Główczyce

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Główczycach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
8 605
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
53 573 475,84 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
7.64%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
4 092 024 zł
7.64%
CIT
54 217 zł
0.1%
Podatki od nieruchomości
3 870 602 zł
7.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 600 901 zł
10.45%
Dotacje
11 959 457,13 zł
22.32%
Subwencje
18 033 995 zł
33.66%
Pozostałe dochody
9 962 279,71 zł
18.6%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
69 657 675,90 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 579 012,90 zł
stanowiły 37% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
37%
25 579 012,90 zł
Wydatki bieżące
63%
44 078 663,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 829 059,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 591 172,82 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 622 717,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 386 639,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 416 710,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 561 649,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 584 784,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 491 023,86 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 408 092,74 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
759 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
554 597,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
500 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
951 731,48 zł

Źródło: Uchwała nr XXXV/293/21 Rady Gminy Główczyce  z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Główczyce na 2022 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Główczyce w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
25 579 012,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.65%
Turystyka, transport i łączność
40.53%
Gospodarka komunalna, rolnictwo i łowiectwo
6.81%
Oświata, bezpeiczeństwo, sport i kultura oraz sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
13 468 174,56 zł
10 368 296,00 zł
1 742 542,34 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Przebudowa dróg powiatowych

Całkowity koszt
1 634 467,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa dróg gminnych oraz wykonanie projektów przebudowy dróg:
  - Cecenowo
  - Podole Wielkie
  - Równo
  - Wielka Wieś
  - Żoruchowo
  - Wolina
  - drogi osiedlowej w m. Główczyce ul. Na Wzgórzu dawniej 22 Lipca
  - dróg gminnych w m. Główczyce ul. Lipowa, Świerkowa, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa, Owocowa, Jarzębinowa, Kwiatowa, Osiedle
Całkowity koszt
9 825 614,82 zł
Kajakiem przez Pomorze

Kajakiem przez Pomorze

Realizacja inwestycji "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury", która obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości Gać

Całkowity koszt
251 247,74 zł
Pomorskie trasy rowerowe

Pomorskie trasy rowerowe

Realizacja zadania w ramach „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” obejmującego przebudowę odcinka Trasy Rowerowej R10 od przepompowni w miejscowości Równo, do drogi powiatowej 1126G (Skórzyno-Główczyce), wraz z budową miejsca postojowego dla rowerzystów przy hali sportowej w Główczycach

Całkowity koszt
1 156 845,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa prakingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce bo byłej masarni w Główczycach

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

Rewitalizacja przystanku autobusowego w centrum m. Główczyce

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

Budowa studni w miejscowościach: Rzuszcze, Stowięcino w ramach uzyskanego dofinansowania z RFIS Polski Ład w wysokości 300 000, 00 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Całkowity koszt
1 000,00 zł
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Zgojewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zgojewie i Żoruchowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Główczycach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Będziechowo
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Całkowity koszt
6 439 508,00 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wraz z projektami

 • Projekty:
  - Choćmirowo, Choćmirówko wraz z przebudową drogi w m. Choćmirowo (FS Choćmirowo)
  - Gorzyno
  - Rzuski Las, Rzuszcze, Wykosowo
  - Żelkowo
 • Budowa:
  - Główczyce ul. Ciemińska wraz z przepompownią ścieków
  - Główczyce
  - Pobłocie, Cecenowo, Wolinia
Całkowity koszt
3 917 788,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Doświetlenie placu zabaw w m. Warblino (FS Warblino)

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Wykup działek
 • PZP
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Projekt budowy remizy OSP w m. Izbica
 • Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Główczyce
Całkowity koszt
530 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Projekt budowy ZSP wraz z zapleczem sportowym oraz przebudową stadionu w Główczycach

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia

Wkład własny do pozyskanej dotacji na zakup samochodu dla ŚDS

Całkowity koszt
42 000,00 zł
Siłownie zewnętrzne

Siłownie zewnętrzne

 • Budowa siłowni zewnętrznej (FS Żoruchowo)
 • Siłownia zewnętrzna wraz z projektem (FS Będziechowo)
Całkowity koszt
35 139,47 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw (FS Szczypkowice)
 • Plac zabaw projekt (FS Rzuszcze)
 • Plac zabaw w m. Wykosowo (FS Wykosowo)
Całkowity koszt
60 054,39 zł
Świetlice

Świetlice

Ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym - budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Skórzyno, Będziechowo

Całkowity koszt
4 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Boisko - przyłącza elektryczne (FS Rzuszcze)
 • Modernizacja boiska wraz z budową siłowni zewnętrzną (FS Siodłonie)
Całkowity koszt
21 348,48 zł
Ośrodki Zdrowia

Ośrodki Zdrowia

Remont budynku przy ul. Lipowej 1, w Główczycach - przyszły ośrodek zdrowia

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Teren rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym w m. Izbica
 • Wykonanie klombu (FS Główczyce)
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (FS Wielka Wieś)
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Turystyka, transport i łączność
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 634 467,00 zł

Drogi powiatowe

Przebudowa dróg powiatowych

Drogi gminne

Całkowity koszt

9 825 614,82 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa dróg gminnych oraz wykonanie projektów przebudowy dróg:
  - Cecenowo
  - Podole Wielkie
  - Równo
  - Wielka Wieś
  - Żoruchowo
  - Wolina
  - drogi osiedlowej w m. Główczyce ul. Na Wzgórzu dawniej 22 Lipca
  - dróg gminnych w m. Główczyce ul. Lipowa, Świerkowa, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa, Owocowa, Jarzębinowa, Kwiatowa, Osiedle
Kajakiem przez Pomorze

Całkowity koszt

251 247,74 zł

Kajakiem przez Pomorze

Realizacja inwestycji "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury", która obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości Gać

Pomorskie trasy rowerowe

Całkowity koszt

1 156 845,00 zł

Pomorskie trasy rowerowe

Realizacja zadania w ramach „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” obejmującego przebudowę odcinka Trasy Rowerowej R10 od przepompowni w miejscowości Równo, do drogi powiatowej 1126G (Skórzyno-Główczyce), wraz z budową miejsca postojowego dla rowerzystów przy hali sportowej w Główczycach

Parkingi

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Parkingi

Budowa prakingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce bo byłej masarni w Główczycach

Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Przystanki autobusowe

Rewitalizacja przystanku autobusowego w centrum m. Główczyce

Gospodarka komunalna, rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

Budowa studni w miejscowościach: Rzuszcze, Stowięcino w ramach uzyskanego dofinansowania z RFIS Polski Ład w wysokości 300 000, 00 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

6 439 508,00 zł

Oczyszczalnie ścieków

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Zgojewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zgojewie i Żoruchowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Główczycach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Będziechowo
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

3 917 788,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wraz z projektami

 • Projekty:
  - Choćmirowo, Choćmirówko wraz z przebudową drogi w m. Choćmirowo (FS Choćmirowo)
  - Gorzyno
  - Rzuski Las, Rzuszcze, Wykosowo
  - Żelkowo
 • Budowa:
  - Główczyce ul. Ciemińska wraz z przepompownią ścieków
  - Główczyce
  - Pobłocie, Cecenowo, Wolinia
Oświetlenie

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Oświetlenie

Doświetlenie placu zabaw w m. Warblino (FS Warblino)

Oświata, bezpeiczeństwo, sport i kultura oraz sprawy społeczne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Wykup działek
 • PZP
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

530 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Projekt budowy remizy OSP w m. Izbica
 • Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Główczyce
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

Projekt budowy ZSP wraz z zapleczem sportowym oraz przebudową stadionu w Główczycach

Ośrodki wsparcia

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Ośrodki wsparcia

Wkład własny do pozyskanej dotacji na zakup samochodu dla ŚDS

Siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

35 139,47 zł

Siłownie zewnętrzne

 • Budowa siłowni zewnętrznej (FS Żoruchowo)
 • Siłownia zewnętrzna wraz z projektem (FS Będziechowo)
Place zabaw

Całkowity koszt

60 054,39 zł

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw (FS Szczypkowice)
 • Plac zabaw projekt (FS Rzuszcze)
 • Plac zabaw w m. Wykosowo (FS Wykosowo)
Świetlice

Całkowity koszt

4 000,00 zł

Świetlice

Ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym - budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Skórzyno, Będziechowo

Boiska sportowe

Całkowity koszt

21 348,48 zł

Boiska sportowe

 • Boisko - przyłącza elektryczne (FS Rzuszcze)
 • Modernizacja boiska wraz z budową siłowni zewnętrzną (FS Siodłonie)
Ośrodki Zdrowia

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Ośrodki Zdrowia

Remont budynku przy ul. Lipowej 1, w Główczycach - przyszły ośrodek zdrowia

Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Teren rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym w m. Izbica
 • Wykonanie klombu (FS Główczyce)
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (FS Wielka Wieś)
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Główczycach rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
4 092 024,00 zł
Prognoza
100%
4 546 693,33 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Główczycach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Główczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.