Gmina Stare Babice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Stare Babice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 500
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
126 951 728,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
38.44%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
icon-pit
PIT
48 806 507 zł
38.44%
icon-cit
CIT
720 000 zł
0.57%
icon-gospodarka-komunalna
Podatki od nieruchomości
10 808 138 zł
8.51%
icon-podatki-lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
18 988 061 zł
14.96%
icon-dotacje-unijne
Dotacje
18 608 916 zł
14.66%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencje
18 604 771 zł
14.65%
icon-pozostale
Pozostałe
10 415 335 zł
8.2%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
146 577 810,70 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 422 548,48 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
29 422 548,48 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.44%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
47 344 145,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 721 740,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 066 660,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 911 362,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 308 705,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 508 436,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
1 985 412,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 924 735,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 317 532,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 236 868,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
7 452 215,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
47 344 145,22 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 721 740,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 066 660,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 911 362,48 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 308 705,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 508 436,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
1 985 412,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 924 735,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 317 532,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 236 868,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
7 452 215,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
10 580 190,00 zł
Szkoły podstawowe
18 743 115,00 zł
Gimnazja
8 780 537,00 zł
Świetlice i stołówki
4 754 911,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 192 332,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
116 936,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
82 032,00 zł
Drogi publiczne gminne
17 100 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 620 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
2 000 412,00 zł
Pozostałe
1 328,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
16 779 660,00 zł
Pozostałe
287 000,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
10 076 112,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
908 483,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
381 556,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
216 000,00 zł
Pozostałe
329 211,48 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
7 300 100,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 235 000,00 zł
Gospodarka odpadami
4 382 740,00 zł
Pozostałe
1 390 865,00 zł
Obiekty sportowe
1 393 188,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
251 248,00 zł
Pozostała działalność
1 864 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
600 000,00 zł
Biblioteki
430 712,00 zł
Pozostała działalność
954 700,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
773 587,00 zł
Program polityki zdrowotnej
49 700,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
69 000,00 zł
Pozostałe
1 032 448,00 zł
Straż gminna (miejska)
788 532,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
251 200,00 zł
Komendy powiatowe Policji
45 000,00 zł
Pozostałe
232 800,00 zł
Działalnosć placówek opiekunczo - wychowawczych
70 000,00 zł
Rodziny zastępcze
33 000,00 zł
Wspieranie rodziny
25 868,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 084 000,00 zł
Świadczenie wychowawcze
12 024 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
800 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
126 931,00 zł
Turystyka
7 500,00 zł
Działalność usługowa
879 831,00 zł
Obrona narodowa
2 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
2 017 600,00 zł
Urzedy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 456,00 zł
Różne rozliczenia
4 414 897,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Stare Babice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.