Gmina Suwałki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Suwałki.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
7 649
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
53 217 028,91 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.99%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
7 978 193 zł
14.99%
CIT
500 000 zł
0.94%
Podatki od nieruchomości
11 540 000 zł
21.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 072 121,10 zł
13.29%
Dotacje
20 010 342,52 zł
37.6%
Subwencje
5 142 432 zł
9.66%
Pozostałe dochody
973 940,29 zł
1.83%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
69 049 095,17 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 164 062,24 zł
stanowiły 32% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
32%
22 164 062,24 zł
Wydatki bieżące
68%
46 885 032,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 308 186,40 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 210 107,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 955 022,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 316 350,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 855 815,84 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 244 054,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 190 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 628 862,31 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 614 008,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 030 381,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 006 596,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki
całkowity koszt
905 276,39 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
732 189,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
641 787,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
459 921,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
950 039,23 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Suwałki w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
16 513 322,24 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.75%
Infrastruktura
24.41%
Sprawy społeczne
18.84%
Ochrona środowiska i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 371 702,00 zł
4 030 049,40 zł
3 111 570,84 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej obręb Przebród;
Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym obręb Płociczno-Tartak;
Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy;
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Krzywe.

Całkowity koszt
1 137 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa dróg gminnych: Przebród-Wasilczyki, wieś Korkliny, Kuków Folwark-Korkliny, w m. Stary Folwark, Taciewo, Okuniowiec, Leszczewek-Leszczewo, Krzywe-Mała Huta;
Przebudowa dróg w m. Biała Woda, Zielone Kamedulskie-Wychodne;
Dokumentacja na budowę i przebudowę dróg w m. Osinki, Czarnakowizna, Płociczno Osiedle, Turówka Stara;
Dokumentacja na budowę przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Zielone Kamedulskie, Płociczno-Tartak.

Całkowity koszt
8 089 702,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Osowa;
Projekt budowlany na budowę oświetlenia w m. Bród Stary;
Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy.

Całkowity koszt
145 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Nabywanie nieruchomości;
Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy;
Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie.

Całkowity koszt
1 162 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.

Całkowity koszt
1 924 046,40 zł
E-usługi

E-usługi

Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego".

Całkowity koszt
463 371,43 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Nowej;
Zakup wraz z montażem wiat przystankowych;
Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”.

Całkowity koszt
480 631,57 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Projekt „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”;
Projekt „Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki".

Całkowity koszt
1 499 085,84 zł
Rekreacja

Rekreacja

Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i prowadzenia turystyki”, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stary Folwark oraz terenu Punktu Informacji Turystycznej przy GOK w Krzywem;
Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w m. Gawrych Ruda;
Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w m. Osowa”.

Całkowity koszt
636 485,00 zł
Sport

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Całkowity koszt
976 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 137 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej obręb Przebród;
Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym obręb Płociczno-Tartak;
Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy;
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Krzywe.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

8 089 702,00 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg gminnych: Przebród-Wasilczyki, wieś Korkliny, Kuków Folwark-Korkliny, w m. Stary Folwark, Taciewo, Okuniowiec, Leszczewek-Leszczewo, Krzywe-Mała Huta;
Przebudowa dróg w m. Biała Woda, Zielone Kamedulskie-Wychodne;
Dokumentacja na budowę i przebudowę dróg w m. Osinki, Czarnakowizna, Płociczno Osiedle, Turówka Stara;
Dokumentacja na budowę przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Zielone Kamedulskie, Płociczno-Tartak.

Oświetlenie

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Osowa;
Projekt budowlany na budowę oświetlenia w m. Bród Stary;
Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 162 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Nabywanie nieruchomości;
Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy;
Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

1 924 046,40 zł

Szkoły podstawowe

Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.

E-usługi

Całkowity koszt

463 371,43 zł

E-usługi

Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego".

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

480 631,57 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Nowej;
Zakup wraz z montażem wiat przystankowych;
Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”.

Ochrona środowiska i sport
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 499 085,84 zł

Ochrona środowiska

Projekt „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”;
Projekt „Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki".

Rekreacja

Całkowity koszt

636 485,00 zł

Rekreacja

Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i prowadzenia turystyki”, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stary Folwark oraz terenu Punktu Informacji Turystycznej przy GOK w Krzywem;
Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w m. Gawrych Ruda;
Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w m. Osowa”.

Sport

Całkowity koszt

976 000,00 zł

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Suwałki rozliczyło tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
7 978 193,00 zł
Prognoza
100%
10 306 996,78 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Więcej zieleni
cała gmina
posadzenie zieleni z roczną pielęgnacją
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Suwałki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.