Gmina Stare Babice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Stare Babice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 346
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
149 804 002,50 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
39.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
58 789 334 zł
39.24%
CIT
CIT
1 150 000 zł
0.77%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
12 612 126 zł
8.42%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
18 752 832 zł
12.52%
Dotacje
Dotacje
30 065 829,50 zł
20.07%
Subwencje
Subwencje
23 776 020 zł
15.87%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
4 657 861 zł
3.11%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
169 081 779,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 336 984,97 zł
stanowią 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
21 336 984,97 zł
Wydatki bieżące
87%
147 744 794,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 325 324,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 764 518,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 560 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 023 213,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 655 177,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 241 516,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 073 275,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 850 785,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 603 391,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 580 135,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 097 152,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 094 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 734 991,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
712 154,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
765 246,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 325 324,06 zł
Wydatki bieżące
51 314 180,06 zł
Wydatki majątkowe
4 011 144,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 764 518,24 zł
Wydatki bieżące
7 992 540,00 zł
Wydatki majątkowe
13 771 978,24 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 560 300,00 zł
Wydatki bieżące
4 260 300,00 zł
Wydatki majątkowe
2 300 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 023 213,90 zł
Wydatki bieżące
13 832 710,48 zł
Wydatki majątkowe
190 503,42 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 655 177,40 zł
Wydatki bieżące
1 506 177,40 zł
Wydatki majątkowe
149 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 241 516,44 zł
Wydatki bieżące
2 241 516,44 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 073 275,00 zł
Wydatki bieżące
2 073 275,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 850 785,00 zł
Wydatki bieżące
27 850 785,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 603 391,18 zł
Wydatki bieżące
20 137 899,47 zł
Wydatki majątkowe
465 491,71 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 580 135,03 zł
Wydatki bieżące
4 567 135,03 zł
Wydatki majątkowe
13 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 097 152,10 zł
Wydatki bieżące
2 812 348,00 zł
Wydatki majątkowe
284 804,10 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 094 600,00 zł
Wydatki bieżące
2 094 600,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 734 991,50 zł
Wydatki bieżące
5 594 928,00 zł
Wydatki majątkowe
140 063,50 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
712 154,00 zł
Wydatki bieżące
712 154,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
765 246,00 zł
Wydatki bieżące
754 246,00 zł
Wydatki majątkowe
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
26 576 239,58 zł
Wydatki majątkowe
4 011 144,00 zł
Szkoły podstawowe
30 587 383,58 zł
Wydatki bieżące
13 801 434,86 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
13 801 434,86 zł
Wydatki bieżące
4 620 943,51 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
4 620 943,51 zł
Wydatki bieżące
4 476 665,96 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4 476 665,96 zł
Wydatki bieżące
1 263 174,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 263 174,00 zł
Wydatki bieżące
161 923,98 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
161 923,98 zł
Wydatki bieżące
413 798,17 zł
Pozostała działalność
413 798,17 zł
Wydatki bieżące
3 460 800,00 zł
Wydatki majątkowe
10 231 978,24 zł
Drogi publiczne gminne
13 692 778,24 zł
Wydatki bieżące
4 530 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 530 000,00 zł
Wydatki bieżące
36,00 zł
Wydatki majątkowe
3 400 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
3 400 036,00 zł
Wydatki bieżące
412,00 zł
Wydatki majątkowe
140 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
140 412,00 zł
Wydatki bieżące
1 292,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
1 292,00 zł
Wydatki bieżące
4 230 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 300 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 530 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 300,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
15 300,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Pozostała działalność
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 130 700,00 zł
Wydatki majątkowe
2 010,00 zł
Urzędy gmin
12 132 710,00 zł
Wydatki bieżące
926 988,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
926 988,00 zł
Wydatki bieżące
274 500,00 zł
Rady gmin
274 500,00 zł
Wydatki bieżące
250 300,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
250 300,00 zł
Wydatki bieżące
130 453,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
130 453,00 zł
Wydatki bieżące
119 769,48 zł
Wydatki majątkowe
188 493,42 zł
Pozostała działalność
308 262,90 zł
Wydatki bieżące
1 115 766,00 zł
Straż gminna
1 115 766,00 zł
Wydatki bieżące
299 661,40 zł
Wydatki majątkowe
94 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
393 661,40 zł
Wydatki bieżące
56 250,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
101 250,00 zł
Wydatki bieżące
23 000,00 zł
Obrona cywilna
23 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 500,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Pozostała działalność
21 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 866 906,24 zł
Świetlice szkolne
1 866 906,24 zł
Wydatki bieżące
251 590,20 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
251 590,20 zł
Wydatki bieżące
73 020,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
73 020,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Pozostała działalność
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
860 011,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
860 011,00 zł
Wydatki bieżące
448 100,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
448 100,00 zł
Wydatki bieżące
200 600,00 zł
Domy pomocy społecznej
200 600,00 zł
Wydatki bieżące
148 750,00 zł
Zasiłki stałe
148 750,00 zł
Wydatki bieżące
92 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
92 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
64 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 100,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
44 100,00 zł
Wydatki bieżące
17 500,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
17 500,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 630,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
12 630,00 zł
Wydatki bieżące
10 200,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
10 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
159 384,00 zł
Pozostała działalność
159 384,00 zł
Wydatki bieżące
23 294 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
23 294 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 486 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 486 000,00 zł
Wydatki bieżące
873 000,00 zł
Wdatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
873 000,00 zł
Wydatki bieżące
105 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
105 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Rodziny zastępcze
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
27 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
27 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 785,00 zł
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego
25 785,00 zł
Wydatki bieżące
11 583 458,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
11 583 458,00 zł
Wydatki bieżące
5 920 200,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
5 920 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 486 846,00 zł
Wydatki majątkowe
465 491,71 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 952 337,71 zł
Wydatki bieżące
259 500,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
259 500,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
93 085,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
93 085,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
559 810,47 zł
Pozostała działalność
559 810,47 zł
Wydatki bieżące
3 000 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Biblioteki
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
867 135,03 zł
Wydatki majątkowe
13 000,00 zł
Pozostała działalność
880 135,03 zł
Wydatki bieżące
2 176 770,00 zł
Obiekty sportowe
2 176 770,00 zł
Wydatki bieżące
573 848,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
573 848,00 zł
Wydatki bieżące
61 730,00 zł
Wydatki majątkowe
284 804,10 zł
Pozostała działalność
346 534,10 zł
Wydatki bieżące
1 134 600,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
1 134 600,00 zł
Wydatki bieżące
960 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
960 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 589 928,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
4 589 928,00 zł
Wydatki bieżące
1 005 000,00 zł
Wydatki majątkowe
140 063,50 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 145 063,50 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
622 288,00 zł
Działalność usługowa
622 288,00 zł
Wydatki bieżące
126 840,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
126 840,00 zł
Wydatki majątkowe
3 500,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 500,00 zł
Wydatki majątkowe
7 500,00 zł
Turystyka
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 618,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3 618,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
1 500,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Stare Babice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
21 336 984,97 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
77.51%
Infrastruktura
22.49%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 537 469,95 zł
4 799 515,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_T4g7TTK.jpg

Budowa i przebudowa dróg

Projekt i wykonanie rond na skrzyżowaniach ul. Warszawskiej i Białej Góry, ul. Warszawskiej i ul. Południowej, przy Kościele w Starych Babicach;
Przebudowa węzła drogowego;
Projekt, wykonanie i przebudowa drogi gminnej oraz ulic: Lutosławskiego, Bugaj, Andersa, Ekologicznej, Hubala Dobrzańskiego, Pohulanka, Lwowskiej, Białej Góry, Estrady;
Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej;
Projekt i wykonanie odwodnienia i chodnika na ul. Okulickiego.Całkowity koszt
13 484 282,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_tREAoGi.jpg

Oświetlenie

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski;
Projekt, wykonanie oświetlenia dróg i ulic: Skrzetuskiego, Szetkiewicza, Rudnickiego, Sportowej, Mizikowskiego, Przechodniej, Willowej, al. Dębów Katyńskich;
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia z czujnikami ruchu - Stanisławów;
Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Południowej;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.


Całkowity koszt
465 491,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów pod inwestycje gminne;
Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne.


Całkowity koszt
2 300 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Sygnalizacja-swietlna.jpg

Pozostałe inwestycje

Zamontowanie na ul. Białej Góry Radaru - wyświetlacza prędkości rzeczywistej;
Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znaku ostrzegawczego "ZWOLNIJ";
Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.


Całkowity koszt
287 696,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego;
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży;
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa monitoringu w gminie.


Całkowity koszt
149 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej.jpg

Placówki oświatowe

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach;
Projekt wykonania modernizacji łazienek w ZSP w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Zakup magicznego dywanu dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.


Całkowity koszt
4 024 144,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_H2Kn8Iq.jpg

Place zabaw

Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Koczargach Starych;
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew;
Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża;
Kontynuacja przebudowy placu zabaw i zagospodarowanie górki saneczkowej w Bliznem Jasińskiego.


Całkowity koszt
239 804,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi.jpg

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka, e-dostępność, zarządzanie;
E-usługi między Wisłą a Kampinosem;
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej;
Rezerwa inwestycyjna.


Całkowity koszt
386 566,92 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_T4g7TTK.jpg

Całkowity koszt

13 484 282,00 zł

Budowa i przebudowa dróg

Projekt i wykonanie rond na skrzyżowaniach ul. Warszawskiej i Białej Góry, ul. Warszawskiej i ul. Południowej, przy Kościele w Starych Babicach;
Przebudowa węzła drogowego;
Projekt, wykonanie i przebudowa drogi gminnej oraz ulic: Lutosławskiego, Bugaj, Andersa, Ekologicznej, Hubala Dobrzańskiego, Pohulanka, Lwowskiej, Białej Góry, Estrady;
Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej;
Projekt i wykonanie odwodnienia i chodnika na ul. Okulickiego.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_tREAoGi.jpg

Całkowity koszt

465 491,71 zł

Oświetlenie

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski;
Projekt, wykonanie oświetlenia dróg i ulic: Skrzetuskiego, Szetkiewicza, Rudnickiego, Sportowej, Mizikowskiego, Przechodniej, Willowej, al. Dębów Katyńskich;
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia z czujnikami ruchu - Stanisławów;
Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Południowej;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne.jpg

Całkowity koszt

2 300 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów pod inwestycje gminne;
Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Sygnalizacja-swietlna.jpg

Całkowity koszt

287 696,24 zł

Pozostałe inwestycje

Zamontowanie na ul. Białej Góry Radaru - wyświetlacza prędkości rzeczywistej;
Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znaku ostrzegawczego "ZWOLNIJ";
Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP.jpg

Całkowity koszt

149 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego;
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży;
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa monitoringu w gminie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej.jpg

Całkowity koszt

4 024 144,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach;
Projekt wykonania modernizacji łazienek w ZSP w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Zakup magicznego dywanu dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_H2Kn8Iq.jpg

Całkowity koszt

239 804,10 zł

Place zabaw

Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Koczargach Starych;
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew;
Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża;
Kontynuacja przebudowy placu zabaw i zagospodarowanie górki saneczkowej w Bliznem Jasińskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi.jpg

Całkowity koszt

386 566,92 zł

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka, e-dostępność, zarządzanie;
E-usługi między Wisłą a Kampinosem;
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej;
Rezerwa inwestycyjna.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Stare Babice rozlicza tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
58 789 334,00 zł
Prognoza
100%
61 582 369,70 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
+ 30
Oświetlenie uliczne
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
+ 15
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
+ 1
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Stare Babice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.