Gmina Wiązowna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
12 690
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
127 638 921,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
30.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
38 723 506 zł
30.34%
CIT
1 000 000 zł
0.78%
Podatki od nieruchomości
14 800 000 zł
11.6%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 364 515,30 zł
8.9%
Dotacje
39 420 265,43 zł
30.88%
Subwencje
17 521 633 zł
13.73%
Pozostałe dochody
4 809 002 zł
3.77%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
135 168 011,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
37 942 687,58 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
37 942 687,58 zł
Wydatki bieżące
72%
97 225 323,62 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata
całkowity koszt
36 993 113,84 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
39 569 263,25 zł
Rodzina
całkowity koszt
23 633 499,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 250 399,50 zł
Kultura
całkowity koszt
4 002 722,10 zł
Transport i drogi
całkowity koszt
6 075 420,03 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 152 244,00 zł
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 061 685,19 zł
Sport i turystyka
całkowity koszt
774 353,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
1 605 794,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 049 517,29 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji, te zostały oznaczone *.

Źródło: Plan budżetu na 2021 rok Gminy Wiązowna na dzień 26.01.2021r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wiązowna w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
37 942 687,58 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
85.26%
Infarstruktura duża
14.74%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
32 348 843,78 zł
5 593 843,80 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt i budowa wodociągu Kąck-Duchnów, Michałówek-Duchnów, Poręby;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce, Majdanie, Rudce;
Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie, Wiązownie, Emowie, Gliniance, Woli Karczewskiej, Zakręcie;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy w Lipowie.

Całkowity koszt
14 566 279,63 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2709W i nr 2710W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego;
Poprawa włączenia ul. Irysowej do ul. Pęclińskiej;
Budowa, rozbudowa drogi gminnej Majdan-Zagórze;
Budowa, przebudowa, modernizacja ul. Tajemniczej w Michałówku, ul. Bażantów w Bolesławowie, ul. Jana Pawła II, ul. Długiej, ul. Kościelnej i ul. Dobrej w Zakręcie, ul. Miodowej w Dziechcińcu, ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach, ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej w Góraszcze, ul. Pięknej w Majdanie, ul. Dębowej i ul. Modrzewiowej w Wiązownie, ul. Kwitnącej Jabłoni, ul. Nizinnej i ul. Księżycowej w Duchownie, ul. Brzozy i ul. Różanej w Czarnówce, ul. Wiejskiej w Rzakcie, ul. Rzeki w Woli Karczewskiej, ul. Żwirowej w Malcanowie;
Budowa dróg osiedlowych w Gliniance;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
1 674 611,53 zł
Chodniki i ścieżki rowerowe

Chodniki i ścieżki rowerowe

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa;
Projekt, modernizacja i budowa chodników w Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra, Wiązownie ul. Kącka;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zakręcie ul. Szkolna, Woli Duckiej ul. Słoneczna;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w Radiówku;
Budowa ścieżki rowerowej w Rzakcie.

Całkowity koszt
11 742 877,62 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Projekt i budowa pętli autobusowej w Kącku, Rzakcie;
Projekt "Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna".

Całkowity koszt
692 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Systemowa modernizacja oświetlenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;
Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pomieszczeń do realizacji usług fizjoterapii dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie".

Całkowity koszt
1 888 075,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Monitoring ulic w Wiązownie;
Monitoring terenu "Orlika" w Zakręcie;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie;
Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na modernizację budynku strażnicy;
Zakup samochodu dla OSP z terenu gminy.

Całkowity koszt
1 195 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkie 721 - pomoc rzeczowa dla województwa;
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską.

Całkowity koszt
520 000,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie terenu w Duchnowie, Malcanowie, Gliniance I i II, Emowie, Woli Duckiej;
Wykup i zmiana działek;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Budowa altany na terenie placu przy ul. Krótkiej w Pęclinie.

Całkowity koszt
354 078,29 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w gminie.

Całkowity koszt
3 123 754,00 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie, Żanęcinie, Kącku, Boryszewie, Rzakcie;
Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie w Kopkach, Izabeli, Dziechcińcu, Stefanówce;
Zagospodarowanie terenu działki w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakącik";
Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie, Porębach;
Modernizacja boiska sportowego w Rzakcie;
E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.

Całkowity koszt
1 509 471,51 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON);
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Utworzenie żłobka na terenie gminy;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie;
Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
606 540,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infarstruktura duża
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

14 566 279,63 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt i budowa wodociągu Kąck-Duchnów, Michałówek-Duchnów, Poręby;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce, Majdanie, Rudce;
Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie, Wiązownie, Emowie, Gliniance, Woli Karczewskiej, Zakręcie;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy w Lipowie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 674 611,53 zł

Lepsze drogi

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2709W i nr 2710W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego;
Poprawa włączenia ul. Irysowej do ul. Pęclińskiej;
Budowa, rozbudowa drogi gminnej Majdan-Zagórze;
Budowa, przebudowa, modernizacja ul. Tajemniczej w Michałówku, ul. Bażantów w Bolesławowie, ul. Jana Pawła II, ul. Długiej, ul. Kościelnej i ul. Dobrej w Zakręcie, ul. Miodowej w Dziechcińcu, ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach, ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej w Góraszcze, ul. Pięknej w Majdanie, ul. Dębowej i ul. Modrzewiowej w Wiązownie, ul. Kwitnącej Jabłoni, ul. Nizinnej i ul. Księżycowej w Duchownie, ul. Brzozy i ul. Różanej w Czarnówce, ul. Wiejskiej w Rzakcie, ul. Rzeki w Woli Karczewskiej, ul. Żwirowej w Malcanowie;
Budowa dróg osiedlowych w Gliniance;
Pozostałe inwestycje.

Chodniki i ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

11 742 877,62 zł

Chodniki i ścieżki rowerowe

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa;
Projekt, modernizacja i budowa chodników w Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra, Wiązownie ul. Kącka;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zakręcie ul. Szkolna, Woli Duckiej ul. Słoneczna;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w Radiówku;
Budowa ścieżki rowerowej w Rzakcie.

Transport lokalny

Całkowity koszt

692 000,00 zł

Transport lokalny

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Projekt i budowa pętli autobusowej w Kącku, Rzakcie;
Projekt "Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna".

Oświetlenie

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Oświetlenie

Systemowa modernizacja oświetlenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

1 888 075,00 zł

Pomoc społeczna

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;
Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pomieszczeń do realizacji usług fizjoterapii dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie".

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 195 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Monitoring ulic w Wiązownie;
Monitoring terenu "Orlika" w Zakręcie;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie;
Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na modernizację budynku strażnicy;
Zakup samochodu dla OSP z terenu gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

520 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkie 721 - pomoc rzeczowa dla województwa;
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską.

Infrastruktura mała
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Całkowity koszt

354 078,29 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie terenu w Duchnowie, Malcanowie, Gliniance I i II, Emowie, Woli Duckiej;
Wykup i zmiana działek;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Budowa altany na terenie placu przy ul. Krótkiej w Pęclinie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 123 754,00 zł

Ochrona środowiska

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w gminie.

Kultura i sport

Całkowity koszt

1 509 471,51 zł

Kultura i sport

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie, Żanęcinie, Kącku, Boryszewie, Rzakcie;
Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie w Kopkach, Izabeli, Dziechcińcu, Stefanówce;
Zagospodarowanie terenu działki w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakącik";
Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie, Porębach;
Modernizacja boiska sportowego w Rzakcie;
E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

606 540,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON);
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Utworzenie żłobka na terenie gminy;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie;
Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.