Gmina Długołęka

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Długołęka.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
34 061
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
249 798 707,91 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
26.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
67 350 476 zł
26.96%
CIT
2 200 000 zł
0.88%
Podatki od nieruchomości
29 100 000 zł
11.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 797 731 zł
9.93%
Dotacje
76 965 079,48 zł
30.81%
Subwencje
41 021 322 zł
16.42%
Pozostałe dochody
8 364 099,43 zł
3.35%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
294 537 528,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
74 191 063,59 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
74 191 063,59 zł
Wydatki bieżące
75%
220 346 465,08 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
83 770 641,73 zł
Rodzina
całkowity koszt
67 440 195,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
51 167 499,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 272 964,03 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 079 383,40 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 220 476,99 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
8 686 003,07 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 301 255,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 297 603,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 159 617,85 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 156 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 700 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 695 532,60 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 006 065,56 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
819 500,12 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
731 520,24 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
33 270,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Długołęka na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Długołęka w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
74 191 063,59 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.72%
Ifrastruktura drogowa
17.31%
Infrastruktura komunalna
13.89%
Sprawy społeczne
13.08%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
41 342 514,90 zł
12 835 820,20 zł
10 308 563,49 zł
9 704 165,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa drogi powiatowej ul. Kiełczowskiej w m. Mirków;
Projekty, budowa dróg i chodników na terenie gminy;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Kiełczowie, Mirakowie, Długołęce, Kępa, Michałowice;
Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej Gminy Długołęka.

Całkowity koszt
22 222 567,90 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kiełczów, Bielawa, Borowa, Piecowice, Raków, Kamień, Długołęka.

Całkowity koszt
10 024 855,00 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Januszkowice, Kątna, Wilczyce, Kiełczówek, Dąbrowica, Dobroszów Oleśnicka, Jaksonowice, Michałowice, Oleśniczka, Śliwice, Bąków, Budziwojowice, Bukowina, Domaszczyn, Krakowiany, Łosice, Łozina, Pasikurowice, Pruszowice, Węgrów;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ul. Tarasa Szewczenki we Wrocławiu;
Budowa chodnika w m. Zaprężyn.

Całkowity koszt
2 632 092,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych;
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowanej ul. Klonowej w m. Kiełczów i przy szkole podstawowej i przedszkolu w m. Borowa;
Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości;
Utwardzenie działki w m. Piecowice.

Całkowity koszt
6 463 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnych w m. Mirków, Kiełczów, Oleśniczka, Domaszczyn, Ramiszów, Raków, Bielawa;
Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m. Mirków;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej pod projektowaną drogą krajową - obręb Śliwice;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Borowa;
Projekt kanałów technologicznych pod drogą WOW w m. Piecowice;
Budowa bezemisyjnego systemu transportu ścieków - BTS Wilczyce.

Całkowity koszt
7 358 900,00 zł
Ochrona i utrzymanie środowiska

Ochrona i utrzymanie środowiska

Rewitalizacja parku w m. Szczodre, Bukowina;
Zakup ciągnika, samochodu dostawczego, sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych, traktorka ogrodniczego, osprzętu;
Budowa przyłącza wodociągowego do parku w m. Szczodre;
Poprawa estetyki wsi;
Zakup monitoringu jakości powierza.

Całkowity koszt
3 438 490,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa nowych punktów świetlnych.

Całkowity koszt
2 038 430,20 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce w m. Długołęka;
Zakup nieruchomości do gminnego zasobu.

Całkowity koszt
2 686 500,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długołęce;
Zakup kserokopiarki;
Modernizacja systemu klimatyzacji.

Całkowity koszt
511 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej;
Remont remizy OSP w m. Borowa;
Zakup i doposażenie samochodów pożarniczych dla OSP Pasikurowice, Szczodre, Długołęka, Stępin.

Całkowity koszt
2 024 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Rozbudowa szkoły w Wilczycach, Brzeziej Łące;
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce;
Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu.

Całkowity koszt
4 360 000,00 zł
Przedszkole

Przedszkole

Zakup pierwszego wyposażenia do Przedszkola w Kiełczowie;
Budowa przedszkola i żłobka w m. Kiełczów;
Modernizacja świetlików na dachu ZSP w Długołęce.

Całkowity koszt
727 063,49 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy w m. Siedlec;
Budowa budynku biurowo-usługowego w m. Długołęka wraz z zagospodarowaniem terenu;
Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce;
Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej;
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce;
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

Całkowity koszt
5 963 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kiełczowie;
Budowa boiska sportowego w m. Januszkowice, Domaszczyn, Kiełczowie;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Brzezia Łąka;
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w m. Długołęka;
Budowa skete parku w m. Kiełczów;
Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
3 169 445,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dotacja inwestycyjna dla szpitala WSS we Wrocławiu ul. Kamieńskiego;
Zakup pieca konwekcyjnego do Gminnego Żłobka w Długołęce;
Podwyższenie kapitału w spółce.

Całkowity koszt
571 720,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ifrastruktura drogowa
Lepsze drogi

Całkowity koszt

22 222 567,90 zł

Lepsze drogi

Budowa drogi powiatowej ul. Kiełczowskiej w m. Mirków;
Projekty, budowa dróg i chodników na terenie gminy;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Kiełczowie, Mirakowie, Długołęce, Kępa, Michałowice;
Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej Gminy Długołęka.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

10 024 855,00 zł

Drogi rowerowe

Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kiełczów, Bielawa, Borowa, Piecowice, Raków, Kamień, Długołęka.

Chodniki

Całkowity koszt

2 632 092,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Januszkowice, Kątna, Wilczyce, Kiełczówek, Dąbrowica, Dobroszów Oleśnicka, Jaksonowice, Michałowice, Oleśniczka, Śliwice, Bąków, Budziwojowice, Bukowina, Domaszczyn, Krakowiany, Łosice, Łozina, Pasikurowice, Pruszowice, Węgrów;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ul. Tarasa Szewczenki we Wrocławiu;
Budowa chodnika w m. Zaprężyn.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

6 463 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych;
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowanej ul. Klonowej w m. Kiełczów i przy szkole podstawowej i przedszkolu w m. Borowa;
Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości;
Utwardzenie działki w m. Piecowice.

Infrastruktura komunalna
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

7 358 900,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnych w m. Mirków, Kiełczów, Oleśniczka, Domaszczyn, Ramiszów, Raków, Bielawa;
Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m. Mirków;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej pod projektowaną drogą krajową - obręb Śliwice;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Borowa;
Projekt kanałów technologicznych pod drogą WOW w m. Piecowice;
Budowa bezemisyjnego systemu transportu ścieków - BTS Wilczyce.

Ochrona i utrzymanie środowiska

Całkowity koszt

3 438 490,00 zł

Ochrona i utrzymanie środowiska

Rewitalizacja parku w m. Szczodre, Bukowina;
Zakup ciągnika, samochodu dostawczego, sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych, traktorka ogrodniczego, osprzętu;
Budowa przyłącza wodociągowego do parku w m. Szczodre;
Poprawa estetyki wsi;
Zakup monitoringu jakości powierza.

Oświetlenie

Całkowity koszt

2 038 430,20 zł

Oświetlenie

Budowa nowych punktów świetlnych.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 686 500,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce w m. Długołęka;
Zakup nieruchomości do gminnego zasobu.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

511 000,00 zł

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długołęce;
Zakup kserokopiarki;
Modernizacja systemu klimatyzacji.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 024 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej;
Remont remizy OSP w m. Borowa;
Zakup i doposażenie samochodów pożarniczych dla OSP Pasikurowice, Szczodre, Długołęka, Stępin.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 360 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Rozbudowa szkoły w Wilczycach, Brzeziej Łące;
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce;
Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu.

Przedszkole

Całkowity koszt

727 063,49 zł

Przedszkole

Zakup pierwszego wyposażenia do Przedszkola w Kiełczowie;
Budowa przedszkola i żłobka w m. Kiełczów;
Modernizacja świetlików na dachu ZSP w Długołęce.

Kultura i sport
Kultura

Całkowity koszt

5 963 000,00 zł

Kultura

Budowa świetlicy w m. Siedlec;
Budowa budynku biurowo-usługowego w m. Długołęka wraz z zagospodarowaniem terenu;
Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce;
Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej;
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce;
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

Sport

Całkowity koszt

3 169 445,00 zł

Sport

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kiełczowie;
Budowa boiska sportowego w m. Januszkowice, Domaszczyn, Kiełczowie;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Brzezia Łąka;
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w m. Długołęka;
Budowa skete parku w m. Kiełczów;
Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw;
Zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

571 720,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dotacja inwestycyjna dla szpitala WSS we Wrocławiu ul. Kamieńskiego;
Zakup pieca konwekcyjnego do Gminnego Żłobka w Długołęce;
Podwyższenie kapitału w spółce.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Długołęka zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

20 942,20 zł

Bąków

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

39 461,33 zł

Bielawa

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Zagospodarowanie działki/ kompleksu sportowego/ placu zabaw/ ogrodzenia;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Zakup monitoringu.

Całkowity koszt

33 980,59 zł

Bierzyce

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Borowa

Wiata rekreacyjna/ sceny/ podesty;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Brzezia Łąka

Doposażenie świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

15 634,53 zł

Budziwojowice

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

28 269,08 zł

Bukowina

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

49 268,97 zł

Byków

Doposażenie świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Blaszak/ domek gospodarczy;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki;
Wynajem toalet/ wywóz nieczystości.

Całkowity koszt

13 961,46 zł

Dąbrowica

Zestawy biesiadne/ namioty, parasole/ grill;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Długołęka

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Zagospodarowanie działki/ kompleksu sportowego/ placu zabaw/ ogrodzenia;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

28 211,39 zł

Dobroszów Ol.

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Wiata rekreacyjna/ sceny/ podesty;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Domaszczyn

Zestawy biesiadne/ namioty, parasole/ grill;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki;
Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych;
Zakup monitoringu;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

34 903,66 zł

Godzieszowa

Zestawy biesiadne/ namioty, parasole/ grill;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych.

Całkowity koszt

19 846,05 zł

Jaksonowice

Remont i doposażenie świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi.

Całkowity koszt

41 942,08 zł

Januszkowice

Doposażenie świetlicy;
Zestawy biesiadne/ namioty, parasole/ grill;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

52 845,87 zł

Kamień

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

35 365,20 zł

Kątna

Doposażenie świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Blaszak/ domek gospodarczy;
Wiata rekreacyjna/ sceny/ podesty;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

22 903,72 zł

Kępa

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Kiełczów

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

36 865,19 zł

Kiełczówek

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Zagospodarowanie działki/ kompleksu sportowego/ placu zabaw/ ogrodzenia;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

19 384,51 zł

Krakowiany

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Wiata rekreacyjna/ sceny/ podesty.

Całkowity koszt

22 788,34 zł

Łosice

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Zagospodarowanie działki/ kompleksu sportowego/ placu zabaw/ ogrodzenia;
Poprawa estetyki;
Boiska sportowe, ławki, ogrodzenie boiska.

Całkowity koszt

51 115,11 zł

Łozina

Remont świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

21 288,35 zł

Michałowice

Kostka brukowa/ ścieżka, progi zwalniające, projekt poszerzenia drogi gminnej;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Mirków

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Wiata rekreacyjna/ sceny/ podesty;
Poprawa estetyki;
Wynajem toalet/ wywóz nieczystości;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

30 461,38 zł

Oleśniczka

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

57 230,46 zł

Pasikurowice

Zestawy biesiadne/ namioty, parasole/ grill;
Wypoczynek dzieci;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

45 057,45 zł

Piecowice

Kostka brukowa/ ścieżka, progi zwalniające, projekt poszerzenia drogi gminnej;
Remont świetlicy;
Doposażenie świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki;
Boiska sportowe, ławki, ogrodzenia boiska.

Całkowity koszt

18 865,25 zł

Pietrzykowice

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

44 192,07 zł

Pruszowice

Doposażenie świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

28 846,00 zł

Raków

Doposażenie świetlicy;
Zestawy biesiadne/ namioty, parasole/ grill;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

33 807,51 zł

Ramiszów

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Siedlec

Doposażenie świetlicy;
Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

16 153,76 zł

Skała

Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych;
Boiska sportowe, ławki, ogrodzenie boiska.

Całkowity koszt

38 307,49 zł

Stępin

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Utwardzenie i równanie dróg gminnych polnych/ remont dróg.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Szczodre

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Wiata rekreacyjna/ sceny/ podesty;
Zakup monitoringu;
Utwardzenie i równanie dróg gminnych polnych/ remont dróg.

Całkowity koszt

38 538,26 zł

Śliwice

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Zagospodarowanie działki/ kompleksu sportowego/ placu zabaw/ ogrodzenia.

Całkowity koszt

23 249,88 zł

Tokary

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Siłownie zewnętrzne, place zabaw;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

26 884,47 zł

Węgrów

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Blaszak/ domek gospodarczy;
Poprawa estetyki.

Całkowity koszt

57 692,00 zł

Wilczyce

Spotkania kulturalno-rozrywkowe/ promocja wsi;
Wiata rekreacyjna/ sceny/ podesty;
Zagospodarowanie działki/ kompleksu sportowego/ placu zabaw/ ogrodzenia;
Poprawa estetyki;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

22 903,72 zł

Zaprężyn

Blaszak/ domek gospodarczy.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Długołęka rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
67 350 476,00 zł
Prognoza
100%
74 658 058,01 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 3
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudwa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Długołęka?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Długołęka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.