowe Jeziorko, Piątnica, Taraskowo, Zabawka, Nowy Cydzyn-Budy Mikołajka.

Całkowity koszt
7 268 921,29 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Całkowity koszt
85 116,00 zł
Zakup gruntów

Zakup gruntów

Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych w m. Kisielnica, Jeziorko i Nagórki.

Całkowity koszt
30 192,42 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa garażu OSP Drozdowo;
Budowa ogrodzenia budynku OSP Dobrzyjałowo;
Zakup generatora ozonu w celu odkażania pomieszczeń.

Całkowity koszt
285 682,54 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja instalacji CO w SP Jeziorko;
Modernizacja pieca CO w ZSZP w Piątnicy;
Modernizacja pracowni internetowej i wykonanie sieci w budynku ZSZP Piątnica;
Termomodernizacja budynku SP Kisielnica;
Utwardzenie placu manewrowego przy SP Dobrzyjałowo;
Zagospodarowanie terenu przy SP Jeziorko.

Całkowity koszt
642 075,93 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja świetlicy w Nowym Cydzynie;
Modernizacja budynku świetlicy w m. Kosaki;
Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Całkowity koszt
335 518,28 zł
Sport

Sport

Budowa altany Kobylin, Wyłudzin;
Budowa boiska sportowego m. Budy Czarnockie;
Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy;
Budowa, rozbudowa placu zabaw w m. Górki Sypniewo, Piątnica Poduchowna, Dobrzyjałowo.

Całkowity koszt
502 606,93 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

167 606,62 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanału deszczowego przy budynku UG Piątnica;
Budowa linii kablowej zasilającej studnię głębinową w Piątnicy Poduchownej;
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Drozdowo, Kisielnica, Jeziorko i Rządkowo.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

7 268 921,29 zł

Lepsze drogi

Budowa przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami;
Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych w m. Elżbiecin, Drozdowo, Kalinowo-Kalinowo Kolonia, Czarnocin, Nowe Jeziorko, Piątnica, Taraskowo, Zabawka, Nowy Cydzyn-Budy Mikołajka.

Oświetlenie

Całkowity koszt

85 116,00 zł

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Sprawy społeczne
Zakup gruntów

Całkowity koszt

30 192,42 zł

Zakup gruntów

Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych w m. Kisielnica, Jeziorko i Nagórki.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

285 682,54 zł

Bezpieczeństwo

Budowa garażu OSP Drozdowo;
Budowa ogrodzenia budynku OSP Dobrzyjałowo;
Zakup generatora ozonu w celu odkażania pomieszczeń.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

642 075,93 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja instalacji CO w SP Jeziorko;
Modernizacja pieca CO w ZSZP w Piątnicy;
Modernizacja pracowni internetowej i wykonanie sieci w budynku ZSZP Piątnica;
Termomodernizacja budynku SP Kisielnica;
Utwardzenie placu manewrowego przy SP Dobrzyjałowo;
Zagospodarowanie terenu przy SP Jeziorko.

Kultura

Całkowity koszt

335 518,28 zł

Kultura

Modernizacja świetlicy w Nowym Cydzynie;
Modernizacja budynku świetlicy w m. Kosaki;
Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Sport

Całkowity koszt

502 606,93 zł

Sport

Budowa altany Kobylin, Wyłudzin;
Budowa boiska sportowego m. Budy Czarnockie;
Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy;
Budowa, rozbudowa placu zabaw w m. Górki Sypniewo, Piątnica Poduchowna, Dobrzyjałowo.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Piątnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piątnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.