Ząbki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ząbkach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 940
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
200 236 949,50 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
30.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
61 853 733 zł
30.89%
CIT
CIT
450 000 zł
0.23%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
11 809 047,31 zł
5.9%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
14 661 796 zł
7.32%
Dotacje
Dotacje
60 906 545,97 zł
30.42%
Subwencje
Subwencje
34 546 042 zł
17.25%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
16 009 785,22 zł
8.0%

Mieszkam w Ząbkach i tu płacę podatki. Rozliczam swój PIT dla miasta Ząbki.02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
230 564 282,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
67 515 597,99 zł
stanowią 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
67 515 597,99 zł
Wydatki bieżące
71%
163 048 684,51 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
106 527 740,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
39 665 216,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 646 516,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 812 039,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 745 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 785 670,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 554 034,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 963 622,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
34 157 370,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 396 380,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 231 850,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 850 969,52 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_5G9fb34.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
396 524,23 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_epCIaGC.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
727 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
103 750,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
106 527 740,15 zł
Wydatki bieżące
75 666 552,39 zł
Wydatki majątkowe
30 861 187,76 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
39 665 216,31 zł
Wydatki bieżące
5 612 966,00 zł
Wydatki majątkowe
34 052 250,31 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 646 516,41 zł
Wydatki bieżące
2 499 492,72 zł
Wydatki majątkowe
147 023,69 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 812 039,38 zł
Wydatki bieżące
11 760 039,38 zł
Wydatki majątkowe
52 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 745 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 545 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 785 670,00 zł
Wydatki bieżące
2 785 670,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 554 034,00 zł
Wydatki bieżące
2 554 034,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 963 622,00 zł
Wydatki bieżące
4 963 622,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
34 157 370,50 zł
Wydatki bieżące
34 157 370,50 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 396 380,00 zł
Wydatki bieżące
17 432 270,00 zł
Wydatki majątkowe
1 964 110,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 231 850,00 zł
Wydatki bieżące
1 231 850,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 850 969,52 zł
Wydatki bieżące
1 850 969,52 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_5G9fb34.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
396 524,23 zł
Wydatki bieżące
157 498,00 zł
Wydatki majątkowe
239 026,23 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_epCIaGC.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
727 600,00 zł
Wydatki bieżące
727 600,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
103 750,00 zł
Wydatki bieżące
103 750,00 zł
Wydatki bieżące
28 590 286,52 zł
Wydatki majątkowe
30 129 483,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Szkoły podstawowe
58 719 769,52 zł
Wydatki bieżące
31 422 179,76 zł
Wydatki majątkowe
731 704,76 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
32 153 884,52 zł
Wydatki bieżące
8 884 434,60 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
8 884 434,60 zł
Wydatki bieżące
4 247 058,40 zł
Gimnazja
4 247 058,40 zł
Wydatki bieżące
587 430,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
587 430,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
229 900,00 zł
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
229 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 205 263,11 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Pozostała działalność
1 205 263,11 zł
Wydatki bieżące
767 100,00 zł
Wydatki majątkowe
32 635 399,55 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Drogi publiczne gminne
33 402 499,55 zł
Wydatki bieżące
4 805 000,00 zł

Linie autobusowe ZTM w I strefie biletowej (8 linii dziennych i 3 nocne) oraz 3 ząbkowskie linie lokalne w ramach bezpłatnej komunikacji

Lokalny transport zbiorowy
4 805 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 416 850,76 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
1 416 850,76 zł
Wydatki bieżące
40 866,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Drogi publiczne powiatowe
40 866,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
10 119 421,38 zł
Wydatki majątkowe
52 000,00 zł
Urzędy gmin
10 171 421,38 zł
Wydatki bieżące
874 100,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
874 100,00 zł
Wydatki bieżące
352 128,00 zł
Rady gmin
352 128,00 zł
Wydatki bieżące
200 427,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
200 427,00 zł
Wydatki bieżące
213 963,00 zł
Pozostała działalność
213 963,00 zł
Wydatki bieżące
1 394 300,00 zł
Straż gminna
1 394 300,00 zł
Wydatki bieżące
150 700,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
350 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 230 670,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
2 230 670,00 zł
Wydatki bieżące
555 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
555 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 954 410,00 zł
Świetlice szkolne
1 954 410,00 zł
Wydatki bieżące
474 824,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
474 824,00 zł
Wydatki bieżące
68 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
68 800,00 zł
Wydatki bieżące
56 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
56 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 200,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 500 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 465 100,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Ośrodki pomocy społecznej
1 465 100,00 zł
Wydatki bieżące
750 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
750 000,00 zł
Wydatki bieżące
406 900,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Zasiłki stałe
406 900,00 zł
Wydatki bieżące
210 522,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Dodatki mieszkaniowe
210 522,00 zł
Wydatki bieżące
168 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Pomoc w zakresie dożywiania
168 000,00 zł
Wydatki bieżące
145 100,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
145 100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pomoc dla cudzoziemców (Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa), Pozostała działalność (Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy)
Pozostałe wydatki
317 800,00 zł
Wydatki bieżące
24 695 410,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
24 695 410,00 zł
Wydatki bieżące
7 999 055,50 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7 999 055,50 zł
Wydatki bieżące
1 237 100,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Wspieranie rodziny
1 237 100,00 zł
Wydatki bieżące
180 000,00 zł
Rodziny zastępcze
180 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
44 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 805,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 805,00 zł
Wydatki bieżące
12 011 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
12 011 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 518 430,00 zł
Wydatki majątkowe
1 369 110,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
3 887 540,00 zł
Wydatki bieżące
941 000,00 zł
Wydatki majątkowe
595 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 536 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 001 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 001 000,00 zł
Wydatki bieżące
476 240,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
476 240,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
109 600,00 zł
Pozostała działalność
109 600,00 zł
Wydatki bieżące
827 250,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
827 250,00 zł
Wydatki bieżące
404 600,00 zł
Biblioteki
404 600,00 zł
Wydatki bieżące
1 528 958,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
1 528 958,00 zł
Wydatki bieżące
143 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
143 000,00 zł
Wydatki bieżące
144 011,52 zł
Obiekty sportowe
144 011,52 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Pozostała działalność
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
105 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
105 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Wydatki majątkowe
66 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
48 498,00 zł
Wydatki majątkowe
173 026,23 zł
Pozostała działalność
221 524,23 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
97 500,00 zł
Turystyka
97 500,00 zł
Wydatki bieżące
6 250,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 250,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ząbki w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
67 515 597,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
95.06%
Infrastruktura duża
4.94%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
64 181 733,31 zł
3 333 864,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_yNexdMf.jpg

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 7 645 334,18 zł;
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycję (2016-2019): 1 758 553,82 zł.


Całkowity koszt
5 637 762,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_U3RG1xH.jpg

Parkingi

Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w Ząbkach w ramach ZIT WOF. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2019): 7 758 509,24 zł.

Całkowity koszt
5 204 841,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga.jpg

Budowa dróg gminnych

Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634;
Budowa i przebudowa dróg gminnych; Dokumentacja projektowa.


Całkowity koszt
4 496 850,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_LtvVlwo.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2020): 41 748 986,56 zł.

Całkowity koszt
18 712 795,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_zabki_xREgrNR.jpg

Budowa Szkoły Podstawowej nr 4

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2020): 43 434 333,00 zł.

Całkowity koszt
30 129 483,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie1_FvRXHzl.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2026): 5 220 000,00 zł;
Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach.


Całkowity koszt
595 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_komunalnych.jpg

Obsługa mieszkańca

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej;
Wykup gruntów.


Całkowity koszt
320 049,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_zabki.jpg

Utrzymanie zieleni

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 3 422 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 369 110,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_przestrzenne.jpg

Pozostałe inwestycje

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki;
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Zakup oprogramowania EGBWIN na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Dotacja na zakup inwestycyjny średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ząbkach.


Całkowity koszt
318 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_zabki_puCIIjM.jpg

Placówki oświatowe

Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowej strychu w Przedszkolu Nr 3;
Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymagań w zakresie przepisów ppoż.


Całkowity koszt
731 704,76 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_yNexdMf.jpg

Całkowity koszt

5 637 762,22 zł

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 7 645 334,18 zł;
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF. Łączny nakład na inwestycję (2016-2019): 1 758 553,82 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_U3RG1xH.jpg

Całkowity koszt

5 204 841,80 zł

Parkingi

Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w Ząbkach w ramach ZIT WOF. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2019): 7 758 509,24 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga.jpg

Całkowity koszt

4 496 850,76 zł

Budowa dróg gminnych

Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634;
Budowa i przebudowa dróg gminnych; Dokumentacja projektowa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_LtvVlwo.jpg

Całkowity koszt

18 712 795,53 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2020): 41 748 986,56 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_zabki_xREgrNR.jpg

Całkowity koszt

30 129 483,00 zł

Budowa Szkoły Podstawowej nr 4

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2020): 43 434 333,00 zł.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie1_FvRXHzl.jpg

Całkowity koszt

595 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2026): 5 220 000,00 zł;
Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_komunalnych.jpg

Całkowity koszt

320 049,92 zł

Obsługa mieszkańca

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej;
Wykup gruntów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_zabki.jpg

Całkowity koszt

1 369 110,00 zł

Utrzymanie zieleni

Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki. Łączny nakład na inwestycje (2017-2020): 3 422 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_przestrzenne.jpg

Całkowity koszt

318 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki;
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Zakup oprogramowania EGBWIN na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki;
Dotacja na zakup inwestycyjny średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ząbkach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_zabki_puCIIjM.jpg

Całkowity koszt

731 704,76 zł

Placówki oświatowe

Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowej strychu w Przedszkolu Nr 3;
Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymagań w zakresie przepisów ppoż.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ząbkach rozlicza tylko 60% mieszkańców.

Teraz
60%
61 853 733,00 zł
Prognoza
100%
103 089 555,00 zł
Zobacz, jak brakujące +40%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 8 km
Drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie z pełną infrastrukturą
+ 1
Transport publiczny
+ 1
nowa linia autobusowa
+ 1
Transport publiczny
+ 1
roczna dopłata dla mieszkańców do biletu metropolitalnego
+ 1
Transport publiczny
+ 1
przekształcenie linii 345 w całotygodniową
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
modernizacja i roczne utrzymanie zieleni w mieście
+ 2
Nowe żłobki
+ 2
nowe żłobki
+ 4 km
Sport i rekreacja
+ 4 km
nowych tras rowerowych
+ 5 dziennie
Większe bezpieczeństwo
+ 5 dziennie
patroli mieszanych
+ 1
Nowe obiekty sportowe
+ 1
nowy obiekt sportowo - rekreacyjny
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
nowe place zabaw
+ 150
Oświetlenie miejskie
+ 150
nowych lamp ulicznych
+ 30
Kultura i akcje społeczne
+ 30
wydarzeń kulturalnych
+ 16
Dla kierowców
+ 16
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Ząbkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkoły nr 4, budowę dróg, placów zabaw, modernizację terenów zieleni, transport lokalny oraz na wydarzenia kulturalne. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Ząbki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem (PIT 37) i macie różne adresy zamieszkania, w części B.1 rozliczenia, podaj dane tego z małżonków (podatników), który ma ząbkowski adres zamieszkania. Jeżeli ząbkowski adres podasz tylko w części B.2 rozliczenia, która dotyczy małżonka, to podatek PIT nie wpłynie do kasy miasta Ząbki.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Urząd Miasta Ząbki, tel. 22 5109700, e-mail: um@zabki.pl

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.