Gmina Stare Babice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Stare Babice.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
18 346
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
153 733 320,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
37.14%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
57 094 238 zł
37.14%
CIT
1 212 564,86 zł
0.79%
Podatki od nieruchomości
12 932 125,34 zł
8.41%
Inne podatki i opłaty lokalne
16 032 500,04 zł
10.43%
Dotacje
37 870 515 zł
24.63%
Subwencje
24 040 820 zł
15.64%
Pozostałe dochody
4 550 557,49 zł
2.96%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
162 764 147,32 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 937 254,70 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
19 937 254,70 zł
Wydatki bieżące
88%
142 826 892,62 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
51 043 257,91 zł
Rodzina
całkowity koszt
32 264 094,86 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 603 774,48 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
20 886 584,72 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 284 042,84 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 391 804,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 082 887,86 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 769 068,67 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 384 320,39 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 613 853,73 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 399 103,88 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
542 786,75 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
890 346,09 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 589 928,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
519 033,19 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
499 259,08 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Stare Babice za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Stare Babice w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
19 937 254,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.2%
Infrastruktura
15.8%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 787 764,74 zł
3 149 489,96 zł
Budowa i przebudowa dróg

Budowa i przebudowa dróg

Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w m. Zielonki-Parcela;
Przebudowa węzła drogowego - ul. Wł. Reymonta z Warszawską oraz ul. Piłsudskiego z Warszawską;
Projekt, przebudowa, wykonanie ul. Estrady, ul. Lutosławskiego, Ekologicznej i Prokofiewa w Klaudynie, ul. Andersa w Janowie, ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie, ul. Pohulanka w Starych Babicach, ul. Białej Góry, ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli, ul. Orzechowej w Koczargach Starych;
Współfinansowanie budowy ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym;
Wykonanie drogi gminnej w Blizne Łaszczyńskiego;
Projekt i wykonanie przepustu drogowego na odcinku Lipowska Woda;
Projekt i wykonanie odwodnienia chodnika na ul. Okulickiego.

Całkowity koszt
13 990 766,94 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski;
Projekt, wykonanie oświetlenia dróg i ulic: Skrzetuskiego, Szetkiewicza, Rudnickiego, Sportowej, Mizikowskiego, Przechodniej, Willowej, Mickiewicza, Wólczyńskiej, al. Dębów Katyńskich, w rejonie stawu w Latchorzewie;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia z czujnikami ruchu - Stanisławów;
Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Południowej;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.

Całkowity koszt
538 877,80 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów pod inwestycje gminne;
Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

Całkowity koszt
1 961 272,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dwustronnych, znaku ostrzegawczego "ZWOLNIJ", wyświetlaczy prędkości;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych.

Całkowity koszt
296 848,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego i osobowego operacyjnego;
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży;
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym;
Pozostałe zakupy inwestycyjne;
Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach;
Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży;
Rozbudowa monitoringu w gminie;
Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Całkowity koszt
556 153,50 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach;
Projekt wykonania modernizacji łazienek w ZSP w Borzęcinie Dużym;
Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną.

Całkowity koszt
2 193 094,94 zł
Place zabaw

Place zabaw

Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Koczargach Starych;
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew;
Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża;
Kontynuacja przebudowy placu zabaw i zagospodarowanie górki saneczkowej w Bliznem Jasińskiego;
Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workuot na boisku sportowym w Bliznem Jasieńskiego.

Całkowity koszt
240 952,25 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie;
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
159 289,27 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa i przebudowa dróg

Całkowity koszt

13 990 766,94 zł

Budowa i przebudowa dróg

Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w m. Zielonki-Parcela;
Przebudowa węzła drogowego - ul. Wł. Reymonta z Warszawską oraz ul. Piłsudskiego z Warszawską;
Projekt, przebudowa, wykonanie ul. Estrady, ul. Lutosławskiego, Ekologicznej i Prokofiewa w Klaudynie, ul. Andersa w Janowie, ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie, ul. Pohulanka w Starych Babicach, ul. Białej Góry, ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli, ul. Orzechowej w Koczargach Starych;
Współfinansowanie budowy ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym;
Wykonanie drogi gminnej w Blizne Łaszczyńskiego;
Projekt i wykonanie przepustu drogowego na odcinku Lipowska Woda;
Projekt i wykonanie odwodnienia chodnika na ul. Okulickiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

538 877,80 zł

Oświetlenie

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski;
Projekt, wykonanie oświetlenia dróg i ulic: Skrzetuskiego, Szetkiewicza, Rudnickiego, Sportowej, Mizikowskiego, Przechodniej, Willowej, Mickiewicza, Wólczyńskiej, al. Dębów Katyńskich, w rejonie stawu w Latchorzewie;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia z czujnikami ruchu - Stanisławów;
Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Południowej;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 961 272,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów pod inwestycje gminne;
Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

296 848,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dwustronnych, znaku ostrzegawczego "ZWOLNIJ", wyświetlaczy prędkości;
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

556 153,50 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego i osobowego operacyjnego;
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży;
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym;
Pozostałe zakupy inwestycyjne;
Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach;
Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży;
Rozbudowa monitoringu w gminie;
Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 193 094,94 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli;
Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach;
Projekt wykonania modernizacji łazienek w ZSP w Borzęcinie Dużym;
Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną.

Place zabaw

Całkowity koszt

240 952,25 zł

Place zabaw

Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Koczargach Starych;
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew;
Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża;
Kontynuacja przebudowy placu zabaw i zagospodarowanie górki saneczkowej w Bliznem Jasińskiego;
Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workuot na boisku sportowym w Bliznem Jasieńskiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

159 289,27 zł

Pozostałe inwestycje

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie;
Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej;
Zakupy inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Stare Babice rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
57 094 238,00 zł
Prognoza
100%
59 806 741,00 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
Oświetlenie uliczne
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Stare Babice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.