Chorzów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Chorzowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
109 021
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
681 788 006,16 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.31%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
138 462 599 zł
20.31%
CIT
CIT
9 972 810 zł
1.46%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
86 098 488 zł
12.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
3 397 064 zł
0.5%
Dotacje
Dotacje
189 899 888,49 zł
27.85%
Subwencje
Subwencje
141 584 777 zł
20.77%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
112 372 379,67 zł
16.48%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
738 208 651,53 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
102 561 864,43 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
102 561 864,43 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
239 675 786,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
66 667 118,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
15 299 172,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 626 278,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
124 794 216,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
65 989 743,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
52 986 049,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
18 624 824,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
51 434 911,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
12 593 371,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
11 930 702,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 962 735,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
24 553 344,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 097 887,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 449 011,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 091 139,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Budowa stadionu KS Ruch Chorzów przy ul. Cichej
całkowity koszt
5 350 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
2 834 705,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 247 654,80 zł

Zostawiasz swój podatek w Chorzowie? Jesteśmy z Ciebie dumni.
Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: zamelduj się w Chorzowie lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.
Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
239 675 786,95 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
66 667 118,53 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
15 299 172,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 626 278,61 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
124 794 216,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
65 989 743,87 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
52 986 049,40 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
18 624 824,86 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
51 434 911,93 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
12 593 371,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
11 930 702,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 962 735,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
24 553 344,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 097 887,14 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 449 011,44 zł
Budowa stadionu KS Ruch Chorzów przy ul. Cichej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 091 139,00 zł
Budżet obywatelski
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Budowa stadionu KS Ruch Chorzów przy ul. Cichej
całkowity koszt
5 350 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
2 834 705,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 247 654,80 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
42 124 852,00 zł
Szkoły podstawowe
66 091 308,02 zł
Gimnazja
16 298 452,00 zł
Licea ogólnokształcące
21 882 243,00 zł
Technika
14 895 610,00 zł
Szkoły policealne, branżowe, specjalne, zawodowe
17 614 718,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
17 233 025,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 761 495,00 zł
Pozostała działalność, Kwalifikacyjne kursy zawodowe, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukcyjnych oraz ćwiczeniowych, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Dowożenie uczniów do szkół, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, Biblioteki pedagogiczne
Pozostałe wydatki
11 675 495,46 zł
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem
Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Nr 9
6 388 776,08 zł
Przy ul. Ryszki 5. Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF
Kompleksowa termomodernizacja w budynku ZS Sportowych nr 1
8 808 609,39 zł
Modernizacja basenu w budynku ZS Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55
3 985 298,00 zł
SP Nr 25 adaptacja pomieszczeń Szkoły nr 25 na potrzeby Przedszkola nr 22
2 322 205,00 zł
i izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w SP Nr 1
Sp Nr 1 Projekt i dostosowanie stołówki do potrzeb hydrofobizacji elewacji
2 593 700,00 zł
Domy pomocy społecznej
17 452 859,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
11 022 997,96 zł
Ośrodki wsparcia
2 375 950,41 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecenia emerytalne i rentowe
3 979 300,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
10 331 873,40 zł
Zasiłki stałe
3 306 815,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
2 004 365,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
4 461 163,76 zł
wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie
Projekt adaptacji budynku w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Sołecznej
11 731 794,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
8 300 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wtym poradnie specjalistyczne
3 789 088,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 753 812,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
1 085 009,00 zł
oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Kolonie i obozy
308 835,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55 413,00 zł
Powiatowe urzędy pracy
3 381 954,00 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
302 459,35 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
262 580,00 zł
Pozostała działalność, Pomoc dla repatriantów
Pozostałe wydatki
2 783 082,26 zł
przy ul. Dąbrowskiego 7
Modernizacja byłego budynku MDK1 na potrzeby CIM
3 896 203,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
60 404 090,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Świadczenia rodzinne
41 308 387,00 zł
Rodziny zastępcze
7 740 332,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych
7 041 441,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
4 038 026,00 zł
Wspieranie rodziny
4 259 225,00 zł
Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
2 715,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
24 098 681,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
8 170 802,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 332 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
3 942 561,00 zł
Pozostała działalność, Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Pozostałe wydatki
4 225 083,87 zł
Rewitalizacja chorzowskiego rynku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
15 508 180,00 zł
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
4 150 000,00 zł
dla zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej - I etap
Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody w stawach w Parku Róż i Amelung
1 562 436,00 zł
(miast i miast na prawach powiatu)
Urzędy gmin
40 369 712,39 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 793 292,00 zł
Urzędy wojewódzkie
3 328 367,28 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2 277 915,00 zł
(miast i miast na prawach powiatu)
Rady gmin
751 353,00 zł
Pozostała działalność, Kwalifikacja wojskowa
Pozostałe wydatki
3 465 409,73 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
12 370 540,43 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
595 793,00 zł
Towarzystwo budownictwa społecznego
500 000,00 zł
Pozostała działalność
280 676,00 zł
Budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 56
2 810 259,00 zł
Projekt adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe
55 350,00 zł
Rozwój mieszkal.socj, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usł. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana64 oraz wodrębnionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego - ul. Truchana 64
2 012 206,43 zł
Lokalny transport zbiorowy
19 548 356,93 zł
Drogi publiczne krajowe
3 230 287,00 zł
Drogi wewnętrzne
1 788 872,00 zł
Wydatek finansowany z dotacji
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
536 720,00 zł
Drogi publiczne gminne, Infrastruktura telekomunikacyjna, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
7 611 874,00 zł
Z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej
Liniowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa
5 000 030,00 zł
Wraz z infrastrukturą towarzyszącą - system rowerów miejskich
Budowa centrum Przesiadkowego chorzowskiego Rynku
4 722 129,00 zł
Inwestycje zabudżetowane w rozdziałach: Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz w Drogi publiczne gminne. Inwestycje: "Modernizacja jezdni i chodników", "Przebudowa lub budowa ulic", "Wykonanie przedłużeń ulic". Ulice: Batorego, Wschodnia, Truchana, P. Skargi, Trzyniecka/Długa, Poniatowskiego, Wschodnia, 3 Maja, Skrajna, Redena, Sportowa.
Inwestycje w drogi
7 993 813,00 zł
W rejonie ul. Wschodniej i Siemianowickiej
Budowa sieci kanalizacyjno deszczowe z odprowadzeniem do stawu hutnik na terenie WPKiW
1 002 830,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 244 710,00 zł
Izby wytrzeźwień
1 705 642,00 zł
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
1 601 282,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
731 463,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
224 064,00 zł
Szpitale ogólne, Lecznictwo ambulatoryjne, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 736 210,00 zł
odd. Anestezjologii intensywnej Terapii ZSM wraz z zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału
ZSM- Budowa pawilonu szpitalnego na potrzeby apteki z rozbudową odd. Anestezjologii
4 350 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
8 005 786,00 zł
Straż miejska
3 103 239,00 zł
Obrona cywilna
484 335,00 zł
Pozostała działalność, Zarządzanie kryzysowe, Komendy wojewódzkie Policji
Pozostałe wydatki
337 342,00 zł
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
1 222 848,00 zł
Nadzór budowlany
611 190,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego, Pozostała działalność, Cmentarze
Pozostałe wydatki
128 697,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
11 357 111,64 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 466 170,00 zł
Obiekty sportowe
950 749,36 zł
Pozostała działalność
3 591 610,00 zł
Budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych
Zagospodarowenie terenu przy ul. Okrężnej
2 298 429,00 zł
Modernizacja obiektu przy ul. Powstańców
4 889 274,00 zł
Centra kultury i sztuki
5 376 668,00 zł
Biblioteki
3 067 697,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 796 800,00 zł
Muzea
1 652 778,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 653 464,00 zł
W tym budowa oświetlenia ulicznego ul. Sw. Franciszka, ul. Sw. Anny, ul. Harcerska. Pozostałe zadania w zakresie kultury, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 373 033,00 zł
W partnerstwie z Muzeum Górnictwa w Zabrzu, rewitalizacja i utworzenie
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - dawna Huta Kościuszki
5 303 172,00 zł
Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy Ryszki 11
616 845,00 zł
Miejski Dom Kultury Batory - projekt i modernizacja zapecza scenicznego
257 430,14 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów,pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
4 569 787,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
879 224,44 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 950 351,00 zł
Lub pobranych w nadmiernej wysokości
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
140 788,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Budowa placu do ćwiczeń (akrobatyka, parkour, street workout) Budowa placu zabaw, ławek oraz wybiegu dla psów przy ulicy Hutniczej Stworzenie placu zabaw "Magiczna Podróż" ze strefami tematycznymi Budowa pumptracku - rowerowego placu zabaw
Budowa placów zabaw i placów do ćwiczeń
1 537 750,00 zł
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących wejście na
403 000,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Janasa do ul. Karola Miarki
335 000,00 zł
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej
29 000,00 zł
Organizacja Święta Maciejkowic
49 955,00 zł
Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach
300 000,00 zł
Zorganizowanie Akademii Dobrego Rodzica
30 000,00 zł
Zorganizowanie festynu środowiskowego
30 000,00 zł
Zorganizowanie koncertu
30 000,00 zł
Chorzów II - Stworzenie centrum młodzieżowego filmu amatorskiego
30 000,00 zł
Zorganizowanie zajęć z dziećmi na terenie podwórek i placów zabaw w Chorzowie II
30 000,00 zł
Historia Ruchu Chorzów
30 000,00 zł
Szkolnictwo wyższe
1 080 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa
583 861,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
250 416,00 zł
Turystyka
179 952,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
65 570,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
47 202,80 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
30 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Górnictwo i kopalnictwo
8 614,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Leśnictwo
2 039,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Chorzowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Chorzów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.