Chorzów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Chorzowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
109 019
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
694 731 412,82 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
152 016 184 zł
21.88%
CIT
CIT
9 733 680 zł
1.4%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
86 895 228,82 zł
12.51%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
13 263 468 zł
1.91%
Dotacje
Dotacje
65 474 116,58 zł
9.42%
Subwencje
Subwencje
149 621 497 zł
21.54%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
217 727 238,42 zł
31.34%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
754 019 796,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
168 606 295,68 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
168 606 295,68 zł
Wydatki bieżące
78%
585 412 280,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
218 388 099,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
62 593 037,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
18 786 367,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
116 510 736,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
82 864 096,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
62 039 877,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
53 805 292,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 906 358,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
14 681 460,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
49 442 442,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 320 838,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 307 632,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 308 328,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Przetwórstwo przemysłowe
całkowity koszt
11 032 048,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_SlUCgdS.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
10 597 119,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 906 938,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
527 907,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
218 388 099,96 zł
Wydatki bieżące
205 148 892,00 zł
Wydatki majątkowe
13 239 207,96 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
62 593 037,00 zł
Wydatki bieżące
20 797 564,00 zł
Wydatki majątkowe
41 795 473,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
18 786 367,00 zł
Wydatki bieżące
4 274 367,00 zł
Wydatki majątkowe
14 512 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
116 510 736,00 zł
Wydatki bieżące
116 510 736,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
82 864 096,00 zł
Wydatki bieżące
48 263 872,00 zł
Wydatki majątkowe
34 600 224,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
62 039 877,72 zł
Wydatki bieżące
59 071 238,00 zł
Wydatki majątkowe
2 968 639,72 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
53 805 292,00 zł
Wydatki bieżące
49 751 663,00 zł
Wydatki majątkowe
4 053 629,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 906 358,00 zł
Wydatki bieżące
10 491 752,00 zł
Wydatki majątkowe
414 606,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
14 681 460,00 zł
Wydatki bieżące
14 681 460,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
49 442 442,00 zł
Wydatki bieżące
14 532 998,00 zł
Wydatki majątkowe
34 909 444,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 320 838,00 zł
Wydatki bieżące
5 693 056,00 zł
Wydatki majątkowe
4 627 782,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 307 632,00 zł
Wydatki bieżące
7 805 132,00 zł
Wydatki majątkowe
4 502 500,00 zł
Przetwórstwo przemysłowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 308 328,00 zł
Wydatki bieżące
15 357 586,00 zł
Wydatki majątkowe
1 950 742,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Przetwórstwo przemysłowe
całkowity koszt
11 032 048,00 zł
Wydatki majątkowe
11 032 048,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_SlUCgdS.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
10 597 119,57 zł
Wydatki bieżące
10 597 119,57 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 906 938,00 zł
Wydatki bieżące
1 906 938,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
527 907,00 zł
Wydatki bieżące
527 907,00 zł
Wydatki bieżące
63 168 294,00 zł
Wydatki majątkowe
12 642 482,00 zł
Szkoły podstawowe
75 810 776,00 zł
Wydatki bieżące
42 937 098,00 zł
Wydatki majątkowe
237 232,96 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
43 174 330,96 zł
Wydatki bieżące
23 120 023,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
23 120 023,00 zł
Wydatki bieżące
18 835 816,00 zł
Licea ogólnokształcące
18 835 816,00 zł
Wydatki bieżące
15 093 965,00 zł
Wydatki majątkowe
359 493,00 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe
15 453 458,00 zł
Wydatki bieżące
14 470 362,00 zł
Technika
14 470 362,00 zł
Wydatki bieżące
8 036 544,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
8 036 544,00 zł
Wydatki bieżące
6 556 054,00 zł
Gimnazja
6 556 054,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół, Kwalifikacyjne kursy zawodowe, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Biblioteki pedagogiczne, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
12 930 736,00 zł
Wydatki bieżące
1 771 743,00 zł
Wydatki majątkowe
29 625 700,00 zł
Drogi publiczne w miastach
31 397 443,00 zł
Wydatki bieżące
12 767 718,00 zł
Wydatki majątkowe
8 367 773,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
21 135 491,00 zł
Wydatki bieżące
850 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 580 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
2 430 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Wydatki majątkowe
622 000,00 zł
Drogi publiczne krajowe
1 122 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wydatki majątkowe
930 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
940 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 894 103,00 zł
Wydatki majątkowe
670 000,00 zł
Pozostała działalność
5 564 103,00 zł
Wydatki majątkowe
11 012 000,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
11 012 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 002 991,00 zł
Wydatki majątkowe
3 500 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
7 502 991,00 zł
Wydatki bieżące
271 376,00 zł
Pozostała działalność
271 376,00 zł
Wydatki bieżące
54 622 403,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
54 622 403,00 zł
Wydatki bieżące
39 870 849,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
39 870 849,00 zł
Wydatki bieżące
7 571 991,00 zł
Rodziny zastępcze
7 571 991,00 zł
Wydatki bieżące
7 015 897,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
7 015 897,00 zł
Wydatki bieżące
4 181 579,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
4 181 579,00 zł
Wydatki bieżące
2 547 686,00 zł
Wspieranie rodziny
2 547 686,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
700 331,00 zł
Wydatki bieżące
28 109 016,00 zł
Wydatki majątkowe
6 093 599,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
34 202 615,00 zł
Wydatki bieżące
5 196 600,00 zł
Wydatki majątkowe
1 000 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6 196 600,00 zł
Wydatki bieżące
9 792 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
9 792 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 246 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4 246 000,00 zł
Wydatki bieżące
134 000,00 zł
Wydatki majątkowe
620 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
754 000,00 zł
Wydatki bieżące
599 256,00 zł
Schroniska dla zwierząt
599 256,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Zmniejszenie hałasu i wibracji
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
500,00 zł
Wydatki bieżące
171 500,00 zł
Wydatki majątkowe
26 886 625,00 zł
Pozostała działalność
27 058 125,00 zł
Wydatki bieżące
16 542 355,00 zł
Wydatki majątkowe
211 639,72 zł
Domy pomocy społecznej
16 753 994,72 zł
Wydatki bieżące
11 250 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
11 250 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 768 606,00 zł
Wydatki majątkowe
745 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
10 513 606,00 zł
Wydatki bieżące
4 060 842,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
4 060 842,00 zł
Wydatki bieżące
2 840 830,00 zł
Ośrodki wsparcia
2 840 830,00 zł
Wydatki bieżące
2 257 596,00 zł
Zasiłki stałe
2 257 596,00 zł
Wydatki bieżące
2 140 122,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 140 122,00 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Szpitale ogólne
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 951 270,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1 951 270,00 zł
Wydatki bieżące
1 787 630,00 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Izby wytrzeźwień
1 799 630,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Programy polityki zdrowotnej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
6 471 987,00 zł
Wydatki bieżące
36 353 888,00 zł
Wydatki majątkowe
3 851 373,00 zł
Urzędy gmin
40 205 261,00 zł
Wydatki bieżące
699 783,00 zł
Rady gmin
699 783,00 zł
Wydatki bieżące
2 928 183,00 zł
Urzędy wojewódzkie
2 928 183,00 zł
Wydatki bieżące
25 430,00 zł
Kwalifikacja wojskowa
25 430,00 zł
Wydatki bieżące
3 112 300,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3 112 300,00 zł
Wydatki bieżące
2 808 264,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 808 264,00 zł
Wydatki bieżące
3 823 815,00 zł
Wydatki majątkowe
202 256,00 zł
Pozostała działalność
4 026 071,00 zł
Wydatki bieżące
6 978 000,00 zł
Wydatki majątkowe
234 606,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
7 212 606,00 zł
Wydatki bieżące
2 925 436,00 zł
Straż gminna
2 925 436,00 zł
Wydatki bieżące
35 500,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
35 500,00 zł
Wydatki bieżące
287 600,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Obrona cywilna
387 600,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
185 216,00 zł
Pozostała działalność
185 216,00 zł
Wydatki bieżące
8 450 000,00 zł
Secjalne ośrodki szkolno-wychowawczne
8 450 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 740 123,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3 740 123,00 zł
Wydatki bieżące
1 846 987,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 846 987,00 zł
Wydatki bieżące
190 500,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
190 500,00 zł
Wydatki bieżące
298 600,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
298 600,00 zł
Wydatki bieżące
40 933,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
40 933,00 zł
Wydatki bieżące
114 317,00 zł
Pozostała działalność
114 317,00 zł
Wydatki bieżące
1 405 800,00 zł
Wydatki majątkowe
32 767 199,00 zł
Muzea
34 172 999,00 zł
Wydatki bieżące
5 143 400,00 zł
Centra kultury i sztuki
5 143 400,00 zł
Wydatki bieżące
3 090 000,00 zł
Wydatki majątkowe
592 245,00 zł
Biblioteki
3 682 245,00 zł
Wydatki bieżące
2 519 200,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 519 200,00 zł
Wydatki bieżące
310 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 550 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 860 000,00 zł
Wydatki bieżące
541 950,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
541 950,00 zł
Wydatki bieżące
1 522 648,00 zł
Pozostała działalność
1 522 648,00 zł
Wydatki bieżące
2 897 300,00 zł
Wydatki majątkowe
19 300,00 zł
Powiatowe urzędy pracy
2 916 600,00 zł
Wydatki bieżące
284 580,00 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
284 580,00 zł
Wydatki bieżące
207 594,00 zł
Zespoły od spraw orzekania o niepełnosprawności
207 594,00 zł
Wydatki bieżące
2 303 582,00 zł
Wydatki majątkowe
4 608 482,00 zł
Pozostała działalność
6 912 064,00 zł
Wydatki bieżące
5 936 860,00 zł
Wydatki majątkowe
4 502 500,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
10 439 360,00 zł
Wydatki bieżące
1 868 272,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
1 868 272,00 zł
Wydatki bieżące
11 943 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
11 943 000,00 zł
Wydatki majątkowe
700 000,00 zł
Obiekty sportowe
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 428 010,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 428 010,00 zł
Wydatki bieżące
1 986 576,00 zł
Wydatki majątkowe
1 250 742,00 zł
Pozostała działalność
3 237 318,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
6 349 597,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
6 349 597,00 zł
Wydatki bieżące
4 247 522,57 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
4 247 522,57 zł
Wydatki bieżące
1 152 196,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
1 152 196,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
625 880,00 zł
Nadzór budowlany
625 880,00 zł
Wydatki bieżące
11 000,00 zł
Cmentarze
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
112 862,00 zł
Pozostała działalność
112 862,00 zł
Wydatki bieżące
264 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
264 000,00 zł
Wydatki bieżące
179 952,00 zł
Turystyka
179 952,00 zł
Wydatki bieżące
30 077,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
30 077,00 zł
Wydatki bieżące
2 205,00 zł
Leśnictwo
2 205,00 zł
Wydatki bieżące
8 773,00 zł
Górnictwo i kopalnictwo
8 773,00 zł
Wydatki bieżące
24 600,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
24 600,00 zł
Wydatki bieżące
18 300,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
18 300,00 zł
Wydatki bieżące
1 220,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
1 220,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Chorzowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Chorzów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.