Gmina Piątnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Piątnica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
10 694
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
60 970 947,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
10.51%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 410 854 zł
10.51%
CIT
393 963,58 zł
0.65%
Dotacje
18 076 092,85 zł
29.65%
Subwencje
19 211 482 zł
31.51%
Środki na dofinansowanie zadań
4 828 891,68 zł
7.92%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 700 697,01 zł
7.71%
Podatki od nieruchomości
5 395 877,27 zł
8.85%
Pozostałe dochody
1 953 088,89 zł
3.2%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
56 998 620,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
6 259 861,30 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
6 259 861,30 zł
Wydatki bieżące
89%
50 738 758,90 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 379 457,55 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 353 278,48 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 729 646,49 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 883 260,48 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 953 544,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
138 792,78 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 731 792,16 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 976 290,42 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 488 144,52 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
912 845,80 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
196 351,02 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
531 399,23 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 503 878,01 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
199 939,19 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Piątnica za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piątnica w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
5 570 692,63 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.25%
Infrastruktura
51.75%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 687 900,71 zł
2 882 791,92 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowy dróg gminnych;
Podział działki związanej z przebudową drogi gminnej w m. Motyka;
Zakup działki w m. Drożęcin Lubiejewo pod regulację granic działek gminnych;
Wyknanie podziałów nieruchomości pod przebudowę dróg gminnych;
Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie gminy;
Wykonanie dokumentacji budowy przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Drozdowo, ul. Dolna;
Wykonania koncepcji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m. Czarnocin;
Budowa wiaty przystankowej w m. Pęza.

Całkowity koszt
2 553 584,71 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Piątnica.

Całkowity koszt
134 316,00 zł
Adminstracja publiczna

Adminstracja publiczna

Dokumentacja projektowa dotycząca sposobu użytkowania obiektu po byłym sklepie przy Urzędzie Gminy.

Całkowity koszt
33 749,99 zł

Oświata i wychowanie

Zakupy zrealizowane w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”;
Modernizacja instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku;
Poszerzenie drogi przy budynku CUS w celu poprawy bezpieczeństwa.

Całkowity koszt
371 485,02 zł
Kultura

Kultura

II etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowym Cydzynie;
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie”
Budowa parkingu przy świetlicy w m. Dobrzyjałow;
Zmianę użytkowania działki w m. Wyłudzin.

Całkowity koszt
951 014,79 zł
Sport

Sport

Dokończenie budowy boiska lekkoatletycznego w Piątnicy.

Całkowity koszt
1 410 850,02 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:
wydatki inwestycyjne m.in. na:
- montaże altan na terenie miejscowości gminnych;
- ukształtowanie terenu działki pod plac zabaw w m. Wyrzyki;
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Olszyny-kolonia.

Całkowity koszt
115 692,10 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 553 584,71 zł

Lepsze drogi

Przebudowy dróg gminnych;
Podział działki związanej z przebudową drogi gminnej w m. Motyka;
Zakup działki w m. Drożęcin Lubiejewo pod regulację granic działek gminnych;
Wyknanie podziałów nieruchomości pod przebudowę dróg gminnych;
Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie gminy;
Wykonanie dokumentacji budowy przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Drozdowo, ul. Dolna;
Wykonania koncepcji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m. Czarnocin;
Budowa wiaty przystankowej w m. Pęza.

Oświetlenie

Całkowity koszt

134 316,00 zł

Oświetlenie

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Piątnica.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Adminstracja publiczna

Całkowity koszt

33 749,99 zł

Adminstracja publiczna

Dokumentacja projektowa dotycząca sposobu użytkowania obiektu po byłym sklepie przy Urzędzie Gminy.

Całkowity koszt

371 485,02 zł

Oświata i wychowanie

Zakupy zrealizowane w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”;
Modernizacja instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku;
Poszerzenie drogi przy budynku CUS w celu poprawy bezpieczeństwa.

Kultura

Całkowity koszt

951 014,79 zł

Kultura

II etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowym Cydzynie;
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie”
Budowa parkingu przy świetlicy w m. Dobrzyjałow;
Zmianę użytkowania działki w m. Wyłudzin.

Sport

Całkowity koszt

1 410 850,02 zł

Sport

Dokończenie budowy boiska lekkoatletycznego w Piątnicy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

115 692,10 zł

Pozostałe inwestycje

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:
wydatki inwestycyjne m.in. na:
- montaże altan na terenie miejscowości gminnych;
- ukształtowanie terenu działki pod plac zabaw w m. Wyrzyki;
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Olszyny-kolonia.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Piątnica rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
6 410 854,00 zł
Prognoza
100%
7 123 171,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Piątnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piątnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.