Barcin

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Barcin.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
15 082
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
104 557 198,52 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.49%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 059 834 zł
12.49%
CIT
3 001 168,54 zł
2.87%
Dotacje
26 361 421,78 zł
25.21%
Subwencje
13 160 149 zł
12.59%
Środki na dofinansowanie zadań
4 714 852,10 zł
4.51%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 145 806,44 zł
11.62%
Podatki od nieruchomości
25 976 176,57 zł
24.84%
Pozostałe dochody
6 137 790,09 zł
5.87%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
98 206 387,22 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 133 790,99 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
17 133 790,99 zł
Wydatki bieżące
83%
81 072 596,23 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 253 103,52 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 744 248,22 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 326 036,59 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 496 902,08 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 817 816,75 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 555 077,19 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 200 325,53 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 030 320,73 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 624 459,04 zł
Rolinctwo i łowiectwo
całkowity koszt
980 012,99 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
770 982,36 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
567 711,42 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
489 620,45 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
349 770,35 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Barcin na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Barcin w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 733 790,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
81.97%
Infrastruktura
18.03%
Rekreacja, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
10 437 593,83 zł
2 296 197,16 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław;
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Pturek;
 • Modernizacja drogi powiatowej Barcin-Złotniki Kujawskie, drogi gminnej na odcinku Augustowo- Gulczewo
 • Rozbudowa części drogi gminnej - ul. Kasprowicza w Barcinie;
 • Przebudowa drogi gminnej Barcin - Julianowo - Józefinka;
 • Modernizacja dróg w m. Barcin.
Całkowity koszt
2 182 289,33 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m Wolice i w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej;
 • Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie;
 • Budowa kanałów bocznych (przyłączy) kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej
 • Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu zbiorników retencyjnych;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin
 • Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania;
 • Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie.
Całkowity koszt
4 724 850,49 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Oświetlenie sołectwa Piechcin, Knieja, Pturek, Sadłogoszcz i Krotoszyn;
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych ulic Mogileńskiej i Mickiewicza w Barcinie;
 • Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej,ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej, ul. Klonowej i ul. Lipowej;
 • Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś i w Wolicach.
Całkowity koszt
339 174,23 zł
Rewitalizacja centrum osiedla

Rewitalizacja centrum osiedla

Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie.

Całkowity koszt
3 191 279,78 zł
Rekreacja i sport

Rekreacja i sport

 • Budowa siłowni zewnętrznej w s. Dąbrówka Barcińska i Złotowo;
 • Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w s. Mamlicz;
 • Budowa altany rekreacyjnej w s. Józefinka;
 • Budowa wiaty rekreacyjnej w s. Barcin Wieś;
 • Rewitalizacja skweru na działce nr 94;
 • Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w s. Wolice.
Całkowity koszt
257 266,11 zł
Kultura

Kultura

Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

Całkowity koszt
1 403 387,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Montaż kotła c.o. wraz ze stalowym kominem dymowym w budynku - Złotowo 6;
 • Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie,
 • Modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. 4 Stycznia 24 w Barcinie;
 • Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku SPZOZ ul. Mogileńska 5 w Barcinie.
Całkowity koszt
225 214,60 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie;
 • Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin.
Całkowity koszt
143 193,54 zł
Szkoły i przedszkola

Szkoły i przedszkola

 • Modernizacja c.o. i wod.- kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie i w Zespole Szkół przy ul. Polnej w Barcinie;
 • Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie;
 • Przebudowa pomieszczeń sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Barcinie - ul. Artylerzystów 13;
 • Budowa chodnika na placu zabaw Przedszkola nr 1 w Barcinie;
 • Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół w Barcinie.
Całkowity koszt
81 693,04 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej przy ul. Pakoskiej 1 w Barcinie;
 • Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Barcinie;
 • Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
Całkowity koszt
185 442,87 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 182 289,33 zł

Lepsze drogi

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław;
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Pturek;
 • Modernizacja drogi powiatowej Barcin-Złotniki Kujawskie, drogi gminnej na odcinku Augustowo- Gulczewo
 • Rozbudowa części drogi gminnej - ul. Kasprowicza w Barcinie;
 • Przebudowa drogi gminnej Barcin - Julianowo - Józefinka;
 • Modernizacja dróg w m. Barcin.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

4 724 850,49 zł

Gospodarka komunalna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m Wolice i w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej;
 • Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie;
 • Budowa kanałów bocznych (przyłączy) kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej
 • Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu zbiorników retencyjnych;
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin
 • Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania;
 • Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie.
Oświetlenie

Całkowity koszt

339 174,23 zł

Oświetlenie

 • Oświetlenie sołectwa Piechcin, Knieja, Pturek, Sadłogoszcz i Krotoszyn;
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych ulic Mogileńskiej i Mickiewicza w Barcinie;
 • Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej,ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórnej, ul. Klonowej i ul. Lipowej;
 • Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś i w Wolicach.
Rewitalizacja centrum osiedla

Całkowity koszt

3 191 279,78 zł

Rewitalizacja centrum osiedla

Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie.

Rekreacja, kultura i sport
Rekreacja i sport

Całkowity koszt

257 266,11 zł

Rekreacja i sport

 • Budowa siłowni zewnętrznej w s. Dąbrówka Barcińska i Złotowo;
 • Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w s. Mamlicz;
 • Budowa altany rekreacyjnej w s. Józefinka;
 • Budowa wiaty rekreacyjnej w s. Barcin Wieś;
 • Rewitalizacja skweru na działce nr 94;
 • Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w s. Wolice.
Kultura

Całkowity koszt

1 403 387,00 zł

Kultura

Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

225 214,60 zł

Ochrona środowiska

 • Montaż kotła c.o. wraz ze stalowym kominem dymowym w budynku - Złotowo 6;
 • Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie,
 • Modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. 4 Stycznia 24 w Barcinie;
 • Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku SPZOZ ul. Mogileńska 5 w Barcinie.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

143 193,54 zł

Bezpieczeństwo

 • Zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie;
 • Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin.
Szkoły i przedszkola

Całkowity koszt

81 693,04 zł

Szkoły i przedszkola

 • Modernizacja c.o. i wod.- kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie i w Zespole Szkół przy ul. Polnej w Barcinie;
 • Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie;
 • Przebudowa pomieszczeń sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Barcinie - ul. Artylerzystów 13;
 • Budowa chodnika na placu zabaw Przedszkola nr 1 w Barcinie;
 • Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół w Barcinie.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

185 442,87 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej przy ul. Pakoskiej 1 w Barcinie;
 • Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Barcinie;
 • Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Barcin zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

52 549,67 zł

Barcin Wieś

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych;
 • Budowa oświetlenia drogowego;
 • Zakup usług remontowych.

Całkowity koszt

20 115,00 zł

Dąbrówka Barcińska

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych.
 • Wydatki inwestycje.

Całkowity koszt

18 194,24 zł

Józefinka

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych;
 • Wydatki inwestycje.

Całkowity koszt

38 799,06 zł

Kania

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych i remontowych.

Całkowity koszt

20 569,00 zł

Knieja

 • Wynagrodzenia bezosobowe;
 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych;
 • Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

36 079,06 zł

Krotoszyn

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych;
 • Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

42 978,94 zł

Mamlicz

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych.

Całkowity koszt

9 451,79 zł

Młodocin

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych i remontowych.

Całkowity koszt

52 598,85 zł

Piechcin

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych i remontowych.
 • Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

18 769,43 zł

Pturek

Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

21 425,96 zł

Sadłogoszcz

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych;
 • Oświetlenie sołectwa.

Całkowity koszt

12 939,19 zł

Szeroki Kamień

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych i remontowych.

Całkowity koszt

43 432,76 zł

Wolice

Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych.

Całkowity koszt

3 746,97 zł

Zalesie Barcińskie

 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych.

Całkowity koszt

25 525,63 zł

Złotowo

 • Wynagrodzenia bezosobowe;
 • Zakup materiałów i wyposażenia;
 • Zakup usług pozostałych.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Barcin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Barcin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.