Gmina Stare Babice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Stare Babice.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
18 637
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
158 369 219,78 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
38.17%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
60 451 862 zł
38.17%
CIT
1 000 000 zł
0.63%
Podatki od nieruchomości
15 979 411 zł
10.09%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 040 214 zł
10.76%
Dotacje
33 482 336,78 zł
21.14%
Subwencje
25 443 976 zł
16.07%
Pozostałe dochody
4 971 420 zł
3.14%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
176 206 361,64 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 491 627,44 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
22 491 627,44 zł
Wydatki bieżące
87%
153 714 734,20 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
68 250 678,31 zł
Rodzina
całkowity koszt
31 228 017,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 930 898,56 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 948 876,18 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 619 311,50 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
6 282 392,23 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 055 967,31 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 608 749,59 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 178 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 118 100,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 912 413,96 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 860 861,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 635 361,00 zł
Handel
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
788 404,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
570 100,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
218 231,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Stare Babice na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Stare Babice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
22 491 627,44 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
27.53%
Infrastruktura
72.47%
Oświata, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
6 192 724,31 zł
16 298 903,13 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego;
Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski, ul. Klonowej, ul. Bugaj w Koczargach Nowych, ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie, ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli;
Budowa i przebudowa ul. Pohulanka w Starych Babicach, ul. Orzechowej w Koczargach Starych;
Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach, ul. Dworkowej i ul, Szembeka w Starych Babicach, drogi 14-5KDZ, ul. Żeromskiego i Zagłoby w Bliznem Jasińskiego, drogi gminnej 1KDL, ul. Białej Góry.

Całkowity koszt
2 107 271,50 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.

Całkowity koszt
2 167 300,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projekt oświetlenia ulic we wsi Zielonki Wieś, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Janów, Lubiczów, Topolin, Stare Babice;
Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.

Całkowity koszt
660 998,75 zł
Wykup gruntów

Wykup gruntów

Wykup gruntów pod inwestycje gminne.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice;
Monitoring w miejscowości Wojcieszyn, Lipków, Kwirynów, Korczagi Nowe.

Całkowity koszt
154 154,06 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości;
Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów";
Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Latchorzew;
Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków;
Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym.

Całkowity koszt
303 000,00 zł
Sport

Sport

Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym;
Zestaw do ćwiczeń street workout w m. Zielonki-Parcela;
Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców w m. Koczargi Stare i Nowe;
Rozbudowa placu zabaw w Kwirynowie;
Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw oraz zamontowanie na boisku piłkochwytów w Mariewie;
Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela;
Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki w Klaudynie;
Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym;
Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach;
Zakup i montaż zestawu do kalisteniki w Wojcieszynie.

Całkowity koszt
1 462 386,31 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Modernizacja placówek oświatowych;
Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.

Całkowity koszt
13 288 685,27 zł
Targowisko "Mój rynek"

Targowisko "Mój rynek"

Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF;
Dostawa i montaż toalet publicznych;
Rezerwa inwestycyjna.

Całkowity koszt
547 831,55 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 107 271,50 zł

Lepsze drogi

Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego;
Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski, ul. Klonowej, ul. Bugaj w Koczargach Nowych, ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie, ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli;
Budowa i przebudowa ul. Pohulanka w Starych Babicach, ul. Orzechowej w Koczargach Starych;
Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach, ul. Dworkowej i ul, Szembeka w Starych Babicach, drogi 14-5KDZ, ul. Żeromskiego i Zagłoby w Bliznem Jasińskiego, drogi gminnej 1KDL, ul. Białej Góry.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

2 167 300,00 zł

Drogi rowerowe

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.

Oświetlenie

Całkowity koszt

660 998,75 zł

Oświetlenie

Projekt oświetlenia ulic we wsi Zielonki Wieś, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Janów, Lubiczów, Topolin, Stare Babice;
Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.

Wykup gruntów

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Wykup gruntów

Wykup gruntów pod inwestycje gminne.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

154 154,06 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice;
Monitoring w miejscowości Wojcieszyn, Lipków, Kwirynów, Korczagi Nowe.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

303 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości;
Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów";
Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Latchorzew;
Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków;
Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym.

Oświata, sport i sprawy społeczne
Sport

Całkowity koszt

1 462 386,31 zł

Sport

Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym;
Zestaw do ćwiczeń street workout w m. Zielonki-Parcela;
Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców w m. Koczargi Stare i Nowe;
Rozbudowa placu zabaw w Kwirynowie;
Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw oraz zamontowanie na boisku piłkochwytów w Mariewie;
Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela;
Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki w Klaudynie;
Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym;
Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach;
Zakup i montaż zestawu do kalisteniki w Wojcieszynie.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

13 288 685,27 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Modernizacja placówek oświatowych;
Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.

Targowisko "Mój rynek"

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Targowisko "Mój rynek"

Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

547 831,55 zł

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF;
Dostawa i montaż toalet publicznych;
Rezerwa inwestycyjna.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Stare Babice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.