Gmina Piątnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Piątnica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
10 793
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
53 951 726,88 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
10.98%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 922 635 zł
10.98%
CIT
300 000 zł
0.56%
Podatki od nieruchomości
5 219 890 zł
9.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 577 569 zł
8.48%
Dotacje
18 053 027,88 zł
33.46%
Subwencje
19 029 824 zł
35.27%
Pozostałe dochody
848 781 zł
1.57%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
57 784 611,88 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 631 922,86 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
8 631 922,86 zł
Wydatki bieżące
85%
49 152 689,02 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 045 002,30 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 774 030,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 595 902,57 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 602 474,96 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 758 792,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 894 063,66 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 821 820,57 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 559 896,73 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 432 106,63 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
862 289,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
460 781,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
977 452,46 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Piątnica na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piątnica w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
7 480 861,86 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
64.74%
Infrastruktura
35.26%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 842 841,57 zł
2 638 020,29 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami;
Dokumentacja projektowa odwodnienia ciągu drogowego w m. Krzewo;
Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych: Kalinowo-Kalinowo Kolonia, Drozdowo, Czarnocin, Budy Mikołajka, Piątnica, Motyka, Murawy, Zabawka;
Przebudowa obiektu mostowego w m. Murawy;
Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych.

Całkowity koszt
4 192 841,57 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja instalacji CO w SP Jeziorko;
Utwardzenie placu manewrowego przy ZSP Piątnica;
Zakup ciągnika do CUS w Piątnicy.

Całkowity koszt
350 000,00 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja świetlicy w Nowym Cydzynie;
Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Krzewo;
Utwardzenie placu manewrowego przy świetlicy w m. Dobrzyjałowo;
Zakup sceny mobilnej dla m. Piątnica Poduchowna.

Całkowity koszt
965 913,66 zł
Sport

Sport

Budowa altany i zagospodarowanie terenu w m. Jeziorko;
Budowa altany w m. Pęza;
Budowa boiska sportowego w m. Kalinowo;
Budowa ogrodzenia boiska do gry w piłkę w m. Olszyny Kolonia;
Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy;
Plac zabaw w m. Wyrzyki.

Całkowity koszt
1 322 106,63 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 192 841,57 zł

Lepsze drogi

Budowa przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami;
Dokumentacja projektowa odwodnienia ciągu drogowego w m. Krzewo;
Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych: Kalinowo-Kalinowo Kolonia, Drozdowo, Czarnocin, Budy Mikołajka, Piątnica, Motyka, Murawy, Zabawka;
Przebudowa obiektu mostowego w m. Murawy;
Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych.

Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Sieci wodociągowe

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica.

Oświetlenie

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja instalacji CO w SP Jeziorko;
Utwardzenie placu manewrowego przy ZSP Piątnica;
Zakup ciągnika do CUS w Piątnicy.

Kultura

Całkowity koszt

965 913,66 zł

Kultura

Modernizacja świetlicy w Nowym Cydzynie;
Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Krzewo;
Utwardzenie placu manewrowego przy świetlicy w m. Dobrzyjałowo;
Zakup sceny mobilnej dla m. Piątnica Poduchowna.

Sport

Całkowity koszt

1 322 106,63 zł

Sport

Budowa altany i zagospodarowanie terenu w m. Jeziorko;
Budowa altany w m. Pęza;
Budowa boiska sportowego w m. Kalinowo;
Budowa ogrodzenia boiska do gry w piłkę w m. Olszyny Kolonia;
Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy;
Plac zabaw w m. Wyrzyki.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Piątnica rozliczyło tylko 43% mieszkańców.

Teraz
43%
5 922 635,00 zł
Prognoza
100%
13 552 714,47 zł
Zobacz, jak brakujące +57%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 4 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Piątnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piątnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.