Wierzbica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wierzbica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 585
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
51 251 929,43 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
12.1%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 203 345 zł
12.1%
CIT
150 000 zł
0.29%
Podatki od nieruchomości
2 804 185 zł
5.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 663 938,10 zł
7.15%
Dotacje
19 558 514,86 zł
38.16%
Subwencje
16 096 236 zł
31.41%
Pozostałe dochody
2 775 710,47 zł
5.42%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
53 014 787,82 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 159 607,93 zł
stanowią 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
4 159 607,93 zł
Wydatki bieżące
92%
48 855 179,89 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 111 964,88 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 327 237,24 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 660 995,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 821 268,43 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 289 479,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 225 539,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
957 411,55 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
760 227,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
700 492,72 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
550 809,02 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
465 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 143 863,09 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Wierzbica na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wierzbica w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
4 159 607,93 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.04%
Infrastruktura duża
46.96%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
2 206 164,42 zł
1 953 443,51 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Głowackiego i ul. Partyzantów;
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowymi dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego;
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowej oraz drogi łączącej ul. Partyzantów z Marianowem;
Budowa miejsc postojowych w Polanach;
Rozbudowa mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy;
Utwardzenie kruszywem dróg gminnych.

Całkowity koszt
689 128,80 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ruda Wielka, Osiedle, Polany Kolonia, Suliszka, Wierzbica;
Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Wierzbicy.

Całkowity koszt
221 698,80 zł
PSZOK

PSZOK

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy.

Całkowity koszt
1 245 693,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12;
Zakup działek z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę;
Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdujacego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia.

Całkowity koszt
49 643,82 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Remont i modernizacja sal gimanstycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach.

Całkowity koszt
1 326 381,41 zł
Przedszkola

Przedszkola

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Kultura

Kultura

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez:
- wykonanie projektu budowy toalet i pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej,
- doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzach;
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku - czworaki w Rudzie Wielkiej na świetlicę środowiskową.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Sport

Sport

Termomodernizacja gminnego budynku przy ul. Kościuszki 37;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej w Łączanach i Zalesice Kolonia oraz placu zabaw.

Całkowity koszt
257 062,10 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

689 128,80 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Głowackiego i ul. Partyzantów;
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowymi dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego;
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowej oraz drogi łączącej ul. Partyzantów z Marianowem;
Budowa miejsc postojowych w Polanach;
Rozbudowa mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy;
Utwardzenie kruszywem dróg gminnych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

221 698,80 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ruda Wielka, Osiedle, Polany Kolonia, Suliszka, Wierzbica;
Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Wierzbicy.

PSZOK

Całkowity koszt

1 245 693,00 zł

PSZOK

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

49 643,82 zł

Pozostałe inwestycje

Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12;
Zakup działek z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę;
Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdujacego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia.

Infrastruktura mała
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

1 326 381,41 zł

Szkoły podstawowe

Remont i modernizacja sal gimanstycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach.

Przedszkola

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Przedszkola

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole.

Kultura

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Kultura

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez:
- wykonanie projektu budowy toalet i pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej,
- doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzach;
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku - czworaki w Rudzie Wielkiej na świetlicę środowiskową.

Sport

Całkowity koszt

257 062,10 zł

Sport

Termomodernizacja gminnego budynku przy ul. Kościuszki 37;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej w Łączanach i Zalesice Kolonia oraz placu zabaw.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wierzbica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

18 749,83 zł

Błędów

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie poboczy przy drodze gminnej;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej.

Całkowity koszt

39 624,96 zł

Dąbrówka Warszawska

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wycięcie zarośli przy drodze gminnej tzw. „Nowiny” i jej wytyczenie;
Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr 804;
Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich;
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika przy drodze 744.

Całkowity koszt

41 561,34 zł

Łączany

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Łączany poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia na budynku OSP i szatni przy boisku sportowym;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia Zespole Szkolno-Przedszkolnym – budynek Przedszkola;
Poprawa estetyki zieleni gminnej na działkach gminnych poprzez zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 708.

Całkowity koszt

16 577,31 zł

Podgórki

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup materiałów do wykonania altany na działce gminnej;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw na działce gminnej.

Całkowity koszt

31 643,30 zł

Polany

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup 2 tablic z numerami posesji;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Całkowity koszt

22 008,62 zł

Polany Kolonia

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej od nr 47 do nr 50a;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez wykonanie projektu budowy toalet i pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

25 881,38 zł

Pomorzany

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia i świetlicy wiejskiej;
Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do gminnej świetlicy wiejskiej;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

14 121,41 zł

Pomorzany Kolonia

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż wiaty przystankowej;
Zakup działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Całkowity koszt

47 228,80 zł

Ruda Wielka

Promowanie gminy poprzez dofinansowanie do organizacji festynu rodzinnego;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie remontu Publicznej Szkoły Podstawowej;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacjowa, Graniczna i Wrzosowa.

Całkowity koszt

33 532,45 zł

Rzeczków

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól;
Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej przez Koło Gospodyń Wiejskich;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Rzeczków poprzez zakup sprzętu i umundurowania;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na część rekreacyjno-sportową.

Całkowity koszt

15 443,82 zł

Stanisławów

Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę;
Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej.

Całkowity koszt

20 355,61 zł

Suliszka

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont nawierzchni mostu na drodze gminnej;
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól;
Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup wyposażenia – traktorek ogrodowy i narzędzia;
Budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

20 213,93 zł

Wierzbica Kolonia

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup ziemi do niwelacji placu przy gminnej świetlicy wiejskiej;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica Kolonia;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu wizyjnego na gminnej świetlicy wiejskiej;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę altany przy gminnej świetlicy wiejskiej;
Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup kosy spalinowej do gminnej świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

47 228,80 zł

Wierzbica Osada

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie i wywiezienie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa;
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Sołectwa Wierzbica Osada, poprzez rozbudowę mini parku przy Placu Jana Pawła II;
Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego lokalu, w którym siedzibę posiada Koło Gospodyń Wiejskich;
Promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej;
Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Wierzbica poprzez zakup wyposażenia, umundurowania i sprzętu;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia i kostki brukowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego;
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez remont siłowni w świetlicy środowiskowej;
Promowanie zdrowego stylu życia i promowanie gminy poprzez zakup sprzętu sportowego.

Całkowity koszt

47 228,80 zł

Wierzbica Osiedle

Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego lokalu, w którym siedzibę posiada Koło Gospodyń Wiejskich;
Poprawa funkcjonalności jednostki pomocniczej Sołectwa Wierzbica Osiedle poprzez zakup materiałów i wyposażenia;
Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Wierzbica poprzez zakup sprzętu i umundurowania;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego;
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa;
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zakup sprzętu do świetlicy środowiskowej.

Całkowity koszt

30 887,64 zł

Zalesice

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem placu gminnego i gminnych dróg dojazdowych do pól;
Remont łazienki w remizie OSP w Zalesicach wraz z budową szamba szczelnego;
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do wykonania remontu łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej;
Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia poprzez zakup wyposażenia sportowego.

Całkowity koszt

27 062,10 zł

Zalesice Kolonia

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wierzbica rozlicza tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
6 203 345,00 zł
Prognoza
100%
7 669 054,87 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Wydarzenia kulturalne
+ 3
dodatkowe wydarzenia dla mieszkańców
Dla kierowców
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wierzbica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wierzbica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.