Gmina Suwałki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Suwałki.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
7 639
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
58 041 844,87 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.23%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 260 138 zł
14.23%
CIT
662 828,90 zł
1.14%
Podatki od nieruchomości
11 752 513,94 zł
20.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 920 945,23 zł
11.92%
Dotacje
18 656 313,98 zł
32.14%
Subwencje
6 903 624 zł
11.89%
Pozostałe dochody
4 885 480,82 zł
8.42%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
49 168 370,34 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 917 132,03 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
9 917 132,03 zł
Wydatki bieżące
80%
39 251 238,31 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
12 000 920,77 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
10 621 336,61 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 096 804,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 501 305,26 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 949 121,04 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 749 821,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 842 205,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 297 847,03 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
882 953,19 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
870 789,67 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
869 633,54 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
580 613,48 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
299 584,05 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
605 435,37 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Suwałki za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Suwałki w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 353 622,49 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.81%
Infrastruktura
28.19%
Rekreacja i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 998 376,75 zł
2 355 245,74 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipniak, Okuniowiec, Zielone Kamedulskie, Biała Woda;
Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy ob. Nowa Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak.

Całkowity koszt
176 859,30 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych w m. Korobiec, Bród Nowy;
Budowa drogi gminnej w m. Okuniowiec, drogi nr 101998B Przebród Wasilczyki;
Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki;
Przebudowa drogi gminnej w m. Niemcowizna, Osinki, Zielone Drugie, Czarnakowizna;
Budowa chodnika w m. Krzywe.

Całkowity koszt
5 359 423,32 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle;
Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwne Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza;
Aktualizacja dokumentacji budowy oświetlenia w m. Osowa, Czarnakowizna.

Całkowity koszt
128 787,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy;
Nabywanie nieruchomości;
Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie.

Całkowity koszt
333 306,76 zł
Rekreacja

Rekreacja

Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne obręb Mała Huta;
Dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w m. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”;
Aktualizacja kosztorysów na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem.

Całkowity koszt
199 362,79 zł
Sport

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
Utwardzenie placu przy siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem chodników w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Całkowity koszt
1 815 295,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa placów zabaw w m. Potasznia, Sobolewo i Krzywe w ramach projektu pn.: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.

Całkowity koszt
123 234,39 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki";
Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie;
Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki.

Całkowity koszt
217 353,56 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

176 859,30 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipniak, Okuniowiec, Zielone Kamedulskie, Biała Woda;
Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy ob. Nowa Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

5 359 423,32 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych w m. Korobiec, Bród Nowy;
Budowa drogi gminnej w m. Okuniowiec, drogi nr 101998B Przebród Wasilczyki;
Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki;
Przebudowa drogi gminnej w m. Niemcowizna, Osinki, Zielone Drugie, Czarnakowizna;
Budowa chodnika w m. Krzywe.

Oświetlenie

Całkowity koszt

128 787,37 zł

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle;
Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwne Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza;
Aktualizacja dokumentacji budowy oświetlenia w m. Osowa, Czarnakowizna.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

333 306,76 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy;
Nabywanie nieruchomości;
Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie.

Rekreacja i sport
Rekreacja

Całkowity koszt

199 362,79 zł

Rekreacja

Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne obręb Mała Huta;
Dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w m. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”;
Aktualizacja kosztorysów na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem.

Sport

Całkowity koszt

1 815 295,00 zł

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
Utwardzenie placu przy siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem chodników w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Dla dzieci

Całkowity koszt

123 234,39 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw w m. Potasznia, Sobolewo i Krzywe w ramach projektu pn.: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

217 353,56 zł

Pozostałe inwestycje

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki";
Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie;
Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Suwałki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.