Pionki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pionkach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 990
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
95 036 988,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.36%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
16 501 606 zł
17.36%
CIT
849 723,65 zł
0.89%
Dotacje
36 723 066,92 zł
38.64%
Subwencje
16 749 892 zł
17.62%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 783 938,21 zł
6.09%
Podatki od nieruchomości
10 943 529,49 zł
11.52%
Pozostałe dochody
7 485 232,69 zł
7.88%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
97 971 254,89 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 569 516,35 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
20 569 516,35 zł
Wydatki bieżące
79%
77 401 738,54 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 897 465,24 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 685 680,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 817 563,24 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 284 910,69 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 396 739,98 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 277 057,89 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 552 434,65 zł
Handel
całkowity koszt
3 904 319,10 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 650 234,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 047 501,75 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 380 988,67 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 218 093,76 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
297 187,91 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
198 007,10 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
184 786,04 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
178 283,59 zł

Źródło: Sprawozdanie Budżetowe Miasta Pionki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Pionki w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
20 569 516,35 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.13%
Infrastruktura
36.46%
Zielone Pionki
1.41%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
12 780 386,32 zł
7 499 379,04 zł
289 654,99 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych - 189 709,29 zł
 • Projekt ul. Kościuszki - 62 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - 150 000,00 zł
 • Przebudowa dróg i chodników miejskich (ulice: Dębowa, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju), budowa zatok parkingowych (ulice: Boh. Studzianek, Konopnickiej), budowa chodników (Al.Lipowej, Boh. Studzianek, Różanej, Ogrodowej), budowa przejścia dla pieszych na ul. Aleja Jana Pawła II - 682 079,26 zł
 • Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja - 2 074 959,81 zł
 • Wykonanie projektu ul. Akacjowej - 18 500,00 zł
Całkowity koszt
3 177 248,36 zł
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na terenie miasta Pionki - 197 256,00 zł
 • Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej ul. Spacerowa i Polna w mieście Pionki. - 650 776,00 zł
Całkowity koszt
848 032,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego gminy - 114 844,78 zł
 • Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja - 79 890,00 zł
 • Likwidacja bomby ekologicznej etap III - 4 280 144,00 zł
 • Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 -29 691,20 zł
 • Regulacja własności gruntów - 248 159,80 zł
Całkowity koszt
4 752 729,78 zł
Targowisko miejskie

Targowisko miejskie

Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach

Całkowity koszt
3 756 163,67 zł
Modernizacja Ratusza

Modernizacja Ratusza

 • Modernizacja budynku i placu przy Urzędzie Miasta - 64 851,00 zł
 • Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - 124 000,00 zł
Całkowity koszt
188 851,00 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
57 361,51 zł
Zielone Pionki

Zielone Pionki

Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim

Całkowity koszt
4 923 080,07 zł
Lodowisko

Lodowisko

Modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych

Całkowity koszt
782 862,90 zł
Kultura i dziedzictwo

Kultura i dziedzictwo

 • Rzeźba w przestrzeni publicznej - "Pionki - tożsamość" - 93 654,09 zł
 • Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna - 284 847,66 zł
Całkowity koszt
378 501,75 zł
Tężnie solankowe

Tężnie solankowe

Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki

Całkowity koszt
224 791,92 zł
Infrastruktura sportowa

Infrastruktura sportowa

 • Modernizacja trybuny na stadionie Miejskim - etap II - 20 000,00 zł
 • Wykonanie piłkochwytów na boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Pionkach - 14 264,10 zł
 • Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh. Studzianek - 115 878,30 zł
Całkowity koszt
150 142,40 zł
Rodzinne ogrody działkowe

Rodzinne ogrody działkowe

 • Budowa świetlicy ogrodowej na terenie ROD "Krzewinka" w Pionkach - 20 000,00 zł
 • Wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogrodu Nr 2 przy ul. Radomskiej w Pionkach (ROD "Zgoda") - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Szpital w Pionkach

Szpital w Pionkach

Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzoreminwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" - etap II

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Wykonanie projekty montażu windy do przewozu osób w PSP5 - 24 600,00 zł
 • Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 - 86 000,00 zł
 • Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki -19 975,20 zł
Całkowity koszt
130 575,20 zł
E-usługi

E-usługi

E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki

Całkowity koszt
21 802,65 zł
Cmentarze

Cmentarze

Opracowanie projektu zamiennego cmentarza komunalnego i rozbudowa cmentarza

Całkowity koszt
53 821,14 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

Całkowity koszt
50 000,00 zł
MOPS Pionki

MOPS Pionki

Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS

Całkowity koszt
33 456,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

3 177 248,36 zł

Drogi gminne

 • Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych - 189 709,29 zł
 • Projekt ul. Kościuszki - 62 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej - 150 000,00 zł
 • Przebudowa dróg i chodników miejskich (ulice: Dębowa, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju), budowa zatok parkingowych (ulice: Boh. Studzianek, Konopnickiej), budowa chodników (Al.Lipowej, Boh. Studzianek, Różanej, Ogrodowej), budowa przejścia dla pieszych na ul. Aleja Jana Pawła II - 682 079,26 zł
 • Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja - 2 074 959,81 zł
 • Wykonanie projektu ul. Akacjowej - 18 500,00 zł
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

848 032,00 zł

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na terenie miasta Pionki - 197 256,00 zł
 • Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej ul. Spacerowa i Polna w mieście Pionki. - 650 776,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

4 752 729,78 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego gminy - 114 844,78 zł
 • Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja - 79 890,00 zł
 • Likwidacja bomby ekologicznej etap III - 4 280 144,00 zł
 • Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 -29 691,20 zł
 • Regulacja własności gruntów - 248 159,80 zł
Targowisko miejskie

Całkowity koszt

3 756 163,67 zł

Targowisko miejskie

Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach

Modernizacja Ratusza

Całkowity koszt

188 851,00 zł

Modernizacja Ratusza

 • Modernizacja budynku i placu przy Urzędzie Miasta - 64 851,00 zł
 • Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - 124 000,00 zł
Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

57 361,51 zł

Oświetlenie uliczne

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Zielone Pionki
Zielone Pionki

Całkowity koszt

4 923 080,07 zł

Zielone Pionki

Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim

Lodowisko

Całkowity koszt

782 862,90 zł

Lodowisko

Modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych

Kultura i dziedzictwo

Całkowity koszt

378 501,75 zł

Kultura i dziedzictwo

 • Rzeźba w przestrzeni publicznej - "Pionki - tożsamość" - 93 654,09 zł
 • Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna - 284 847,66 zł
Tężnie solankowe

Całkowity koszt

224 791,92 zł

Tężnie solankowe

Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki

Infrastruktura sportowa

Całkowity koszt

150 142,40 zł

Infrastruktura sportowa

 • Modernizacja trybuny na stadionie Miejskim - etap II - 20 000,00 zł
 • Wykonanie piłkochwytów na boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Pionkach - 14 264,10 zł
 • Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh. Studzianek - 115 878,30 zł
Rodzinne ogrody działkowe

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Rodzinne ogrody działkowe

 • Budowa świetlicy ogrodowej na terenie ROD "Krzewinka" w Pionkach - 20 000,00 zł
 • Wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogrodu Nr 2 przy ul. Radomskiej w Pionkach (ROD "Zgoda") - 20 000,00 zł
Szpital w Pionkach

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Szpital w Pionkach

Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzoreminwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" - etap II

Sprawy społeczne
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

130 575,20 zł

Placówki oświatowe

 • Wykonanie projekty montażu windy do przewozu osób w PSP5 - 24 600,00 zł
 • Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 - 86 000,00 zł
 • Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki -19 975,20 zł
E-usługi

Całkowity koszt

21 802,65 zł

E-usługi

E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki

Cmentarze

Całkowity koszt

53 821,14 zł

Cmentarze

Opracowanie projektu zamiennego cmentarza komunalnego i rozbudowa cmentarza

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

MOPS Pionki

Całkowity koszt

33 456,00 zł

MOPS Pionki

Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Pionkach rozliczyło tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
16 501 606,00 zł
Prognoza
100%
21 155 905,13 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Tereny zielone
więcej
odnowa terenów zielonych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pionkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pionki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.