Zapłać PIT w swojej gminie

O czym należy pamiętać, kiedy składam swoją deklarację roczną PIT?:

 • Do prawidłowego rozliczenia PITu należy przyjąć adres zamieszkania,
  pod jakim mieszkaliśmy na dzień 31 grudnia roku, za jaki jest składany deklaracja.
  Oznacza to, że w deklarację PIT należy wpisać adres, pod którym mieszkaliśmy w ostatnim
  dniu roku oraz należy złożyć ją do Urzędu Skarbowego właściwego dla wskazanego miejsca zamieszkania.
 • Błędem jest złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania
  lub miejsca zamieszkania na dzień wypełniania deklaracji - tak wypełniona deklaracja jest
  błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy.
  Wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony PIT do właściwego Urzędu Skarbowego.*

*Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 8., Art. 45. 1, pkt 1b.

Jak to zrobić? - w 3 krokach

1

Wpisz adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania - CZĘŚĆ A deklaracji PIT.

MDN

*Jeżeli nie wiesz, który Urząd jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania, to możesz skorzystać z darmowej wyszukiwarki.

[Darmowa wyszukiwarka]

2

Wpisz swój adres zamieszkania na dzień 31 grudnia roku, za który składasz deklarację - CZĘŚĆ B deklaracji PIT.

MDN

3

Uzupełnij deklarację PIT o swoje zeznanie podatkowe.

Tak wypełnioną deklarację PIT należy wysłać do właściwego Urzędu Skarbowego.

Prawda, że proste?

POWRÓT

Pisali o nas