Gmina Suwałki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Suwałki.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
7 661
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
43 932 561,66 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
7 616 296 zł
17.34%
CIT
545 768 zł
1.24%
Podatki od nieruchomości
12 781 125 zł
29.09%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 137 774 zł
11.69%
Dotacje
12 211 487,66 zł
27.8%
Subwencje
4 823 994 zł
10.98%
Pozostałe dochody
816 117 zł
1.86%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
57 355 303,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 579 614,11 zł
stanowiły 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
15 579 614,11 zł
Wydatki bieżące
73%
41 775 689,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 376 193,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
13 827 524,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
6 507 395,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 442 965,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 772 839,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 466 760,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 512 750,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 731 856,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
63 352,56 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
160 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
370 608,32 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
947 869,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
964 402,65 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
155 035,00 zł
Informatyka
całkowity koszt
600 663,05 zł
Turystyka
całkowity koszt
613 717,38 zł
Pozostała działalnosć w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
630 086,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
87 323,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
123 364,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Suwałki w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
15 030 564,11 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
90.57%
Infrastruktura
9.03%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
13 613 356,65 zł
1 357 207,46 zł
Infastruktura wodociągowa

Infastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej obręb Krzywe Gmina Suwałki;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płociczno - Tartak;
 • Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy;
 • Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywe;
 • Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Nowej.
Całkowity koszt
282 846,22 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej obręb Krzywe gmina Suwałki;
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno - Tartak;
 • Wymiana stalowych zbiorników w przepompowniach ścieków w
  m. Krzywe na polimerobetonowe wraz z wymianą armatury oraz modernizację węzła pomiarowego;
 • Wykup infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Suwałki.
Całkowity koszt
661 996,43 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej:
  - nr 102022B-przez wieś Korkliny;
  - nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny;
 • Budowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną:
  - nr 1153B do drogi gminnej nr 102016B w miejscowości Okuniowiec;
  - nr 166502B w miejscowości Stary Folwark;
  - nr 102011B w miejscowości Leszczewek-Leszczewo;
  - nr 102013B w miejscowości Taciewo;
 • Wykonanie dokumentacji na:
  - budowę drogi od drogi gminnej nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w
  miejscowości Osinki;
  - przebudowę drogi nr 101999B przez wieś Kropiwne Nowe z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną;
  - przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Krzywe.
Całkowity koszt
5 957 214,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Budowa przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej:
  - w miejscowości Zielone Kamedulskie;
  - w miejscowości Płociczno – Tartak;
  - w miejscowości Magdalenowo;
  - w miejscowości Leszczewek;
  - w miejscowości Dubowo Drugie;
Całkowity koszt
5 753 300,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wkup nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki;
 • Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki.
Całkowity koszt
943 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych.

Całkowity koszt
15 000,00 zł
Reakreacja

Reakreacja

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w tym:
  - wykonanie miejsc parkingowych;
  - elementów małej architektury;
  - tablicy z walorami regionu,
  - ogrodzenia, szlabanu;
 • Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w miejscowości Gawrych Ruda.
Całkowity koszt
273 852,03 zł
Informatyka

Informatyka

 • Realizacja projektu „Cyfrowa gmina” w Urzędzie Gminy Suwałki.
 • Realizacja projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.
Całkowity koszt
513 371,43 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja sieci internetowej i monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Całkowity koszt
30 500,00 zł
Sport

Sport

Dokumentacja projektowa na oświetlenie terenu działki w miejscowości Sobolewo - boisko.

Całkowity koszt
6 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki.

Całkowity koszt
3 984,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Aktualizacja dokumentacji pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki” – etap II;
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary i Bród Mały, Gmina Suwałki;
 • Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Wigry.
Całkowity koszt
379 500,00 zł
Kultura

Kultura

Dokumentacja na budowę Ośrodka
Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Płociczno-Tartak w latach 2022-2024.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Suwałki.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

282 846,22 zł

Infastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej obręb Krzywe Gmina Suwałki;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płociczno - Tartak;
 • Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy;
 • Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywe;
 • Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Nowej.
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

661 996,43 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej obręb Krzywe gmina Suwałki;
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno - Tartak;
 • Wymiana stalowych zbiorników w przepompowniach ścieków w
  m. Krzywe na polimerobetonowe wraz z wymianą armatury oraz modernizację węzła pomiarowego;
 • Wykup infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Suwałki.
Drogi gminne

Całkowity koszt

5 957 214,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej:
  - nr 102022B-przez wieś Korkliny;
  - nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny;
 • Budowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną:
  - nr 1153B do drogi gminnej nr 102016B w miejscowości Okuniowiec;
  - nr 166502B w miejscowości Stary Folwark;
  - nr 102011B w miejscowości Leszczewek-Leszczewo;
  - nr 102013B w miejscowości Taciewo;
 • Wykonanie dokumentacji na:
  - budowę drogi od drogi gminnej nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w
  miejscowości Osinki;
  - przebudowę drogi nr 101999B przez wieś Kropiwne Nowe z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną;
  - przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Krzywe.
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

5 753 300,00 zł

Przejścia dla pieszych

 • Budowa przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej:
  - w miejscowości Zielone Kamedulskie;
  - w miejscowości Płociczno – Tartak;
  - w miejscowości Magdalenowo;
  - w miejscowości Leszczewek;
  - w miejscowości Dubowo Drugie;
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

943 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wkup nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki;
 • Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki.
Przystanki

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Przystanki

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Reakreacja

Całkowity koszt

273 852,03 zł

Reakreacja

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w tym:
  - wykonanie miejsc parkingowych;
  - elementów małej architektury;
  - tablicy z walorami regionu,
  - ogrodzenia, szlabanu;
 • Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w miejscowości Gawrych Ruda.
Informatyka

Całkowity koszt

513 371,43 zł

Informatyka

 • Realizacja projektu „Cyfrowa gmina” w Urzędzie Gminy Suwałki.
 • Realizacja projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

30 500,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja sieci internetowej i monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Sport

Całkowity koszt

6 000,00 zł

Sport

Dokumentacja projektowa na oświetlenie terenu działki w miejscowości Sobolewo - boisko.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 984,00 zł

Ochrona środowiska

Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki.

Oświetlenie

Całkowity koszt

379 500,00 zł

Oświetlenie

 • Aktualizacja dokumentacji pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki” – etap II;
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary i Bród Mały, Gmina Suwałki;
 • Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Wigry.
Kultura

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Kultura

Dokumentacja na budowę Ośrodka
Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Płociczno-Tartak w latach 2022-2024.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Pozostała działalność

Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Suwałki.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Suwałki rozliczyło tylko 85% mieszkańców.

Teraz
85%
7 616 296,00 zł
Prognoza
100%
8 907 426,00 zł
Zobacz, jak brakujące +15%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+2 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport
+1
budowa boiska na terenie gminy
Szkoły
+1
modernizacja budynków placówek oświatowych
Oświetlenie
+10
dodatkowych lamp ulicznych
Świetlice
+1
budowa świetlicy na terenie gminy
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Suwałki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.