Pasłęk

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pasłęku.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
19 313
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
102 144 819,49 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 253 092 zł
12.97%
CIT
375 000 zł
0.37%
Podatki od nieruchomości
7 933 214 zł
7.77%
Podatek rolny
2 640 054 zł
2.58%
Dotacje
19 583 824,88 zł
19.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 706 449,54 zł
5.59%
Subwencje
22 256 767 zł
21.79%
Pozostałe dochody
30 396 418,07 zł
29.76%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
104 220 589,75 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 218 702,38 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
13 218 702,38 zł
Wydatki bieżące
87%
91 001 887,37 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
30 488 537,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 971 702,57 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 360 140,65 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 197 991,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 450 332,32 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 014 508,01 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 861 542,11 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 455 826,97 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 149 141,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 966 078,86 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
909 832,74 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
864 718,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
761 977,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
564 800,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
556 412,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
647 049,52 zł

Źródło: Zmiany do planu budżetu Gminy Pasłęk na rok 2020 z dnia 27.11.2020r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pasłęk w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
9 761 947,69 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.51%
Infrastruktura
45.49%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 321 250,03 zł
4 440 697,66 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa;
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
2 213 030,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa drogi publicznej dojazdowej;
Budowa zjazdu z drogi powiatowej na gminną drogę wewnętrzną;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżenica;
Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny;
Przebudowa ulicy Gdańskiej.

Całkowity koszt
2 206 935,41 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w Krośnie, Sakówku, Krosienko;
Modernizacja oświetlenia wsi Marzewo.

Całkowity koszt
240 668,62 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn;
Budowa wiat przystankowych;
Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
660 616,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Dokumentacja i przygotowanie projektu dostosowania pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rogajnach, Zielonce Pasłęckiej, Pasłęku.
Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne;
Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu;
Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

Całkowity koszt
699 795,00 zł
Rekreacja i sport

Rekreacja i sport

Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie;
Zakup namiotu do uprawiania sportu jeździeckiego;
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo, Kronin, Rzędy, Gołąbki;
Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku;
Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjedź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych;
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina, Robity, Rydzówka, Stegny;
Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny zakątek";
Plac zabaw w Łuksztach;
Budowa wiat rekreacyjnych w Aniołowie i soł. Kawki.

Całkowity koszt
542 429,86 zł
Kultura

Kultura

Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku.

Całkowity koszt
2 871 472,80 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku;
Oficjalny serwis miasa paslek.pl;
Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych;
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stegnie;
Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego.

Całkowity koszt
327 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

2 213 030,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte;
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa;
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 206 935,41 zł

Lepsze drogi

Budowa drogi publicznej dojazdowej;
Budowa zjazdu z drogi powiatowej na gminną drogę wewnętrzną;
Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżenica;
Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny;
Przebudowa ulicy Gdańskiej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

240 668,62 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w Krośnie, Sakówku, Krosienko;
Modernizacja oświetlenia wsi Marzewo.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

660 616,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn;
Budowa wiat przystankowych;
Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól;
Wykup gruntów pod drogi gminne.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

699 795,00 zł

Placówki oświatowe

Dokumentacja i przygotowanie projektu dostosowania pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rogajnach, Zielonce Pasłęckiej, Pasłęku.
Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne;
Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu;
Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

Rekreacja i sport

Całkowity koszt

542 429,86 zł

Rekreacja i sport

Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie;
Zakup namiotu do uprawiania sportu jeździeckiego;
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo, Kronin, Rzędy, Gołąbki;
Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku;
Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjedź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych;
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina, Robity, Rydzówka, Stegny;
Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny zakątek";
Plac zabaw w Łuksztach;
Budowa wiat rekreacyjnych w Aniołowie i soł. Kawki.

Kultura

Całkowity koszt

2 871 472,80 zł

Kultura

Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

327 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku;
Oficjalny serwis miasa paslek.pl;
Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych;
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stegnie;
Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Pasłęku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Pasłęk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.