Gmina Stare Babice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Stare Babice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 015
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
135 530 222,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
42.56%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
57 681 007 zł
42.56%
CIT
CIT
850 000 zł
0.63%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
11 202 834 zł
8.27%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
17 826 268 zł
13.15%
Dotacje
Dotacje
17 024 686,21 zł
12.56%
Subwencje
Subwencje
21 375 806 zł
15.77%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
9 569 621 zł
7.06%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
153 354 331,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 994 317,02 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
22 994 317,02 zł
Wydatki bieżące
85%
130 360 014,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 458 478,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 536 760,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 712 816,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 784 534,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 340 211,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 921 578,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 623 211,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 929 871,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 505 008,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 934 856,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 318 011,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 388 100,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 984 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_jyZKmzd.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
930 136,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
986 158,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 458 478,66 zł
Wydatki bieżące
44 472 249,59 zł
Wydatki majątkowe
986 229,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 536 760,81 zł
Wydatki bieżące
7 999 845,93 zł
Wydatki majątkowe
19 536 914,88 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 712 816,00 zł
Wydatki bieżące
7 212 816,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 784 534,26 zł
Wydatki bieżące
13 502 805,00 zł
Wydatki majątkowe
281 729,26 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 340 211,20 zł
Wydatki bieżące
1 256 014,00 zł
Wydatki majątkowe
84 197,20 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 921 578,67 zł
Wydatki bieżące
4 745 118,00 zł
Wydatki majątkowe
176 460,67 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 623 211,02 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 929 871,00 zł
Wydatki bieżące
1 929 871,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 505 008,00 zł
Wydatki bieżące
15 505 008,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 934 856,00 zł
Wydatki bieżące
19 177 056,00 zł
Wydatki majątkowe
757 800,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 318 011,21 zł
Wydatki bieżące
5 257 011,21 zł
Wydatki majątkowe
61 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 388 100,76 zł
Wydatki bieżące
2 778 114,82 zł
Wydatki majątkowe
609 985,94 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 984 600,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_jyZKmzd.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
930 136,00 zł
Wydatki bieżące
930 136,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
986 158,00 zł
Wydatki bieżące
986 158,00 zł
Wydatki bieżące
22 115 869,99 zł
Wydatki majątkowe
740 731,00 zł
Szkoły podstawowe
22 856 600,99 zł
Wydatki bieżące
12 288 884,75 zł
Wydatki majątkowe
130 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
12 418 884,75 zł
Wydatki bieżące
3 902 187,12 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
3 902 187,12 zł
Wydatki bieżące
3 009 285,97 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
3 009 285,97 zł
Wydatki bieżące
1 304 636,46 zł
Wydatki majątkowe
115 498,07 zł
Gimnazja
1 420 134,53 zł
Wydatki bieżące
1 191 666,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 191 666,00 zł
Wydatki bieżące
132 319,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
132 319,00 zł
Wydatki bieżące
527 400,30 zł
Pozostała działalność
527 400,30 zł
Wydatki bieżące
2 745 105,93 zł
Wydatki majątkowe
14 636 914,88 zł
Drogi publiczne gminne
17 382 020,81 zł
Wydatki bieżące
5 253 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 253 000,00 zł
Wydatki bieżące
412,00 zł
Wydatki majątkowe
3 300 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 300 412,00 zł
Wydatki bieżące
36,00 zł
Wydatki majątkowe
1 600 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
1 600 036,00 zł
Wydatki bieżące
1 292,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
1 292,00 zł
Wydatki bieżące
6 884 816,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
7 384 816,00 zł
Wydatki bieżące
313 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
313 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Pozostała działalność
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 696 572,00 zł
Wydatki majątkowe
2 010,00 zł
Urzędy gmin
11 698 582,00 zł
Wydatki bieżące
908 483,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
908 483,00 zł
Wydatki bieżące
334 600,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
334 600,00 zł
Wydatki bieżące
276 056,00 zł
Rady gmin
276 056,00 zł
Wydatki bieżące
113 574,00 zł
Urzędy wojewódzkie
113 574,00 zł
Wydatki bieżące
173 520,00 zł
Wydatki majątkowe
279 719,26 zł
Pozostała działalność
453 239,26 zł
Wydatki bieżące
854 914,00 zł
Straż gminna
854 914,00 zł
Wydatki bieżące
313 100,00 zł
Wydatki majątkowe
34 197,20 zł
Ochotnicze straże pożarne
347 297,20 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 000,00 zł
Obrona cywilna
19 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
74 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 645 118,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
3 645 118,00 zł
Wydatki bieżące
1 100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
176 460,67 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 276 460,67 zł
Wydatki bieżące
1 926 495,02 zł
Świetlice szkolne
1 926 495,02 zł
Wydatki bieżące
606 436,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
606 436,00 zł
Wydatki bieżące
60 280,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
60 280,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Pozostała działalność
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
804 437,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
804 437,00 zł
Wydatki bieżące
430 601,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
430 601,00 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
112 500,00 zł
Zasiłki stałe
112 500,00 zł
Wydatki bieżące
84 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
84 000,00 zł
Wydatki bieżące
62 225,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
62 225,00 zł
Wydatki bieżące
38 100,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
38 100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Dodatki mieszkaniowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
213 008,00 zł
Wydatki bieżące
11 275 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
11 275 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 490 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 490 000,00 zł
Wydatki bieżące
582 008,00 zł
Wspieranie rodziny
582 008,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Rodziny zastępcze
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
22 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 619 821,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
9 619 821,00 zł
Wydatki bieżące
7 303 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
7 303 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 508 000,00 zł
Wydatki majątkowe
507 800,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 015 800,00 zł
Wydatki bieżące
195 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
195 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
81 735,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
81 735,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
424 500,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Pozostała działalność
524 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 883 660,00 zł
Wydatki majątkowe
61 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 944 660,00 zł
Wydatki bieżące
702 678,00 zł
Biblioteki
702 678,00 zł
Wydatki bieżące
670 673,21 zł
Pozostała działalność
670 673,21 zł
Wydatki bieżące
2 410 470,00 zł
Obiekty sportowe
2 410 470,00 zł
Wydatki bieżące
293 248,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
293 248,00 zł
Wydatki bieżące
74 396,82 zł
Wydatki majątkowe
609 985,94 zł
Pozostała działalność
684 382,76 zł
Wydatki bieżące
1 154 600,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
1 154 600,00 zł
Wydatki bieżące
830 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
830 000,00 zł
Wydatki bieżące
739 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
739 000,00 zł
Wydatki bieżące
168 136,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
168 136,00 zł
Wydatki bieżące
23 000,00 zł
Cmentarze
23 000,00 zł
Wydatki bieżące
850 000,00 zł
Dostarczanie wody
850 000,00 zł
Wydatki bieżące
126 931,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
126 931,00 zł
Wydatki bieżące
7 727,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
7 727,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
1 500,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Stare Babice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.