Wieruszów

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wieruszowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
14 304
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
72 976 405,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
24.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 650 292 zł
24.19%
CIT
CIT
827 408,81 zł
1.13%
Podatki od nieruchomości
11 309 052,96 zł
15.5%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 261 075,70 zł
7.21%
Dotacje
Dotacje
23 094 004,67 zł
31.65%
Subwencje
Subwencje
11 886 514 zł
16.29%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 948 057,78 zł
4.04%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
78 412 234,87 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 242 700,11 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
14 242 700,11 zł
Wydatki bieżące
82%
64 169 534,76 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 823 338,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 953 176,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 192 792,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 773 028,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 013 273,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 529 830,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 122 935,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 052 473,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 906 131,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 331 334,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 713 919,95 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2019 rok.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 823 338,88 zł
Wydatki bieżące
23 923 795,64 zł
Wydatki majątkowe
899 543,24 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 953 176,17 zł
Wydatki bieżące
18 953 176,17 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 192 792,30 zł
Wydatki bieżące
1 164 122,54 zł
Wydatki majątkowe
6 028 669,76 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 773 028,70 zł
Wydatki bieżące
6 307 551,90 zł
Wydatki majątkowe
465 476,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 013 273,83 zł
Wydatki bieżące
1 078 146,55 zł
Wydatki majątkowe
3 935 127,28 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 529 830,26 zł
Wydatki bieżące
3 891 098,73 zł
Wydatki majątkowe
638 731,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 122 935,27 zł
Wydatki bieżące
3 120 370,07 zł
Wydatki majątkowe
2 565,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 052 473,03 zł
Wydatki bieżące
1 774 121,20 zł
Wydatki majątkowe
1 278 351,83 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 906 131,72 zł
Wydatki bieżące
1 906 131,72 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 331 334,76 zł
Wydatki bieżące
425 820,29 zł
Wydatki majątkowe
905 514,47 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 713 919,95 zł
Wydatki bieżące
1 625 199,95 zł
Wydatki majątkowe
88 720,00 zł
Wydatki bieżące
13 787 573,19 zł
Szkoły podstawowe
13 787 573,19 zł
Wydatki bieżące
5 191 116,41 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
5 191 116,41 zł
Wydatki bieżące
1 891 241,03 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 891 241,03 zł
Wydatki bieżące
1 227 128,36 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 227 128,36 zł
Wydatki bieżące
558 810,56 zł
Dowożenie uczniów do szkół
558 810,56 zł
Wydatki bieżące
460 501,15 zł
Gimnazja
460 501,15 zł
Wydatki bieżące
107 548,91 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
107 548,91 zł
Wydatki bieżące
81 318,53 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
81 318,53 zł
Wydatki bieżące
618 557,50 zł
Wydatki majątkowe
899 543,24 zł
Pozostała działalność
1 518 100,74 zł
Wydatki bieżące
12 822 100,06 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenie wychowawcze
12 822 100,06 zł
Wydatki bieżące
4 398 891,69 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenie rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 398 891,69 zł
Wydatki bieżące
979 086,86 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
979 086,86 zł
Wydatki bieżące
617 281,91 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
617 281,91 zł
Wydatki bieżące
88 539,26 zł
Rodziny zastępcze
88 539,26 zł
Wydatki bieżące
45 802,62 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
45 802,62 zł
Wydatki bieżące
1 473,77 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 473,77 zł
Wydatki majątkowe
5 291 810,79 zł
Obiekty sportowe
5 291 810,79 zł
Wydatki bieżące
836 248,82 zł
Instytucje kultury fizycznej
836 248,82 zł
Wydatki bieżące
301 987,18 zł
Wydatki majątkowe
147 459,55 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
449 446,73 zł
Wydatki bieżące
25 886,54 zł
Wydatki majątkowe
589 399,42 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych

Pozostała działalność
615 285,96 zł
Wydatki bieżące
5 055 769,34 zł
Wydatki majątkowe
411 764,63 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5 467 533,97 zł
Wydatki bieżące
274 130,13 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
274 130,13 zł
Wydatki bieżące
240 576,29 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
240 576,29 zł
Wydatki bieżące
185 911,19 zł
Wydatki majątkowe
53 712,17 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
239 623,36 zł
Wydatki bieżące
183 215,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
183 215,00 zł
Wydatki bieżące
367 949,95 zł
Pozostała działalność
367 949,95 zł
Wydatki bieżące
1 078 146,55 zł
Wydatki majątkowe
3 935 127,28 zł
Drogi publiczne gminne
5 013 273,83 zł
Wydatki bieżące
1 720 816,28 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 720 816,28 zł
Wydatki bieżące
1 034 780,84 zł
Wydatki majątkowe
403 431,53 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 438 212,37 zł
Wydatki bieżące
633 386,60 zł
Wydatki majątkowe
105 400,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
738 786,60 zł
Wydatki bieżące
33 691,79 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
33 691,79 zł
Wydatki bieżące
26 956,80 zł
Oczyszczanie miast i wsi
26 956,80 zł
Wydatki bieżące
441 466,42 zł
Wydatki majątkowe
129 900,00 zł
Pozostała działalność
571 366,42 zł
Wydatki bieżące
1 096 448,32 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 096 448,32 zł
Wydatki bieżące
707 957,75 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
707 957,75 zł
Wydatki bieżące
341 529,08 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
341 529,08 zł
Wydatki bieżące
292 495,51 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
292 495,51 zł
Wydatki bieżące
289 936,81 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
289 936,81 zł
Wydatki bieżące
199 547,27 zł
Dodatki mieszkaniowe
199 547,27 zł
Wydatki bieżące
78 916,42 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
78 916,42 zł
Wydatki bieżące
51 489,11 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
51 489,11 zł
Wydatki bieżące
25 955,66 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
25 955,66 zł
Wydatki bieżące
4 911,45 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4 911,45 zł
Wydatki bieżące
31 182,69 zł
Wydatki majątkowe
2 565,20 zł
Pozostała działalność
33 747,89 zł
Wydatki bieżące
1 643 619,44 zł
Wydatki majątkowe
1 278 351,83 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 921 971,27 zł
Wydatki bieżące
130 501,76 zł
Pozostała działalność
130 501,76 zł
Wydatki bieżące
1 082 159,25 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 082 159,25 zł
Wydatki bieżące
668 909,00 zł
Biblioteki
668 909,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
105 063,47 zł
Pozostała działalność
105 063,47 zł
Wydatki bieżące
303 181,61 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
553 181,61 zł
Wydatki bieżące
883,84 zł
Wydatki majątkowe
22 140,00 zł
Obrona cywilna
23 023,84 zł
Wydatki bieżące
6 670,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
16 670,00 zł
Wydatki bieżące
896,94 zł
Zarządzanie kryzysowe
896,94 zł
Wydatki bieżące
114 187,90 zł
Wydatki majątkowe
623 374,47 zł
Pozostała działalność
737 562,37 zł
Wydatki bieżące
564 862,33 zł
Obsługa długu publicznego
564 862,33 zł
Wydatki bieżące
344 008,01 zł
Wydatki majątkowe
67 130,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
411 138,01 zł
Wydatki bieżące
395 339,68 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
395 339,68 zł
Wydatki bieżące
185 252,65 zł
Działalność usługowa
185 252,65 zł
Wydatki bieżące
129 744,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
129 744,00 zł
Wydatki majątkowe
21 590,00 zł
Różne rozliczenia
21 590,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 993,28 zł
Turystyka
2 993,28 zł
04

Zadania inwestycyjne

Wieruszów w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
14 242 700,11 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.8%
Infrastruktura
60.2%
Kultura, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
5 669 182,46 zł
8 573 517,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1298_672x416.jpg

Budowa dróg i ulic

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Wyszanowo, Lubczyna, Wieruszów.

Całkowity koszt
3 828 574,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0037_672x416.jpg

Dla pieszych

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;
Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Wieruszowie;
Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS.

Całkowity koszt
56 892,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wieruszow_26_672x416.jpg

Rozwój budownictwa

Zakup nieruchomości w celu utworzenie Centrum Aktywności Społecznej;
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 300 283,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1309_672x416.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Wyszanowie;
Wykupy gruntów;
Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu;
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem;
Rewitalizacja płyty Rynku.

Całkowity koszt
483 431,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/streetworkout_672x416.jpg

Sport i rekreacja

Modernizacja pomieszczeń w OSP Pieczyska i OSP Chobanin w celu integracji mieszkańców sołectw;
Budowa siłowni zewnętrznej na placu OSP w Teklinowie;
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;
Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSiT w Wieruszowie;
Rozbudowa kompleksu sportowego GOSiT o boisko treningowe;
Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Klatka w ramach FS;
Zagospodarowanie terenu Marianka Park.

Całkowity koszt
6 095 799,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SKMBT_C36019082908310_672x416.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu;
Zakup, dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzeganiai alarmowania Gminy Wieruszów;
Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka;
Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków w ramach FS;
Wykonanie instalacji klimatyzacji w OSP Lubczyna w ramach FS.

Całkowity koszt
905 514,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/52599323_258118691752236_8031536148566245376_n_672x416.jpg

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach;
Wymiana i montaż pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Szkole Podstawowej w Wyszanowie;
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2 w Wieruszowie.

Całkowity koszt
899 543,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0042_672x416.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej;
Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim;
Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego;
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego;
Utworzenie klubu "Senior Plus";
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie;
Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
672 660,18 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1298_672x416.jpg

Całkowity koszt

3 828 574,89 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Wyszanowo, Lubczyna, Wieruszów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0037_672x416.jpg

Całkowity koszt

56 892,60 zł

Dla pieszych

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS;
Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Wieruszowie;
Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wieruszow_26_672x416.jpg

Całkowity koszt

1 300 283,35 zł

Rozwój budownictwa

Zakup nieruchomości w celu utworzenie Centrum Aktywności Społecznej;
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DSC_1309_672x416.jpg

Całkowity koszt

483 431,62 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Wyszanowie;
Wykupy gruntów;
Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu;
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem;
Rewitalizacja płyty Rynku.

Kultura, sport i sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/streetworkout_672x416.jpg

Całkowity koszt

6 095 799,76 zł

Sport i rekreacja

Modernizacja pomieszczeń w OSP Pieczyska i OSP Chobanin w celu integracji mieszkańców sołectw;
Budowa siłowni zewnętrznej na placu OSP w Teklinowie;
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie;
Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSiT w Wieruszowie;
Rozbudowa kompleksu sportowego GOSiT o boisko treningowe;
Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Klatka w ramach FS;
Zagospodarowanie terenu Marianka Park.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SKMBT_C36019082908310_672x416.jpg

Całkowity koszt

905 514,47 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu;
Zakup, dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzeganiai alarmowania Gminy Wieruszów;
Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka;
Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków w ramach FS;
Wykonanie instalacji klimatyzacji w OSP Lubczyna w ramach FS.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/52599323_258118691752236_8031536148566245376_n_672x416.jpg

Całkowity koszt

899 543,24 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach;
Wymiana i montaż pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Szkole Podstawowej w Wyszanowie;
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2 w Wieruszowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/DJI_0042_672x416.jpg

Całkowity koszt

672 660,18 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej;
Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim;
Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego;
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego;
Utworzenie klubu "Senior Plus";
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie;
Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Wieruszowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wieruszów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.