Ząbki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ząbkach.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
33 940
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
200 236 949,50 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
30.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
61 853 733 zł
30.89%
CIT
450 000 zł
0.23%
Podatki od nieruchomości
11 809 047,31 zł
5.9%
Inne Podatki Lokalne
14 661 796 zł
7.32%
Dotacje
60 906 545,97 zł
30.42%
Subwencje
34 546 042 zł
17.25%
Pozostałe dochody
16 009 785,22 zł
8.0%

Mieszkam w Ząbkach i tu płacę podatki. Rozliczam swój PIT dla miasta Ząbki.02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
230 564 282,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
67 515 597,99 zł
stanowiły 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
67 515 597,99 zł
Wydatki bieżące
71%
163 048 684,51 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
106 527 740,15 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
39 665 216,31 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 646 516,41 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 812 039,38 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 745 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 785 670,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 554 034,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 963 622,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 157 370,50 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 396 380,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 231 850,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 850 969,52 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
396 524,23 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
727 600,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
103 750,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Ząbki w 2019 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
67 515 597,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
95.06%
Infrastruktura duża
4.94%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
64 181 733,31 zł
3 333 864,68 zł

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 7 645 334,18 zł;
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycję (2016-2019): 1 758 553,82 zł.


Całkowity koszt
5 637 762,22 zł

Parkingi

Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w Ząbkach w ramach ZIT WOF. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2019): 7 758 509,24 zł.

Całkowity koszt
5 204 841,80 zł

Budowa dróg gminnych

Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634;
Budowa i przebudowa dróg gminnych; Dokumentacja projektowa.


Całkowity koszt
4 496 850,76 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2020): 41 748 986,56 zł.

Całkowity koszt
18 712 795,53 zł

Budowa Szkoły Podstawowej nr 4

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2020): 43 434 333,00 zł.

Całkowity koszt
30 129 483,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2026): 5 220 000,00 zł;
Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach.


Całkowity koszt
595 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej;
Wykup gruntów.


Całkowity koszt
320 049,92 zł

Utrzymanie zieleni

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 3 422 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 369 110,00 zł

Pozostałe inwestycje

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki;
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Zakup oprogramowania EGBWIN na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Dotacja na zakup inwestycyjny średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ząbkach.


Całkowity koszt
318 000,00 zł

Placówki oświatowe

Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowej strychu w Przedszkolu Nr 3;
Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymagań w zakresie przepisów ppoż.


Całkowity koszt
731 704,76 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

5 637 762,22 zł

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 7 645 334,18 zł;
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycję (2016-2019): 1 758 553,82 zł.


Całkowity koszt

5 204 841,80 zł

Parkingi

Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w Ząbkach w ramach ZIT WOF. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2019): 7 758 509,24 zł.

Całkowity koszt

4 496 850,76 zł

Budowa dróg gminnych

Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634;
Budowa i przebudowa dróg gminnych; Dokumentacja projektowa.


Całkowity koszt

18 712 795,53 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2020): 41 748 986,56 zł.

Całkowity koszt

30 129 483,00 zł

Budowa Szkoły Podstawowej nr 4

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2020): 43 434 333,00 zł.

Infrastruktura mała

Całkowity koszt

595 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2026): 5 220 000,00 zł;
Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach.


Całkowity koszt

320 049,92 zł

Obsługa mieszkańca

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej;
Wykup gruntów.


Całkowity koszt

1 369 110,00 zł

Utrzymanie zieleni

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 3 422 000,00 zł.

Całkowity koszt

318 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki;
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Zakup oprogramowania EGBWIN na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Dotacja na zakup inwestycyjny średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ząbkach.


Całkowity koszt

731 704,76 zł

Placówki oświatowe

Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowej strychu w Przedszkolu Nr 3;
Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymagań w zakresie przepisów ppoż.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ząbkach rozliczyło tylko 60% mieszkańców.

Teraz
60%
61 853 733,00 zł
Prognoza
100%
103 089 555,00 zł
Zobacz, jak brakujące +40%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie z pełną infrastrukturą
Transport publiczny
+ 1
nowa linia autobusowa
Transport publiczny
+ 1
roczna dopłata dla mieszkańców do biletu metropolitalnego
Transport publiczny
+ 1
przekształcenie linii 345 w całotygodniową
Więcej zieleni
całe miasto
modernizacja i roczne utrzymanie zieleni w mieście
Nowe żłobki
+ 2
nowe żłobki
Sport i rekreacja
+ 4 km
nowych tras rowerowych
Większe bezpieczeństwo
+ 5 dziennie
patroli mieszanych
Nowe obiekty sportowe
+ 1
nowy obiekt sportowo - rekreacyjny
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
nowe place zabaw
Oświetlenie miejskie
+ 150
nowych lamp ulicznych
Kultura i akcje społeczne
+ 30
wydarzeń kulturalnych
Dla kierowców
+ 16
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Ząbkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkoły nr 4, budowę dróg, placów zabaw, modernizację terenów zieleni, transport lokalny oraz na wydarzenia kulturalne. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Ząbki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem (PIT 37) i macie różne adresy zamieszkania, w części B.1 rozliczenia, podaj dane tego z małżonków (podatników), który ma ząbkowski adres zamieszkania. Jeżeli ząbkowski adres podasz tylko w części B.2 rozliczenia, która dotyczy małżonka, to podatek PIT nie wpłynie do kasy miasta Ząbki.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Urząd Miasta Ząbki, tel. 22 5109700, e-mail: um@zabki.pl

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.