Gmina Stare Babice

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Stare Babice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 015
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
147 270 925,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
39.54%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
58 226 424 zł
39.54%
CIT
CIT
1 297 287,34 zł
0.88%
Podatki od nieruchomości
11 596 825,22 zł
7.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 102 248,62 zł
11.61%
Dotacje
Dotacje
28 041 909,03 zł
19.04%
Subwencje
Subwencje
22 485 684 zł
15.27%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
8 520 547 zł
5.79%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
150 103 358,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 994 317,02 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
22 994 317,02 zł
Wydatki bieżące
87%
130 360 014,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 551 632,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 258 698,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
20 329 151,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 558 502,45 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 334 645,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 019 570,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 231 843,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 645 118,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 381 615,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 943 507,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 867 421,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 801 200,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 180 450,83 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice za rok 2019

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 551 632,50 zł
Wydatki bieżące
46 027 343,48 zł
Wydatki majątkowe
524 289,02 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 258 698,37 zł
Wydatki bieżące
24 258 698,37 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
20 329 151,28 zł
Wydatki bieżące
7 195 227,86 zł
Wydatki majątkowe
13 133 923,42 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 558 502,45 zł
Wydatki bieżące
18 847 039,44 zł
Wydatki majątkowe
711 463,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 334 645,76 zł
Wydatki bieżące
12 929 628,67 zł
Wydatki majątkowe
405 017,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 019 570,31 zł
Wydatki bieżące
4 411 416,31 zł
Wydatki majątkowe
1 608 154,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 231 843,14 zł
Wydatki bieżące
5 170 843,14 zł
Wydatki majątkowe
61 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 645 118,00 zł
Wydatki bieżące
3 645 118,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 381 615,94 zł
Wydatki bieżące
2 870 756,99 zł
Wydatki majątkowe
510 858,95 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 943 507,79 zł
Wydatki bieżące
1 943 507,79 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 867 421,12 zł
Wydatki bieżące
1 867 421,12 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 801 200,76 zł
Wydatki bieżące
1 250 520,00 zł
Wydatki majątkowe
550 680,76 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 180 450,83 zł
Wydatki bieżące
2 180 450,83 zł
Wydatki bieżące
22 674 251,12 zł
Wydatki majątkowe
258 384,15 zł
Szkoły Podstawowe
22 932 635,27 zł
Wydatki bieżące
12 766 201,96 zł
Wydatki majątkowe
155 852,07 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
12 922 054,03 zł
Wydatki bieżące
4 318 167,37 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
4 318 167,37 zł
Wydatki bieżące
3 564 175,02 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
3 564 175,02 zł
Wydatki bieżące
1 060 255,21 zł
Wydatki majątkowe
110 052,80 zł
Gimnazja
1 170 308,01 zł
Wydatki bieżące
942 231,24 zł
Dowożenie uczniów do szkół
942 231,24 zł
Wydatki bieżące
199 417,86 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
199 417,86 zł
Wydatki bieżące
106 274,99 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
106 274,99 zł
Wydatki bieżące
396 368,71 zł
Pozostała działalność
396 368,71 zł
Wydatki bieżące
19 477 850,85 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
19 477 850,85 zł
Wydatki bieżące
3 639 003,13 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 639 003,13 zł
Wydatki bieżące
966 094,18 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
966 094,18 zł
Wydatki bieżące
104 331,98 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
104 331,98 zł
Wydatki bieżące
38 252,06 zł
Rodziny zastępcze
38 252,06 zł
Wydatki bieżące
31 824,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
31 824,00 zł
Wydatki bieżące
1 342,17 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 342,17 zł
Wydatki bieżące
3 126 646,61 zł
Wydatki majątkowe
9 428 292,55 zł
Drogi publiczne gminne
12 554 939,16 zł
Wydatki bieżące
4 058 234,25 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 058 234,25 zł
Wydatki bieżące
411,80 zł
Wydatki majątkowe
3 668 076,82 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 668 488,62 zł
Wydatki bieżące
35,20 zł
Wydatki majątkowe
37 554,05 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
37 589,25 zł
Wydatki bieżące
9 900,00 zł
Pozostała działalność
9 900,00 zł
Wydatki bieżące
9 081 763,14 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
9 081 763,14 zł
Wydatki bieżące
7 841 373,08 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
7 841 373,08 zł
Wydatki bieżące
1 280 048,64 zł
Wydatki majątkowe
477 336,54 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 757 385,18 zł
Wydatki bieżące
35 441,80 zł
Wydatki majątkowe
178 813,37 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
214 255,17 zł
Wydatki bieżące
129 827,99 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
129 827,99 zł
Wydatki bieżące
61 647,84 zł
Wydatki majątkowe
55 313,10 zł
Oczyszczanie miast i wsi
116 960,94 zł
Wydatki bieżące
38 604,56 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
38 604,56 zł
Wydatki bieżące
378 332,39 zł
Pozostała działalność
378 332,39 zł
Wydatki bieżące
11 200 384,37 zł
Wydatki majątkowe
37 570,22 zł
Urzędy gmin
11 237 954,59 zł
Wydatki bieżące
851 175,59 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
851 175,59 zł
Wydatki bieżące
263 190,17 zł
Wydatki majątkowe
143 907,54 zł
Rady gmin
407 097,71 zł
Wydatki bieżące
260 748,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
260 748,00 zł
Wydatki bieżące
162 611,20 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
162 611,20 zł
Wydatki bieżące
191 519,34 zł
Wydatki majątkowe
223 539,33 zł
Pozostała działalność
415 058,67 zł
Wydatki bieżące
4 392 560,67 zł
Wydatki majątkowe
1 608 154,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 000 714,67 zł
Wydatki bieżące
8 055,64 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
8 055,64 zł
Wydatki bieżące
10 800,00 zł
Pozostała działalność
10 800,00 zł
Wydatki bieżące
3 968 660,00 zł
Wydatki majątkowe
61 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4 029 660,00 zł
Wydatki bieżące
687 480,01 zł
Biblioteki
687 480,01 zł
Wydatki bieżące
514 703,13 zł
Pozostała działalność
514 703,13 zł
Wydatki bieżące
3 645 118,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
3 645 118,00 zł
Wydatki bieżące
2 375 881,39 zł
Wydatki majątkowe
139 900,00 zł
Obiekty sportowe
2 515 781,39 zł
Wydatki bieżące
448 551,17 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
448 551,17 zł
Wydatki bieżące
46 324,43 zł
Wydatki majątkowe
370 958,95 zł
Pozostała działalność
417 283,38 zł
Wydatki bieżące
1 282 836,00 zł
Świetlice szkolne
1 282 836,00 zł
Wydatki bieżące
589 545,49 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
589 545,49 zł
Wydatki bieżące
41 126,30 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
41 126,30 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Pozostała działalność
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
667 334,81 zł
Ośrodki pomocy społecznej
667 334,81 zł
Wydatki bieżące
457 361,10 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
457 361,10 zł
Wydatki bieżące
195 355,58 zł
Domy pomocy społecznej
195 355,58 zł
Wydatki bieżące
160 816,63 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
160 816,63 zł
Wydatki bieżące
109 520,36 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
109 520,36 zł
Wydatki bieżące
78 194,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
78 194,00 zł
Wydatki bieżące
17 880,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
17 880,00 zł
Wydatki bieżące
10 798,32 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
10 798,32 zł
Wydatki bieżące
10 054,06 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
10 054,06 zł
Wydatki bieżące
8 898,24 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
8 898,24 zł
Wydatki bieżące
5 709,95 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
5 709,95 zł
Wydatki bieżące
145 498,07 zł
Pozostała działalność
145 498,07 zł
Wydatki bieżące
862 837,28 zł
Straż gminna
862 837,28 zł
Wydatki bieżące
299 075,58 zł
Wydatki majątkowe
223 850,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
522 925,58 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Komendy Wojewódzkie Policji
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 961,30 zł
Obrona cywilna
23 961,30 zł
Wydatki bieżące
19 645,84 zł
Wydatki majątkowe
326 830,76 zł
Pozostała działalność
346 476,60 zł
Wydatki bieżące
925 006,30 zł
Dostarczanie wody
925 006,30 zł
Wydatki bieżące
909 215,03 zł
Obsługa długu publicznego
909 215,03 zł
Wydatki bieżące
215 088,57 zł
Działalność usługowa
215 088,57 zł
Wydatki bieżące
101 565,79 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
101 565,79 zł
Wydatki bieżące
28 075,14 zł
Rolnictwo i łowiectwo
28 075,14 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Obrona narodowa
1 500,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Stare Babice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.