Wałcz

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wałczu
i razem ze mną mieszka oficjalnie
24 008
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
113 295 389,64 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.9%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
23 678 692 zł
20.9%
CIT
CIT
1 300 000 zł
1.15%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
17 300 000 zł
15.27%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
8 516 380 zł
7.52%
Dotacje
Dotacje
31 315 106,64 zł
27.64%
Subwencje
Subwencje
18 005 201 zł
15.89%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
13 180 010 zł
11.63%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
114 082 678,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 880 872,25 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
16 880 872,25 zł
Wydatki bieżące
85%
97 201 805,81 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 710 589,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
12 097 860,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 470 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 479 992,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
673 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 262 983,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 813 664,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 957 124,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
14 269 280,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 575 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 298 170,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 350 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 124 515,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 710 589,42 zł
Wydatki bieżące
30 578 589,42 zł
Wydatki majątkowe
132 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
12 097 860,00 zł
Wydatki bieżące
2 747 290,88 zł
Wydatki majątkowe
9 350 569,12 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 470 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 470 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 479 992,00 zł
Wydatki bieżące
9 139 992,00 zł
Wydatki majątkowe
340 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
673 500,00 zł
Wydatki bieżące
673 500,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 262 983,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 813 664,64 zł
Wydatki bieżące
9 813 664,64 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 957 124,00 zł
Wydatki bieżące
20 845 314,00 zł
Wydatki majątkowe
111 810,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
14 269 280,00 zł
Wydatki bieżące
10 322 786,87 zł
Wydatki majątkowe
3 946 493,13 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 575 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 575 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 298 170,00 zł
Wydatki bieżące
1 298 170,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 350 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 350 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 124 515,00 zł
Wydatki bieżące
1 124 515,00 zł
Wydatki bieżące
14 937 065,42 zł
Wydatki majątkowe
132 000,00 zł
Szkoły podstawowe
15 069 065,42 zł
Wydatki bieżące
9 608 244,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
9 608 244,00 zł
Wydatki bieżące
2 404 350,00 zł
Gimnazja
2 404 350,00 zł
Wydatki bieżące
2 050 612,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
2 050 612,00 zł
Wydatki bieżące
1 137 656,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 137 656,00 zł
Wydatki bieżące
278 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
278 000,00 zł
Wydatki bieżące
118 662,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
118 662,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Pozostała działalność
44 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 477 642,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
6 477 642,00 zł
Wydatki bieżące
1 747 290,88 zł
Wydatki majątkowe
3 872 927,12 zł
Drogi publiczne gminne
5 620 218,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
6 566 992,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Urzędy gmin
6 666 992,00 zł
Wydatki bieżące
953 000,00 zł
Urzędy wojewódzkie
953 000,00 zł
Wydatki bieżące
845 000,00 zł
Wydatki majątkowe
240 000,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu
1 085 000,00 zł
Wydatki bieżące
460 000,00 zł
Rady miast
460 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Pozostała działalność
65 000,00 zł
Wydatki bieżące
597 500,00 zł
Straż gminna
597 500,00 zł
Wydatki bieżące
26 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
26 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Obrona cywilna
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Pozostała działalność
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
980 069,00 zł
Świetlice szkolne
980 069,00 zł
Wydatki bieżące
168 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
168 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 914,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
14 914,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pozostała działalność
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 422 098,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 422 098,00 zł
Wydatki bieżące
1 395 100,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 395 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 301 104,00 zł
Ośrodki wsparcia
1 301 104,00 zł
Wydatki bieżące
1 176 800,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 176 800,00 zł
Wydatki bieżące
792 303,64 zł
Dodatki mieszkaniowe
792 303,64 zł
Wydatki bieżące
720 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
720 000,00 zł
Wydatki bieżące
589 620,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
589 620,00 zł
Wydatki bieżące
560 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
560 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania (Wydatek po części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część wydatku pokryta jest z własnych środków finansowych.), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
856 639,00 zł
Wydatki bieżące
10 974 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
10 974 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 465 060,00 zł
Wydatek po części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część wydatku pokryta jest z własnych środków finansowych.
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7 465 060,00 zł
Wydatki bieżące
979 703,00 zł
Wydatki majątkowe
111 810,00 zł
Wydatek po części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część wydatku pokryta jest z własnych środków finansowych.
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 091 513,00 zł
Wydatki bieżące
716 481,00 zł
Wydatek po części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część wydatku pokryta jest z własnych środków finansowych.
Wspieranie rodziny
716 481,00 zł
Wydatki bieżące
484 020,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
484 020,00 zł
Wydatki bieżące
118 050,00 zł
Rodziny zastępcze
118 050,00 zł
Wydatki bieżące
93 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
93 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Karta dużej rodziny
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 300 000,00 zł
Wydatki majątkowe
495 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
5 795 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 799 280,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 999 280,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 050 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
842 786,87 zł
Wydatki majątkowe
1 652 213,13 zł
Pozostała działalność
2 495 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 450 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 450 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 100 000,00 zł
Muzea
1 100 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 025 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 000 000,00 zł
Pozostała działalność
2 025 000,00 zł
Wydatki bieżące
770 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
770 000,00 zł
Wydatki bieżące
128 170,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
128 170,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Pozostała działalność
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 750 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
1 750 000,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Obsługa piapierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
658 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
658 000,00 zł
Wydatki bieżące
286 442,00 zł
Wydatek po części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część wydatku pokryta jest z własnych środków finansowych.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
286 442,00 zł
Wydatki bieżące
170 000,00 zł
Działalność usługowa
170 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 073,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
6 073,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
4 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wałcz w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 763 160,26 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
74.68%
Infrastruktura duża
25.32%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
14 759 204,26 zł
5 003 956,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy.jpg

Wymiana taboru miejskiego

Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt
5 477 642,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku.jpg

Budowa budynków mieszkalnych przez TBS.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_GNKas5w.jpg
Przyłącze kanalizacji ul. Południowa.
Całkowity koszt
40 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_OzlCdCQ.jpg

Remonty, budowy i przebudowy dróg. 

Całkowity koszt
5 396 927,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenu.jpg

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Łączny nakład na inwestycję: 4 704 977,85 zł (2017-2019). Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt
1 710 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park_0txR9zA.jpg

Inne prace

Rozbiórki, zagospodarowanie terenów, wydatki inwestycyjne UM.

Całkowity koszt
134 635,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne.jpg

Interreg

3-letni projekt obejmujący: badania i opracowania naukowe, działania promocyjne, edukacyjne, wystawiennicze, wydawnictwa, konferencje, inscenizacje oraz inwestycje: budowę i wyposażenie pawilonu wystawienniczo-edukacyjno-magazynowego na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupa Warowna Cegielnia. Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Łączna wartość projektu: 714 033,23 euro.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_oBskHow.jpg

Wspólna obsługa jednostek

Przygotowanie pomieszczeń dla wydziału usług wspólnych.

Całkowity koszt
240 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wysypisko_smieci.jpg

Rekultywacja wysypiska śmieci.

Całkowity koszt
580 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_hphBc3H.jpg

Oświetlenie ulic, placów, dróg

Środki na zadania częściowo pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt
2 218 686,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie.jpg

Mur i ogrodzenie wokół cmentarza. 

Całkowity koszt
248 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_PazFfys.jpg

Zakup i montaż windy w SP 5.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pomoc_spo%C5%82eczna_hGlBhge.jpg

Remont Dziennego Domu Pomocy.

Całkowity koszt
153 270,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_YOxFKZc.jpg

Rekreacja (boiska, place zabaw, rewitalizacje terenów).

Całkowity koszt
217 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Z%C5%82obek.jpg

Budowa i wyposażenie Żłobka Miejskiego.

Całkowity koszt
227 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy.jpg

Całkowity koszt

5 477 642,00 zł

Wymiana taboru miejskiego

Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku.jpg

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Budowa budynków mieszkalnych przez TBS.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_GNKas5w.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Przyłącze kanalizacji ul. Południowa.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_OzlCdCQ.jpg

Całkowity koszt

5 396 927,12 zł

Remonty, budowy i przebudowy dróg. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenu.jpg

Całkowity koszt

1 710 000,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Łączny nakład na inwestycję: 4 704 977,85 zł (2017-2019). Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park_0txR9zA.jpg

Całkowity koszt

134 635,14 zł

Inne prace

Rozbiórki, zagospodarowanie terenów, wydatki inwestycyjne UM.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne.jpg

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Interreg

3-letni projekt obejmujący: badania i opracowania naukowe, działania promocyjne, edukacyjne, wystawiennicze, wydawnictwa, konferencje, inscenizacje oraz inwestycje: budowę i wyposażenie pawilonu wystawienniczo-edukacyjno-magazynowego na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupa Warowna Cegielnia. Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Łączna wartość projektu: 714 033,23 euro.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_oBskHow.jpg

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek

Przygotowanie pomieszczeń dla wydziału usług wspólnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wysypisko_smieci.jpg

Całkowity koszt

580 000,00 zł

Rekultywacja wysypiska śmieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_hphBc3H.jpg

Całkowity koszt

2 218 686,00 zł

Oświetlenie ulic, placów, dróg

Środki na zadania częściowo pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie.jpg

Całkowity koszt

248 000,00 zł

Mur i ogrodzenie wokół cmentarza. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_PazFfys.jpg

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Zakup i montaż windy w SP 5.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pomoc_spo%C5%82eczna_hGlBhge.jpg

Całkowity koszt

153 270,00 zł

Remont Dziennego Domu Pomocy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_YOxFKZc.jpg

Całkowity koszt

217 000,00 zł

Rekreacja (boiska, place zabaw, rewitalizacje terenów).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Z%C5%82obek.jpg

Całkowity koszt

227 000,00 zł

Budowa i wyposażenie Żłobka Miejskiego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Wałczu rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
23 678 692,00 zł
Prognoza
100%
26 259 375,02 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
+ 2 km
Sport i rekreacja
+ 2 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 30
Monitoring miejski
+ 30
kamer monitoringu
+ 150
Więcej zieleni
+ 150
posadzonych drzew i krzewów rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Wałczu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Wałcz (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.