Pasłęk

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pasłęku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
19 313
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
98 925 681,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
13.18%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 034 578 zł
13.18%
CIT
400 000 zł
0.4%
Podatki od nieruchomości
9 698 365 zł
9.8%
Podatek rolny
2 598 857 zł
2.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 831 886 zł
5.9%
Dotacje
39 445 670,86 zł
39.87%
Subwencje
24 334 583 zł
24.6%
Pozostałe dochody
3 581 742 zł
3.62%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
102 312 168,17 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 624 935,18 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
11 624 935,18 zł
Wydatki bieżące
89%
90 687 232,99 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
30 852 863,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 310 904,35 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 582 021,53 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 636 207,86 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 074 655,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 363 497,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 664 408,82 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 483 226,63 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 347 537,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
674 400,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
672 750,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
652 369,98 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
599 486,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
500 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
405 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
492 841,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Pasłęk na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pasłęk w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
11 454 935,18 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
28.54%
Infrastruktura
71.46%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 269 083,88 zł
8 185 851,30 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa chodników w sołectwie Marianka i Rogajny;
Budowa wiat przystankowych;
Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
948 999,02 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budwa sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polnej, ul. Wiązowna, Wspólna, Dolinka i Piękna.

Całkowity koszt
1 983 500,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa i ul. Polna;
Budowa punktów oświetleniowych w soł. Zielonka Pasłęcka, Krosno;
Budowa sieci elektroenergetycznej.

Całkowity koszt
336 584,86 zł
Oświata

Oświata

Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
450 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

Zakup namiotu (hali) do uprawiania sportu jeździeckiego.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w soł. Kawki;
Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Rzeczna, Gołąbki, Kronin, Piniewo, Nowa Wieś, Rogowo, Drulity, Zielonka Pasłęcka;
Budowa budynku gospodarczego - plac rekreacyjny w soł. Surowe;
Doposażenie placu zabaw w soł. Robity - Wieś;
Ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego (plac rekreacyjno-sportowy) w soł. Robity;
Montaż urządzenia zabawowego w soł. Borzynowo.

Całkowity koszt
113 346,67 zł
Kultura

Kultura

Remont oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej;
Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku.

Całkowity koszt
7 380 872,29 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku;
Budowa wiat śmietnikowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w soł. Kopina, Kupin, Leżnica.

Całkowity koszt
141 632,34 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

948 999,02 zł

Lepsze drogi

Budowa chodników w sołectwie Marianka i Rogajny;
Budowa wiat przystankowych;
Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 983 500,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budwa sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polnej, ul. Wiązowna, Wspólna, Dolinka i Piękna.

Oświetlenie

Całkowity koszt

336 584,86 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa i ul. Polna;
Budowa punktów oświetleniowych w soł. Zielonka Pasłęcka, Krosno;
Budowa sieci elektroenergetycznej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Oświata

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Oświata

Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1.

Turystyka

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Turystyka

Zakup namiotu (hali) do uprawiania sportu jeździeckiego.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

113 346,67 zł

Sport i rekreacja

Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w soł. Kawki;
Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Rzeczna, Gołąbki, Kronin, Piniewo, Nowa Wieś, Rogowo, Drulity, Zielonka Pasłęcka;
Budowa budynku gospodarczego - plac rekreacyjny w soł. Surowe;
Doposażenie placu zabaw w soł. Robity - Wieś;
Ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego (plac rekreacyjno-sportowy) w soł. Robity;
Montaż urządzenia zabawowego w soł. Borzynowo.

Kultura

Całkowity koszt

7 380 872,29 zł

Kultura

Remont oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej;
Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

141 632,34 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku;
Budowa wiat śmietnikowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w soł. Kopina, Kupin, Leżnica.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Pasłęku rozlicza tylko 72% mieszkańców.

Teraz
72%
13 034 578,00 zł
Prognoza
100%
18 012 924,07 zł
Zobacz, jak brakujące +28%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
dodatkowych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
nowy obiekt sportowo-rekreacyjny
Dla kierowców
+ 15
dodatkowych miejsc parkingowych
Chodniki
+ 3 km
wybudowanch chodników rocznie
Bezpieczeństwo
+ 20
dodatkowych kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Pasłęku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Pasłęk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.