Gmina Wiązowna

Sprawozdanie budżetowe

Opracowano na podstawie zmian do Uchwały Rady Gminy Wiązowna z dnia 31.12.2019r. Po przyjęciu sprawozdania przez Radę Gminy prezentacja zostanie zaktualizowana o najnowsze dane.

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 429
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
100 300 124,38 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
28.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
28 142 123 zł
28.06%
CIT
CIT
1 020 000 zł
1.02%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
12 300 000 zł
12.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
5 440 025 zł
5.73%
Pozostałe dochody
Dotacje
22 030 673,61 zł
21.96%
Dotacje
Dotacje z UE
5 391 975,98 zł
5.38%
Subwencje
Subwencje
15 146 545 zł
15.1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Opłata śmieciowa
3 794 977 zł
3.78%
Odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg
1 960 000 zł
1.95%
Pozostałe dochody
4 171 239,79 zł
4.16%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
110 867 516,24 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 911 593,61 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
26 911 593,61 zł
Wydatki bieżące
76%
83 955 922,63 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FaDJ3mw.svg
Oświata
całkowity koszt
34 528 828,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_MDZKJD5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 484 791,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2oJ0ang.svg
Rodzina
całkowity koszt
19 204 044,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_qe1ASvK.svg
Kultura
całkowity koszt
8 325 962,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_1TQAfZu.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
7 469 838,45 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_TP2ed8n.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 914 957,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_7l2W0GQ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 567 902,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_30radSR.svg
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 336 550,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_cLRn566.svg
Sport i turystyka
całkowity koszt
866 286,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_wpDZGLe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
527 159,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 641 196,19 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji, te zostały oznaczone *.

Źródło: Zmiany do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wiązowna z dnia 31.12.2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FaDJ3mw.svg
Oświata
całkowity koszt
34 528 828,06 zł
Wydatki bieżące
34 357 221,06 zł
Wydatki majątkowe
171 607,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_MDZKJD5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 484 791,56 zł
Wydatki bieżące
7 690 416,55 zł
Wydatki majątkowe
12 523 701,81 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2oJ0ang.svg
Rodzina
całkowity koszt
19 204 044,00 zł
Wydatki bieżące
19 204 044,00 zł
Transport i drogi
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_qe1ASvK.svg
Kultura
całkowity koszt
8 325 962,43 zł
Wydatki bieżące
2 178 294,34 zł
Wydatki majątkowe
6 147 668,09 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_1TQAfZu.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
7 469 838,45 zł
Wydatki bieżące
3 011 795,03 zł
Wydatki majątkowe
4 458 043,42 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_TP2ed8n.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 914 957,65 zł
Wydatki bieżące
4 884 957,65 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_7l2W0GQ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 567 902,00 zł
Wydatki bieżące
7 415 436,00 zł
Wydatki majątkowe
152 466,00 zł
Sport i turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_30radSR.svg
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 336 550,90 zł
Wydatki bieżące
478 686,63 zł
Wydatki majątkowe
857 864,27 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_cLRn566.svg
Sport i turystyka
całkowity koszt
866 286,00 zł
Wydatki bieżące
777 770,00 zł
Wydatki majątkowe
88 516,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_wpDZGLe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
527 159,00 zł
Wydatki bieżące
477 159,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Oświata
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 641 196,19 zł
Wydatki bieżące
3 209 469,17 zł
Wydatki majątkowe
2 431 727,02 zł
Wydatki bieżące
14 846 667,00 zł
Wydatki majątkowe
125 727,00 zł
Szkoły podstawowe
14 972 394,00 zł
Wydatki bieżące
9 244 493,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
9 244 493,00 zł
Wydatki bieżące
2 902 562,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 902 562,00 zł
Wydatki bieżące
2 258 902,00 zł
Klasy i grupy integracyjne
2 258 902,00 zł
Wydatki bieżące
1 347 315,00 zł
Wydatki majątkowe
19 000,00 zł
Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna
1 366 315,00 zł
Wydatki bieżące
1 013 520,00 zł
Gimnazja
1 013 520,00 zł
Wydatki bieżące
1 030 905,00 zł
Świetlice szkolne
1 030 905,00 zł
Wydatki bieżące
771 239,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
771 239,00 zł
Wydatki bieżące
78 984,00 zł
Stypendia socjalne
78 984,00 zł
Wydatki bieżące
95 589,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
95 589,00 zł
Wydatki bieżące
103 740,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
103 740,00 zł
Wydatki bieżące
132 349,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia*
132 349,00 zł
Wydatki bieżące
17 430,00 zł
Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce
17 430,00 zł
Wydatki bieżące
160 299,00 zł
Pozostała działalność
160 299,00 zł
Wydatki bieżące
165 608,00 zł
Wydatki majątkowe
10 960 891,44 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
11 126 499,44 zł
Wydatki bieżące
3 251 750,00 zł
Wydatki majątkowe
1 172 130,00 zł
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
4 423 880,00 zł
Wydatki bieżące
4 208 403,55 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
4 208 403,55 zł
Wydatki bieżące
259 462,33 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Spółki wodne i melioracje
459 462,33 zł
Wydatki majątkowe
298 780,87 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
298 780,87 zł
Wydatki bieżące
64 655,00 zł
Utrzymanie zieleni w gminie
64 655,00 zł
Wydatki majątkowe
41 899,50 zł
Gospodarka ściekowa, ochrona gleby i wód
41 899,50 zł
Wydatki bieżące
9 554 565,00 zł
Program "Rodzina 500+"*
9 554 565,00 zł
Wydatki bieżące
3 070 794,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny*
3 070 794,00 zł
Wydatki bieżące
471 147,00 zł
Program "Dobry Start"*
471 147,00 zł
Wydatki bieżące
106 634,00 zł
Karta Dużej Rodziny
106 634,00 zł
Wydatki bieżące
46 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
46 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 900,00 zł
Rodziny zastępcze
29 900,00 zł
Wydatki bieżące
36 882,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków i świadczeń*
36 882,00 zł
Wydatki bieżące
1 186 138,59 zł
Wydatki majątkowe
2 157 724,03 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 343 862,62 zł
Wydatki majątkowe
3 944 944,06 zł
Budowa "Centrum Aktywności Lokalnej"
3 944 944,06 zł
Wydatki bieżące
557 579,00 zł
Biblioteki
557 579,00 zł
Wydatki bieżące
66 106,00 zł
Promocja Gminy Wiązowna
66 106,00 zł
Wydatki bieżące
368 470,75 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
368 470,75 zł
Wydatki bieżące
2 858 174,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 038 174,00 zł
Wydatki bieżące
153 621,03 zł
Wydatki majątkowe
2 795 928,42 zł
Gminne drogi publiczne
2 949 549,45 zł
Wydatki majątkowe
1 462 115,00 zł
Powiatowe drogi publiczne
1 462 115,00 zł
Wydatki bieżące
1 130 865,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1 130 865,00 zł
Wydatki bieżące
547 250,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Środowiskowy Dom Samopomocy*
547 250,00 zł
Wydatki bieżące
423 614,00 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze
423 614,00 zł
Wydatki bieżące
298 100,00 zł
Dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej
298 100,00 zł
Wydatki bieżące
316 742,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
316 742,00 zł
Wydatki bieżące
212 433,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
212 433,00 zł
Wydatki bieżące
156 100,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
156 100,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Dodatki mieszkaniowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 829 853,65 zł
Wydatki bieżące
6 827 117,00 zł
Wydatki majątkowe
152 466,00 zł
Obsługa administracyjna mieszkańców
6 979 583,00 zł
Wydatki bieżące
275 033,00 zł
Rada Gminy Wiązowna
275 033,00 zł
Wydatki bieżące
159 233,00 zł
Zadania zlecone realizowane przez USC
159 233,00 zł
Wydatki bieżące
43 800,00 zł
Dofinansowanie stanowisk w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowe w Otwocku
43 800,00 zł
Wydatki bieżące
160 299,00 zł
Pozostała działalność
160 299,00 zł
Wydatki bieżące
232 478,00 zł
Wydatki majątkowe
437 198,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
669 676,00 zł
Wydatki bieżące
207 506,00 zł
Wydatki majątkowe
24 742,17 zł
Planowanie przestrzenne
232 248,17 zł
Wydatki bieżące
160 299,00 zł
Pozostała działalność
160 299,00 zł
Wydatki bieżące
20 081,00 zł
Wydatki majątkowe
88 516,00 zł
Obiekty sportowe
108 597,00 zł
Wydatki bieżące
547 000,00 zł
Dotacje dla klubów sportowych
547 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 390,00 zł
Turystyka
38 390,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Półmaraton Wiązowski
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 600,00 zł
Akademia siatkówki
24 600,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Animator sportu
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
160 299,00 zł
Pozostała działalność
160 299,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Dotacja na budowę posterunku policji w Wiązownie
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
329 583,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
329 583,00 zł
Wydatki bieżące
140 011,00 zł
Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji
140 011,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 420,00 zł
Zarządzanie kryzysowe*
12 420,00 zł
Wydatki majątkowe
2 402 922,11 zł
Budowa targowiska
2 402 922,11 zł
Wydatki bieżące
2 116 329,00 zł
Janosikowe
2 116 329,00 zł
Wydatki bieżące
883 211,00 zł
Obsługa długu publicznego
883 211,00 zł
Wydatki bieżące
76 246,17 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
106 246,17 zł
Wydatki bieżące
133 683,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Organizacja wyborów*
133 683,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Wiązowna w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
26 911 593,61 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.04%
Infrastruktura
22.03%
Kultura, sport i sprawy społeczne
19.93%
Wydatki współfinansowane i rezerwy
Wydatki na inwestycje w dziale
15 620 783,79 zł
5 927 988,16 zł
5 362 821,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_UjnwUHK.jpg

Ścieżki rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt
177 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_ssVqyGJ.jpg

Oświetlenie

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kąck, Wiązowna, Malcanów, na osiedlu Radiówek, Lipowo, Czarnówka, Michałówek, Duchnów, Emów, Majdan, Wola Ducka;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


Całkowity koszt
298 780,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_N5jM5wB.jpg

Budowa dróg i ulic

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na wybudowanie chodnika na drodze powiatowej i na modernizację drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze;
Budowa, modernizacja, projekty dróg i ulic: ul. Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, ul. Brzozowej, ul. Sportowej, ul. Sadowej, ul. Ogrodowej, dróg osiedlowych, ul. Żwirowa, ul. Podleśna, ul. Krótka, ul. Piękna, ul. Wiejska, ul. Kościelna, ul. Konwalii, ul. Akacji, ul. Czeremchowa, ul. Tajemnicza, droga gminna Lipowo-Kopki-Dziechciniec, ul. Bażantów, droga gminna Kruszówiec-Glinianka, ul. Zaciszna, ul. Turkusowa, ul. Sportowa, ul. Działkowa, ul. Jeździecka, ul. Dobra, droga gminna Majdan-Zagórze;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w Boryszewie.


Całkowity koszt
4 344 043,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ACfeYfJ.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna, w tym budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Góraszka, Zagórze-Majdan;
Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce;
Budowa kanalizacji w m. Wiązowna, Stefanówka, Emów;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, Wiązowna;
Budowa sieci wodociągowej;
Wykonanie projektów sieci wodociągowych;
Zakup przydomowych przepompowni ścieków.


Całkowity koszt
1 113 029,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_szko%C5%82y.jpg

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa i termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Wiązowna. SP w Wiązownej, SP w Zakręcie, SP i Gimnazjum w Gliniance, budowa przedszkola w Woli Duckiej. 

Całkowity koszt
9 072 670,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiata_przystankowa.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Wykup i zamiana działek;
Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum.


Całkowity koszt
615 260,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja_cabi0SG.jpg

Bezpieczeństwo

Budowa systemu monitoringu na Osiedlu Parkowym oraz przejściu do ul. Kościelnej;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji;
Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP i Otwocku.


Całkowity koszt
84 145,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_k3XLYQL.jpg

Place zabaw

Zagospodarowanie terenu działki poprzez budowę placu zabaw;
Rozbudowa placu zabaw przy SP Malcanów.


Całkowity koszt
77 127,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/renowacja_boiska.jpg

Sport i rekreacja

Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka;
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ "Nad Świdrem";
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej;
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek;
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie;
Modernizacja boiska - LUKS Rzakta.


Całkowity koszt
4 147 060,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli, Żanęcinie, Duchnowie, Dziechcińcu, Kącku;
Doposażenie świetlicy oraz zagospodarownie terenu wokół świetlicy;
Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie, Porębach, Kopkach.


Całkowity koszt
970 668,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komputery_dla_urzedu.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa mieszkań niekomercyjnych;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Wykonanie zabudowy szklanej pomieszczenia CUW w budynku SP w Gliniance;
Zagospodarowanie terenu działki w Gliniance z przeznaczeniem na plac targowy;
Zagospodarowanie terenów w Duchnowie, Malcanowie, Zakręcie, Pęclinie, Woli Karczewskiej, Gliniankach, Emowie;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Zakup samochodu ciężarowego VAN;
Zakup mechanicznego sprzętu komunalnego.


Całkowity koszt
648 987,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_af5lWjN.jpg

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF;
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.


Całkowity koszt
1 735 963,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko.jpg

Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej.


Całkowity koszt
3 569 978,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ja_w_internecie.jpg

Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Całkowity koszt
26 880,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kran.jpg

Rezerwy

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.


Całkowity koszt
30 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_UjnwUHK.jpg

Całkowity koszt

177 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - budowa ciągu pieszo-rowerowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_ssVqyGJ.jpg

Całkowity koszt

298 780,87 zł

Oświetlenie

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kąck, Wiązowna, Malcanów, na osiedlu Radiówek, Lipowo, Czarnówka, Michałówek, Duchnów, Emów, Majdan, Wola Ducka;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_N5jM5wB.jpg

Całkowity koszt

4 344 043,42 zł

Budowa dróg i ulic

Przebudowa przepustu pod ul. Leśną;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na wybudowanie chodnika na drodze powiatowej i na modernizację drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze;
Budowa, modernizacja, projekty dróg i ulic: ul. Sosnowa, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, ul. Brzozowej, ul. Sportowej, ul. Sadowej, ul. Ogrodowej, dróg osiedlowych, ul. Żwirowa, ul. Podleśna, ul. Krótka, ul. Piękna, ul. Wiejska, ul. Kościelna, ul. Konwalii, ul. Akacji, ul. Czeremchowa, ul. Tajemnicza, droga gminna Lipowo-Kopki-Dziechciniec, ul. Bażantów, droga gminna Kruszówiec-Glinianka, ul. Zaciszna, ul. Turkusowa, ul. Sportowa, ul. Działkowa, ul. Jeździecka, ul. Dobra, droga gminna Majdan-Zagórze;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w Boryszewie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ACfeYfJ.jpg

Całkowity koszt

1 113 029,50 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna, w tym budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Góraszka, Zagórze-Majdan;
Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce;
Budowa kanalizacji w m. Wiązowna, Stefanówka, Emów;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, Wiązowna;
Budowa sieci wodociągowej;
Wykonanie projektów sieci wodociągowych;
Zakup przydomowych przepompowni ścieków.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_szko%C5%82y.jpg

Całkowity koszt

9 072 670,00 zł

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa i termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Wiązowna. SP w Wiązownej, SP w Zakręcie, SP i Gimnazjum w Gliniance, budowa przedszkola w Woli Duckiej. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiata_przystankowa.jpg

Całkowity koszt

615 260,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych;
Wykup i zamiana działek;
Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum.


Kultura, sport i sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja_cabi0SG.jpg

Całkowity koszt

84 145,11 zł

Bezpieczeństwo

Budowa systemu monitoringu na Osiedlu Parkowym oraz przejściu do ul. Kościelnej;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji;
Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP i Otwocku.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_k3XLYQL.jpg

Całkowity koszt

77 127,00 zł

Place zabaw

Zagospodarowanie terenu działki poprzez budowę placu zabaw;
Rozbudowa placu zabaw przy SP Malcanów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/renowacja_boiska.jpg

Całkowity koszt

4 147 060,06 zł

Sport i rekreacja

Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka;
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ "Nad Świdrem";
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej;
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek;
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie;
Modernizacja boiska - LUKS Rzakta.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica.jpg

Całkowity koszt

970 668,09 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli, Żanęcinie, Duchnowie, Dziechcińcu, Kącku;
Doposażenie świetlicy oraz zagospodarownie terenu wokół świetlicy;
Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie, Porębach, Kopkach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komputery_dla_urzedu.jpg

Całkowity koszt

648 987,90 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mieszkań niekomercyjnych;
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
Wykonanie zabudowy szklanej pomieszczenia CUW w budynku SP w Gliniance;
Zagospodarowanie terenu działki w Gliniance z przeznaczeniem na plac targowy;
Zagospodarowanie terenów w Duchnowie, Malcanowie, Zakręcie, Pęclinie, Woli Karczewskiej, Gliniankach, Emowie;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
Zakup samochodu ciężarowego VAN;
Zakup mechanicznego sprzętu komunalnego.


Wydatki współfinansowane i rezerwy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_af5lWjN.jpg

Całkowity koszt

1 735 963,61 zł

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF;
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko.jpg

Całkowity koszt

3 569 978,05 zł

Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ja_w_internecie.jpg

Całkowity koszt

26 880,00 zł

Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kran.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
Rezerwa na zadania inwestycyjne.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozliczyło tylko 86% mieszkańców.

Teraz
86%
28 142 123,00 zł
Prognoza
100%
32 676 768,25 zł
Zobacz, jak brakujące +14%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 6
Większe bezpieczeństwo
+ 6
patroli mieszanych
+ 30
Oświetlenie uliczne
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
+ 15
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.