Drezdenko

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Drezdenku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 763
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
98 967 324,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 106 637 zł
13.24%
CIT
1 706 000 zł
1.72%
Podatki od nieruchomości
19 860 000 zł
20.07%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 392 640 zł
10.5%
Dotacje
31 503 406 zł
31.83%
Subwencje
16 004 958 zł
16.17%
Pozostałe dochody
6 393 683 zł
6.46%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
98 967 324,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 796 499,00 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
9 796 499,00 zł
Wydatki bieżące
90%
89 170 825,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
32 816 708,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 488 991,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 642 493,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 782 731,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 825 433,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 614 958,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 477 577,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 979 092,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 865 228,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
888 555,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
815 985,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
542 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
526 824,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
493 478,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
475 483,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
362 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
369 288,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Drezdenko na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Drezdenko w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
9 796 499,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
49.97%
Infrastruktura
50.03%
Oświata i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
4 894 937,00 zł
4 901 562,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin;
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
140 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa dróg dojazdowych do m. Zielątkowo;
Budowa chodnika w m. Stare Bielice;
Przebudowa ul. Lwowskiej, ul. Nowogrodzkiej, al. Piastów, ul. Sienkiewicza, ul. Pierwszej Brygady, ul. Kołłątaja, ul. Zaułek w Drezdenku;
Budowa drogi w m. Grotów;
Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu;
Przebudowa ul. Kowalskiej, Nadrzecznej, Stodolnej w m. Trzebicz.

Całkowity koszt
4 199 045,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Całkowity koszt
127 892,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu;
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzebicz;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
403 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz;
Budowa monitoringu w Drezdenku.

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku;
Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w Drezdenku.

Całkowity koszt
4 083 000,00 zł
Rekreacja i sport

Rekreacja i sport

Siłownia zewnętrzna w m. Osów;
Społeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym;
Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku;
Miasteczko Ruchu Drogowego;
Modernizacja stadionu miejskiego;
Projekt akustyczny redukcji hałasu w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej;
Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu;
Studnia na boisko w Starych Bielicach;
Infrastruktura rekreacyjna w sołectwach;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
404 562,00 zł
Turystyka

Turystyka

Deptak 100-lecia RP w Drezdenku.

Całkowity koszt
240 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku;
Wykupy;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
174 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin;
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku;
Zakupy inwestycyjne.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 199 045,00 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg dojazdowych do m. Zielątkowo;
Budowa chodnika w m. Stare Bielice;
Przebudowa ul. Lwowskiej, ul. Nowogrodzkiej, al. Piastów, ul. Sienkiewicza, ul. Pierwszej Brygady, ul. Kołłątaja, ul. Zaułek w Drezdenku;
Budowa drogi w m. Grotów;
Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu;
Przebudowa ul. Kowalskiej, Nadrzecznej, Stodolnej w m. Trzebicz.

Oświetlenie

Całkowity koszt

127 892,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

403 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu;
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzebicz;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości w m. Trzebicz;
Budowa monitoringu w Drezdenku.

Oświata i rekreacja
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

4 083 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku;
Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w Drezdenku.

Rekreacja i sport

Całkowity koszt

404 562,00 zł

Rekreacja i sport

Siłownia zewnętrzna w m. Osów;
Społeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym;
Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku;
Miasteczko Ruchu Drogowego;
Modernizacja stadionu miejskiego;
Projekt akustyczny redukcji hałasu w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej;
Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu;
Studnia na boisko w Starych Bielicach;
Infrastruktura rekreacyjna w sołectwach;
Pozostałe inwestycje.

Turystyka

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Turystyka

Deptak 100-lecia RP w Drezdenku.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

174 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku;
Wykupy;
Pozostałe inwestycje.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

15 650,00 zł

Historyczna osłona na śmietniki w Drezdenku

Całkowity koszt

210 000,00 zł

Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu

Całkowity koszt

83 000,00 zł

Wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3

Całkowity koszt

107 900,00 zł

Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku

Całkowity koszt

59 650,00 zł

Społeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym

Całkowity koszt

29 000,00 zł

Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin

Całkowity koszt

35 500,00 zł

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Deptak 100-lecia - realizacja inwestycji z roku 2020

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Drezdenko zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

16 604,00 zł

Bagniewo

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

14 186,00 zł

Czartowo

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa.

Całkowity koszt

31 112,00 zł

Drawiny

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Całkowity koszt

28 909,00 zł

Goszczanowiec

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

24 825,00 zł

Goszczanowo

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

19 828,00 zł

Goszczanówko

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

38 097,00 zł

Gościm

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej.

Całkowity koszt

12 413,00 zł

Górzyska

Infrastruktura komunalna sołectwa.

Całkowity koszt

29 769,00 zł

Grotów

Działania promocyjne;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

Całkowity koszt

18 324,00 zł

Karwin

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

11 929,00 zł

Kijów

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

24 019,00 zł

Klesno

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa.

Całkowity koszt

18 216,00 zł

Kosin

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

29 661,00 zł

Lipno

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

19 559,00 zł

Lubiatów

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa.

Całkowity koszt

14 401,00 zł

Lubiewo

Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt

21 548,00 zł

Marzenin

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej.

Całkowity koszt

13 971,00 zł

Modropole

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

53 734,00 zł

Niegosław

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Działania edukacyjne i kulturalne;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa placu rekreacyjnego III etap.

Całkowity koszt

28 425,00 zł

Osów

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

16 550,00 zł

Przeborowo

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

Całkowity koszt

37 291,00 zł

Rąpin

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt

31 219,00 zł

Stare Bielice

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika.

Całkowity koszt

49 972,00 zł

Trzebicz

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Działania edukacyjne i kulturalne;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie punktu radiowego pomiaru prędkości.

Całkowity koszt

27 995,00 zł

Trzebicz Nowy

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

15 691,00 zł

Zagórze

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

15 314,00 zł

Zielątkowo

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Drezdenku rozliczyło tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
13 106 637,00 zł
Prognoza
100%
16 805 993,18 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Chodniki
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie
+ 10
dodtkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Drezdenku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Drezdenko (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.