Pyskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
16 220
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
121 256 203,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.01%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
21 838 604,57 zł
18.01%
CIT
1 128 017 zł
0.93%
Podatki od nieruchomości
11 839 286 zł
9.76%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 612 903,19 zł
9.58%
Dotacje
26 795 367,59 zł
22.1%
Subwencje
16 548 826 zł
13.65%
Pozostałe dochody
31 493 199,62 zł
25.97%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
129 193 643,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 472 828,66 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
24 472 828,66 zł
Wydatki bieżące
81%
104 720 814,34 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 495 723,20 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 291 460,66 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 895 935,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 203 720,84 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 183 522,74 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 452 702,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 039 311,29 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
6 917 416,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 902 977,00 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 326 821,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 268 637,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 136 450,72 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
776 702,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
653 811,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
633 635,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
467 871,24 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
546 945,80 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Pyskowice w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
18 967 493,25 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.52%
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
39.48%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
11 484 771,75 zł
7 491 721,50 zł
Modernizacja dworca kolejowego

Modernizacja dworca kolejowego

Rewitalizacja i termomodernizacja dawnego dworca kolejowego na potrzeby Stacji Kultury 

Całkowity koszt
6 060 253,10 zł
Parki i tereny zielone

Parki i tereny zielone

 • Wykonanie przy ogródku Jordanowskim toalety półautomatycznej (WPF) - 135 855,00 zł
 • Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach (BO) - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
235 855,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu - 4 000,00 zł
 • Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" - 23 700,00 zł
Całkowity koszt
27 700,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Modernizacja budynków komunalnych - 700 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - 1 305 746,11 zł
 • Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego (WPF) - 220 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 300 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach - 301 735,54 zł
 • Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w MŻ - 350 000,00 zł
Całkowity koszt
3 177 481,65 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - 132 000,00 zł
 • Hala widowiskowo - sportowa - zakup wiaty śmietnikowej, projekt (dokumentacja na remont hali) - 78 000,00 zł
Całkowity koszt
210 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup dekodera, monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza z zestawem akumulatorów

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

Remonty - wkłąd własny dot. modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem w ramach Narodowego Programu czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025"

Całkowity koszt
125 000,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

MOKIS - wykonanaie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z dokumentacją - dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej

Całkowity koszt
43 100,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Roboty budowlane - wykonanie I etapu kolumbarium (WPF)

Całkowity koszt
230 582,00 zł

Inne wydatki inwestycyjne

 • Wydatki majątkowe - wykupy - 50 000,00 zł
 • Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - 246 000,00zł
 • Własny - Polski Ład - 301 800,00 zł
Całkowity koszt
597 800,00 zł
Skateparki

Skateparki

 • Modernizacja skateparku ( środki unijne oraz wkład własny) - 538 000,00 zł
 • Budowa skatepointu/skatespotu w połudbiowej części miasta (BO) - 100 000,00 z
Całkowity koszt
638 000,00 zł
Systemy ciepłownicze

Systemy ciepłownicze

 • Modernizacja systemu ciepłowniczego PONE - 543 721,50 zł
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej WPF - 70 000,00 zł
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap II modernizacji - kontynuacja WPF - 352 000,00 zł
Całkowity koszt
965 721,50 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejsciem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojhewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) WPF

Całkowity koszt
130 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach - 400 000,00 zł
 • Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa WPF - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
470 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa ul. Czeremchy (od Klonowej do Jesionowej) - 1 100 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach (WPF) - 3 300 000,00 zł
Całkowity koszt
4 400 000,00 zł
Chodniki i parkingi

Chodniki i parkingi

Budowa ulic, chodników i parkingów

Całkowity koszt
1 051 000,00 zł
Wiaty autobusowe

Wiaty autobusowe

Wykonanie nowych wiat autobusowych

Całkowity koszt
78 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Koncepcja ścieżek rowerowych łączących Gliwice z Pyskowicami

Całkowity koszt
27 000,00 zł
Melioracje i sieci kanalizacyjne

Melioracje i sieci kanalizacyjne

 • Podłączenie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej do sieci kanalizacji deszczowej - projekt+realizacja - 80 000,00 zł
 • Odtworzenie rowu melioracyjnego przy ul. Wiejskiej/Nad Wodą - 40 000,00 zł
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej - 50 000,00 zł
 • Przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
Modernizacja dworca kolejowego

Całkowity koszt

6 060 253,10 zł

Modernizacja dworca kolejowego

Rewitalizacja i termomodernizacja dawnego dworca kolejowego na potrzeby Stacji Kultury 

Parki i tereny zielone

Całkowity koszt

235 855,00 zł

Parki i tereny zielone

 • Wykonanie przy ogródku Jordanowskim toalety półautomatycznej (WPF) - 135 855,00 zł
 • Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach (BO) - 100 000,00 zł
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

27 700,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu - 4 000,00 zł
 • Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" - 23 700,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Ochrona powietrza

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła

Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

3 177 481,65 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Modernizacja budynków komunalnych - 700 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - 1 305 746,11 zł
 • Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego (WPF) - 220 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 300 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach - 301 735,54 zł
 • Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w MŻ - 350 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

210 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - 132 000,00 zł
 • Hala widowiskowo - sportowa - zakup wiaty śmietnikowej, projekt (dokumentacja na remont hali) - 78 000,00 zł
Monitoring

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup dekodera, monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza z zestawem akumulatorów

Biblioteki

Całkowity koszt

125 000,00 zł

Biblioteki

Remonty - wkłąd własny dot. modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem w ramach Narodowego Programu czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025"

Ośrodki kultury

Całkowity koszt

43 100,00 zł

Ośrodki kultury

MOKIS - wykonanaie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z dokumentacją - dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej

Cmentarze

Całkowity koszt

230 582,00 zł

Cmentarze

Roboty budowlane - wykonanie I etapu kolumbarium (WPF)

Całkowity koszt

597 800,00 zł

Inne wydatki inwestycyjne

 • Wydatki majątkowe - wykupy - 50 000,00 zł
 • Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - 246 000,00zł
 • Własny - Polski Ład - 301 800,00 zł
Skateparki

Całkowity koszt

638 000,00 zł

Skateparki

 • Modernizacja skateparku ( środki unijne oraz wkład własny) - 538 000,00 zł
 • Budowa skatepointu/skatespotu w połudbiowej części miasta (BO) - 100 000,00 z
Infrastruktura
Systemy ciepłownicze

Całkowity koszt

965 721,50 zł

Systemy ciepłownicze

 • Modernizacja systemu ciepłowniczego PONE - 543 721,50 zł
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej WPF - 70 000,00 zł
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap II modernizacji - kontynuacja WPF - 352 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejsciem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojhewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) WPF

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

470 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach - 400 000,00 zł
 • Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa WPF - 70 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

4 400 000,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa ul. Czeremchy (od Klonowej do Jesionowej) - 1 100 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach (WPF) - 3 300 000,00 zł
Chodniki i parkingi

Całkowity koszt

1 051 000,00 zł

Chodniki i parkingi

Budowa ulic, chodników i parkingów

Wiaty autobusowe

Całkowity koszt

78 000,00 zł

Wiaty autobusowe

Wykonanie nowych wiat autobusowych

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

27 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Koncepcja ścieżek rowerowych łączących Gliwice z Pyskowicami

Melioracje i sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Melioracje i sieci kanalizacyjne

 • Podłączenie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej do sieci kanalizacji deszczowej - projekt+realizacja - 80 000,00 zł
 • Odtworzenie rowu melioracyjnego przy ul. Wiejskiej/Nad Wodą - 40 000,00 zł
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej - 50 000,00 zł
 • Przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta - 80 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie uliczne

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.