Pionki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pionkach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
18 159
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
83 517 043,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.67%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
13 923 601 zł
16.67%
CIT
1 114 517 zł
1.33%
Podatki od nieruchomości
10 550 000 zł
12.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 006 375 zł
7.19%
Dotacje
29 532 693,06 zł
35.36%
Subwencje
17 571 056 zł
21.04%
Pozostałe dochody
4 818 801 zł
5.77%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
90 860 208,52 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 915 525,30 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
19 915 525,30 zł
Wydatki bieżące
78%
70 944 683,22 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 463 151,06 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 701 031,39 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 224 533,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 912 600,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 496 810,53 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 314 935,17 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 589 207,38 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 978 075,25 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 650 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 442 600,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
481 851,78 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
400 262,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
427 420,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
300 636,84 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
477 093,26 zł

Źródło: Uchwała Budżetowa nr XLVIII/280/2021 Rady Miasta Pionki na rok 2022 z dnia 30 grudnia 2021 roku

04

Zadania inwestycyjne

Pionki w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
19 915 525,30 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
73.51%
Infrastruktura
26.49%
Sprawy społeczne, oświata, bezpieczeństwo i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 639 375,04 zł
5 276 150,26 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki - udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego

Całkowity koszt
130 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych: budowa ul. Akacjowej i ul. Wrzosowej - 830 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki - 3 227 607,66 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Weglowej, Świerkowej i Nowej - 180 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki - 1 200 000,00 zł
  - drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - 150 000,00 zł
  - ul. Garszwo - 690 000,00 zł
Całkowity koszt
6 277 607,66 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego gminy - 195 000,00 zł
 • Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej - 100 000,00 zł
 • Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 - 325 990,00 zł
 • Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - 7 410 777,38 zł
 • Regulacja własności gruntów - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
8 231 767,38 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"

Całkowity koszt
5 325,84 zł
E-usługi

E-usługi

E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki

Całkowity koszt
1 999 406,25 zł
Komendy powiatowe Policji

Komendy powiatowe Policji

Zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach - pomoc finansowa

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Dofinasnowanie zakupu samochody pożarniczego dla OSP Pionki

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Szkoły podstawowe i artystyczne

Szkoły podstawowe i artystyczne

 • Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych - 150 000,00 zł
 • Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - 50 000,00 zł
 • Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 368 000,00 zł
Całkowity koszt
568 000,00 zł
Zakłady opieki zdrowotnej

Zakłady opieki zdrowotnej

Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowe inrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" etap II - Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Remont Basenu Miejskiego w Pionkach

Całkowity koszt
1 473 418,17 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki - udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego

Drogi gminne

Całkowity koszt

6 277 607,66 zł

Drogi gminne

 • Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych: budowa ul. Akacjowej i ul. Wrzosowej - 830 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki - 3 227 607,66 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Weglowej, Świerkowej i Nowej - 180 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki - 1 200 000,00 zł
  - drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - 150 000,00 zł
  - ul. Garszwo - 690 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

8 231 767,38 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego gminy - 195 000,00 zł
 • Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej - 100 000,00 zł
 • Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 - 325 990,00 zł
 • Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 - 7 410 777,38 zł
 • Regulacja własności gruntów - 200 000,00 zł
Sprawy społeczne, oświata, bezpieczeństwo i sport
Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

5 325,84 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"

E-usługi

Całkowity koszt

1 999 406,25 zł

E-usługi

E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki

Komendy powiatowe Policji

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Komendy powiatowe Policji

Zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach - pomoc finansowa

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Dofinasnowanie zakupu samochody pożarniczego dla OSP Pionki

Szkoły podstawowe i artystyczne

Całkowity koszt

568 000,00 zł

Szkoły podstawowe i artystyczne

 • Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych - 150 000,00 zł
 • Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki - 50 000,00 zł
 • Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 368 000,00 zł
Zakłady opieki zdrowotnej

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Zakłady opieki zdrowotnej

Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowe inrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" etap II - Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 473 418,17 zł

Obiekty sportowe

Remont Basenu Miejskiego w Pionkach

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Pionkach rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
13 923 601,00 zł
Prognoza
100%
15 470 667,78 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pionkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pionki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.