Wieruszów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wieruszowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
14 304
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
77 804 880,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.47%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 705 905 zł
21.47%
CIT
CIT
870 000 zł
1.12%
Podatki od nieruchomości
12 405 260 zł
15.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 950 080 zł
8.93%
Dotacje
Dotacje
26 032 587,80 zł
33.46%
Subwencje
Subwencje
10 595 086 zł
13.62%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
4 245 961,20 zł
5.46%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
84 011 294,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 996 304,05 zł
stanowią 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
10 996 304,05 zł
Wydatki bieżące
87%
73 014 989,95 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 700 811,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 826 271,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 551 430,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 704 253,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 614 467,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 846 204,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 402 671,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 561 590,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 866 419,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
854 601,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
529 354,46 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
482 336,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 070 882,25 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 700 811,00 zł
Wydatki bieżące
24 700 811,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 826 271,00 zł
Wydatki bieżące
22 826 271,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 551 430,00 zł
Wydatki bieżące
6 372 015,00 zł
Wydatki majątkowe
1 179 415,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 704 253,83 zł
Wydatki bieżące
6 704 253,83 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 614 467,55 zł
Wydatki bieżące
1 242 372,00 zł
Wydatki majątkowe
5 372 095,55 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 846 204,44 zł
Wydatki bieżące
3 646 204,44 zł
Wydatki majątkowe
1 200 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 402 671,50 zł
Wydatki bieżące
1 844 000,50 zł
Wydatki majątkowe
1 558 671,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 561 590,00 zł
Wydatki bieżące
1 040 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 521 590,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 866 419,83 zł
Wydatki bieżące
1 842 541,29 zł
Wydatki majątkowe
23 878,54 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
854 601,22 zł
Wydatki bieżące
798 000,00 zł
Wydatki majątkowe
56 601,22 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
529 354,46 zł
Wydatki bieżące
445 301,72 zł
Wydatki majątkowe
84 052,74 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
482 336,92 zł
Wydatki bieżące
482 336,92 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 070 882,25 zł
Wydatki bieżące
18 303 231,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
18 303 231,00 zł
Wydatki bieżące
4 489 654,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 489 654,00 zł
Wydatki bieżące
1 068 819,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 068 819,00 zł
Wydatki bieżące
706 016,00 zł
Wspieranie rodziny
706 016,00 zł
Wydatki bieżące
95 000,00 zł
Rodziny zastępcze
95 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 091,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
38 091,00 zł
Wydatki bieżące
13 772 911,00 zł
Szkoły podstawowe
13 772 911,00 zł
Wydatki bieżące
5 240 304,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
5 240 304,00 zł
Wydatki bieżące
1 234 387,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 234 387,00 zł
Wydatki bieżące
749 396,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
749 396,00 zł
Wydatki bieżące
520 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
520 000,00 zł
Wydatki bieżące
95 368,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
95 368,00 zł
Wydatki bieżące
1 213 905,00 zł
Pozostała działalność
1 213 905,00 zł
Wydatki bieżące
3 670 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
3 670 000,00 zł
Wydatki bieżące
698 904,00 zł
Wydatki majątkowe
1 019 415,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 718 319,00 zł
Wydatki bieżące
1 300 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 300 000,00 zł
Wydatki bieżące
127 500,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
127 500,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
495 611,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
655 611,00 zł
Wydatki bieżące
5 549 995,08 zł
Urzędy gmin
5 549 995,08 zł
Wydatki bieżące
350 220,75 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
350 220,75 zł
Wydatki bieżące
343 600,00 zł
Pozostała działalność
343 600,00 zł
Wydatki bieżące
172 860,00 zł
Rady gmin
172 860,00 zł
Wydatki bieżące
161 778,00 zł
Urzędy wojewódzkie
161 778,00 zł
Wydatki bieżące
125 800,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
125 800,00 zł
Wydatki majątkowe
4 172 000,00 zł
Obiekty sportowe
4 172 000,00 zł
Wydatki bieżące
864 672,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
864 672,00 zł
Wydatki bieżące
310 600,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
310 600,00 zł
Wydatki bieżące
67 100,00 zł
Wydatki majątkowe
1 200 095,55 zł
Pozostała działalność
1 267 195,55 zł
Wydatki bieżące
1 243 245,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 243 245,00 zł
Wydatki bieżące
883 302,44 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
883 302,44 zł
Wydatki bieżące
530 844,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
530 844,00 zł
Wydatki bieżące
300 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
300 500,00 zł
Wydatki bieżące
228 019,00 zł
Zasiłki stałe
228 019,00 zł
Wydatki bieżące
209 635,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
209 635,00 zł
Wydatki bieżące
97 317,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
97 317,00 zł
Wydatki bieżące
59 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
59 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 293 842,00 zł
Wydatki bieżące
1 672 050,00 zł
Wydatki majątkowe
1 558 671,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 230 721,00 zł
Wydatki bieżące
171 950,50 zł
Pozostała działalność
171 950,50 zł
Wydatki majątkowe
1 521 590,00 zł
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
1 521 590,00 zł
Wydatki bieżące
1 040 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 040 000,00 zł
Wydatki bieżące
901 500,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
901 500,00 zł
Wydatki bieżące
726 600,00 zł
Biblioteki
726 600,00 zł
Wydatki bieżące
58 000,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
58 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
146 441,29 zł
Wydatki majątkowe
23 878,54 zł
Pozostała działalność
170 319,83 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
321 900,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
321 900,00 zł
Wydatki bieżące
33 000,00 zł
Obrona cywilna
33 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
2 500,00 zł
Wydatki bieżące
87 901,72 zł
Wydatki majątkowe
84 052,74 zł
Pozostała działalność
171 954,46 zł
Wydatki bieżące
442 819,00 zł
Świetlice szkolne
442 819,00 zł
Wydatki bieżące
14 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
14 800,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
Kolonie i obozy
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 717,92 zł
Pozostała działalność
12 717,92 zł
Wydatki bieżące
751 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
751 000,00 zł
Wydatki bieżące
286 612,25 zł
Działalność usługowa
286 612,25 zł
Wydatki bieżące
25 330,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
25 330,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Turystyka
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 940,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
2 940,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Leśnictwo
2 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 996 304,05 zł
84 011 294,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Wieruszów w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
10 996 304,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
24.84%
Infrastruktura
75.16%
Kultura, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
2 731 118,50 zł
8 265 185,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_0yTEndL.jpg

Drogi publiczne gminne:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;

Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS;

Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew ramach FS;

Całkowity koszt
56 601,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_HegS7v6.jpg

Gospodarka mieszkaniowa:

Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie;

Wykupy gruntów;

Całkowity koszt
1 558 671,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_fQuJexB.jpg

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS;

Rozbudowa i przebudowa sali OSP w miejscowości Teklinów w ramach FS;

Wykonanie remontu w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS;

Całkowity koszt
84 052,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park.jpg

Pozostałe inwestycje:

Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie;

Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie;

Wykonanie konstrukcji metalowej pod altanę w miejscowości Wyszanów w ramach FS;

Całkowity koszt
1 031 793,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_ycXUm4h.jpg

Pomoc społeczna:

Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej 

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_v2AjKLi.jpg

Ochrona środowiska:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów.

Całkowity koszt
160 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_ROmAXyt.jpg

Sport:

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;

Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie 1;

Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylna ścianą we wsi Klatka ramach FS;

Całkowity koszt
5 372 095,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_iqoUSWs.jpg

Pozostałe inwestycje:

Dotacja celowa dla Powiatu Weruszowskiego;

Zakupy inwestycyjne;

Całkowity koszt
1 533 090,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_0yTEndL.jpg

Całkowity koszt

56 601,22 zł

Drogi publiczne gminne:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;

Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS;

Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew ramach FS;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_HegS7v6.jpg

Całkowity koszt

1 558 671,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie;

Wykupy gruntów;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_fQuJexB.jpg

Całkowity koszt

84 052,74 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS;

Rozbudowa i przebudowa sali OSP w miejscowości Teklinów w ramach FS;

Wykonanie remontu w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park.jpg

Całkowity koszt

1 031 793,54 zł

Pozostałe inwestycje:

Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie;

Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie;

Wykonanie konstrukcji metalowej pod altanę w miejscowości Wyszanów w ramach FS;

Kultura, sport i sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_ycXUm4h.jpg

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Pomoc społeczna:

Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_v2AjKLi.jpg

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Ochrona środowiska:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_ROmAXyt.jpg

Całkowity koszt

5 372 095,55 zł

Sport:

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;

Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie 1;

Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylna ścianą we wsi Klatka ramach FS;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_iqoUSWs.jpg

Całkowity koszt

1 533 090,00 zł

Pozostałe inwestycje:

Dotacja celowa dla Powiatu Weruszowskiego;

Zakupy inwestycyjne;

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Wieruszowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wieruszów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.