Starogard Gdański

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Starogardzie Gdańskim.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
42 915
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
257 559 778,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.49%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
45 037 131 zł
17.49%
CIT
4 473 554 zł
1.74%
Podatki od nieruchomości
30 574 533 zł
11.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
23 661 591 zł
9.19%
Dotacje
87 153 783,73 zł
33.84%
Subwencje
45 124 959 zł
17.52%
Pozostałe dochody
21 534 227 zł
8.36%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
276 378 713,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
37 017 948,00 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
37 017 948,00 zł
Wydatki bieżące
87%
239 360 765,73 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
83 129 514,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
72 698 294,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 368 459,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 120 736,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
15 059 154,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 347 014,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 451 899,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 078 087,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 076 800,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
13 417 846,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 859 889,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 322 299,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 017 072,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 773 979,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 356 849,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
300 822,73 zł
04

Zadania inwestycyjne

Starogard Gdański w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
37 017 948,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.14%
Kultura i sport
30.71%
Infrastruktura
19.08%
Sprawy społeczne, oświata i e-usługi
7.07%
Ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
15 968 934,00 zł
11 366 736,00 zł
7 066 376,00 zł
2 615 902,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 7 206 717 zł
Renowacja murów, Ratusz - 300 000 zł
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 100 000 zł
Dofinansowanie do modernizacji elewacji - 30 000 zł

Całkowity koszt
7 636 717,00 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - 6 000 zł
Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - 6 438 698 zł
Wyrobisko - Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX - Nad Jarem/Piekiełki (budżet obywatelski) - 197 500 zł
Plac zabaw przylegający do ulic Skarszewskiej i Kryzana (dz.nr 5/80) - 41 000 zł
OSIR – Modernizacja dachu przy ul. Hallera 19 a - 145 600 zł
Budowa placu zabaw Jacek i Agatka. Etap 2 (budżet obywatelski) - 210 451 zł
Modernizacja oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią - 41 400 zł

Całkowity koszt
7 080 649,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Park "Nowe Oblicze" - 1 082 009 zł
Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 169 559 zł

Całkowity koszt
1 251 568,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański-Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów – wykonanie trzech aktywnych przejść w ciągu drogi powiatowej nr 2707G - 80 000 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. Do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard Koteże-Sumin - 390 000 zł

Całkowity koszt
470 000,00 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim - 5 508 500 zł
Przebudowa ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryzana i Starzyńskiego - 2 000 000 zł
Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 2) - 99 700 zł
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim - 550 000 zł
Modernizacja ul. Szumana - 220 000 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Malinowa - 937 298 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Legionów - 300 782 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Żabia - 121 330 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Bohaterów Getta - 271 693 zł
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - 200 000 zł
Mapy i dokumentacje - 205 433 zł
Zakup parkometrów - 54 000 zł

Całkowity koszt
10 468 736,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup nieruchomości - 278 000 zł
Modernizacja zasobów komunalnych - 150 000 zł

Całkowity koszt
428 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim - 6 100 000 zł
PSP 1 - modernizacja sieci komputerowej - 60 000 zł
PSP 2 - zakup maszyny do mycia podłóg - 13 500 zł

Całkowity koszt
6 173 500,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

MPP 6 – Modernizacja przejścia do przedszkola - 46 443 zł

Całkowity koszt
46 443,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne i przedszkolne

PSP 3 – zakup patelni elektrycznej - 12 853 zł
MPP 6 - zakup pieca konwekcyjnego - 33 000 zł
MPP10 - zakup pieca konwekcyjno-parowego - 33 000 zł

Całkowity koszt
78 853,00 zł
PSP Nr 3

PSP Nr 3

Doposażenie pomieszczenia do realizacji zajęć o charakterze socjoterapeutycznym - 102 200 zł

Całkowity koszt
102 200,00 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

Zakup sprzętu do punktu szczepień – COVID 19 - 30 000 zł
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 112 300 zł
Zakup sprzętu – COVID-19 - 124 080 zł

Całkowity koszt
266 380,00 zł
Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia

Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 - 130 000 zł
ŚDS - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 190 000 zł

Całkowity koszt
320 000,00 zł
Komendy wojewódzkie policji

Komendy wojewódzkie policji

Zakup samochodu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie) - 30 000 zł

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Zakup samochodu bojowego dla KP PSP (dofinansowanie) - 35 000 zł

Całkowity koszt
35 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - 14 000 zł

Całkowity koszt
14 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański - 589 637 zł
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański - 1 610 448 zł

Całkowity koszt
2 200 085,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie ulic - 49 734 zł

Całkowity koszt
49 734,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Zadaszenie targowiska - 50 000 zł
Modernizacja przestrzeni publicznych - dokumentacja techniczna - 45 083 zł
Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha. Etap 1 (budżet obywatelski) - 251 000 zł
Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej - 20 000 zł

Całkowity koszt
366 083,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Kultura i sport
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

7 636 717,00 zł

Ochrona zabytków

Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 7 206 717 zł
Renowacja murów, Ratusz - 300 000 zł
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 100 000 zł
Dofinansowanie do modernizacji elewacji - 30 000 zł

Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

7 080 649,00 zł

Instytucje kultury fizycznej

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - 6 000 zł
Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - 6 438 698 zł
Wyrobisko - Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX - Nad Jarem/Piekiełki (budżet obywatelski) - 197 500 zł
Plac zabaw przylegający do ulic Skarszewskiej i Kryzana (dz.nr 5/80) - 41 000 zł
OSIR – Modernizacja dachu przy ul. Hallera 19 a - 145 600 zł
Budowa placu zabaw Jacek i Agatka. Etap 2 (budżet obywatelski) - 210 451 zł
Modernizacja oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią - 41 400 zł

Pozostała działalność

Całkowity koszt

1 251 568,00 zł

Pozostała działalność

Park "Nowe Oblicze" - 1 082 009 zł
Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 169 559 zł

Infrastruktura
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

470 000,00 zł

Drogi powiatowe

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański-Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów – wykonanie trzech aktywnych przejść w ciągu drogi powiatowej nr 2707G - 80 000 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. Do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard Koteże-Sumin - 390 000 zł

Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

10 468 736,00 zł

Inwestycje drogowe

Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim - 5 508 500 zł
Przebudowa ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryzana i Starzyńskiego - 2 000 000 zł
Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 2) - 99 700 zł
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim - 550 000 zł
Modernizacja ul. Szumana - 220 000 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Malinowa - 937 298 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Legionów - 300 782 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Żabia - 121 330 zł
Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB - ul. Bohaterów Getta - 271 693 zł
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - 200 000 zł
Mapy i dokumentacje - 205 433 zł
Zakup parkometrów - 54 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

428 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup nieruchomości - 278 000 zł
Modernizacja zasobów komunalnych - 150 000 zł

Sprawy społeczne, oświata i e-usługi
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

6 173 500,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim - 6 100 000 zł
PSP 1 - modernizacja sieci komputerowej - 60 000 zł
PSP 2 - zakup maszyny do mycia podłóg - 13 500 zł

Przedszkola

Całkowity koszt

46 443,00 zł

Przedszkola

MPP 6 – Modernizacja przejścia do przedszkola - 46 443 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Całkowity koszt

78 853,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

PSP 3 – zakup patelni elektrycznej - 12 853 zł
MPP 6 - zakup pieca konwekcyjnego - 33 000 zł
MPP10 - zakup pieca konwekcyjno-parowego - 33 000 zł

PSP Nr 3

Całkowity koszt

102 200,00 zł

PSP Nr 3

Doposażenie pomieszczenia do realizacji zajęć o charakterze socjoterapeutycznym - 102 200 zł

Urzędy gmin

Całkowity koszt

266 380,00 zł

Urzędy gmin

Zakup sprzętu do punktu szczepień – COVID 19 - 30 000 zł
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 112 300 zł
Zakup sprzętu – COVID-19 - 124 080 zł

Ośrodki wsparcia

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Ośrodki wsparcia

Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 - 130 000 zł
ŚDS - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 190 000 zł

Komendy wojewódzkie policji

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Komendy wojewódzkie policji

Zakup samochodu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie) - 30 000 zł

Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Zakup samochodu bojowego dla KP PSP (dofinansowanie) - 35 000 zł

Pozostała działalność

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Pozostała działalność

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - 14 000 zł

Ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

2 200 085,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański - 589 637 zł
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański - 1 610 448 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

49 734,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie ulic - 49 734 zł

Pozostała działalność

Całkowity koszt

366 083,00 zł

Pozostała działalność

Zadaszenie targowiska - 50 000 zł
Modernizacja przestrzeni publicznych - dokumentacja techniczna - 45 083 zł
Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha. Etap 1 (budżet obywatelski) - 251 000 zł
Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej - 20 000 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Starogardzie Gdańskim rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
45 037 131,00 zł
Prognoza
100%
50 041 256,67 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Starogardzie Gdańskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Starogard Gdański (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.