Gmina Stare Babice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Stare Babice.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
18 346
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
149 804 002,50 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
39.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
58 789 334 zł
39.24%
CIT
1 150 000 zł
0.77%
Podatki od nieruchomości
12 612 126 zł
8.42%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 752 832 zł
12.52%
Dotacje
30 065 829,50 zł
20.07%
Subwencje
23 776 020 zł
15.87%
Pozostałe dochody
4 657 861 zł
3.11%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
169 081 779,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 336 984,97 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
21 336 984,97 zł
Wydatki bieżące
87%
147 744 794,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 325 324,06 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 764 518,24 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 560 300,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 023 213,90 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 655 177,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 241 516,44 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 073 275,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 850 785,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 603 391,18 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 580 135,03 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 097 152,10 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 094 600,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 734 991,50 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
712 154,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
765 246,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Stare Babice w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
21 336 984,97 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
77.51%
Infrastruktura
22.49%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 537 469,95 zł
4 799 515,02 zł

Budowa i przebudowa dróg

Projekt i wykonanie rond na skrzyżowaniach ul. Warszawskiej i Białej Góry, ul. Warszawskiej i ul. Południowej, przy Kościele w Starych Babicach;
Przebudowa węzła drogowego;
Projekt, wykonanie i przebudowa drogi gminnej oraz ulic: Lutosławskiego, Bugaj, Andersa, Ekologicznej, Hubala Dobrzańskiego, Pohulanka, Lwowskiej, Białej Góry, Estrady;
Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej;
Projekt i wykonanie odwodnienia i chodnika na ul. Okulickiego.Całkowity koszt
13 484 282,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski;
Projekt, wykonanie oświetlenia dróg i ulic: Skrzetuskiego, Szetkiewicza, Rudnickiego, Sportowej, Mizikowskiego, Przechodniej, Willowej, al. Dębów Katyńskich;
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia z czujnikami ruchu - Stanisławów;
Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Południowej;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.


Całkowity koszt
465 491,71 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów pod inwestycje gminne;
Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne.


Całkowity koszt
2 300 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zamontowanie na ul. Białej Góry Radaru - wyświetlacza prędkości rzeczywistej;
Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znaku ostrzegawczego "ZWOLNIJ";
Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.


Całkowity koszt
287 696,24 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego;
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży;
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa monitoringu w gminie.


Całkowity koszt
149 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach;
Projekt wykonania modernizacji łazienek w ZSP w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Zakup magicznego dywanu dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.


Całkowity koszt
4 024 144,00 zł

Place zabaw

Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Koczargach Starych;
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew;
Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża;
Kontynuacja przebudowy placu zabaw i zagospodarowanie górki saneczkowej w Bliznem Jasińskiego.


Całkowity koszt
239 804,10 zł

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka, e-dostępność, zarządzanie;
E-usługi między Wisłą a Kampinosem;
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej;
Rezerwa inwestycyjna.


Całkowity koszt
386 566,92 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

13 484 282,00 zł

Budowa i przebudowa dróg

Projekt i wykonanie rond na skrzyżowaniach ul. Warszawskiej i Białej Góry, ul. Warszawskiej i ul. Południowej, przy Kościele w Starych Babicach;
Przebudowa węzła drogowego;
Projekt, wykonanie i przebudowa drogi gminnej oraz ulic: Lutosławskiego, Bugaj, Andersa, Ekologicznej, Hubala Dobrzańskiego, Pohulanka, Lwowskiej, Białej Góry, Estrady;
Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej;
Projekt i wykonanie odwodnienia i chodnika na ul. Okulickiego.Całkowity koszt

465 491,71 zł

Oświetlenie

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski;
Projekt, wykonanie oświetlenia dróg i ulic: Skrzetuskiego, Szetkiewicza, Rudnickiego, Sportowej, Mizikowskiego, Przechodniej, Willowej, al. Dębów Katyńskich;
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia z czujnikami ruchu - Stanisławów;
Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Południowej;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.


Całkowity koszt

2 300 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów pod inwestycje gminne;
Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne.


Całkowity koszt

287 696,24 zł

Pozostałe inwestycje

Zamontowanie na ul. Białej Góry Radaru - wyświetlacza prędkości rzeczywistej;
Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znaku ostrzegawczego "ZWOLNIJ";
Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.


Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

149 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego;
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży;
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa monitoringu w gminie.


Całkowity koszt

4 024 144,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach;
Projekt wykonania modernizacji łazienek w ZSP w Borzęcinie Dużym;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Zakup magicznego dywanu dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.


Całkowity koszt

239 804,10 zł

Place zabaw

Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Koczargach Starych;
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew;
Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża;
Kontynuacja przebudowy placu zabaw i zagospodarowanie górki saneczkowej w Bliznem Jasińskiego.


Całkowity koszt

386 566,92 zł

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka, e-dostępność, zarządzanie;
E-usługi między Wisłą a Kampinosem;
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej;
Rezerwa inwestycyjna.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Stare Babice rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
58 789 334,00 zł
Prognoza
100%
61 582 369,70 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
Oświetlenie uliczne
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Stare Babice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.