Wieruszów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wieruszowie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
14 304
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
77 804 880,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.47%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 705 905 zł
21.47%
CIT
870 000 zł
1.12%
Podatki od nieruchomości
12 405 260 zł
15.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 950 080 zł
8.93%
Dotacje
26 032 587,80 zł
33.46%
Subwencje
10 595 086 zł
13.62%
Pozostałe dochody
4 245 961,20 zł
5.46%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
84 011 294,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 996 304,05 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
10 996 304,05 zł
Wydatki bieżące
87%
73 014 989,95 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
24 700 811,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 826 271,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 551 430,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 704 253,83 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 614 467,55 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 846 204,44 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 402 671,50 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 561 590,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 866 419,83 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
854 601,22 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
529 354,46 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
482 336,92 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 070 882,25 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wieruszów w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
10 996 304,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
24.84%
Infrastruktura
75.16%
Kultura, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
2 731 118,50 zł
8 265 185,55 zł

Drogi publiczne gminne:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;

Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS;

Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew ramach FS;

Całkowity koszt
56 601,22 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie;

Wykupy gruntów;

Całkowity koszt
1 558 671,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS;

Rozbudowa i przebudowa sali OSP w miejscowości Teklinów w ramach FS;

Wykonanie remontu w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS;

Całkowity koszt
84 052,74 zł

Pozostałe inwestycje:

Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie;

Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie;

Wykonanie konstrukcji metalowej pod altanę w miejscowości Wyszanów w ramach FS;

Całkowity koszt
1 031 793,54 zł

Pomoc społeczna:

Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej 

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł

Ochrona środowiska:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów.

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Sport:

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;

Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie 1;

Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylna ścianą we wsi Klatka ramach FS;

Całkowity koszt
5 372 095,55 zł

Pozostałe inwestycje:

Dotacja celowa dla Powiatu Weruszowskiego;

Zakupy inwestycyjne;

Całkowity koszt
1 533 090,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

56 601,22 zł

Drogi publiczne gminne:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;

Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS;

Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew ramach FS;

Całkowity koszt

1 558 671,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie;

Wykupy gruntów;

Całkowity koszt

84 052,74 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS;

Rozbudowa i przebudowa sali OSP w miejscowości Teklinów w ramach FS;

Wykonanie remontu w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS;

Całkowity koszt

1 031 793,54 zł

Pozostałe inwestycje:

Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie;

Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie;

Wykonanie konstrukcji metalowej pod altanę w miejscowości Wyszanów w ramach FS;

Kultura, sport i sprawy społeczne

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Pomoc społeczna:

Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej 

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Ochrona środowiska:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów.

Całkowity koszt

5 372 095,55 zł

Sport:

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;

Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie 1;

Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylna ścianą we wsi Klatka ramach FS;

Całkowity koszt

1 533 090,00 zł

Pozostałe inwestycje:

Dotacja celowa dla Powiatu Weruszowskiego;

Zakupy inwestycyjne;

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Wieruszowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wieruszów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.