Drezdenko

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Drezdenku.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 581
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
105 339 040,33 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.14%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 786 353 zł
12.14%
CIT
1 878 047,33 zł
1.78%
Podatki od nieruchomości
20 713 269,86 zł
19.66%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 312 291,93 zł
9.79%
Dotacje
35 299 676,55 zł
33.51%
Subwencje
15 904 243 zł
15.1%
Pozostałe dochody
8 445 158,66 zł
8.02%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
97 657 649,86 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 608 002,27 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
13 608 002,27 zł
Wydatki bieżące
86%
84 049 647,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
32 120 770,57 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 792 690,96 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 455 915,19 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 638 584,31 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 762 047,60 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 275 794,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 160 452,42 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 236 871,60 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 321 154,66 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
613 571,23 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
710 735,55 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
530 416,80 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 038 644,97 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Drezdenko za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Drezdenko w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
13 608 002,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.02%
Infrastruktura
37.05%
Sprawy społeczne i oświata
11.93%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 942 341,31 zł
5 041 359,53 zł
1 624 301,43 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych w m. Drezdenko - obręb Radowo, ul. Makowa, ul. Towarowa;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
360 607,26 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa chodników w Gminie;
Przebudowa dróg w Drezdenku - ul. Lwowskiej, Nowogrodzkiej, Sienkiewicza, Pierwszej Brygady, Zaułek, al. Piastów;
Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo;
Przebudowa i budowa dróg w m. Lipno i Grotów, na działce w Drezdenku;
Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwodniającego;
Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie.

Całkowity koszt
6 020 894,87 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu w Drezdenku;
Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko";
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
297 762,34 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Drezdenka;
Budowa oświetlenia w m. Trzebicz Nowy;
Budowa wiaty rekreacyjnej;
Utworzenie terenu rekreacyjnego w Zielątkowie;
Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu.

Całkowity koszt
263 076,84 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w m. Drezdenko.

Całkowity koszt
4 053 215,25 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu;
Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku;
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzebiczu.

Całkowity koszt
324 535,41 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej na potrzeby organizacji i stowarzyszeń;
Utworzenie Klubu "Senior+" w Trzebiczu;
Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
579 970,19 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku;
Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku;
Wykupy.

Całkowity koszt
83 638,68 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko;
Deptak 100-lecia RP w Drezdenku.

Całkowity koszt
107 010,00 zł
Sport

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu;
Budowa ogrodzenia na boisku w Rąpinie;
Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie;
Budowa altany przy boisku sportowym w m. Goszczanówko;
Modernizacja stadionu miejskiego w m. Drezdenko;
Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w m. Drezdenko;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 321 981,36 zł
Kultura

Kultura

Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów, Marzenin;
Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany;
Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec;
Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław.

Całkowity koszt
195 310,07 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

360 607,26 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku;
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych w m. Drezdenko - obręb Radowo, ul. Makowa, ul. Towarowa;
Zakupy inwestycyjne.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

6 020 894,87 zł

Lepsze drogi

Budowa chodników w Gminie;
Przebudowa dróg w Drezdenku - ul. Lwowskiej, Nowogrodzkiej, Sienkiewicza, Pierwszej Brygady, Zaułek, al. Piastów;
Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo;
Przebudowa i budowa dróg w m. Lipno i Grotów, na działce w Drezdenku;
Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwodniającego;
Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

297 762,34 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu w Drezdenku;
Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko";
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

263 076,84 zł

Gospodarka komunalna

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Drezdenka;
Budowa oświetlenia w m. Trzebicz Nowy;
Budowa wiaty rekreacyjnej;
Utworzenie terenu rekreacyjnego w Zielątkowie;
Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu.

Sprawy społeczne i oświata
Żłobki

Całkowity koszt

4 053 215,25 zł

Żłobki

Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w m. Drezdenko.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

324 535,41 zł

Placówki oświatowe

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu;
Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku;
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzebiczu.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

579 970,19 zł

Pomoc społeczna

Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej na potrzeby organizacji i stowarzyszeń;
Utworzenie Klubu "Senior+" w Trzebiczu;
Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

83 638,68 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku;
Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku;
Wykupy.

Kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

107 010,00 zł

Turystyka

Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko;
Deptak 100-lecia RP w Drezdenku.

Sport

Całkowity koszt

1 321 981,36 zł

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu;
Budowa ogrodzenia na boisku w Rąpinie;
Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie;
Budowa altany przy boisku sportowym w m. Goszczanówko;
Modernizacja stadionu miejskiego w m. Drezdenko;
Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w m. Drezdenko;
Zakupy inwestycyjne.

Kultura

Całkowity koszt

195 310,07 zł

Kultura

Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów, Marzenin;
Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany;
Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec;
Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

49 999,00 zł

Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt

29 681,13 zł

Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie.

Całkowity koszt

23 370,00 zł

Deptak 100-lecia RP w Drezdenku.

Całkowity koszt

20 295,00 zł

Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu.

Całkowity koszt

212 996,90 zł

Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie.

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Drezdenko zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

4 176,00 zł

Bagniewo

Działania promocyjne;
Infrastruktura komunalna sołectwa.

Całkowity koszt

12 549,00 zł

Czartowo

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany.

Całkowity koszt

27 482,42 zł

Drawiny

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura komunalna, rekreacyjna i kulturalna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Działania edukacyjne.

Całkowity koszt

25 879,25 zł

Goszczanowiec

Działania promocyjne;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - docieplenie elewacji w Sali wiejskiej.

Całkowity koszt

22 983,82 zł

Goszczanowo

Kształtowanie wizerunku wsi;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa.

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Goszczanówko

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym.

Całkowity koszt

8 438,00 zł

Gościm

Infrastruktura rekreacyjna i komunalna sołectwa.

Całkowity koszt

11 293,70 zł

Górzyska

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa.

Całkowity koszt

18 565,62 zł

Grotów

Działania promocyjne;
Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.

Całkowity koszt

16 241,80 zł

Karwin

Kształtowanie wizerunku wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa.

Całkowity koszt

9 495,00 zł

Kijów

Infrastruktura komunalna sołectwa.

Całkowity koszt

14 294,07 zł

Klesno

Działania promocyjne;
Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.

Całkowity koszt

7 224,41 zł

Kosin

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Kształtowanie wizerunku wsi;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

26 665,76 zł

Lipno

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

15 918,08 zł

Lubiatów

Infrastruktura komunalna i rekreacyjna sołectwa;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

Całkowity koszt

3 000,00 zł

Lubiewo

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

Całkowity koszt

19 878,71 zł

Marzenin

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

11 164,36 zł

Modropole

Kształtowanie wizerunku wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

46 392,70 zł

Niegosław

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Działania edukacyjne;
Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej.

Całkowity koszt

17 399,67 zł

Osów

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - budowa wiaty rekreacyjnej;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

4 982,98 zł

Przeborowo

Infrastruktura komunalna sołectwa;
Kształtowanie wizerunku wsi;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

33 699,00 zł

Rąpin

Infrastruktura komunalna i rekreacyjna sołectwa;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej.

Całkowity koszt

28 831,69 zł

Stare Bielice

Infrastruktura komunalna sołectwa - budowa chodnika;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

Całkowity koszt

42 998,03 zł

Trzebicz

Działania promocyjne;
Infrastruktura rekreacyjna i komunalna sołectwa;
Poprawa wizerunku i estetyki wsi;
Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Całkowity koszt

25 843,34 zł

Trzebicz Nowy

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa;
Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi;
Infrastruktura komunalna sołectwa - budowa oświetlenia.

Całkowity koszt

8 912,00 zł

Zagórze

Działania promocyjne;
Infrastruktura komunalna sołectwa;
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

Całkowity koszt

10 665,63 zł

Zielątkowo

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych;
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Drezdenku rozliczyło tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
12 786 353,00 zł
Prognoza
100%
16 880 696,16 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 15
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 2
nowe boiska sportowe
Dla kierowców
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Drezdenku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Drezdenko (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.