Pyskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
16 000
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
129 483 149,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.95%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
18 061 663 zł
13.95%
CIT
1 428 493 zł
1.1%
Dotacje
21 467 096,20 zł
16.58%
Subwencje
18 714 446 zł
14.45%
Środki na dofinansowanie zadań
19 356 391,16 zł
14.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 871 994,98 zł
10.71%
Podatki od nieruchomości
13 120 000 zł
10.13%
Pozostałe dochody
23 463 065,24 zł
18.12%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
133 461 459,48 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 536 924,09 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
33 536 924,09 zł
Wydatki bieżące
75%
99 924 535,39 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 792 426,75 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
23 472 558,77 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 491 977,57 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 238 991,44 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 060 597,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 988 604,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 923 019,94 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 183 972,37 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 947 747,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 170 078,97 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
740 255,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
699 645,21 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
426 338,94 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
737 088,52 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
500 532,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 087 624,52 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Pyskowice w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
34 001 110,94 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.22%
Infrastruktura
37.78%
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
21 155 013,12 zł
12 846 097,82 zł
Dostarczanie ciepła

Dostarczanie ciepła

 • Modernizacja systemu ciepłowniczego podgrupa SWC2
Całkowity koszt
730 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach)
Całkowity koszt
662 312,88 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach
Całkowity koszt
650 000,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej - 60 000,00 zł
 • Przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
110 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - 5 340 947,38 zł
 • Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego - 9 890 000,00 zł
Całkowity koszt
15 230 947,38 zł
Przebudowa Dworca

Przebudowa Dworca

 • Termomodernizacja oraz adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach
Całkowity koszt
3 721 752,86 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza wraz z zestawem akumulatorów. Zadanie dodatkowe: budowa punktów kamerowych ul. Chopina 1 oraz ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Budynki i nieruchomości

Budynki i nieruchomości

 • Modernizacje budynków komunalnych - 300 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w spółce MTBS - budowa budynku mieszkalnego - 1 023 974,15 zł
 • Dostosowanie budynku UM dla osób o szczególnych potrzebach w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - wykonanie windy - 251 563,67 zł
 • Nabycie nieruchomości - 550 000,00 zł
Całkowity koszt
2 125 537,82 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Termomodernizacja budynku SP-3 - 5 248 387,27 zł
 • Wykonanie zadania "Miasteczko ruchu drogowego - bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy SP-5" w ramach PBO - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
5 348 387,27 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Objęcie udziałów w tworzonej spółce miedzygminnej Przyjazna energia w powiecie Gliwickim
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • Pozostałe zakupy (środki unijne) - "Cyfrowa Gmina"
Całkowity koszt
182 560,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
120 000,00 zł
Skatepark

Skatepark

 • Rozbudowa SKATEPARKU wraz z rolowiskiem - 2 000 000,00 zł
Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - 2 764 612,73 zł
Całkowity koszt
2 764 612,73 zł
Plac zabaw

Plac zabaw

 • Budowa naturalnego placu zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka - zadanie z PBO
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Dotacja celowa dla MBP - pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji w oddziale dla dzieci - 15 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla MOKiS - KULTURA: winda wewnętrzna wraz z projektem i robotami budowlanymi - 160 000,00 zł
Całkowity koszt
175 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Dostarczanie ciepła

Całkowity koszt

730 000,00 zł

Dostarczanie ciepła

 • Modernizacja systemu ciepłowniczego podgrupa SWC2
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

662 312,88 zł

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach)
Chodniki

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach
Kanalizacja deszczowa

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Kanalizacja deszczowa

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej - 60 000,00 zł
 • Przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta - 50 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

15 230 947,38 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - 5 340 947,38 zł
 • Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego - 9 890 000,00 zł
Przebudowa Dworca

Całkowity koszt

3 721 752,86 zł

Przebudowa Dworca

 • Termomodernizacja oraz adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach
Monitoring

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza wraz z zestawem akumulatorów. Zadanie dodatkowe: budowa punktów kamerowych ul. Chopina 1 oraz ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
Budynki i nieruchomości

Całkowity koszt

2 125 537,82 zł

Budynki i nieruchomości

 • Modernizacje budynków komunalnych - 300 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w spółce MTBS - budowa budynku mieszkalnego - 1 023 974,15 zł
 • Dostosowanie budynku UM dla osób o szczególnych potrzebach w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - wykonanie windy - 251 563,67 zł
 • Nabycie nieruchomości - 550 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 348 387,27 zł

Szkoły podstawowe

 • Termomodernizacja budynku SP-3 - 5 248 387,27 zł
 • Wykonanie zadania "Miasteczko ruchu drogowego - bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy SP-5" w ramach PBO - 100 000,00 zł
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Objęcie udziałów w tworzonej spółce miedzygminnej Przyjazna energia w powiecie Gliwickim
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

182 560,00 zł

Cyfrowa Gmina

 • Pozostałe zakupy (środki unijne) - "Cyfrowa Gmina"
Rekreacja

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Rekreacja

 • Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach - 120 000,00 zł
Skatepark

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Skatepark

 • Rozbudowa SKATEPARKU wraz z rolowiskiem - 2 000 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 764 612,73 zł

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - 2 764 612,73 zł
Plac zabaw

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Plac zabaw

 • Budowa naturalnego placu zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka - zadanie z PBO
Kultura

Całkowity koszt

175 000,00 zł

Kultura

 • Dotacja celowa dla MBP - pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji w oddziale dla dzieci - 15 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla MOKiS - KULTURA: winda wewnętrzna wraz z projektem i robotami budowlanymi - 160 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.