Gmina Wiązowna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
13 400
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
136 932 233,26 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.79%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
29 842 685 zł
21.79%
CIT
2 530 191 zł
1.85%
Dotacje
17 453 598,69 zł
12.75%
Subwencje
21 350 863 zł
15.59%
Środki na dofinansowanie zadań
19 425 820 zł
14.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 036 094,80 zł
13.9%
Podatki od nieruchomości
21 000 000 zł
15.34%
Pozostałe dochody
6 292 980,77 zł
4.6%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
160 977 132,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
52 868 253,74 zł
stanowiły 33% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
33%
52 868 253,74 zł
Wydatki bieżące
67%
108 108 879,11 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata
całkowity koszt
45 554 001,02 zł
Transport i drogi
całkowity koszt
36 540 710,92 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 545 613,13 zł
Nieruchomości i planowanie
całkowity koszt
10 004 446,69 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 314 940,15 zł
Kultura
całkowity koszt
6 275 718,88 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 606 791,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 706 204,35 zł
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
3 779 292,75 zł
Sport i turystyka
całkowity koszt
1 282 774,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 366 639,96 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji.

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wiązowna w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
52 868 253,74 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
79.1%
Infrastruktura
20.9%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
36 843 656,90 zł
9 737 736,73 zł
Wodociągi

Wodociągi

Budowa wodociągu:
- w Majdanie i Zagórzu,
- w północno-zachodniej części Zakrętu,
- w dz. 260/2 w Zakręcie (projekt),
- w ul. Klonowej w Wiązownie,
- w ul. Złotej w Stefanówce,
- w ul. Niezapominajki w Wiązownie,
- w Boryszewie ul. Czapli,
- w ul. Kotliny i ul. Podleśnej w Malcanowie.

Całkowity koszt
1 063 000,00 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

Budowa kanalizacji:
- wraz z odgałęzieniami w Emowie w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna",
- w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna",
- w Duchnowie,
- w Żanęcinie,
- w Dziechcińcu,
- w Majdanie i Zagórzu,
- w ul. Równa w Majdanie.

Całkowity koszt
4 745 500,00 zł
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Projekt oraz budowy kładki na starorzeczu rzeki Mienia - pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego.
 • Projekt chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie - pomoc rzeczowa dla powiatu otowckiego.
 • Projekt chodnika w ul. Malowniczej w Kącku - - pomoc rzeczowa dla powiatu otowckiego.
 • Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla powiatu otowckiego.
Całkowity koszt
335 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie.
 • Budowa ulicy Krótkiej w Góraszce.
 • Budowa dróg gminnych w Majdanie: ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa.
 • Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach.
 • Budowa ul. Południowej w Rzakcie.
 • Budowa wraz z odwodnieniem ul. R. Dmowskiego w Wiązownie.
 • Budowa ul. Sadowej w Wiązownie.
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan -Zagórze.
 • Projekt dróg na "Osiedlu Kwiatowym" w Wiązownie.
 • Budowa ul. Kościelna w Zakręcie.
 • Budowa ul. Akacjowej w Czarnówce.
 • Budowa ul. Równej w Majdanie.
 • Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - ETAP II.
 • Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna.
 • Projekt ul. Flory i Zielonej w Góraszce.
 • Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Gliniance.
 • Projekt i przebudowa ul. Borowikowej w Majdanie.
 • Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie.
 • Projekt i budowa ul. Napoleońskiej (2A-26) w Gliniance.
 • Projekt i budowa ul. Świderskiej w Gliniance.
 • Projekt i budowa ul. Podzamcze i ul. Zamkowej w Gliniance.
 • Projekt chodnika przy ul. Majowej w Kącku.
 • Projekt ul. Łąkowej w Kącku.
 • Przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku.
 • Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce.
 • Przebudowa ul. Dobrrj w Zakręcie.
 • Przebudowa ul. Górnej i odcinka ul. Krętej w Zakręcie.
 • Modernizacja ul. Sosnowej w Emowie.
 • Projekt ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej.
 • Modernizacja ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie.
 • Przebudowa drogi Stefanówka-Boryszew-Michałówek.
 • Modernizacja chodnika na ul. Radosnej w Pęclinie.
Całkowity koszt
21 034 100,00 zł
Ścieżki pieszo-rowerowe

Ścieżki pieszo-rowerowe

 • Projekt ścieżki pieszo-rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej.
 • Projekt ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Lubelskiej wzdłuż ul. Parkowej do ul. Kościelnej.
 • Projekt ścieżki pieszo-rowerowego na ul. Leszczyny.
 • Projekt ścieżki rowerowej Glinianka - Rzakta.
Całkowity koszt
25 968,75 zł
Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

 • Budowa i modernizacja przystanków i wiat.
Całkowity koszt
133 000,00 zł
Nieruchomości gminne

Nieruchomości gminne

 • Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie.
 • Wykup i zamiana działek.
 • Budowa mieszkań komunalnych.
Całkowity koszt
9 034 893,69 zł
Oświetlenie i monitoring

Oświetlenie i monitoring

 • Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP.
 • Budowa oświetlenia oraz instalacja monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej w Góraszce.
 • Budowa monitoringu na terenie placu zabaw "Zakącik".
 • Wykonanie monitoringu na Osiedlu Radiówek.
Całkowity koszt
277 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Działka nr 176 w Gliniance.
 • Działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II.
 • Działki nr 82 i 83 w Kruszówcu.
 • Działki nr 147 w Lipowie.
 • Działki 211 w Malcanowie.
 • Działki nr 294 w Woli Duckiej.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki.
 • Działka nr ew. 5 przy ul. Kościelnej w Wiązownie.
Całkowity koszt
195 194,46 zł
Usługi

Usługi

 • Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON).
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP na zakup specjalistycznego samochodu wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych.
 • Modernizacja budynków strażnic OSP oraz zakup wyposażenia bojowego.
Całkowity koszt
3 020 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

 • Projekt Ośrodka Zdrowia w Gliniance.
 • Zakup Domu Społecznego w Radiówku - rata.
Całkowity koszt
1 847 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno– prywatnego w Gminie Wiązowna.
Całkowity koszt
3 123 754,00 zł
Pomniki

Pomniki

 • Budowa pomnika Hanny Chrzanowskiej.
Całkowity koszt
45 000,00 zł
Świetlice wiejskie

Świetlice wiejskie

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu i Duchnowie.
 • Doposażenie świetlicy w Lipowie.
 • Projekt świetlicy w Góraszce.
 • Zagospodarowanie terenu świetlicy:
  - w Izabeli wraz z wyposażeniem,
  - w Dziechcińcu oraz jej doposażenie,
  - w Boryszewie,
 • - w Duchnowie (budowa placu zabaw).
 • Zagospodarowanie działki:
  - pod świetlicę wiejską we wsi Bolesławów.
  - i wyposażenie świetlicy w Kopkach.
 • Projekt i przebudowa Izby Regionalnej w Gliniance.
 • Rozbudowa Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej
Całkowity koszt
1 621 982,73 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Projekt Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie.
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Wodociągi

Całkowity koszt

1 063 000,00 zł

Wodociągi

Budowa wodociągu:
- w Majdanie i Zagórzu,
- w północno-zachodniej części Zakrętu,
- w dz. 260/2 w Zakręcie (projekt),
- w ul. Klonowej w Wiązownie,
- w ul. Złotej w Stefanówce,
- w ul. Niezapominajki w Wiązownie,
- w Boryszewie ul. Czapli,
- w ul. Kotliny i ul. Podleśnej w Malcanowie.

Kanalizacja

Całkowity koszt

4 745 500,00 zł

Kanalizacja

Budowa kanalizacji:
- wraz z odgałęzieniami w Emowie w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna",
- w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna",
- w Duchnowie,
- w Żanęcinie,
- w Dziechcińcu,
- w Majdanie i Zagórzu,
- w ul. Równa w Majdanie.

Drogi wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

335 000,00 zł

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Projekt oraz budowy kładki na starorzeczu rzeki Mienia - pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego.
 • Projekt chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie - pomoc rzeczowa dla powiatu otowckiego.
 • Projekt chodnika w ul. Malowniczej w Kącku - - pomoc rzeczowa dla powiatu otowckiego.
 • Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla powiatu otowckiego.
Drogi gminne

Całkowity koszt

21 034 100,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie.
 • Budowa ulicy Krótkiej w Góraszce.
 • Budowa dróg gminnych w Majdanie: ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa.
 • Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach.
 • Budowa ul. Południowej w Rzakcie.
 • Budowa wraz z odwodnieniem ul. R. Dmowskiego w Wiązownie.
 • Budowa ul. Sadowej w Wiązownie.
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan -Zagórze.
 • Projekt dróg na "Osiedlu Kwiatowym" w Wiązownie.
 • Budowa ul. Kościelna w Zakręcie.
 • Budowa ul. Akacjowej w Czarnówce.
 • Budowa ul. Równej w Majdanie.
 • Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - ETAP II.
 • Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna.
 • Projekt ul. Flory i Zielonej w Góraszce.
 • Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Gliniance.
 • Projekt i przebudowa ul. Borowikowej w Majdanie.
 • Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie.
 • Projekt i budowa ul. Napoleońskiej (2A-26) w Gliniance.
 • Projekt i budowa ul. Świderskiej w Gliniance.
 • Projekt i budowa ul. Podzamcze i ul. Zamkowej w Gliniance.
 • Projekt chodnika przy ul. Majowej w Kącku.
 • Projekt ul. Łąkowej w Kącku.
 • Przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku.
 • Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce.
 • Przebudowa ul. Dobrrj w Zakręcie.
 • Przebudowa ul. Górnej i odcinka ul. Krętej w Zakręcie.
 • Modernizacja ul. Sosnowej w Emowie.
 • Projekt ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej.
 • Modernizacja ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie.
 • Przebudowa drogi Stefanówka-Boryszew-Michałówek.
 • Modernizacja chodnika na ul. Radosnej w Pęclinie.
Ścieżki pieszo-rowerowe

Całkowity koszt

25 968,75 zł

Ścieżki pieszo-rowerowe

 • Projekt ścieżki pieszo-rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej.
 • Projekt ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Lubelskiej wzdłuż ul. Parkowej do ul. Kościelnej.
 • Projekt ścieżki pieszo-rowerowego na ul. Leszczyny.
 • Projekt ścieżki rowerowej Glinianka - Rzakta.
Komunikacja miejska

Całkowity koszt

133 000,00 zł

Komunikacja miejska

 • Budowa i modernizacja przystanków i wiat.
Nieruchomości gminne

Całkowity koszt

9 034 893,69 zł

Nieruchomości gminne

 • Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie.
 • Wykup i zamiana działek.
 • Budowa mieszkań komunalnych.
Oświetlenie i monitoring

Całkowity koszt

277 000,00 zł

Oświetlenie i monitoring

 • Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP.
 • Budowa oświetlenia oraz instalacja monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej w Góraszce.
 • Budowa monitoringu na terenie placu zabaw "Zakącik".
 • Wykonanie monitoringu na Osiedlu Radiówek.
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

195 194,46 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Działka nr 176 w Gliniance.
 • Działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II.
 • Działki nr 82 i 83 w Kruszówcu.
 • Działki nr 147 w Lipowie.
 • Działki 211 w Malcanowie.
 • Działki nr 294 w Woli Duckiej.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki.
 • Działka nr ew. 5 przy ul. Kościelnej w Wiązownie.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Usługi

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Usługi

 • Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON).
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

3 020 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP na zakup specjalistycznego samochodu wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych.
 • Modernizacja budynków strażnic OSP oraz zakup wyposażenia bojowego.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 847 000,00 zł

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

 • Projekt Ośrodka Zdrowia w Gliniance.
 • Zakup Domu Społecznego w Radiówku - rata.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 123 754,00 zł

Ochrona środowiska

 • Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno– prywatnego w Gminie Wiązowna.
Pomniki

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Pomniki

 • Budowa pomnika Hanny Chrzanowskiej.
Świetlice wiejskie

Całkowity koszt

1 621 982,73 zł

Świetlice wiejskie

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu i Duchnowie.
 • Doposażenie świetlicy w Lipowie.
 • Projekt świetlicy w Góraszce.
 • Zagospodarowanie terenu świetlicy:
  - w Izabeli wraz z wyposażeniem,
  - w Dziechcińcu oraz jej doposażenie,
  - w Boryszewie,
 • - w Duchnowie (budowa placu zabaw).
 • Zagospodarowanie działki:
  - pod świetlicę wiejską we wsi Bolesławów.
  - i wyposażenie świetlicy w Kopkach.
 • Projekt i przebudowa Izby Regionalnej w Gliniance.
 • Rozbudowa Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Sport i rekreacja

 • Projekt Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
29 842 685,00 zł
Prognoza
100%
33 158 538,89 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.