Pasłęk

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pasłęku.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
18 676
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
95 795 465,79 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.8%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 259 699 zł
12.8%
CIT
538 142 zł
0.56%
Podatki od nieruchomości
10 886 650 zł
11.36%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 844 873 zł
11.32%
Dotacje
26 645 965,85 zł
27.82%
Subwencje
24 984 376 zł
26.08%
Pozostałe dochody
9 635 759,94 zł
10.06%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
102 085 542,40 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 386 086,67 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
18 386 086,67 zł
Wydatki bieżące
82%
83 699 455,73 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 639 386,39 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 366 913,56 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 527 035,80 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 366 779,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 087 931,85 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 830 232,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 901 817,45 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 735 540,67 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 117 952,27 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
563 494,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
556 782,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
563 555,91 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 026 613,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 801 508,50 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pasłęk w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
18 386 086,67 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.89%
Infrastruktura
39.3%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 610 264,25 zł
6 306 722,42 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I: Nowa Wieś - Ostry Róg - Pasłęk;
Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka.

Całkowity koszt
266 704,91 zł
Wodociągi

Wodociągi

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego;
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej;
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna.

Całkowity koszt
1 118 800,00 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w miejscowości Majki;
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Krosno;
Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku;
Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica;
Wykonanie remontu chodników w mmiejscowości Rzeczna;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
8 116 397,13 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych przy drodze gminnej w sołectwie Rogajny;
Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej z kolektorem słonecznym w mioejscowości Kwitajny;
Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminnym w miejscowości Nowy Cieszyn
Wykonanie oświetlenia i dokumentacji niezbędnej do postawienia lamp oświetleniowych w sołectwie Zielony Grąd;
Zakup i montaż kolektora słonecznego do oświetlenia drogi gminnej - sołectwie Zielonka Pasłęcka.

Całkowity koszt
68 848,79 zł
Odpady

Odpady

Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem - sołectwo Nowe Kusy.

Całkowity koszt
10 500,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Wykonanie utwardzenia w ramach dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej w Kawkach;
Wykonanie utwardzenia kostką betonową (wiata, wiata śmietnikowa, tablica ogłoszeń) - sołectwo Kopina;
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kupin.

Całkowity koszt
29 013,42 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Budowa okablowania sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - etap I.

Całkowity koszt
130 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP III.

Całkowity koszt
5 626 360,18 zł
Sport i reakracja

Sport i reakracja

Modernizacja i remont Placu Sportowo-Rekreacyjnego w Pasłęku;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - sołectwo Bądy;
Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Borzynowo;
Doposażenie boiska sportowego popraz zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Dargowo;
Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Drulity;
Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Łukszty;
Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu gminnego w urządzenia siłowni zewnętrznej - sołectwo
Marzewo;
Doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej w sołectwie Nowa Wieś.

Całkowity koszt
552 781,55 zł
Place zabaw

Place zabaw

Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw - sołectwo Gołąbki;
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Gulbity;
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. doposażenia placu zabaw, placu rekreacyjnego wraz ze wznowieniem punktów granicznych w miejscowości Zielno;
Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią - sołectwo Leszczyna;
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Łukszty;
Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej -sołectwo Piniewo;
Budowa placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Robity;
Zakup wraz z montażem piłkochwytów - sołectwo Rogowo;
Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - sołectwo Rydzówka;
Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzeka tarczowa, huśtawka) -sołectwo Rzeczna;
Zakup huśtawki jednostanowiskowej oraz sprężynowca wraz z montażem, zakup kolektorów słonecznych - sołectwo Rzędy;
Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - sołectwo Sakówko;
Budowa budynku gospodarczego służącego celom statutowym sołectwo Surowe;
Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - sołectwo Robity-Wieś.

Całkowity koszt
127 580,69 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Kanalizacja

Całkowity koszt

266 704,91 zł

Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I: Nowa Wieś - Ostry Róg - Pasłęk;
Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka.

Wodociągi

Całkowity koszt

1 118 800,00 zł

Wodociągi

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego;
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej;
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna.

Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

8 116 397,13 zł

Drogi publiczne gminne

Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w miejscowości Majki;
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Krosno;
Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku;
Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica;
Wykonanie remontu chodników w mmiejscowości Rzeczna;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Oświetlenie

Całkowity koszt

68 848,79 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych przy drodze gminnej w sołectwie Rogajny;
Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej z kolektorem słonecznym w mioejscowości Kwitajny;
Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminnym w miejscowości Nowy Cieszyn
Wykonanie oświetlenia i dokumentacji niezbędnej do postawienia lamp oświetleniowych w sołectwie Zielony Grąd;
Zakup i montaż kolektora słonecznego do oświetlenia drogi gminnej - sołectwie Zielonka Pasłęcka.

Odpady

Całkowity koszt

10 500,00 zł

Odpady

Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem - sołectwo Nowe Kusy.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

29 013,42 zł

Zagospodarowanie terenu

Wykonanie utwardzenia w ramach dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej w Kawkach;
Wykonanie utwardzenia kostką betonową (wiata, wiata śmietnikowa, tablica ogłoszeń) - sołectwo Kopina;
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kupin.

Administracja publiczna

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Administracja publiczna

Budowa okablowania sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - etap I.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

5 626 360,18 zł

Ochrona zabytków

Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I;
Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP III.

Sport i reakracja

Całkowity koszt

552 781,55 zł

Sport i reakracja

Modernizacja i remont Placu Sportowo-Rekreacyjnego w Pasłęku;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - sołectwo Bądy;
Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Borzynowo;
Doposażenie boiska sportowego popraz zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Dargowo;
Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Drulity;
Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Łukszty;
Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu gminnego w urządzenia siłowni zewnętrznej - sołectwo
Marzewo;
Doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej w sołectwie Nowa Wieś.

Place zabaw

Całkowity koszt

127 580,69 zł

Place zabaw

Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw - sołectwo Gołąbki;
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Gulbity;
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. doposażenia placu zabaw, placu rekreacyjnego wraz ze wznowieniem punktów granicznych w miejscowości Zielno;
Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią - sołectwo Leszczyna;
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Łukszty;
Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej -sołectwo Piniewo;
Budowa placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Robity;
Zakup wraz z montażem piłkochwytów - sołectwo Rogowo;
Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - sołectwo Rydzówka;
Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzeka tarczowa, huśtawka) -sołectwo Rzeczna;
Zakup huśtawki jednostanowiskowej oraz sprężynowca wraz z montażem, zakup kolektorów słonecznych - sołectwo Rzędy;
Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - sołectwo Sakówko;
Budowa budynku gospodarczego służącego celom statutowym sołectwo Surowe;
Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - sołectwo Robity-Wieś.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Pasłęku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
12 259 699,00 zł
Prognoza
100%
13 621 887,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+1
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Pasłęku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Pasłęk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.