Pyskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 000
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
123 028 718,32 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
14.68%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
18 061 663 zł
14.68%
CIT
1 428 493 zł
1.16%
Dotacje
11 256 392,10 zł
9.15%
Subwencje
18 765 358 zł
15.25%
Środki na dofinansowanie zadań
24 374 005,15 zł
19.81%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 365 304,53 zł
10.86%
Podatki od nieruchomości
13 120 000 zł
10.66%
Pozostałe dochody
22 657 502,54 zł
18.42%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
127 445 368,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
34 001 110,94 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
34 001 110,94 zł
Wydatki bieżące
73%
93 444 257,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
39 659 291,50 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
19 236 592,26 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 159 403,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
13 091 060,01 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 233 646,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 777 537,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 753 322,25 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 822 112,73 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 867 747,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 186 393,45 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
840 255,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
740 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
598 490,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
525 830,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
953 687,88 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Pyskowice w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
34 001 110,94 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.22%
Infrastruktura
37.78%
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
21 155 013,12 zł
12 846 097,82 zł
Dostarczanie ciepła

Dostarczanie ciepła

 • Modernizacja systemu ciepłowniczego podgrupa SWC2
Całkowity koszt
730 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach)
Całkowity koszt
662 312,88 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach
Całkowity koszt
650 000,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej - 60 000,00 zł
 • Przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
110 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - 5 340 947,38 zł
 • Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego - 9 890 000,00 zł
Całkowity koszt
15 230 947,38 zł
Przebudowa Dworca

Przebudowa Dworca

 • Termomodernizacja oraz adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach
Całkowity koszt
3 721 752,86 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza wraz z zestawem akumulatorów. Zadanie dodatkowe: budowa punktów kamerowych ul. Chopina 1 oraz ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Budynki i nieruchomości

Budynki i nieruchomości

 • Modernizacje budynków komunalnych - 300 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w spółce MTBS - budowa budynku mieszkalnego - 1 023 974,15 zł
 • Dostosowanie budynku UM dla osób o szczególnych potrzebach w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - wykonanie windy - 251 563,67 zł
 • Nabycie nieruchomości - 550 000,00 zł
Całkowity koszt
2 125 537,82 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Termomodernizacja budynku SP-3 - 5 248 387,27 zł
 • Wykonanie zadania "Miasteczko ruchu drogowego - bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy SP-5" w ramach PBO - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
5 348 387,27 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Objęcie udziałów w tworzonej spółce miedzygminnej Przyjazna energia w powiecie Gliwickim
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • Pozostałe zakupy (środki unijne) - "Cyfrowa Gmina"
Całkowity koszt
182 560,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
120 000,00 zł
Skatepark

Skatepark

 • Rozbudowa SKATEPARKU wraz z rolowiskiem - 2 000 000,00 zł
Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - 2 764 612,73 zł
Całkowity koszt
2 764 612,73 zł
Plac zabaw

Plac zabaw

 • Budowa naturalnego placu zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka - zadanie z PBO
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Dotacja celowa dla MBP - pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji w oddziale dla dzieci - 15 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla MOKiS - KULTURA: winda wewnętrzna wraz z projektem i robotami budowlanymi - 160 000,00 zł
Całkowity koszt
175 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Dostarczanie ciepła

Całkowity koszt

730 000,00 zł

Dostarczanie ciepła

 • Modernizacja systemu ciepłowniczego podgrupa SWC2
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

662 312,88 zł

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach)
Chodniki

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach
Kanalizacja deszczowa

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Kanalizacja deszczowa

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej - 60 000,00 zł
 • Przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta - 50 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

15 230 947,38 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - 5 340 947,38 zł
 • Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego - 9 890 000,00 zł
Przebudowa Dworca

Całkowity koszt

3 721 752,86 zł

Przebudowa Dworca

 • Termomodernizacja oraz adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach
Monitoring

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza wraz z zestawem akumulatorów. Zadanie dodatkowe: budowa punktów kamerowych ul. Chopina 1 oraz ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
Budynki i nieruchomości

Całkowity koszt

2 125 537,82 zł

Budynki i nieruchomości

 • Modernizacje budynków komunalnych - 300 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w spółce MTBS - budowa budynku mieszkalnego - 1 023 974,15 zł
 • Dostosowanie budynku UM dla osób o szczególnych potrzebach w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - wykonanie windy - 251 563,67 zł
 • Nabycie nieruchomości - 550 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 348 387,27 zł

Szkoły podstawowe

 • Termomodernizacja budynku SP-3 - 5 248 387,27 zł
 • Wykonanie zadania "Miasteczko ruchu drogowego - bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy SP-5" w ramach PBO - 100 000,00 zł
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Objęcie udziałów w tworzonej spółce miedzygminnej Przyjazna energia w powiecie Gliwickim
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

182 560,00 zł

Cyfrowa Gmina

 • Pozostałe zakupy (środki unijne) - "Cyfrowa Gmina"
Rekreacja

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Rekreacja

 • Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach - 120 000,00 zł
Skatepark

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Skatepark

 • Rozbudowa SKATEPARKU wraz z rolowiskiem - 2 000 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 764 612,73 zł

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - 2 764 612,73 zł
Plac zabaw

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Plac zabaw

 • Budowa naturalnego placu zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka - zadanie z PBO
Kultura

Całkowity koszt

175 000,00 zł

Kultura

 • Dotacja celowa dla MBP - pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji w oddziale dla dzieci - 15 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla MOKiS - KULTURA: winda wewnętrzna wraz z projektem i robotami budowlanymi - 160 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.