Barcin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Barcin.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
15 166
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
97 849 466,26 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
11.59%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 345 548 zł
11.59%
CIT
3 247 873 zł
3.32%
Podatki od nieruchomości
29 494 661 zł
30.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 500 231 zł
12.77%
Dotacje
14 117 658,26 zł
14.43%
Subwencje
13 838 082 zł
14.14%
Pozostałe dochody
13 305 413 zł
13.6%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
98 397 282,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 866 967,00 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
18 866 967,00 zł
Wydatki bieżące
81%
79 530 315,67 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 345 355,63 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 580 599,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 254 574,56 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 586 617,33 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 618 279,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 442 755,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 987 916,12 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 007 936,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 568 889,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
326 973,08 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
534 880,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
870 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
318 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
744 657,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
209 850,95 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Barcin w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
18 866 967,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.35%
Infrastruktura
45.65%
Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
8 623 159,48 zł
7 243 807,52 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - 1 079 184,00 zł
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z grogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
1 139 184,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo w miejscowości Młodocin - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
300 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa chodnika w Zalesiu Barcińskim - 14 665,74 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin - Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniarni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
314 665,74 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Modernizacja:
  - drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś) - 1 110 000,00 zł
  - drogi wewnętrznej w Młodocinie - 22 175,78 zł
  - ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin) - 1 120 000,00 zł
  - ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin) - 430 000,00 zł
 • Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie - 14 149,04 zł
Całkowity koszt
2 696 324,82 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w Krotoszynie (dokumentacja projektowa) - 31 000,00 zł
  - w Sadłogoszczy (dokumentacja projektowa) - 50 000,00 zł
 • Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej:
  - do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie - 15 000,00 zł
  - wraz z przyłączem wodnym na terenie placu zabaw w sołectwie Knieja - 18 882,51 zł
 • Dofinansowanie:
  - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
  - zakupu i montażu zbiorników retencyjnych - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
134 882,51 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia:
  - drogowego w miejscowości Barcin Wieś - 19 243,47 zł
  - w Barcinie przy ul. Akacjowej - 500 000,00 zł
  - w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej - 600 000,00 zł
  - w Wolicach - 1 880 000,00 zł
 • Oświetlenie:
  - altany rekreacyjnej i placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś - 14 000,00 zł
  - sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza oraz droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie ) - 550 000,00 zł
  - sołectwa Kania - 28 345,73 zł
  - sołectwa Piechcin - 25 104,34 zł
  - sołectwa Pturek - 21 408,87 zł
  - sołectwa Sadłogoszcz - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
3 938 102,41 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Zielona strefa nad Rozlewiskiem

Zielona strefa nad Rozlewiskiem

 • Budowa traktu spacerowego w ramach zadania "Zielona Strefa nad Rozlewiskiem" w Sadłogoszczy
Całkowity koszt
152 405,47 zł
Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin
Całkowity koszt
1 099 180,38 zł
Wymiana źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła

 • Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie - 4 000 000,00 zł
 • Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie - 260 000,00 zł
Całkowity koszt
4 260 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Utworzenie sali Leśne duszki
Całkowity koszt
21 500,00 zł
Altany rekreacyjne

Altany rekreacyjne

 • Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Sadłogoszcz - 19 000,34 zł
 • Wykonanie ogrodzenia wokół terenu z altanami rekreacyjnymi w sołectwie Wolice - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
39 000,34 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mamliczu
Całkowity koszt
38 334,33 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin
Całkowity koszt
110 000,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury
Całkowity koszt
1 403 387,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

1 139 184,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - 1 079 184,00 zł
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z grogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie - 60 000,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo w miejscowości Młodocin - 300 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

314 665,74 zł

Drogi gminne

 • Budowa chodnika w Zalesiu Barcińskim - 14 665,74 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin - Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniarni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C - 300 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

2 696 324,82 zł

Drogi wewnętrzne

 • Modernizacja:
  - drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś) - 1 110 000,00 zł
  - drogi wewnętrznej w Młodocinie - 22 175,78 zł
  - ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin) - 1 120 000,00 zł
  - ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin) - 430 000,00 zł
 • Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie - 14 149,04 zł
Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

134 882,51 zł

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - w Krotoszynie (dokumentacja projektowa) - 31 000,00 zł
  - w Sadłogoszczy (dokumentacja projektowa) - 50 000,00 zł
 • Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej:
  - do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie - 15 000,00 zł
  - wraz z przyłączem wodnym na terenie placu zabaw w sołectwie Knieja - 18 882,51 zł
 • Dofinansowanie:
  - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
  - zakupu i montażu zbiorników retencyjnych - 10 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

3 938 102,41 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia:
  - drogowego w miejscowości Barcin Wieś - 19 243,47 zł
  - w Barcinie przy ul. Akacjowej - 500 000,00 zł
  - w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej - 600 000,00 zł
  - w Wolicach - 1 880 000,00 zł
 • Oświetlenie:
  - altany rekreacyjnej i placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś - 14 000,00 zł
  - sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza oraz droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie ) - 550 000,00 zł
  - sołectwa Kania - 28 345,73 zł
  - sołectwa Piechcin - 25 104,34 zł
  - sołectwa Pturek - 21 408,87 zł
  - sołectwa Sadłogoszcz - 300 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie
Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Zielona strefa nad Rozlewiskiem

Całkowity koszt

152 405,47 zł

Zielona strefa nad Rozlewiskiem

 • Budowa traktu spacerowego w ramach zadania "Zielona Strefa nad Rozlewiskiem" w Sadłogoszczy
Instalacje fotowoltaiczne

Całkowity koszt

1 099 180,38 zł

Instalacje fotowoltaiczne

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin
Wymiana źródeł ciepła

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Wymiana źródeł ciepła

 • Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 260 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie - 4 000 000,00 zł
 • Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie - 260 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

21 500,00 zł

Przedszkola

 • Utworzenie sali Leśne duszki
Altany rekreacyjne

Całkowity koszt

39 000,34 zł

Altany rekreacyjne

 • Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Sadłogoszcz - 19 000,34 zł
 • Wykonanie ogrodzenia wokół terenu z altanami rekreacyjnymi w sołectwie Wolice - 20 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Place zabaw

 • Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie
Świetlice

Całkowity koszt

38 334,33 zł

Świetlice

 • Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mamliczu
Monitoring

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

1 403 387,00 zł

Ośrodki kultury

 • Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Barcin zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

59 304,34 zł

Barcin Wieś

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
 • Zakup usług remontowych.

Całkowity koszt

22 594,95 zł

Dąbrówka Barcińska

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Zakup materiałów i wyposażenia.
 • Zakup usług remontowych.

Całkowity koszt

20 578,61 zł

Józefinka

 • Zakup materiałów i wyposażenia.
 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.

Całkowity koszt

44 181,73 zł

Kania

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
 • Zakup usług remontowych.

Całkowity koszt

23 603,13 zł

Knieja

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

40 149,04 zł

Krotoszyn

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Zakup materiałów i wyposażenia.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

47 917,91 zł

Mamlicz

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

28 406,78 zł

Młodocin

 • Zakup materiałów i wyposażenia.
 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

50 304,34 zł

Piechcin

 • Wynagrodzenia bezosobowe.
 • Zakup materiałów i wyposażenia.
 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

21 408,87 zł

Pturek

 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

25 204,34 zł

Sadłogoszcz

 • Zakup materiałów i wyposażenia.
 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

14 588,87 zł

Szeroki Kamień

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.

Całkowity koszt

51 476,17 zł

Wolice

 • Zakup materiałów i wyposażenia.
 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

18 256,74 zł

Zalesie Barcińskie

 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt

28 703,30 zł

Złotowo

 • Wynagrodzenia bezosobowe.
 • Zakup środków żywności.
 • Zakup usług pozostałych.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Barcin rozliczyło tylko 87% mieszkańców.

Teraz
87%
11 345 548,00 zł
Prognoza
100%
12 914 260,99 zł
Zobacz, jak brakujące +13%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Barcin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Barcin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.