Zapłać PIT
w swoim mieście

O czym należy pamiętać, kiedy składam swoją deklarację roczną PIT?

Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres zamieszkania, pod jakim mieszkamy w dniu składania deklaracji. Oznacza to, że deklarację PIT składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, w dniu w którym składane jest zeznanie podatkowe.

Błędem jest złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania tak wypełniona deklaracja jest błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy złożyć deklarację PIT do właściwego Urzędu Skarbowego.*

*Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 01.01.2022 roku. Rozdział 8., Art. 45. 1, pkt 1b.
(w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania podatkowego - należy wpisać urząd skarbowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium)

Jak to
zrobić?

1

Wpisz adres Urzędu Skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania na dzień składania deklaracji.

Pola w deklaracji PIT do wpisania adresu Urzędu Skarbowego

*Wybierz ten Urząd Skarbowy, który jest docelowy dla Twojego adresu zamieszkania na dzień składania deklaracji.

2

Wpisz aktualny adres zamieszkania.

Pola w deklaracji PIT do wpisania adresu zamieszkania

*Jeśli aktualny adres zamieszkania nie znajduje się na terenie RP, to Twój PIT zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

3

Uzupełnij deklarację PIT o swoje zeznanie podatkowe.

Tak wypełnioną deklarację PIT należy wysłać do właściwego Urzędu Skarbowego.

Prawda, że proste?

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.