Barcin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Barcin.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
15 166
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
86 379 454,56 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 065 266 zł
13.97%
CIT
2 239 000 zł
2.59%
Podatki od nieruchomości
20 370 000 zł
23.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 841 430 zł
12.55%
Dotacje
22 713 974,56 zł
26.3%
Subwencje
13 551 176 zł
15.69%
Pozostałe dochody
4 598 608 zł
5.32%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
87 858 724,05 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 449 635,31 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
8 449 635,31 zł
Wydatki bieżące
90%
79 409 088,74 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 719 561,34 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 700 709,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 987 773,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 493 901,71 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 685 041,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 751 878,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 666 800,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
744 100,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
708 122,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
667 055,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
608 771,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 125 011,64 zł

Źródło: Uchwała Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Barcin w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
5 949 635,31 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.84%
Infrastruktura
29.16%
Rekreacja, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 214 864,25 zł
1 734 771,06 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa drogi w Wolicach.

Całkowity koszt
116 622,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania;
Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie;
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku SPZOZ.

Całkowity koszt
180 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Klonowej i Lipowej;
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś, Knieja, Krotoszyn, Piechcin, Pturek, Sadłogoszcz;
Doświetlenie przejść dla pieszych.

Całkowity koszt
421 514,83 zł
Rewitalizacja centrum osiedla

Rewitalizacja centrum osiedla

Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie.

Całkowity koszt
3 496 727,42 zł
Rekreacja i sport

Rekreacja i sport

Budowa siłowni zewnętrznej w s. Dąbrówka Barcińska i Złotowo;
Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w s. Mamlicz;
Budowa altany rekreacyjnej w s. Józefinka;
Budowa wiaty rekreacyjnej w s. Barcin Wieś;
Rewitalizacja skweru na działce nr 94;
Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w s. Wolice.

Całkowity koszt
260 838,31 zł
Kultura

Kultura

Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

Całkowity koszt
1 403 387,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
Zakupy inwestycyjne do placówek oświatowych.

Całkowity koszt
70 545,75 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

116 622,00 zł

Lepsze drogi

Budowa drogi w Wolicach.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania;
Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie;
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku SPZOZ.

Oświetlenie

Całkowity koszt

421 514,83 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Klonowej i Lipowej;
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś, Knieja, Krotoszyn, Piechcin, Pturek, Sadłogoszcz;
Doświetlenie przejść dla pieszych.

Rewitalizacja centrum osiedla

Całkowity koszt

3 496 727,42 zł

Rewitalizacja centrum osiedla

Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie.

Rekreacja, kultura i sport
Rekreacja i sport

Całkowity koszt

260 838,31 zł

Rekreacja i sport

Budowa siłowni zewnętrznej w s. Dąbrówka Barcińska i Złotowo;
Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w s. Mamlicz;
Budowa altany rekreacyjnej w s. Józefinka;
Budowa wiaty rekreacyjnej w s. Barcin Wieś;
Rewitalizacja skweru na działce nr 94;
Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w s. Wolice.

Kultura

Całkowity koszt

1 403 387,00 zł

Kultura

Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

70 545,75 zł

Pozostałe inwestycje

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
Zakupy inwestycyjne do placówek oświatowych.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Barcin zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

52 645,77 zł

Barcin Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Budowa oświetlenia drogowego;
Budowa wiaty rekreacyjnej.

Całkowity koszt

20 163,33 zł

Dąbrówka Barcińska

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Budowa siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

18 215,44 zł

Józefinka

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Budowa altany rekreacyjnej.

Całkowity koszt

38 799,93 zł

Kania

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych i remontowych.

Całkowity koszt

20 584,50 zł

Knieja

Wynagrodzenia bezosobowe;
Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

36 220,29 zł

Krotoszyn

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

43 116,89 zł

Mamlicz

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

25 269,97 zł

Młodocin

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych i remontowych.

Całkowity koszt

52 645,77 zł

Piechcin

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych i remontowych.
Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

18 794,54 zł

Pturek

Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

21 426,83 zł

Sadłogoszcz

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

13 003,51 zł

Szeroki Kamień

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych i remontowych.

Całkowity koszt

43 432,76 zł

Wolice

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych.

Całkowity koszt

16 320,19 zł

Zalesie Barcińskie

Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych.

Całkowity koszt

25 533,20 zł

Złotowo

Wynagrodzenia bezosobowe;
Zakup materiałów i wyposażenia;
Zakup usług pozostałych;
Budowa siłowni zewnętrznej.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Barcin rozliczyło tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
12 065 266,00 zł
Prognoza
100%
16 854 890,77 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 15
dodatowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe boiska sportowe
Dla mieszkańców
+ 5
dodatkowych wydarzeń kulturalnych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Barcin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Barcin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.