Co Polacy wiedzą o wpływie podatków na finanse gminy?

Badanie opinii “Na co idą moje pieniądze 2020”

Przeprowadzone przez Kantar na zlecenie platformy Nacoidamojepieniadze.pl

01.2020
termin badania
CAWI
metoda badawcza
400
liczba osób w badaniu
18+
wiek ankietowanych
01

Gdzie, Pana/i zdaniem, należy rozliczać podatek PIT?

33%
Tam, gdzie jest sie zameldowanym
28%
Można wybrać, czy tam gdzie się mieszka czy tam gdzie jest się zameldowanym
13% - prawidłowa odpowiedź
Tam gdzie mieszkało się 31 grudnia roku, za który rozliczany jest podatek
22%
Tam gdzie mieszkało się najdłużej w roku, za który rozliczany jest podatek
4%
Nie wiem

Jedynie 13% ankietowanych poprawnie odpowiada na pytanie o miejsce rozliczania podatku PIT, czyli wskazało, że podatek należy rozliczać tam, gdzie faktycznie mieszkało się na 31 grudnia roku, za który rozliczany jest podatek.

Największa część badanych (33%) wskazuje, że PIT należy rozliczyć w miejscu zameldowania.

22% respondentów uważa, że zeznanie podatkowe należy złożyć w miejscu, gdzie mieszkało się najdłużej w roku, za który rozliczany jest podatek.

Według 28% badanych można wybrać, gdzie chce się rozliczyć podatek.

4% badanych przyznaje, że nie wie, gdzie powinni rozliczyć podatek PIT.

02

Gdzie Pan/i osobiście rozliczał/a swój podatek PIT w 2019 roku (czyli za 2018 rok)?

49%
W swoim miejscu zameldowania
28%
Tam, gdize mieszkałem(am) najdłużej w 2018 roku
20%
Tam gdzie mieszkałem(em) 31 grudnia 2018 roku
2%
Nie pamietam trudno powiedzieć

Połowa (49%) respondentów odpowiedziała, że rozliczyła podatek PIT w miejscu zameldowania.

28% ankietowych wskazało, że zeznanie podatkowe złożyli tam, gdzie mieszkali najdłużej w 2018 roku.

Jedynie jedna piąta (20%) wybrała odpowiedź mówiącą, że podatek PIT rozliczyli tam, gdzie mieszkali 31 grudnia.

2% nie pamięta, gdzie rozliczyli podatek.

03

Czy w 2018 roku był(a) Pan(i) zameldowany/a w miejscu, w którym Pan/i mieszkał(a)?

Zdecydowana większość Polaków płacących PIT (80%) mieszka w miejscu zameldowania. Do grupy tej należą przede wszystkim ludzie starsi (aż 94% osób w wieku 55+ mieszka w miejscu zameldowania) oraz mieszkańcy wsi (89% z nich mieszka w miejscu zameldowania).

Pozostałe 20% badanych mieszka poza miejscem zameldowania. Większość z nich to ludzie młodsi – odpowiednio 32% i 34% osób w wieku 15-24 lat i 25-34 lata mieszka poza miejscem zamieszkania.

04

Czy Pana/i zdaniem gmina może przeznaczać pieniądze z podatku PIT na rozwój gminy?

43%
Zdecydowanie się zgadzam
39%
Raczej się zgadzam
12%
Nie wiem/trudno powiedzieć
4%
Raczej się nie zgadzam
2%
Zdecydowanie się nie zgadzam

Zdecydowana większość, bo aż 82% badanych uważa, że pieniądze z podatku PIT mogą zostać przeznaczone na rozwój gminy.

Jedynie sześciu na stu (6%) ankietowanych było odmiennego zdania, a 12% badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

05

Jak Pan/i myśli, w jakiej części do budżetu gminy trafiają środki z podatku PIT?

40% - prawidłowa odpowiedź
W mniejszej części (1%-49%)
20%
Nie wiem/trudno powiedzieć
19%
W połowie (50%)
13%
W większości (od 51 do 99%)
5%
Wcale (0%)
4%
W całości (w 100%)

Zaledwie 4% Polaków płacących PIT jest zdania, że całość środków z tego podatku trafia do budżetu gminy.

Rzadziej (13%) ankietowani wskazują, że jest to większość środków z podatku lub (19%), że jest to ich połowa.

Najczęściej (40%) respondenci uważają, że niecała połowa środków z podatku PIT trafia do budżetu gminy (jest to prawidłowa odpowiedź).

Jedynie 5% badanych twierdzi, że pieniądze te nie trafiają do budżetu gminy.

Jedna piąta Polaków płacących PIT przyznaje, ze nie wie, gdzie środki te trafiają.

Poznaj wyniki badania w całości.

Pobierz raport

  • niepoprawny adres e-mail
  • pole nie może być puste
  • pole nie może być puste
  • pole nie może być puste
  • WYSTĄPIŁ BŁĄD FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYSŁANY
  • *wypełnij brakujące pola
  • Dziękujemy za zapytanie. Za chwilę otrzymasz pełne wyniki badania na swoją skrzynkę.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.