Mrozy

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mrozach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
8 643
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
58 194 759,05 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
11.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 831 800 zł
11.74%
CIT
21 438,44 zł
0.04%
Podatek od nieruchomości
3 311 823,82 zł
5.69%
Inne podatki i opłaty lokalne
2 519 316,50 zł
4.33%
Dotacje na zadania współfinansowane z UE
6 814 202,38 zł
11.71%
Dotacje oraz środki pozyskane na realizację zadań gminy
17 710 019,42 zł
30.43%
Subwencje
15 635 862 zł
26.87%
Pozostałe dochody
5 350 296,49 zł
9.19%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
58 933 913,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 761 994,37 zł
stanowiły 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
15 761 994,37 zł
Wydatki bieżące
73%
43 171 918,73 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 779 375,21 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 092 602,77 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
13 050 139,76 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 250 210,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 945 667,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 654 482,54 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 122 660,99 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 021 586,64 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
809 049,99 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
692 580,60 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
409 709,26 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 105 847,19 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Mrozy za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Mrozy w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
15 761 994,37 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
100.0%
Inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
15 761 994,37 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy.

Całkowity koszt
329 474,17 zł
Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec;
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy.

Całkowity koszt
12 102 394,79 zł
Chodniki i parkingi

Chodniki i parkingi

Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy.

Całkowity koszt
517 981,80 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy.

Całkowity koszt
999 307,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup działek i nieruchomości;
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Grodzisk i Jeruzal.

Całkowity koszt
310 935,02 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu.

Całkowity koszt
392 626,76 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy.

Całkowity koszt
276 126,45 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa i doposażenie placów zabaw w gminie Mrozy;
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mrozach.

Całkowity koszt
143 791,18 zł
Rynek Jeruzal

Rynek Jeruzal

Budowa fontanny na rynku w miejscowości Jeruzal.

Całkowity koszt
111 475,03 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Toporze;
Modernizacja stadionu sportowego w Mrozach.

Całkowity koszt
228 560,48 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
Zakupy inwestycyjne;
Środki finansowe na zakup samochodu dla Policji;
Dotacja celowa dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu i aparatury medycznej;
Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grodzisku.

Całkowity koszt
349 321,58 zł
Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

329 474,17 zł

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy.

Kanalizacja sanitarna

Całkowity koszt

12 102 394,79 zł

Kanalizacja sanitarna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec;
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy.

Chodniki i parkingi

Całkowity koszt

517 981,80 zł

Chodniki i parkingi

Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

999 307,11 zł

Lepsze drogi

Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

310 935,02 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup działek i nieruchomości;
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Grodzisk i Jeruzal.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

392 626,76 zł

Szkoły podstawowe

Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu.

Oświetlenie

Całkowity koszt

276 126,45 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy.

Dla dzieci

Całkowity koszt

143 791,18 zł

Dla dzieci

Budowa i doposażenie placów zabaw w gminie Mrozy;
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mrozach.

Rynek Jeruzal

Całkowity koszt

111 475,03 zł

Rynek Jeruzal

Budowa fontanny na rynku w miejscowości Jeruzal.

Kultura i sport

Całkowity koszt

228 560,48 zł

Kultura i sport

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Toporze;
Modernizacja stadionu sportowego w Mrozach.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

349 321,58 zł

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
Zakupy inwestycyjne;
Środki finansowe na zakup samochodu dla Policji;
Dotacja celowa dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu i aparatury medycznej;
Budowa instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych gminy Mrozy;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grodzisku.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Mrozach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Mrozy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.