Dębnica Kaszubska

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Dębnica Kaszubska.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
9 077
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
56 291 816,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
9.93%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 591 146 zł
9.93%
CIT
39 494 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
3 868 334 zł
6.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 727 702 zł
8.4%
Dotacje
13 699 809 zł
24.34%
Subwencje
20 267 197 zł
36.0%
Pozostałe dochody
8 098 134 zł
14.39%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
62 167 042,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 347 418,54 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
12 347 418,54 zł
Wydatki bieżące
80%
49 819 623,46 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 360 022,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 835 965,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 931 661,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 709 180,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 326 210,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 898 366,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 852 165,87 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 773 918,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 545 273,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 370 540,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
819 096,94 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
653 448,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
280 000,00 zł
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
całkowity koszt
224 316,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
194 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
392 880,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Dębnica Kaszubska w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
12 347 418,54 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.5%
Infrastruktura
42.5%
Oświata, sprawy społeczne, turystyka i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 099 506,00 zł
5 247 912,54 zł
Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dokumentacja

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Przydomowe oczyszczanie ścieków

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni scieków w ramach przyjetego programu

Całkowity koszt
29 000,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni

Zagospodarowanie przestrzeni

Realizacja projektu pn. ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy (dokumentacja projektowa)

Całkowity koszt
1 000,00 zł
Infrastruktura wodno - kanalizacyjna

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna

Przebudowa i budowa infrastruktyry wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno- Ochodza-Motarzyno i Krzywan na terenie Gminy Debnica Kaszubska 
(okres realizacji 2022-2023)
Kwota zadania w 2022: 2 791 851,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 794 650,00 zł 


 
 
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego:
  - droga 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogledzie - 562 500, 00 zł
  - droga 1198G w m. Motarzyno - 475 000,00 zł
  - droga 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - ul. Kościelna - Skarszewska stadion oraz przejście dla pieszych - 132 100,00 zł
  - droga 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu - 750 000,00 zł
Całkowity koszt
1 919 600,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastruktura towarzyszącą i uzbrojeniem terenów - 600 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - 37 000,00 zł
  - ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna - 12 000,00 zł
  - drogi gminnej we wsi Żarkowo - 13 000,00 zł
  - kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - 46 000,00 zł
  - drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej (okres realizacji 2022-2024) 
  Kwota zadania w 2022: 1 393 158,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 4 164 720,00 zł
Całkowity koszt
2 101 158,00 zł
Drogi gminne - modernizacja

Drogi gminne - modernizacja

 • Modernizacja:
  - drogi gminnej na tzw. Zacisze w m. Budowo - 32 420,00 zł
  - drogi do miejscowości Leśnia - 10 000,00 zł
  - drogi gminnej w m. Łabiszewo - 21 000,00 zł
  - drogi gminnej w m. Mielno - 17 931,00 zł
  - drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno - 14 000,00 zł
  - dróg gminnych wraz z chodnikami w m. Niepogledzie - 20 000,00 zł
  - ulicy Lipowej w m.Podole Małe - 17 000,00 zł
Całkowity koszt
132 351,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej - 20 000,00 zł
 • Wykonanie chodnika w m. Kotowo - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
35 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt - 12 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Skarszów Górny - 15 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra - 4 546,00 zł
  - oświetlenia w m. Gałęzów - 16 000,00 zł
  - oświetlenia w m. Grabin - projekt - 12 000,00 zł
Całkowity koszt
59 546,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej - 1 191 160,00 zł
 • Spłata zobowiązań wobec BOS oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej - 354 900,00 zł
Całkowity koszt
1 546 060,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo

Całkowity koszt
2 547 218,00 zł
Projekt 'Społeczni do potęgi'

Projekt 'Społeczni do potęgi'

Realizacja projektu pn. ,,Społeczni do Potęgi”
(okres realizacji 2020-2023)

Kwota zadania w 2022: 44 419,54 zł
Łączne nakłady finansowe: 544 897,40 zł

 
 
Pomorskie szlaki kajakowe

Pomorskie szlaki kajakowe

Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe” (2016- 2021)

Całkowity koszt
24 000,00 zł
Obszary rekreacyjne

Obszary rekreacyjne

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębnica Kaszubska

Całkowity koszt
103 479,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Modernizacja placu przy świetlicy w miejscowości Jawory - 12 613,00 zł
 • Modernizacja wjazdu do remizy w m. Motarzyno - zakup materiałów - 13 500,00 zł
 • Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana - 11 500,00 zł
 • Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole - 22 000,00 zł
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo (budowa świetlicy w m. Dobiaszewo) - 250 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej - 78 000,00 zł
 • Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136) - 42 000,00 zł
 • Zakup nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór oraz nabycie części działki nr 567/4 w Dębnicy Kaszubskiej - 46 973,00 zł
Całkowity koszt
476 586,00 zł
Wymiana źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła

 • Przebudowa kotłowni wraz z wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej (,,czerwona szkoła”", GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) - 356 150,00 zł
 • Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021) - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
506 150,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi dojazdowe

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Drogi dojazdowe

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dokumentacja

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Całkowity koszt

29 000,00 zł

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni scieków w ramach przyjetego programu

Zagospodarowanie przestrzeni

Całkowity koszt

1 000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni

Realizacja projektu pn. ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy (dokumentacja projektowa)

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna

Przebudowa i budowa infrastruktyry wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno- Ochodza-Motarzyno i Krzywan na terenie Gminy Debnica Kaszubska 
(okres realizacji 2022-2023)
Kwota zadania w 2022: 2 791 851,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 794 650,00 zł 


Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 919 600,00 zł

Drogi powiatowe

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego:
  - droga 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogledzie - 562 500, 00 zł
  - droga 1198G w m. Motarzyno - 475 000,00 zł
  - droga 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - ul. Kościelna - Skarszewska stadion oraz przejście dla pieszych - 132 100,00 zł
  - droga 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu - 750 000,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

2 101 158,00 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastruktura towarzyszącą i uzbrojeniem terenów - 600 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - 37 000,00 zł
  - ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna - 12 000,00 zł
  - drogi gminnej we wsi Żarkowo - 13 000,00 zł
  - kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - 46 000,00 zł
  - drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej (okres realizacji 2022-2024) 
  Kwota zadania w 2022: 1 393 158,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 4 164 720,00 zł
Drogi gminne - modernizacja

Całkowity koszt

132 351,00 zł

Drogi gminne - modernizacja

 • Modernizacja:
  - drogi gminnej na tzw. Zacisze w m. Budowo - 32 420,00 zł
  - drogi do miejscowości Leśnia - 10 000,00 zł
  - drogi gminnej w m. Łabiszewo - 21 000,00 zł
  - drogi gminnej w m. Mielno - 17 931,00 zł
  - drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno - 14 000,00 zł
  - dróg gminnych wraz z chodnikami w m. Niepogledzie - 20 000,00 zł
  - ulicy Lipowej w m.Podole Małe - 17 000,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Chodniki

 • Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej - 20 000,00 zł
 • Wykonanie chodnika w m. Kotowo - 15 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

59 546,00 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt - 12 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Skarszów Górny - 15 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra - 4 546,00 zł
  - oświetlenia w m. Gałęzów - 16 000,00 zł
  - oświetlenia w m. Grabin - projekt - 12 000,00 zł
Oświata, sprawy społeczne, turystyka i sport
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 546 060,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej - 1 191 160,00 zł
 • Spłata zobowiązań wobec BOS oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej - 354 900,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 547 218,00 zł

Obiekty sportowe

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo

Projekt 'Społeczni do potęgi'

Projekt 'Społeczni do potęgi'

Realizacja projektu pn. ,,Społeczni do Potęgi”
(okres realizacji 2020-2023)

Kwota zadania w 2022: 44 419,54 zł
Łączne nakłady finansowe: 544 897,40 zł

Pomorskie szlaki kajakowe

Całkowity koszt

24 000,00 zł

Pomorskie szlaki kajakowe

Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe” (2016- 2021)

Obszary rekreacyjne

Całkowity koszt

103 479,00 zł

Obszary rekreacyjne

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębnica Kaszubska

Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

476 586,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Modernizacja placu przy świetlicy w miejscowości Jawory - 12 613,00 zł
 • Modernizacja wjazdu do remizy w m. Motarzyno - zakup materiałów - 13 500,00 zł
 • Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana - 11 500,00 zł
 • Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole - 22 000,00 zł
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo (budowa świetlicy w m. Dobiaszewo) - 250 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej - 78 000,00 zł
 • Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136) - 42 000,00 zł
 • Zakup nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór oraz nabycie części działki nr 567/4 w Dębnicy Kaszubskiej - 46 973,00 zł
Wymiana źródeł ciepła

Całkowity koszt

506 150,00 zł

Wymiana źródeł ciepła

 • Przebudowa kotłowni wraz z wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej (,,czerwona szkoła”", GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) - 356 150,00 zł
 • Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021) - 150 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Dębnica Kaszubska?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Dębnica Kaszubska (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.