Postomino

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Postominie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
6 827
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
55 081 028,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
8.14%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
4 484 527 zł
8.14%
CIT
358 134 zł
0.65%
Podatki od nieruchomości
18 158 901 zł
32.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 237 855 zł
13.14%
Dotacje
11 144 313 zł
20.23%
Subwencje
5 870 815 zł
10.66%
Pozostałe dochody
7 826 483 zł
14.21%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
76 786 662,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 727 383,00 zł
stanowiły 41% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
41%
31 727 383,00 zł
Wydatki bieżące
59%
45 059 279,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 654 279,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 908 672,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 799 192,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 700 261,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 145 237,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 508 400,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 073 152,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 630 112,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 214 709,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
25 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
304 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 342 297,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
14 714 340,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
336 200,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
3 321 434,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
746 375,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 784 893,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Postomino w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
31 727 383,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.91%
Infrastruktura
14.37%
Oświata, kultura i turystyka
24.72%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
19 326 760,00 zł
4 559 015,00 zł
7 841 608,00 zł
Infastruktura wodociągowa

Infastruktura wodociągowa

Modernizacja SUW w miejscowości Łącko;
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierzany;
Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo;
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec;

Całkowity koszt
4 404 604,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec;
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Staniewice;
Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino;

Całkowity koszt
10 115 481,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany- Nacmierz;
Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo;
Przebudowa dróg gminnych;
Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo;

Całkowity koszt
3 576 578,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Pomoc finansowa_Powiat Sławieński;

Całkowity koszt
1 230 097,00 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa platformy widokowej wraz z zejściem na plażę w Jarosławcu;
Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w m. Jarosławiec;
Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko;

Całkowity koszt
525 800,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa przedszkola i żłobka w Postominie;

Całkowity koszt
146 370,00 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bylica;
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m Łącko;
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń;
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń;

Całkowity koszt
3 886 845,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów;
Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo;

Całkowity koszt
5 755 000,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Cyfrowa Gmina;

Całkowity koszt
26 926,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja remizy OSP w Pałówku;
Dotacje dla OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
Budowa monitoringu wizyjnego w m. Jarosławiec;

Całkowity koszt
197 882,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa nowych tradycyjntch punktów świetlnych;
Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo;

Całkowity koszt
299 167,00 zł
Zagospodarowanie terenów zielonych

Zagospodarowanie terenów zielonych

Parku w m. Postomino;
Terenów komunalnych w m. Ronino;
Terenu w m. Postomino;
Parku w Jarosławcu;

Całkowity koszt
342 730,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rezerwa celowa na inwestycje;

Całkowity koszt
1 219 903,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

4 404 604,00 zł

Infastruktura wodociągowa

Modernizacja SUW w miejscowości Łącko;
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierzany;
Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo;
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec;

Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

10 115 481,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec;
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Staniewice;
Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino;

Drogi gminne

Całkowity koszt

3 576 578,00 zł

Drogi gminne

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany- Nacmierz;
Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo;
Przebudowa dróg gminnych;
Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo;

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 230 097,00 zł

Drogi powiatowe

Pomoc finansowa_Powiat Sławieński;

Oświata, kultura i turystyka
Turystyka

Całkowity koszt

525 800,00 zł

Turystyka

Budowa platformy widokowej wraz z zejściem na plażę w Jarosławcu;
Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w m. Jarosławiec;
Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko;

Przedszkola

Całkowity koszt

146 370,00 zł

Przedszkola

Budowa przedszkola i żłobka w Postominie;

Kultura

Całkowity koszt

3 886 845,00 zł

Kultura

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bylica;
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m Łącko;
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń;
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń;

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

5 755 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów;
Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo;

Administracja publiczna

Całkowity koszt

26 926,00 zł

Administracja publiczna

Cyfrowa Gmina;

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

197 882,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja remizy OSP w Pałówku;
Dotacje dla OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
Budowa monitoringu wizyjnego w m. Jarosławiec;

Oświetlenie

Całkowity koszt

299 167,00 zł

Oświetlenie

Budowa nowych tradycyjntch punktów świetlnych;
Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo;

Zagospodarowanie terenów zielonych

Całkowity koszt

342 730,00 zł

Zagospodarowanie terenów zielonych

Parku w m. Postomino;
Terenów komunalnych w m. Ronino;
Terenu w m. Postomino;
Parku w Jarosławcu;

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 219 903,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rezerwa celowa na inwestycje;

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Postominie rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
4 484 527,00 zł
Prognoza
100%
4 690 113,64 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 5
lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Postominie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Postomino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.