Pasłęk

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pasłęku.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
19 313
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
100 201 743,29 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 875 366 zł
12.85%
CIT
418 470,90 zł
0.42%
Podatki od nieruchomości
7 018 593,64 zł
7.0%
Podatek rolny
2 253 864,66 zł
2.25%
Dotacje
42 873 774,21 zł
42.79%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 423 740,23 zł
5.41%
Subwencje
22 340 008 zł
22.3%
Pozostałe dochody
6 997 925,65 zł
6.98%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
96 399 661,37 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 269 492,91 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
12 269 492,91 zł
Wydatki bieżące
87%
84 130 168,46 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
30 684 633,47 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 677 126,81 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 424 914,62 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 664 391,89 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 566 578,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 691 020,55 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 128 820,56 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 338 265,63 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 754 228,23 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 690 582,47 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
721 821,80 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
693 344,66 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
405 854,16 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
279 525,25 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
396 488,38 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
282 064,85 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Pasłęk za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pasłęk w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 335 351,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.29%
Infrastruktura
48.71%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 787 798,86 zł
4 547 552,19 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa;
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
2 098 587,81 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa drogi publicznej dojazdowej;
Budowa zjazdu z drogi powiatowej na gminną drogę wewnętrzną;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżenica;
Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny;
Przebudowa ulicy Gdańskiej.

Całkowity koszt
2 119 783,86 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w Krośnie, Sakówku.

Całkowity koszt
157 647,86 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn;
Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
411 779,33 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Dokumentacja i przygotowanie projektu dostosowania pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rogajnach, Zielonce Pasłęckiej, Pasłęku;
Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne;
Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu;
Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

Całkowity koszt
676 321,49 zł
Rekreacja i sport

Rekreacja i sport

Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie;
Anioły i urokliwe zakątki w Aniołowie;
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo, Kronin, Rzędy, Gołąbki;
Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku;
Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjedź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych;
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina, Robity, Rydzówka, Stegny;
Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny zakątek";
Plac zabaw w Łuksztach;
Budowa wiat rekreacyjnych w soł. Kawki.

Całkowity koszt
456 057,60 zł
Kultura

Kultura

Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku;
Dokumentacja techniczne na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7.

Całkowity koszt
2 756 866,75 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku;
Oficjalny serwis miasta paslek.pl;
Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych;
Remont wielorodzinnego budynku komunalnego ul. B. Chrobrego;
Opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do przepisów ppoż.;
Remont część dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim;
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stegnie;
Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego.

Całkowity koszt
658 306,35 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

2 098 587,81 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa;
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 119 783,86 zł

Lepsze drogi

Budowa drogi publicznej dojazdowej;
Budowa zjazdu z drogi powiatowej na gminną drogę wewnętrzną;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżenica;
Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny;
Przebudowa ulicy Gdańskiej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

157 647,86 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w Krośnie, Sakówku.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

411 779,33 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn;
Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

676 321,49 zł

Placówki oświatowe

Dokumentacja i przygotowanie projektu dostosowania pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rogajnach, Zielonce Pasłęckiej, Pasłęku;
Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne;
Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu;
Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

Rekreacja i sport

Całkowity koszt

456 057,60 zł

Rekreacja i sport

Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie;
Anioły i urokliwe zakątki w Aniołowie;
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo, Kronin, Rzędy, Gołąbki;
Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku;
Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjedź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych;
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina, Robity, Rydzówka, Stegny;
Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny zakątek";
Plac zabaw w Łuksztach;
Budowa wiat rekreacyjnych w soł. Kawki.

Kultura

Całkowity koszt

2 756 866,75 zł

Kultura

Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku;
Dokumentacja techniczne na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

658 306,35 zł

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku;
Oficjalny serwis miasta paslek.pl;
Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych;
Remont wielorodzinnego budynku komunalnego ul. B. Chrobrego;
Opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do przepisów ppoż.;
Remont część dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim;
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stegnie;
Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Pasłęku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Pasłęk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.