Milanówek

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Milanówku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 692
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
86 080 845,04 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
45.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
CIT
PIT
39 269 651 zł
45.62%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
7 560 602 zł
8.78%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
5 151 230 zł
5.98%
CIT
CIT
270 542 zł
0.31%
Dotacje
Dotacje
18 693 612,16 zł
21.72%
Subwencje
Subwencje
12 294 697 zł
14.28%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 840 510,88 zł
3.3%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 314 383,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
15 033 403,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 177 788,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 008 569,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 684 636,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 481 197,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 714 450,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 252 107,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 309 958,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
1 851 995,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 331 709,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
722 616,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
593 220,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
451 760,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
360 632,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
300 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
604 612,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Ogrody botaniczne
całkowity koszt
15 020,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
153 470,22 zł

Źródło: UCHWAŁA NR 410/XLIV/18 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łaczność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 314 383,66 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
15 033 403,58 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 177 788,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 008 569,00 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 684 636,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 481 197,94 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 714 450,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 252 107,00 zł
Rózne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 309 958,33 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
1 851 995,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 331 709,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
722 616,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
593 220,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
451 760,97 zł
Budżet obywatelski
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
360 632,00 zł
Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
300 000,00 zł
Ogrody botaniczne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
604 612,00 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Ogrody botaniczne
całkowity koszt
15 020,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
153 470,22 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
6 659 157,00 zł
Szkoły podstawowe
10 029 450,08 zł
Gimnazja
2 147 180,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 446 826,00 zł
Stołówki szkolne
948 163,00 zł
Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP nr 3
369 000,00 zł
Termoizolacja budynków szkół gminnych w Milanówku
75 030,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
639 577,58 zł
Drogi publiczne gminne
3 680 337,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
353 400,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
167 100,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
140 259,00 zł
Budowa i przebudowa dróg gminnych
10 042 307,58 zł
Poprzezbudowę ZintegrowanegoSystemu tras rowerowych- etap I
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach
650 000,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Świadczenie wychowawcze
8 969 500,00 zł
Oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Świadczenia rodzinne
3 455 848,00 zł
Wspieranie rodziny
371 108,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
182 400,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
81 800,00 zł
Karta Dużej Rodziny
77 132,00 zł
Rodziny zastępcze
40 000,00 zł
Miast i miast na prawach powiatu
Urzędy gmin
10 099 507,00 zł
Wydatek pokrywany częściowo z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
306 708,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
256 500,00 zł
Rady gmin
236 500,00 zł
Pozostała działalność
109 354,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
2 855 642,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 763 930,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
831 772,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
652 788,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
247 900,00 zł
W tym budowa kanalizacji sanitarnej, wykup kanałów sanitarnych
Schroniska dla zwierząt
90 000,00 zł
Ochrona gleby i wód podziemnych, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
292 604,00 zł
Uregulowanie gospodarki opadowej
2 950 000,00 zł
Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWIK
2 000 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 023 312,00 zł
Domy pomocy społecznej
525 760,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
456 425,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
350 400,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
258 865,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
222 046,50 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Pomoc w zakresie dożywiania
216 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
66 700,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność (Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji.), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostałe wydatki
1 361 689,44 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 799 500,00 zł
Biblioteki
630 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
192 950,00 zł
Pozostała działalność
92 000,00 zł
Straż gminna (miejska)
1 825 750,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
219 492,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
70 000,00 zł
Obrona cywilna
7 615,00 zł
Pozostała działalność
129 250,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 099 084,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
704 110,00 zł
Adaptacja budynku na Miejskie Centrum Kultury
1 400 000,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych z uwzględnieniem terenów zielonych
106 764,33 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 351 439,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
500 556,00 zł
Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap
269 153,00 zł
Obiekty sportowe
78 500,00 zł
Pozostała działalność
984 056,00 zł
Świetlice szkolne
610 293,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
46 923,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
35 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
30 400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
335 000,00 zł
Pozostała działalność
243 220,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
15 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Plany zagospodarowania przestrzennego
234 500,00 zł
Zadania w zakresie geodezji i kartografii
85 000,00 zł
Cmentarze, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
41 132,00 zł
Kultura fizyczna
150 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
150 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Rolnictwo i łowiectwo
136 703,22 zł
Turstyka
13 500,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 267,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w  Milanówku? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: zamelduj się w Milanówku oraz poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania na druku swojej deklaracji PIT

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.