Starogard Gdański

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Starogardzie Gdańskim.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
42 845
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
222 762 979,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
41 480 102 zł
18.62%
CIT
5 337 440 zł
2.4%
Podatki od nieruchomości
32 319 533 zł
14.51%
Inne podatki i opłaty lokalne
27 226 958 zł
12.22%
Dotacje
47 830 080 zł
21.47%
Subwencje
46 243 927 zł
20.76%
Pozostałe dochody
22 324 939 zł
10.02%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
252 754 974,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
42 073 325,00 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
42 073 325,00 zł
Wydatki bieżące
83%
210 681 649,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
89 338 505,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
40 498 614,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
23 536 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 830 432,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
14 416 730,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 557 633,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 365 579,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 521 086,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 653 981,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 735 602,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 436 632,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 864 180,00 zł

Źródło: Uchwała NR XLI/499/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 grudnia 2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Starogard Gdański w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
42 073 325,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.27%
Infrastruktura
31.54%
Oświata i sprawy społeczne
21.52%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
18 555 000,00 zł
13 220 192,00 zł
9 018 133,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim

Całkowity koszt
3 100 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim - 3 730 000,00 zł
Budowa chodnika - ul. Parkowa - 50 000,00 zł
Modernizacja:
- ul. Korczaka - 350 000,00 zł
- ul. Okrężnej - 200 000,00 zł
- ul. Krasickiego - 300 000,00 zł
- ul. Przejezdnej - 150 000,00 zł
- Al. Jana Pawła II (etap 3) - 90 000,00 zł
Przebudowa:
-ul. Prusa - 30 000,00 zł
- ul. Zachodniej i Dolnej - 200 000,00 zł
- ul. Kopicza - 200 000,00 zł
- ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryzana i Starzyńskiego - 3 550 000,00 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - 2 000 000,00 zł
Modernizacja uliczek Starego Miasta: ul. Krzywa, ul. Kilińskiego - 1 300 000,00 zł
Mapy i dokumentacje - 210 000,00 zł
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim - 390 000,00 zł

Całkowity koszt
12 750 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie ulic

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

Wykup nieruchomości - 400 000,00 zł
Modernizacja budynków komunalnych - 500 000,00 zł
Modernizacja budynku UM - 800 000,00 zł
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
1 900 000,00 zł
Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne

Budowa kanalizacji sanitarnej - 75 000,00 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Powstańców Warszawskich - 130 000,00 zł
Mapy i dokumentacje - 300 000,00 zł

Całkowity koszt
505 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha. Etap 2 (budżet obywatelski) - 400 000,00 zł
Zadaszenie targowiska - 100 000,00 zł
Wieża widokowa – Strzelnica - 500 000,00 zł
Taras widokowy nad Wierzycą – ul. Mickiewicza - 100 000,00 zł
Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
1 120 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim - 10 757 300,00 zł
PSP 1 - modernizacja sieci komputerowej (etap 2) - 60 000,00 zł
PSP 1 – Zakup komputera stacji uzdatniania wody - 40 000,00 zł
PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego - 200 000,00 zł
PSP 3 – Modernizacja miasteczka ruchu drogowego. Etap 1 (budżet obywatelski) - 230 000,00 zł
PSP 4 – Modernizacja placu zabaw (budżet obywatelski) - 200 000,00 zł
PSP 8 – Modernizacja posadzek w klasach na I piętrze - 250 000,00 zł

Całkowity koszt
11 737 300,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

MPP 3 – Dostosowanie budynku przedszkola do warunków p. poż. w zakresie eliminacji elementów zagrożenia życia - 373 362,00 zł
MPP 4 – Mali odkrywcy – modernizacja ogrodu przedszkolnego (budżet obywatelski) - 230 000,00 zł
MPP 5 – Zakup pieca konwekcyjno – parowego - 12 500,00 zł

Całkowity koszt
615 862,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Ogrzewalnia - 357 030,00 zł
Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 - 300 000,00 zł
MOPS – Modernizacja obiektów – dokumentacja techniczna - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
757 030,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski - 110 000,00 zł

Całkowity koszt
110 000,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

Budowa Centrum Kulturalnego KOCIEWIE w Starogardzie Gdańskim - 5 360 000,00 zł

Całkowity koszt
5 360 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 100 000,00 zł
Dofinansowanie do modernizacji elewacji - 30 000,00 zł
Renowacja murów, Ratusz - 615 951,00 zł
Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 866 025,00 zł

Całkowity koszt
1 611 976,00 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - ETAP II - 1 821 157,00 zł
OSIR - Budowa zestawu ośmiu stoisk handlowych otwartych w konstrukcji skrzyniowej - 25 000,00 zł
OSIR – Modernizacja obiektów sportowych - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
2 046 157,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

3 100 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim

Drogi gminne

Całkowity koszt

12 750 000,00 zł

Drogi gminne

Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim - 3 730 000,00 zł
Budowa chodnika - ul. Parkowa - 50 000,00 zł
Modernizacja:
- ul. Korczaka - 350 000,00 zł
- ul. Okrężnej - 200 000,00 zł
- ul. Krasickiego - 300 000,00 zł
- ul. Przejezdnej - 150 000,00 zł
- Al. Jana Pawła II (etap 3) - 90 000,00 zł
Przebudowa:
-ul. Prusa - 30 000,00 zł
- ul. Zachodniej i Dolnej - 200 000,00 zł
- ul. Kopicza - 200 000,00 zł
- ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryzana i Starzyńskiego - 3 550 000,00 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - 2 000 000,00 zł
Modernizacja uliczek Starego Miasta: ul. Krzywa, ul. Kilińskiego - 1 300 000,00 zł
Mapy i dokumentacje - 210 000,00 zł
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim - 390 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie ulic

Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 900 000,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

Wykup nieruchomości - 400 000,00 zł
Modernizacja budynków komunalnych - 500 000,00 zł
Modernizacja budynku UM - 800 000,00 zł
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 200 000,00 zł

Instalacje sanitarne

Całkowity koszt

505 000,00 zł

Instalacje sanitarne

Budowa kanalizacji sanitarnej - 75 000,00 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Powstańców Warszawskich - 130 000,00 zł
Mapy i dokumentacje - 300 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 120 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha. Etap 2 (budżet obywatelski) - 400 000,00 zł
Zadaszenie targowiska - 100 000,00 zł
Wieża widokowa – Strzelnica - 500 000,00 zł
Taras widokowy nad Wierzycą – ul. Mickiewicza - 100 000,00 zł
Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej - 20 000,00 zł

Oświata i sprawy społeczne
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

11 737 300,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim - 10 757 300,00 zł
PSP 1 - modernizacja sieci komputerowej (etap 2) - 60 000,00 zł
PSP 1 – Zakup komputera stacji uzdatniania wody - 40 000,00 zł
PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego - 200 000,00 zł
PSP 3 – Modernizacja miasteczka ruchu drogowego. Etap 1 (budżet obywatelski) - 230 000,00 zł
PSP 4 – Modernizacja placu zabaw (budżet obywatelski) - 200 000,00 zł
PSP 8 – Modernizacja posadzek w klasach na I piętrze - 250 000,00 zł

Przedszkola

Całkowity koszt

615 862,00 zł

Przedszkola

MPP 3 – Dostosowanie budynku przedszkola do warunków p. poż. w zakresie eliminacji elementów zagrożenia życia - 373 362,00 zł
MPP 4 – Mali odkrywcy – modernizacja ogrodu przedszkolnego (budżet obywatelski) - 230 000,00 zł
MPP 5 – Zakup pieca konwekcyjno – parowego - 12 500,00 zł

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

757 030,00 zł

Pomoc społeczna

Ogrzewalnia - 357 030,00 zł
Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 - 300 000,00 zł
MOPS – Modernizacja obiektów – dokumentacja techniczna - 100 000,00 zł

Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Rezerwy finansowe

Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski - 110 000,00 zł

Kultura i sport
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

5 360 000,00 zł

Ośrodki kultury

Budowa Centrum Kulturalnego KOCIEWIE w Starogardzie Gdańskim - 5 360 000,00 zł

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

1 611 976,00 zł

Ochrona zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 100 000,00 zł
Dofinansowanie do modernizacji elewacji - 30 000,00 zł
Renowacja murów, Ratusz - 615 951,00 zł
Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 866 025,00 zł

Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

2 046 157,00 zł

Instytucje kultury fizycznej

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - ETAP II - 1 821 157,00 zł
OSIR - Budowa zestawu ośmiu stoisk handlowych otwartych w konstrukcji skrzyniowej - 25 000,00 zł
OSIR – Modernizacja obiektów sportowych - 200 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Starogardzie Gdańskim rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
41 480 102,00 zł
Prognoza
100%
46 089 002,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
23
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Starogardzie Gdańskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Starogard Gdański (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.