O projekcie

Projekt ma na celu prezentację budżetów miast i gmin. Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojego miasta, płacąc w nim podatki.

Czy wiesz, że gmina dostaje zaledwie 37,53% Twojego podatku dochodowego? Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczasz dziennie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, lokalnej szkoły czy na oświetlenie Twojej ulicy? Możesz to sprawdzić w ujęciu dziennym lub miesięcznym. Prezentujemy zawsze obowiązujący budżet. Oznacza to, że źródłem danych dla programu są zawsze zaktualizowane uchwały budżetowe.

Metodologia

Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych i rozdzieliliśmy go proporcjonalnie do wszystkich kategorii wydatków z budżetu miasta. Dzięki temu dokładnie wiadomo, jaka część Twoich podatków trafia do poszczególnych kategorii budżetowych.

Podatek wyliczany jest za pomocą skali podatkowej według stanu na dzień prezentacji budżetu. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu. Uwzględniliśmy również składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku.

Zaokrąglanie liczb

Dane odzwierciedlają procentowy udział poszczególnych wydatków w skali całego budżetu. Prezentowane liczby są zaokrąglane do pełnych groszy. Oznacza to, że przy sumowaniu poszczczególnych podkategorii może dojść do sytuacji, w której suma podkategorii nie będzie równa sumie kategorii. Wynika to z zasad matematycznych zaokrąglania liczb.

PwC i audyt algorytmu

Do projektu dołączyło PwC Polska, które przeprowadzi audyt algorytmu obliczającego wysokość podatku przekazywanego od osoby fizycznej do budżetu gminy.

Proces naszych prac:

  • Miasto przekazuje uchwałę budżetową
  • Sekcja „Big Data” analizuje uchwałę i przesyła propozycję prezentacji budżetu podzieloną na kategorie i podkategorie
  • Miasto konsultuje projekt z wydziałem finansowym
  • „Big Data” analizuje odpowiedź działu finansowego i tworzy projekt budżetu w kategoriach procentowych
  • „Big Data” konsultuje prezentację budżetu z miastem
  • Sekcja „Information Design” wdraża prezentację w formie wizualnej
Dołącz swoje miasto do projektu Dołącz swoje miasto
do projektu

Kontakt z nami

zadzwoń:
+48 535 295 953

lub napisz:
kontakt@nacoidamojepieniadze.pl

Zespół projektu

Koncept:
Dymitr Romanowski

Designer:
Sławek Barcz

Programista:
Jarosław Szatkiewicz