Lubawa

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lubawie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
10 101
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
55 769 006,26 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
9 465 847 zł
16.97%
CIT
934 067 zł
1.67%
Podatki od nieruchomości
13 040 471 zł
23.38%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 264 465 zł
5.85%
Dotacje
20 180 147,26 zł
36.19%
Subwencje
7 074 403 zł
12.69%
Pozostałe dochody
1 809 606 zł
3.24%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
62 494 617,80 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 791 027,33 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
14 791 027,33 zł
Wydatki bieżące
76%
47 703 590,47 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 655 297,14 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 116 500,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 479 500,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 276 758,80 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 432 495,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 974 268,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 682 079,39 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
616 100,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
69 690,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 677 422,47 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 046 366,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
362 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
422 773,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
419 768,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
258 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 600,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Lubawa na 2022 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Lubawa w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
14 791 027,33 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.18%
Inwestycje drogowe
16.41%
Infrastruktura
33.33%
Oświata i sprawy społeczne
3.31%
Tereny zielone i sport
2.77%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
6 535 000,00 zł
2 427 589,47 zł
4 929 437,86 zł
490 000,00 zł
409 000,00 zł
Budowa dróg osiedlowych w Lubawie

Budowa dróg osiedlowych w Lubawie

 • łączne nakłady finansowe: 3 005 000,00 zł
 • w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: 2 792 640,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 3 000 000,00 zł
Całkowity koszt
3 005 000,00 zł
Budowa ul. Borek w Lubawie

Budowa ul. Borek w Lubawie

 • łączne nakłady finansowe: 5 710 690,93 zł
 • w tym dofinansowanie z RFDS: 1 242 551,39 zł
 • wydatki w 2022 roku: 360 000,00 zł
Całkowity koszt
5 710 690,93 zł
Budowa ulicy Sądowej

Budowa ulicy Sądowej

 • wydatki w 2022 roku: 10 000,00 zł (dokumentacja projektowa)
 • łączne nakłady finansowe: 2 059 000,00 zł
Całkowity koszt
2 059 000,00 zł
Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider

Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider

oraz II etapu ulicy Władysława Asta - Poprawa infrastruktury drogowej

 • łączne nakłady finansowe: 2 780 000,00 zł
 • w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: 2 388 594,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 2 700 000,00 zł

Całkowity koszt
2 780 000,00 zł
Budowa ulicy Polnej w Lubawie

Budowa ulicy Polnej w Lubawie

 • łączne nakłady finansowe: 3 169 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 400 000,00 zł (odszkodowania za przejęte grunty)
Całkowity koszt
3 169 000,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Kopernika

Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Kopernika

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 40 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 25 000,00 zł

Całkowity koszt
40 000,00 zł
Budowa ulicy Olsztyńskiej

Budowa ulicy Olsztyńskiej

etap I – wykonanie dokumentacji projektowej:
 • łączne nakłady finansowe: 60 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 40 000,00 zł
Całkowity koszt
60 000,00 zł
Modernizacja przestrzeni - etap III

Modernizacja przestrzeni - etap III

Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap III - budowa ścieżki edukacyjnej przy zachodniej stronie murów obronnych zamku

 • łączne nakłady finansowe: 2 405 884,95 zł
 • w tym dofinansowanie z UE: 1 864 798,81 zł
 • wydatki w 2022 roku: 1 268 944,47 zł

Całkowity koszt
2 405 884,95 zł
Modernizacja przestrzeni - etap II

Modernizacja przestrzeni - etap II

Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II - Poprawa infrastruktury przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym

 • łączne nakłady finansowe: 1 661 290,00 zł
 • w tym dofinansowanie z UE: 1 062 500,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 881 645,00 zł
Całkowity koszt
1 661 290,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodnej

Uporządkowanie gospodarki wodnej

Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy "Zalewie" w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 95 000,00 zł
Całkowity koszt
100 000,00 zł

Modernizacja przestrzeni - południe starego miasta

Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł 
 • wydatki w 2022 roku: 80 000,00 zł
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 77 000,00  zł
 • wydatki w 2022 roku: 62 000,00 zł
Całkowity koszt
77 000,00 zł
Modernizacja ciągów pieszych

Modernizacja ciągów pieszych

Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki

 • łączne nakłady finansowe: 120 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 40 000,00 zł

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Modernizacja szkoły podstawowej

Modernizacja szkoły podstawowej

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie
łączne nakłady finansowe: 8 065 000,00 zł
w tym dofinansowanie z RFIL: 3 000 000,00 zł
w tym dofinansowanie z UE: 2 486 875,72
wydatki w 2022 roku: 4 243 437,86 zł
Całkowity koszt
8 065 000,00 zł
Usługi społeczne

Usługi społeczne

Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy
łączne nakłady finansowe: 2 625 480,19 zł
w tym dofinansowanie z UE: 1 700 000,00 zł
wydatki w 2022 roku: 506 000,00 zł
Całkowity koszt
2 625 480,19 zł
Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej

Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie (wykonanie dokumentacji projektowej).
łączne nakłady finansowe: 120 000,00 zł
wydatki w 2022 roku: 100 000,00 zł   
Całkowity koszt
120 000,00 zł
Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej

Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej

Projekt rozbudowy Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej
łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł
wydatki w 2022 roku: 80 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Budowa boiska piłkarskiego

Budowa boiska piłkarskiego

Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45

 • łączne nakłady finansowe: 4 720 000,00 zł
 • w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: 4 032 881,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 300 000,00 zł   
Całkowity koszt
4 720 000,00 zł
Modernizacja terenów zielonych

Modernizacja terenów zielonych

Modernizacja terenów zieleni po byłej "Strzelnicy" w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej
 • łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł 
 • wydatki w 2022 roku: 145 000,00 zł
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Ośrodek sportu i rekreacji

Ośrodek sportu i rekreacji

Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 45 000,00 zł
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Monitoring miejski

Monitoring miejski

 • Monitoring miejski – rozbudowa - 18 000,00
 • Nowe łącza światłowodowe do monitoringu - 13 000,00
 • Modernizacja i rozbudowa monitoringu - 18 000,00
Całkowity koszt
49 000,00 zł
Wykup gruntów

Wykup gruntów

Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Wymiana źródeł ogrzewania

Wymiana źródeł ogrzewania

Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa

Całkowity koszt
130 000,00 zł
Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakup sprężarki śrubowej - 20 000,00
 • Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanychdo sektora finansów publicznych - 30 000,00
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Budowa oświetlenia

Budowa oświetlenia

Budowa oświetlenia ulicy Rolnej

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje drogowe
Budowa dróg osiedlowych w Lubawie

Całkowity koszt

3 005 000,00 zł

Budowa dróg osiedlowych w Lubawie

 • łączne nakłady finansowe: 3 005 000,00 zł
 • w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: 2 792 640,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 3 000 000,00 zł
Budowa ul. Borek w Lubawie

Całkowity koszt

5 710 690,93 zł

Budowa ul. Borek w Lubawie

 • łączne nakłady finansowe: 5 710 690,93 zł
 • w tym dofinansowanie z RFDS: 1 242 551,39 zł
 • wydatki w 2022 roku: 360 000,00 zł
Budowa ulicy Sądowej

Całkowity koszt

2 059 000,00 zł

Budowa ulicy Sądowej

 • wydatki w 2022 roku: 10 000,00 zł (dokumentacja projektowa)
 • łączne nakłady finansowe: 2 059 000,00 zł
Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider

Całkowity koszt

2 780 000,00 zł

Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider

oraz II etapu ulicy Władysława Asta - Poprawa infrastruktury drogowej

 • łączne nakłady finansowe: 2 780 000,00 zł
 • w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: 2 388 594,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 2 700 000,00 zł

Budowa ulicy Polnej w Lubawie

Całkowity koszt

3 169 000,00 zł

Budowa ulicy Polnej w Lubawie

 • łączne nakłady finansowe: 3 169 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 400 000,00 zł (odszkodowania za przejęte grunty)
Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Kopernika

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Kopernika

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 40 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 25 000,00 zł

Budowa ulicy Olsztyńskiej

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Budowa ulicy Olsztyńskiej

etap I – wykonanie dokumentacji projektowej:
 • łączne nakłady finansowe: 60 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 40 000,00 zł
Infrastruktura
Modernizacja przestrzeni - etap III

Całkowity koszt

2 405 884,95 zł

Modernizacja przestrzeni - etap III

Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap III - budowa ścieżki edukacyjnej przy zachodniej stronie murów obronnych zamku

 • łączne nakłady finansowe: 2 405 884,95 zł
 • w tym dofinansowanie z UE: 1 864 798,81 zł
 • wydatki w 2022 roku: 1 268 944,47 zł

Modernizacja przestrzeni - etap II

Całkowity koszt

1 661 290,00 zł

Modernizacja przestrzeni - etap II

Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II - Poprawa infrastruktury przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym

 • łączne nakłady finansowe: 1 661 290,00 zł
 • w tym dofinansowanie z UE: 1 062 500,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 881 645,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodnej

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki wodnej

Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy "Zalewie" w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 95 000,00 zł

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja przestrzeni - południe starego miasta

Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł 
 • wydatki w 2022 roku: 80 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

77 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 77 000,00  zł
 • wydatki w 2022 roku: 62 000,00 zł
Modernizacja ciągów pieszych

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Modernizacja ciągów pieszych

Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki

 • łączne nakłady finansowe: 120 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 40 000,00 zł

Oświata i sprawy społeczne
Modernizacja szkoły podstawowej

Całkowity koszt

8 065 000,00 zł

Modernizacja szkoły podstawowej

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie
łączne nakłady finansowe: 8 065 000,00 zł
w tym dofinansowanie z RFIL: 3 000 000,00 zł
w tym dofinansowanie z UE: 2 486 875,72
wydatki w 2022 roku: 4 243 437,86 zł
Usługi społeczne

Całkowity koszt

2 625 480,19 zł

Usługi społeczne

Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy
łączne nakłady finansowe: 2 625 480,19 zł
w tym dofinansowanie z UE: 1 700 000,00 zł
wydatki w 2022 roku: 506 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie (wykonanie dokumentacji projektowej).
łączne nakłady finansowe: 120 000,00 zł
wydatki w 2022 roku: 100 000,00 zł   
Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej

Projekt rozbudowy Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej
łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł
wydatki w 2022 roku: 80 000,00 zł

Tereny zielone i sport
Budowa boiska piłkarskiego

Całkowity koszt

4 720 000,00 zł

Budowa boiska piłkarskiego

Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45

 • łączne nakłady finansowe: 4 720 000,00 zł
 • w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: 4 032 881,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 300 000,00 zł   
Modernizacja terenów zielonych

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Modernizacja terenów zielonych

Modernizacja terenów zieleni po byłej "Strzelnicy" w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej
 • łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł 
 • wydatki w 2022 roku: 145 000,00 zł
Ośrodek sportu i rekreacji

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ośrodek sportu i rekreacji

Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej

 • łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł
 • wydatki w 2022 roku: 45 000,00 zł
Pozostałe wydatki
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Drogi powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”

Monitoring miejski

Całkowity koszt

49 000,00 zł

Monitoring miejski

 • Monitoring miejski – rozbudowa - 18 000,00
 • Nowe łącza światłowodowe do monitoringu - 13 000,00
 • Modernizacja i rozbudowa monitoringu - 18 000,00
Wykup gruntów

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Wykup gruntów

Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wymiana źródeł ogrzewania

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Wymiana źródeł ogrzewania

Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa

Usuwanie azbestu

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Usuwanie azbestu

Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakup sprężarki śrubowej - 20 000,00
 • Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanychdo sektora finansów publicznych - 30 000,00
Budowa oświetlenia

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Budowa oświetlenia

Budowa oświetlenia ulicy Rolnej

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Lubawie rozliczyło tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
9 465 847,00 zł
Prognoza
100%
11 832 308,75 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Dla pieszych
+2 km
wybudowanych chodników
Lepsza Komunikacja
+3 km
nowych dróg
Sport
2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
1
nowe place zabaw
Tereny zielone
dla Lubawy
nasadzenie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Lubawie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Lubawę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.