Dębnica Kaszubska

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Dębnica Kaszubska.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
9 196
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
56 209 617,70 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
10.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 921 378 zł
10.53%
CIT
24 898,40 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
2 857 688,93 zł
5.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 257 596,79 zł
7.58%
Dotacje
21 489 784,58 zł
38.23%
Subwencje
16 151 168 zł
28.74%
Pozostałe dochody
5 507 103 zł
9.8%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
54 340 935,74 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
3 732 109,19 zł
stanowiły 7% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
7%
3 732 109,19 zł
Wydatki bieżące
93%
50 608 826,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
16 867 513,31 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 729 842,96 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 217 603,72 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 277 494,99 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 114 811,77 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 697 864,19 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 554 426,12 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 151 325,07 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
907 365,80 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
624 642,11 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
557 624,51 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
640 421,19 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Dębnica Kaszubska za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Dębnica Kaszubska w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
3 732 109,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
47.67%
Infrastruktura
52.33%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
1 778 977,80 zł
1 953 131,39 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra;
Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów;
Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu.

Całkowity koszt
99 792,79 zł
Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa

Modernizacja dróg gminnych w m. Brzeziniec, Podole Małe, Żarkowo, Dobra, Gałęzów;
Budowa drogi w m. Maleniec;
Przebudowa drogi w miejscowości Budowo i Troszki;
Modernizacja dróg gminnych w Dębnicy Kaszubskiej przy ul.: Tulipanowej, Przemysłowej, Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej;
Przebudowa drogi Dębnica Kaszubska ul. Zajęcza;
Budowa chodnika w m. Kotowo;
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo.

Całkowity koszt
1 243 929,61 zł
Zagospodarowanie terenów i wykup nieruchomości

Zagospodarowanie terenów i wykup nieruchomości

Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo;
Realizacja projektu pn. ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej (zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Kamiennej w Dębnicy Kaszubskiej);
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno;
Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno;
Zakup materiałów na zadaszenie remizy oraz utwardzenie placu przy remizie w m. Motarzyno.

Całkowity koszt
435 255,40 zł
Oświata

Oświata

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
Przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej;
Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej.

Całkowity koszt
398 056,52 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębnica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny.

Całkowity koszt
166 698,68 zł
Budowa i modernizacja obiektów

Budowa i modernizacja obiektów

Przebudowa systemu ogrzewania w świetlico-remizie w m. Starnice;
Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej;
Budowa świetlicy w m. Dobra;
Dotacja na budowę świetlicy w Gałęzowie;
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
514 483,70 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja projektu pn. ,,Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”;
Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej;
Realizacja projektu pn. ,,OZE w gminach powiatu słupskiego” realizacja 4 instalacji obiekty użyteczności publicznej i 165 instalacji na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy;
Modernizacja źródeł ciepła w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej – Montaż pompy ciepła.

Całkowity koszt
57 762,94 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo;
Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe".

Całkowity koszt
155 513,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego;
Zakup środków trwałych do urzędu gminy.

Całkowity koszt
660 616,55 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

99 792,79 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra;
Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów;
Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu.

Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

1 243 929,61 zł

Infrastruktura drogowa

Modernizacja dróg gminnych w m. Brzeziniec, Podole Małe, Żarkowo, Dobra, Gałęzów;
Budowa drogi w m. Maleniec;
Przebudowa drogi w miejscowości Budowo i Troszki;
Modernizacja dróg gminnych w Dębnicy Kaszubskiej przy ul.: Tulipanowej, Przemysłowej, Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej;
Przebudowa drogi Dębnica Kaszubska ul. Zajęcza;
Budowa chodnika w m. Kotowo;
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo.

Zagospodarowanie terenów i wykup nieruchomości

Całkowity koszt

435 255,40 zł

Zagospodarowanie terenów i wykup nieruchomości

Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo;
Realizacja projektu pn. ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej (zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Kamiennej w Dębnicy Kaszubskiej);
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno;
Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno;
Zakup materiałów na zadaszenie remizy oraz utwardzenie placu przy remizie w m. Motarzyno.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Oświata

Całkowity koszt

398 056,52 zł

Oświata

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
Przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej;
Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej.

Place zabaw

Całkowity koszt

166 698,68 zł

Place zabaw

Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębnica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny.

Budowa i modernizacja obiektów

Całkowity koszt

514 483,70 zł

Budowa i modernizacja obiektów

Przebudowa systemu ogrzewania w świetlico-remizie w m. Starnice;
Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej;
Budowa świetlicy w m. Dobra;
Dotacja na budowę świetlicy w Gałęzowie;
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

57 762,94 zł

Ochrona środowiska

Realizacja projektu pn. ,,Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”;
Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej;
Realizacja projektu pn. ,,OZE w gminach powiatu słupskiego” realizacja 4 instalacji obiekty użyteczności publicznej i 165 instalacji na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy;
Modernizacja źródeł ciepła w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej – Montaż pompy ciepła.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

155 513,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo;
Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe".

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

660 616,55 zł

Pozostałe inwestycje

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego;
Zakup środków trwałych do urzędu gminy.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Dębnica Kaszubska?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Dębnica Kaszubska (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.