Wieruszów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wieruszowie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
14 304
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
72 976 405,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
24.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 650 292 zł
24.19%
CIT
827 408,81 zł
1.13%
Podatki od nieruchomości
11 309 052,96 zł
15.5%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 261 075,70 zł
7.21%
Dotacje
23 094 004,67 zł
31.65%
Subwencje
11 886 514 zł
16.29%
Pozostałe dochody
2 948 057,78 zł
4.04%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
78 412 234,87 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 242 700,11 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
14 242 700,11 zł
Wydatki bieżące
82%
64 169 534,76 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 823 338,88 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 953 176,17 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 192 792,30 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 773 028,70 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 013 273,83 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 529 830,26 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 122 935,27 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 052 473,03 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 906 131,72 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 331 334,76 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 713 919,95 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2019 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wieruszów w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
14 242 700,11 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.8%
Infrastruktura
60.2%
Kultura, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
5 669 182,46 zł
8 573 517,65 zł
Budowa dróg i ulic

Budowa dróg i ulic

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Wyszanowo, Lubczyna, Wieruszów.

Całkowity koszt
3 828 574,89 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;
Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Wieruszowie;
Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS.

Całkowity koszt
56 892,60 zł
Rozwój budownictwa

Rozwój budownictwa

Zakup nieruchomości w celu utworzenie Centrum Aktywności Społecznej;
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 300 283,35 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Wyszanowie;
Wykupy gruntów;
Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu;
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem;
Rewitalizacja płyty Rynku.

Całkowity koszt
483 431,62 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Modernizacja pomieszczeń w OSP Pieczyska i OSP Chobanin w celu integracji mieszkańców sołectw;
Budowa siłowni zewnętrznej na placu OSP w Teklinowie;
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;
Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSiT w Wieruszowie;
Rozbudowa kompleksu sportowego GOSiT o boisko treningowe;
Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Klatka w ramach FS;
Zagospodarowanie terenu Marianka Park.

Całkowity koszt
6 095 799,76 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu;
Zakup, dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzeganiai alarmowania Gminy Wieruszów;
Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka;
Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków w ramach FS;
Wykonanie instalacji klimatyzacji w OSP Lubczyna w ramach FS.

Całkowity koszt
905 514,47 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach;
Wymiana i montaż pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Szkole Podstawowej w Wyszanowie;
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2 w Wieruszowie.

Całkowity koszt
899 543,24 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej;
Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim;
Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego;
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego;
Utworzenie klubu "Senior Plus";
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie;
Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
672 660,18 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg i ulic

Całkowity koszt

3 828 574,89 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Wyszanowo, Lubczyna, Wieruszów.

Dla pieszych

Całkowity koszt

56 892,60 zł

Dla pieszych

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;
Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Wieruszowie;
Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS.

Rozwój budownictwa

Całkowity koszt

1 300 283,35 zł

Rozwój budownictwa

Zakup nieruchomości w celu utworzenie Centrum Aktywności Społecznej;
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim;
Zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

483 431,62 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Wyszanowie;
Wykupy gruntów;
Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu;
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem;
Rewitalizacja płyty Rynku.

Kultura, sport i sprawy społeczne
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

6 095 799,76 zł

Sport i rekreacja

Modernizacja pomieszczeń w OSP Pieczyska i OSP Chobanin w celu integracji mieszkańców sołectw;
Budowa siłowni zewnętrznej na placu OSP w Teklinowie;
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;
Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSiT w Wieruszowie;
Rozbudowa kompleksu sportowego GOSiT o boisko treningowe;
Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Klatka w ramach FS;
Zagospodarowanie terenu Marianka Park.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

905 514,47 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu;
Zakup, dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzeganiai alarmowania Gminy Wieruszów;
Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka;
Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków w ramach FS;
Wykonanie instalacji klimatyzacji w OSP Lubczyna w ramach FS.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

899 543,24 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach;
Wymiana i montaż pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Szkole Podstawowej w Wyszanowie;
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2 w Wieruszowie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

672 660,18 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej;
Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim;
Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego;
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego;
Utworzenie klubu "Senior Plus";
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie;
Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Wieruszowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wieruszów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.