Gmina Wiązowna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 287
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
94 970 604,12 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
30.44%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
28 904 608 zł
30.44%
CIT
CIT
1 320 000 zł
1.39%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
12 400 000 zł
13.06%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
5 440 025 zł
5.73%
Pozostałe dochody
Dotacje
15 836 221,14 zł
16.67%
Dotacje
Dotacje z UE
6 082 653,19 zł
6.4%
Subwencje
Subwencje
14 752 535 zł
15.53%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Opłata śmieciowa
3 794 977 zł
4.0%
Odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg
2 550 000 zł
2.69%
Pozostałe dochody
3 889 584,79 zł
4.1%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
102 524 480,81 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 642 241,83 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
27 642 241,83 zł
Wydatki bieżące
73%
74 850 788,98 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FaDJ3mw.svg
Oświata
całkowity koszt
31 737 937,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_MDZKJD5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 559 638,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2oJ0ang.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 193 425,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_qe1ASvK.svg
Kultura
całkowity koszt
8 245 697,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_1TQAfZu.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
7 228 164,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_TP2ed8n.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 671 274,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_7l2W0GQ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 386 092,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_30radSR.svg
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 764 420,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_cLRn566.svg
Sport i turystyka
całkowity koszt
910 223,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_wpDZGLe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
757 713,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 631 465,61 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji, te zostały oznaczone *.

Źródło: Zmiany do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wiązowna z dnia 28.06.2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FaDJ3mw.svg
Oświata
całkowity koszt
31 737 937,06 zł
Wydatki bieżące
31 567 957,06 zł
Wydatki inwestycyjne
169 980,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_MDZKJD5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 559 638,21 zł
Wydatki bieżące
7 647 798,26 zł
Wydatki inwestycyjne
12 911 839,95 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2oJ0ang.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 193 425,00 zł
Wydatki bieżące
13 193 425,00 zł
Transport i drogi
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_qe1ASvK.svg
Kultura
całkowity koszt
8 245 697,60 zł
Wydatki bieżące
2 090 094,35 zł
Wydatki inwestycyjne
6 155 603,25 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_1TQAfZu.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
7 228 164,11 zł
Wydatki bieżące
2 948 776,03 zł
Wydatki inwestycyjne
4 279 388,08 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_TP2ed8n.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 671 274,65 zł
Wydatki bieżące
4 651 274,65 zł
Wydatki inwestycyjne
20 000,00 zł
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_7l2W0GQ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 386 092,00 zł
Wydatki bieżące
7 294 527,00 zł
Wydatki inwestycyjne
91 565,00 zł
Sport i turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_30radSR.svg
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 764 420,07 zł
Wydatki bieżące
625 476,63 zł
Wydatki inwestycyjne
1 138 943,44 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_cLRn566.svg
Sport i turystyka
całkowity koszt
910 223,00 zł
Wydatki bieżące
836 223,00 zł
Wydatki inwestycyjne
74 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_wpDZGLe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
757 713,00 zł
Wydatki bieżące
407 713,00 zł
Wydatki inwestycyjne
350 000,00 zł
Oświata
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 631 465,61 zł
Wydatki bieżące
3 618 974,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 450 922,11 zł
Wydatki bieżące
13 267 749,00 zł
Wydatki inwestycyjne
124 100,00 zł
Szkoły podstawowe
13 391 849,00 zł
Wydatki bieżące
7 880 657,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
7 880 657,00 zł
Wydatki bieżące
3 067 493,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
3 067 493,00 zł
Wydatki bieżące
2 046 016,00 zł
Klasy i grupy integracyjne
2 046 016,00 zł
Wydatki bieżące
1 280 102,00 zł
Wydatki inwestycyjne
19 000,00 zł
Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna
1 299 102,00 zł
Wydatki bieżące
1 243 873,00 zł
Gimnazja
1 243 873,00 zł
Wydatki bieżące
1 062 315,00 zł
Świetlice szkolne
1 062 315,00 zł
Wydatki bieżące
697 842,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
697 842,00 zł
Wydatki bieżące
153 924,00 zł
Stypendia socjalne
153 924,00 zł
Wydatki bieżące
129 917,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
129 917,00 zł
Wydatki bieżące
103 740,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
103 740,00 zł
Wydatki bieżące
83 614,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia*
83 614,00 zł
Wydatki bieżące
17 430,00 zł
Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce
17 430,00 zł
Wydatki bieżące
533 285,06 zł
Wydatki inwestycyjne
26 880,00 zł
Pozostała działalność
560 165,06 zł
Wydatki bieżące
215 608,00 zł
Wydatki inwestycyjne
11 068 891,44 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
11 284 499,44 zł
Wydatki bieżące
3 045 750,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 278 130,00 zł
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
4 323 880,00 zł
Wydatki bieżące
4 052 229,93 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
4 052 229,93 zł
Wydatki bieżące
259 462,33 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Spółki wodne i melioracje
459 462,33 zł
Wydatki inwestycyjne
319 199,01 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
319 199,01 zł
Wydatki bieżące
69 248,00 zł
Utrzymanie zieleni w gminie
69 248,00 zł
Wydatki bieżące
5 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
45 619,50 zł
Gospodarka ściekowa, ochrona gleby i wód
51 119,50 zł
Wydatki bieżące
9 554 565,00 zł
Program "Rodzina 500+"*
9 554 565,00 zł
Wydatki bieżące
3 007 749,00 zł
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny*
3 007 749,00 zł
Wydatki bieżące
471 147,00 zł
Program "Dobry Start"*
471 147,00 zł
Wydatki bieżące
63 964,00 zł
Karta Dużej Rodziny
63 964,00 zł
Wydatki bieżące
37 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
37 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Rodziny zastępcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków i świadczeń*
29 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 043 772,42 zł
Wydatki inwestycyjne
1 772 291,98 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 816 064,40 zł
Wydatki inwestycyjne
3 944 944,06 zł
Budowa "Centrum Aktywności Lokalnej"
3 944 944,06 zł
Wydatki bieżące
557 579,00 zł
Biblioteki
557 579,00 zł
Wydatki bieżące
67 106,00 zł
Promocja Gminy Wiązowna
67 106,00 zł
Wydatki bieżące
421 636,93 zł
Wydatki inwestycyjne
438 367,21 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
860 004,14 zł
Wydatki bieżące
2 819 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
180 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 999 400,00 zł
Wydatki bieżące
129 376,03 zł
Wydatki inwestycyjne
2 636 388,08 zł
Gminne drogi publiczne
2 765 764,11 zł
Wydatki inwestycyjne
1 463 000,00 zł
Powiatowe drogi publiczne
1 463 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 103 575,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1 103 575,00 zł
Wydatki bieżące
534 300,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Środowiskowy Dom Samopomocy*
534 300,00 zł
Wydatki bieżące
354 444,00 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze
354 444,00 zł
Wydatki bieżące
298 100,00 zł
Dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej
298 100,00 zł
Wydatki bieżące
278 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
278 000,00 zł
Wydatki bieżące
212 433,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
212 433,00 zł
Wydatki bieżące
134 917,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
134 917,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Dodatki mieszkaniowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 755 505,65 zł
Wydatki bieżące
6 690 105,00 zł
Wydatki inwestycyjne
91 565,00 zł
Obsługa administracyjna mieszkańców
6 781 670,00 zł
Wydatki bieżące
293 440,00 zł
Rada Gminy Wiązowna
293 440,00 zł
Wydatki bieżące
165 620,00 zł
Zadania zlecone realizowane przez USC
165 620,00 zł
Wydatki bieżące
43 800,00 zł
Dofinansowanie stanowisk w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowe w Otwocku
43 800,00 zł
Wydatki bieżące
101 562,00 zł
Pozostała działalność
101 562,00 zł
Wydatki bieżące
247 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
544 938,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
792 438,00 zł
Wydatki bieżące
354 624,00 zł
Wydatki inwestycyjne
230 860,17 zł
Planowanie przestrzenne
585 484,17 zł
Wydatki bieżące
23 352,63 zł
Wydatki inwestycyjne
363 145,27 zł
Pozostała działalność
386 497,90 zł
Wydatki bieżące
23 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
74 000,00 zł
Obiekty sportowe
97 500,00 zł
Wydatki bieżące
547 000,00 zł
Dotacje dla klubów sportowych
547 000,00 zł
Wydatki bieżące
61 952,00 zł
Turystyka
61 952,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Półmaraton Wiązowski
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 600,00 zł
Akademia siatkówki
24 600,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Animator sportu
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
101 171,00 zł
Pozostała działalność
101 171,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Dotacja na budowę posterunku policji w Wiązownie
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
276 920,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
276 920,00 zł
Wydatki bieżące
118 373,00 zł
Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji
118 373,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 420,00 zł
Zarządzanie kryzysowe*
12 420,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 402 922,11 zł
Budowa targowiska
2 402 922,11 zł
Wydatki bieżące
2 116 329,00 zł
Janosikowe
2 116 329,00 zł
Wydatki bieżące
1 033 211,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 033 211,00 zł
Wydatki bieżące
406 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
48 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
454 000,00 zł
Wydatki bieżące
63 434,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Organizacja wyborów*
63 434,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Wiązowna w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
27 642 241,83 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.76%
Infrastruktura
21.19%
Kultura, sport i sprawy społeczne
21.04%
Wydatki współfinansowane i rezerwy
Wydatki na inwestycje w dziale
15 967 122,69 zł
5 857 930,27 zł
5 817 188,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_UjnwUHK.jpg

Ścieżki rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2019: 8 620 707,00, zł

Całkowity koszt
285 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_ssVqyGJ.jpg

Oświetlenie

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kąck, Wiązowna, Malcanów, na osiedlu Radiówek, Lipowo, Czarnówka, Michałówek, Duchnów, Emów, Majdan, Wola Ducka;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


Całkowity koszt
319 199,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_N5jM5wB.jpg

Budowa dróg i ulic

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na wybudowanie chodnika na drodze powiatowej i na modernizację drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze;
Budowa, modernizacja, projekty dróg i ulic: ul. Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, ul. Brzozowej, ul. Sportowej, ul. Sadowej, ul. Ogrodowej, dróg osiedlowych, ul. Żwirowa, ul. Podleśna, ul. Krótka, ul. Piękna, ul. Wiejska, ul. Kościelna, ul. Konwalii, ul. Akacji, ul. Czeremchowa, ul. Tajemnicza, droga gminna Lipowo-Kopki-Dziechciniec, ul. Bażantów, droga gminna Kruszówiec-Glinianka, ul. Zaciszna, ul. Turkusowa, ul. Sportowa, ul. Działkowa, ul. Jeździecka, ul. Dobra, droga gminna Majdan-Zagórze;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w Boryszewie.


Całkowity koszt
4 299 388,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ACfeYfJ.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna, w tym budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Góraszka, Zagórze-Majdan;
Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce;
Budowa kanalizacji w m. Wiązowna, Stefanówka, Emów;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, Wiązowna;
Budowa sieci wodociągowej;
Wykonanie projektów sieci wodociągowych;
Zakup przydomowych przepompowni ścieków.


Całkowity koszt
1 238 749,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_szko%C5%82y.jpg

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa i termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Wiązowna. SP w Wiązowenej, SP w Zakręcie, SP i Gimnazjum w Gliniance, budowa przedszkola w Woli Duckiej. Całkowity koszt inwestycji (2018-2033): 69 000 000,00 zł;

Całkowity koszt
9 072 670,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiata_przystankowa.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Wykup i zamiana działek;
Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum.


Całkowity koszt
752 116,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja_cabi0SG.jpg

Bezpieczeństwo

Budowa systemu monitoringu na Osiedlu Parkowym oraz przejściu do ul. Kościelnej;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji;
Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP i Otwocku.


Całkowity koszt
384 145,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_k3XLYQL.jpg

Place zabaw

Zagospodarowanie terenu działki poprzez budowę placu zabaw;
Rozbudowa placu zabaw przy SP Malcanów.


Całkowity koszt
100 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/renowacja_boiska.jpg

Sport i rekreacja

Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka;
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ "Nad Świdrem";
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej;
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek;
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie;
Modernizacja boiska - LUKS Rzakta.


Całkowity koszt
4 087 544,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli, Żanęcinie, Duchnowie, Dziechcińcu, Kącku;
Doposażenie świetlicy oraz zagospodarownie terenu wokół świetlicy;
Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie, Porębach, Kopkach.


Całkowity koszt
587 236,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komputery_dla_urzedu.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa mieszkań niekomercyjnych;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Wykonanie zabudowy szklanej pomieszczenia CUW w budynku SP w Gliniance;
Zagospodarowanie terenu działki w Gliniance z przeznaczeniem na plac targowy;
Zagospodarowanie terenów w Duchnowie, Malcanowie, Zakręcie, Pęclinie, Woli Karczewskiej, Gliniankach, Emowie;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Zakup samochodu ciężarowego VAN;
Zakup mechanicznego sprzętu komunalnego.


Całkowity koszt
698 505,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_af5lWjN.jpg

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF;
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.


Całkowity koszt
2 174 330,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko.jpg

Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej.


Całkowity koszt
3 567 978,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ja_w_internecie.jpg

Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Całkowity koszt
26 880,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kran.jpg

Rezerwy

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.


Całkowity koszt
48 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_UjnwUHK.jpg

Całkowity koszt

285 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2019: 8 620 707,00, zł

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_ssVqyGJ.jpg

Całkowity koszt

319 199,01 zł

Oświetlenie

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kąck, Wiązowna, Malcanów, na osiedlu Radiówek, Lipowo, Czarnówka, Michałówek, Duchnów, Emów, Majdan, Wola Ducka;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_N5jM5wB.jpg

Całkowity koszt

4 299 388,08 zł

Budowa dróg i ulic

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na wybudowanie chodnika na drodze powiatowej i na modernizację drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze;
Budowa, modernizacja, projekty dróg i ulic: ul. Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, ul. Brzozowej, ul. Sportowej, ul. Sadowej, ul. Ogrodowej, dróg osiedlowych, ul. Żwirowa, ul. Podleśna, ul. Krótka, ul. Piękna, ul. Wiejska, ul. Kościelna, ul. Konwalii, ul. Akacji, ul. Czeremchowa, ul. Tajemnicza, droga gminna Lipowo-Kopki-Dziechciniec, ul. Bażantów, droga gminna Kruszówiec-Glinianka, ul. Zaciszna, ul. Turkusowa, ul. Sportowa, ul. Działkowa, ul. Jeździecka, ul. Dobra, droga gminna Majdan-Zagórze;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w Boryszewie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ACfeYfJ.jpg

Całkowity koszt

1 238 749,50 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna, w tym budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Góraszka, Zagórze-Majdan;
Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce;
Budowa kanalizacji w m. Wiązowna, Stefanówka, Emów;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, Wiązowna;
Budowa sieci wodociągowej;
Wykonanie projektów sieci wodociągowych;
Zakup przydomowych przepompowni ścieków.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_szko%C5%82y.jpg

Całkowity koszt

9 072 670,00 zł

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa i termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Wiązowna. SP w Wiązowenej, SP w Zakręcie, SP i Gimnazjum w Gliniance, budowa przedszkola w Woli Duckiej. Całkowity koszt inwestycji (2018-2033): 69 000 000,00 zł;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiata_przystankowa.jpg

Całkowity koszt

752 116,10 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Wykup i zamiana działek;
Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum.


Kultura, sport i sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja_cabi0SG.jpg

Całkowity koszt

384 145,11 zł

Bezpieczeństwo

Budowa systemu monitoringu na Osiedlu Parkowym oraz przejściu do ul. Kościelnej;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji;
Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP i Otwocku.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_k3XLYQL.jpg

Całkowity koszt

100 500,00 zł

Place zabaw

Zagospodarowanie terenu działki poprzez budowę placu zabaw;
Rozbudowa placu zabaw przy SP Malcanów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/renowacja_boiska.jpg

Całkowity koszt

4 087 544,06 zł

Sport i rekreacja

Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka;
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ "Nad Świdrem";
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej;
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek;
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie;
Modernizacja boiska - LUKS Rzakta.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica.jpg

Całkowity koszt

587 236,04 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli, Żanęcinie, Duchnowie, Dziechcińcu, Kącku;
Doposażenie świetlicy oraz zagospodarownie terenu wokół świetlicy;
Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie, Porębach, Kopkach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komputery_dla_urzedu.jpg

Całkowity koszt

698 505,06 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mieszkań niekomercyjnych;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Wykonanie zabudowy szklanej pomieszczenia CUW w budynku SP w Gliniance;
Zagospodarowanie terenu działki w Gliniance z przeznaczeniem na plac targowy;
Zagospodarowanie terenów w Duchnowie, Malcanowie, Zakręcie, Pęclinie, Woli Karczewskiej, Gliniankach, Emowie;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Zakup samochodu ciężarowego VAN;
Zakup mechanicznego sprzętu komunalnego.


Wydatki współfinansowane i rezerwy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_af5lWjN.jpg

Całkowity koszt

2 174 330,82 zł

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF;
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko.jpg

Całkowity koszt

3 567 978,05 zł

Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ja_w_internecie.jpg

Całkowity koszt

26 880,00 zł

Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kran.jpg

Całkowity koszt

48 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozlicza tylko 86% mieszkańców.

Teraz
86%
28 904 608,00 zł
Prognoza
100%
33 240 299,20 zł
Zobacz, jak brakujące +14%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 6
Większe bezpieczeństwo
+ 6
patroli mieszanych
+ 30
Oświetlenie uliczne
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
+ 15
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.