Wieruszów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wieruszowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
14 304
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
70 892 631,27 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
0.25%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
17 484 911 zł
0.25%
CIT
CIT
800 000 zł
0.01%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
10 884 330 zł
0.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
3 286 735 zł
0.05%
Dotacje
Dotacje
20 670 686,47 zł
0.29%
Subwencje
Subwencje
11 537 079 zł
0.16%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 228 889,80 zł
0.09%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
83 822 492,95 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 961 730,51 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
17 961 730,51 zł
Wydatki bieżące
79%
65 860 762,44 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 953 227,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
3 428 080,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 064 934,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 114 990,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 311 008,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
892 190,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
401 544,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 123 832,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 371 461,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 315 843,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 690 321,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 492 749,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 662 308,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 953 227,58 zł
Wydatki bieżące
23 777 477,58 zł
Wydatki inwestycyjne
1 175 750,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
3 428 080,70 zł
Wydatki bieżące
905 370,70 zł
Wydatki inwestycyjne
2 522 710,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 064 934,71 zł
Wydatki bieżące
2 529 963,71 zł
Wydatki inwestycyjne
3 534 971,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 114 990,77 zł
Wydatki bieżące
6 868 490,77 zł
Wydatki inwestycyjne
1 246 500,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 311 008,66 zł
Wydatki bieżące
401 008,66 zł
Wydatki inwestycyjne
910 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
892 190,00 zł
Wydatki bieżące
870 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne
21 590,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
401 544,00 zł
Wydatki bieżące
401 544,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 123 832,42 zł
Wydatki bieżące
3 803 832,42 zł
Wydatki inwestycyjne
320 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 371 461,00 zł
Wydatki bieżące
17 371 461,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 315 843,67 zł
Wydatki bieżące
4 322 017,67 zł
Wydatki inwestycyjne
993 826,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 690 321,35 zł
Wydatki bieżące
1 690 321,35 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 492 749,96 zł
Wydatki bieżące
1 280 996,45 zł
Wydatki inwestycyjne
7 211 753,51 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 662 308,00 zł
Wydatki bieżące
1 637 678,13 zł
Wydatki inwestycyjne
24 630,00 zł
Wydatki bieżące
14 169 087,00 zł
Szkoły podstawowe
14 169 087,00 zł
Wydatki bieżące
5 190 012,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
5 190 012,00 zł
Wydatki bieżące
1 350 551,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 350 551,00 zł
Wydatki bieżące
1 343 811,00 zł
Gimnazja
1 343 811,00 zł
Wydatki bieżące
424 700,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
424 700,00 zł
Wydatki bieżące
414 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
414 000,00 zł
Wydatki bieżące
114 334,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
114 334,00 zł
Wydatki bieżące
111 424,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych
111 424,00 zł
Wydatki bieżące
659 558,58 zł
Wydatki inwestycyjne
1 175 750,00 zł
Pozostała działalność
1 835 308,58 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
2 361 500,11 zł
Wydatki inwestycyjne
3 534 971,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 896 471,11 zł
Wydatki bieżące
168 463,60 zł
Pozostała działalność
168 463,60 zł
Wydatki bieżące
5 418 132,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 221 500,00 zł
Urzędy gmin
6 639 632,00 zł
Wydatki bieżące
313 405,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
313 405,00 zł
Wydatki bieżące
300 488,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
300 488,00 zł
Wydatki bieżące
196 614,00 zł
Wydatki inwestycyjne
25 000,00 zł
Rady gmin
221 614,00 zł
Wydatki bieżące
144 911,00 zł
Urzędy wojewódzkie
144 911,00 zł
Wydatki bieżące
494 940,77 zł
Pozostała działalność
494 940,77 zł
Wydatki bieżące
258 004,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
508 004,00 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
25 000,00 zł
Obrona cywilna
34 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
2 500,00 zł
Wydatki bieżące
126 504,66 zł
Wydatki inwestycyjne
625 000,00 zł
Pozostała działalność
751 504,66 zł
Wydatki bieżące
870 600,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
870 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne
21 590,00 zł
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
21 590,00 zł
Wydatki bieżące
319 100,00 zł
Świetlice szkolne
319 100,00 zł
Wydatki bieżące
61 794,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
61 794,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
17 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 650,00 zł
Pozostała działalność
3 650,00 zł
Wydatki bieżące
1 224 572,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 224 572,00 zł
Wydatki bieżące
887 456,18 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
887 456,18 zł
Wydatki bieżące
546 332,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
546 332,00 zł
Wydatki bieżące
339 579,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
339 579,00 zł
Wydatki bieżące
307 426,24 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
307 426,24 zł
Wydatki bieżące
225 159,00 zł
Zasiłki stałe
225 159,00 zł
Wydatki bieżące
133 397,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
133 397,00 zł
Wydatki bieżące
53 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
53 500,00 zł
Wydatki bieżące
27 481,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
27 481,00 zł
Wydatki bieżące
10 230,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
10 230,00 zł
Wydatki bieżące
48 700,00 zł
Wydatki inwestycyjne
320 000,00 zł
Pozostała działalność
368 700,00 zł
Wydatki bieżące
10 855 284,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
10 855 284,00 zł
Wydatki bieżące
4 854 692,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 854 692,00 zł
Wydatki bieżące
1 084 145,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 084 145,00 zł
Wydatki bieżące
455 499,00 zł
Wspieranie rodziny
455 499,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Rodziny zastępcze
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
39 841,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
39 841,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Karta Dużej Rodziny
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 722 907,67 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
1 722 907,67 zł
Wydatki bieżące
1 307 020,00 zł
Wydatki inwestycyjne
351 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 658 020,00 zł
Wydatki bieżące
594 090,00 zł
Wydatki inwestycyjne
481 315,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 075 405,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
458 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
161 511,00 zł
Pozostała działalność
619 511,00 zł
Wydatki bieżące
863 659,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
863 659,00 zł
Wydatki bieżące
668 909,00 zł
Biblioteki
668 909,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
107 753,35 zł
Pozostała działalność
107 753,35 zł
Wydatki bieżące
118 956,86 zł
Wydatki inwestycyjne
5 323 544,00 zł
Obiekty sportowe
5 442 500,86 zł
Wydatki bieżące
809 331,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
809 331,00 zł
Wydatki bieżące
327 748,00 zł
Wydatki inwestycyjne
142 468,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
470 216,00 zł
Wydatki bieżące
24 960,59 zł
Wydatki inwestycyjne
1 745 741,51 zł
Pozostała działalność
1 770 702,10 zł
Wydatki bieżące
803 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
803 500,00 zł
Wydatki bieżące
504 248,00 zł
Działalność usługowa
504 248,00 zł
Wydatki bieżące
254 140,13 zł
Wydatki inwestycyjne
24 630,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
278 770,13 zł
Wydatki bieżące
65 790,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
65 790,00 zł
Wydatki bieżące
7 000,00 zł
Leśnictwo
7 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Turystyka
3 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Wieruszów w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
17 961 730,51 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.86%
Infrastruktura
57.14%
Kultura, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
7 698 996,00 zł
10 262 734,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1298_672x416.jpg

Budowa dróg i ulic

Przebudowa drogi gminnej nr 118 152 E ul. Szkolna;
Przebudowa dróg gminnych - ulice: Klińskiego, Nadrzeczna Braci Polaków, Zamkowa, Ciemna, Buźnicza, Getta Wieruszowskiego;
Przebudowa ulicy Sportowej.


Całkowity koszt
2 465 710,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0037_672x416.jpg

Dla pieszych

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział;
Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej i w miejscowości Kowalówka.


Całkowity koszt
57 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wieruszow_26_672x416.jpg

Rozwój budownictwa

Budowa budynku socjalnego;
Odkup gruntów przy Al. Solidarności;
Wykupy gruntów;
Zakup nieruchomości w celu utworzenia Centrum Aktywności Społecznej;
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim.


Całkowity koszt
4 694 971,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1309_672x416.jpg

Pozostałe inwestycje

Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu;
Przebudowa przystani przy rzece Prośnie;
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem;
Rewitalizacja płyty Runku;
Przebudowa przystani przy rzece Prośnie;
Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego.


Całkowity koszt
481 315,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/streetworkout_672x416.jpg

Sport i rekreacja

W zdrowym ciele - zdrowy duch. Budowa siłowni zewnętrznej na placu OPS w Teklinowie;
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej;
Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT;
Rozbudowa kompleksu sportowego GOSIT o boisko treningowe;
Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Zagospodarowanie działki gminnej w m. Klatka;
Zagospodarowanie terenu Marianka Park.


Całkowity koszt
7 236 383,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SKMBT_C36019082908310_672x416.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu;
Zakup elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzegania i alarmowania Gminy;
Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka;
Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków.


Całkowity koszt
910 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/52599323_258118691752236_8031536148566245376_n_672x416.jpg

Placówki oświatowe

Modernizacja korytarzy w SP nr 2;
Termomodernizacja budynku SP w Pieczyskach;
Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2.


Całkowity koszt
1 175 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0042_672x416.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej;
Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim;
Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego;
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego;
Utworzenie klubu "Senior Plus";
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
Wydatki na objęcie akcji w PL S.A.;
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Teklinów.


Całkowity koszt
940 601,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1298_672x416.jpg

Całkowity koszt

2 465 710,00 zł

Budowa dróg i ulic

Przebudowa drogi gminnej nr 118 152 E ul. Szkolna;
Przebudowa dróg gminnych - ulice: Klińskiego, Nadrzeczna Braci Polaków, Zamkowa, Ciemna, Buźnicza, Getta Wieruszowskiego;
Przebudowa ulicy Sportowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0037_672x416.jpg

Całkowity koszt

57 000,00 zł

Dla pieszych

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział;
Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej i w miejscowości Kowalówka.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wieruszow_26_672x416.jpg

Całkowity koszt

4 694 971,00 zł

Rozwój budownictwa

Budowa budynku socjalnego;
Odkup gruntów przy Al. Solidarności;
Wykupy gruntów;
Zakup nieruchomości w celu utworzenia Centrum Aktywności Społecznej;
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1309_672x416.jpg

Całkowity koszt

481 315,00 zł

Pozostałe inwestycje

Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu;
Przebudowa przystani przy rzece Prośnie;
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem;
Rewitalizacja płyty Runku;
Przebudowa przystani przy rzece Prośnie;
Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego.


Kultura, sport i sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/streetworkout_672x416.jpg

Całkowity koszt

7 236 383,51 zł

Sport i rekreacja

W zdrowym ciele - zdrowy duch. Budowa siłowni zewnętrznej na placu OPS w Teklinowie;
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej;
Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT;
Rozbudowa kompleksu sportowego GOSIT o boisko treningowe;
Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Zagospodarowanie działki gminnej w m. Klatka;
Zagospodarowanie terenu Marianka Park.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SKMBT_C36019082908310_672x416.jpg

Całkowity koszt

910 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu;
Zakup elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzegania i alarmowania Gminy;
Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka;
Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/52599323_258118691752236_8031536148566245376_n_672x416.jpg

Całkowity koszt

1 175 750,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja korytarzy w SP nr 2;
Termomodernizacja budynku SP w Pieczyskach;
Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0042_672x416.jpg

Całkowity koszt

940 601,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej;
Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim;
Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego;
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego;
Utworzenie klubu "Senior Plus";
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
Wydatki na objęcie akcji w PL S.A.;
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Teklinów.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Wieruszowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wieruszów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.