Barcin

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Barcin.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
15 166
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
89 560 842,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.92%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 567 064 zł
12.92%
CIT
3 036 177,73 zł
3.39%
Podatki od nieruchomości
20 578 504,98 zł
22.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 511 364,07 zł
11.74%
Dotacje
26 283 425,65 zł
29.35%
Subwencje
13 159 819 zł
14.69%
Pozostałe dochody
4 424 486,77 zł
4.94%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
82 092 847,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 966 829,22 zł
stanowiły 6% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
6%
4 966 829,22 zł
Wydatki bieżące
94%
77 126 018,14 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 350 580,98 zł
Rodzina
całkowity koszt
23 058 905,12 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 434 722,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 839 422,14 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 024 948,72 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 451 632,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 148 749,94 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 412 540,20 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
839 756,51 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
839 086,82 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
880 160,68 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
782 598,39 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
545 157,49 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
484 585,88 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Barcin za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Barcin w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
3 566 829,22 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.17%
Infrastruktura
48.83%
Spawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
1 825 060,75 zł
1 741 768,47 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław: budowa chodnika, przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego w m. Pturek, budowa drogi dla rowerów;
Rozbudowa części drogi gminnej - ul. Kasprowicza;
Projekt przebudowy części drogi wewnętrznej w Krotoszynie;
Rozbiórka wiaduktu nad torem PKP w m. Aleksandrowo;
Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie.

Całkowity koszt
656 102,71 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Instalacje prosumenckie;
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;
Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania;
Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie;
Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z zewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym - Wolice 31.

Całkowity koszt
1 168 958,04 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Prace adaptacyjno-remontowe w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie;
Budowa żłobka w Barcinie.

Całkowity koszt
54 830,09 zł
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Budowa Modułowej Jednostki Medycznej przy Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie;
Zakup kardiomonitora dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie;
Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie.

Całkowity koszt
160 131,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury;
Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz.

Całkowity koszt
1 407 077,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie;
Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy.

Całkowity koszt
119 730,38 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

656 102,71 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław: budowa chodnika, przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego w m. Pturek, budowa drogi dla rowerów;
Rozbudowa części drogi gminnej - ul. Kasprowicza;
Projekt przebudowy części drogi wewnętrznej w Krotoszynie;
Rozbiórka wiaduktu nad torem PKP w m. Aleksandrowo;
Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

1 168 958,04 zł

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Instalacje prosumenckie;
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;
Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania;
Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie;
Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z zewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym - Wolice 31.

Spawy społeczne, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

54 830,09 zł

Placówki oświatowe

Prace adaptacyjno-remontowe w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie;
Budowa żłobka w Barcinie.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

160 131,00 zł

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Budowa Modułowej Jednostki Medycznej przy Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie;
Zakup kardiomonitora dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie;
Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

1 407 077,00 zł

Kultura i rekreacja

Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury;
Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

119 730,38 zł

Pozostałe inwestycje

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie;
Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Barcin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Barcin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.