Mrozy

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mrozach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
8 511
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
60 851 672,14 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.25%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 064 978 zł
13.25%
CIT
20 691,61 zł
0.03%
Podatki od nieruchomości
3 555 799,36 zł
5.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 012 483,56 zł
4.95%
Dotacje
25 019 083,68 zł
41.11%
Subwencje
16 686 247 zł
27.42%
Pozostałe dochody
4 492 388,93 zł
7.38%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
58 471 220,37 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 436 208,44 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
15 436 208,44 zł
Wydatki bieżące
74%
43 035 011,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 735 831,32 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 729 601,17 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 803 341,83 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
945 815,04 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 435 661,61 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
858 712,02 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 374 056,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 420 671,40 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 100 556,14 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
482 545,57 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
192 348,10 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
324 742,45 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 958 369,74 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 108 967,94 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Mrozy w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
15 436 208,44 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
98.39%
Inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
15 187 264,60 zł
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy;
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy.

Całkowity koszt
10 317 233,24 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn w miejscowości Mrozy polegającej na wykonaniu skrzyżowania typu rondo;
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn".

Całkowity koszt
749 791,40 zł
Lepsze drogi, chodniki i parkingi

Lepsze drogi, chodniki i parkingi

Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy;
Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy;
Budowa odwodnienia ulicy 3 Maja w Mrozach;
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka".

Całkowity koszt
1 310 744,13 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy.

Całkowity koszt
624 793,13 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu.

Całkowity koszt
236 792,71 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Wykup działek i nieruchomości.

Całkowity koszt
268 074,07 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Środki finansowe na zakup samochodu dla Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

Całkowity koszt
17 500,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu.

Całkowity koszt
44 567,69 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach.

Całkowity koszt
835 519,85 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

Rewitalizacja terenów zieleni z naturalistycznym stawem retencyjnym w Mrozach.

Całkowity koszt
351 287,52 zł
Reakreacja

Reakreacja

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Mrozy;
Budowa skateparku w Mrozach.

Całkowity koszt
424 995,37 zł
Komunikacja

Komunikacja

Zakup wiat przystankowych w gminie Mrozy.

Całkowity koszt
5 965,50 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy;
Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy;
Zakup samochodu.

Całkowity koszt
248 943,83 zł
Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

10 317 233,24 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy;
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy.

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

749 791,40 zł

Drogi powiatowe

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn w miejscowości Mrozy polegającej na wykonaniu skrzyżowania typu rondo;
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn".

Lepsze drogi, chodniki i parkingi

Całkowity koszt

1 310 744,13 zł

Lepsze drogi, chodniki i parkingi

Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy;
Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy;
Budowa odwodnienia ulicy 3 Maja w Mrozach;
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka".

Oświetlenie

Całkowity koszt

624 793,13 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

236 792,71 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

268 074,07 zł

Zagospodarowanie terenu

Wykup działek i nieruchomości.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

17 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Środki finansowe na zakup samochodu dla Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

44 567,69 zł

Szkoły podstawowe

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

835 519,85 zł

Pomoc społeczna

Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach.

Tereny zielone

Całkowity koszt

351 287,52 zł

Tereny zielone

Rewitalizacja terenów zieleni z naturalistycznym stawem retencyjnym w Mrozach.

Reakreacja

Całkowity koszt

424 995,37 zł

Reakreacja

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Mrozy;
Budowa skateparku w Mrozach.

Komunikacja

Całkowity koszt

5 965,50 zł

Komunikacja

Zakup wiat przystankowych w gminie Mrozy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

248 943,83 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy;
Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy;
Zakup samochodu.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mrozach rozliczyło tylko 94% mieszkańców.

Teraz
94%
8 064 978,00 zł
Prognoza
100%
8 489 450,53 zł
Zobacz, jak brakujące +6%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+1 km
wybudowanych chodników rocznie
Dla dzieci
+2
nowe place zabaw
Sport i reakreacja
+1
nowa siłownia zewnętrzna
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Mrozach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Mrozy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.