Gmina Wiązowna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 429
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
98 315 690,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.08%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
27 610 913 zł
28.08%
CIT
CIT
1 300 000 zł
1.32%
Podatki od nieruchomości
14 220 000 zł
14.46%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 280 152 zł
11.47%
Pozostałe dochody
Dotacje
25 494 788,35 zł
25.93%
Subwencje
Subwencje
15 516 181 zł
15.78%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 893 656 zł
2.94%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
113 916 633,66 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 015 069,86 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
26 015 069,86 zł
Wydatki bieżące
77%
87 901 563,80 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FaDJ3mw.svg
Oświata
całkowity koszt
33 256 263,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_MDZKJD5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 453 385,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2oJ0ang.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 332 843,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_qe1ASvK.svg
Kultura
całkowity koszt
6 909 914,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_1TQAfZu.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
6 464 943,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_TP2ed8n.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 844 187,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_7l2W0GQ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 844 816,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_30radSR.svg
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 818 816,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_cLRn566.svg
Sport i turystyka
całkowity koszt
790 261,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
909 184,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 611 485,00 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji i subwencji, te zostały oznaczone *.

Źródło: Uchwała Rady Gminy Wiązowna Nr 166.XVII.2019 z dnia 17.12.2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FaDJ3mw.svg
Oświata
całkowity koszt
33 256 263,63 zł
Wydatki bieżące
33 256 263,63 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_MDZKJD5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 453 385,51 zł
Wydatki bieżące
8 132 672,74 zł
Wydatki majątkowe
15 320 712,77 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2oJ0ang.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 332 843,00 zł
Wydatki bieżące
21 332 843,00 zł
Transport i drogi
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_qe1ASvK.svg
Kultura
całkowity koszt
6 909 914,11 zł
Wydatki bieżące
1 950 469,16 zł
Wydatki majątkowe
4 959 444,95 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_1TQAfZu.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
6 464 943,67 zł
Wydatki bieżące
3 085 129,00 zł
Wydatki majątkowe
3 379 814,67 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_TP2ed8n.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 844 187,03 zł
Wydatki bieżące
4 562 187,03 zł
Wydatki majątkowe
282 000,00 zł
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_7l2W0GQ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 844 816,00 zł
Wydatki bieżące
8 794 816,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Sport i turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_30radSR.svg
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
1 818 816,71 zł
Wydatki bieżące
620 719,24 zł
Wydatki majątkowe
1 198 097,47 zł
Bezpieczeństwo publiczne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_cLRn566.svg
Sport i turystyka
całkowity koszt
790 261,00 zł
Wydatki bieżące
778 261,00 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
909 184,00 zł
Wydatki bieżące
409 184,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Oświata
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_vKOaOBd.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 611 485,00 zł
Wydatki bieżące
14 742 024,00 zł
Szkoły podstawowe
14 742 024,00 zł
Wydatki bieżące
9 132 547,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
9 132 547,00 zł
Wydatki bieżące
3 394 484,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
3 394 484,00 zł
Wydatki bieżące
3 007 759,00 zł
Klasy i grupy integracyjne
3 007 759,00 zł
Wydatki bieżące
1 116 956,00 zł
Świetlice szkolne
1 116 956,00 zł
Wydatki bieżące
839 583,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
839 583,00 zł
Wydatki bieżące
103 000,00 zł
Stypendia socjalne
103 000,00 zł
Wydatki bieżące
136 739,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
136 739,00 zł
Wydatki bieżące
102 749,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
102 749,00 zł
Wydatki bieżące
16 282,00 zł
Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce
16 282,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
649 140,63 zł
Pozostała działalność
649 140,63 zł
Wydatki bieżące
323 108,00 zł
Wydatki majątkowe
10 243 222,72 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
10 566 330,72 zł
Wydatki bieżące
4 623 496,74 zł
Ochrona środowiska
4 623 496,74 zł
Wydatki bieżące
5 500,00 zł
Wydatki majątkowe
4 338 800,00 zł
Gospodarka ściekowa, ochrona gleby i wód
4 344 300,00 zł
Wydatki bieżące
3 010 000,00 zł
Wydatki majątkowe
210 350,00 zł
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
3 220 350,00 zł
Wydatki majątkowe
417 640,05 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
417 640,05 zł
Wydatki bieżące
70 548,00 zł
Utrzymanie zieleni w gminie
70 548,00 zł
Wydatki bieżące
100 020,00 zł
Wydatki majątkowe
110 700,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
210 720,00 zł
Wydatki bieżące
17 607 000,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Program "Rodzina 500+"*
17 607 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 890 723,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
2 890 723,00 zł
Wydatki bieżące
693 452,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Program "Dobry Start"*
693 452,00 zł
Wydatki bieżące
42 916,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
42 916,00 zł
Wydatki bieżące
40 752,00 zł
Karta Dużej Rodziny
40 752,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Rodziny zastępcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
28 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków i świadczeń*
28 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 054 396,38 zł
Wydatki majątkowe
4 088 344,95 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 142 741,33 zł
Wydatki bieżące
420 000,00 zł
Biblioteki
420 000,00 zł
Wydatki bieżące
41 438,00 zł
Promocja Gminy Wiązowna
41 438,00 zł
Wydatki bieżące
434 634,78 zł
Wydatki majątkowe
871 100,00 zł
Pozostałe działania w zakresie kultury
1 305 734,78 zł
Wydatki bieżące
71 439,00 zł
Wydatki majątkowe
3 259 814,67 zł
Gminne drogi publiczne
3 331 253,67 zł
Wydatki bieżące
3 013 690,00 zł
Komunikacja autobusowa
3 013 690,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Powiatowe drogi publiczne
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Wojewódzkie drogi publiczne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 123 434,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1 123 434,00 zł
Wydatki bieżące
535 350,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Środowiskowy Dom Samopomocy*
535 350,00 zł
Wydatki bieżące
316 000,00 zł
Dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej
316 000,00 zł
Wydatki bieżące
291 822,19 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
291 822,19 zł
Wydatki bieżące
253 025,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
253 025,00 zł
Wydatki bieżące
345 797,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze
345 797,00 zł
Wydatki bieżące
108 949,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
108 949,00 zł
Wydatki bieżące
20 300,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków i świadczeń*
20 300,00 zł
Wydatki bieżące
31 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
31 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 536 509,84 zł
Wydatki majątkowe
282 000,00 zł
Pozostałe wydatki
1 818 509,84 zł
Wydatki bieżące
6 818 270,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Obsługa administracyjna mieszkańców
6 868 270,00 zł
Wydatki bieżące
1 336 926,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 336 926,00 zł
Wydatki bieżące
281 290,00 zł
Rada Gminy Wiązowna
281 290,00 zł
Wydatki bieżące
248 115,00 zł
Zadanie zlecone realizowane przez USC
248 115,00 zł
Wydatki bieżące
110 215,00 zł
Pozostała działalność
110 215,00 zł
Wydatki bieżące
408 860,00 zł
Wydatki majątkowe
917 209,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 326 069,00 zł
Wydatki bieżące
181 051,00 zł
Planowanie przestrzenne
181 051,00 zł
Wydatki bieżące
30 808,24 zł
Wydatki majątkowe
280 888,47 zł
Pozostała działalność
311 696,71 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Obiekty sportowe
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Turystyka
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
763 261,00 zł
Pozostała działalność
763 261,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Dotacja na budowę posterunku policji w Wiązownie
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
277 654,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
277 654,00 zł
Wydatki bieżące
125 316,00 zł
Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji
125 316,00 zł
Wydatki bieżące
6 214,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
6 214,00 zł
Wydatki bieżące
1 611 485,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 611 485,00 zł
Wydatki bieżące
2 696 309,00 zł
Janosikowe
2 696 309,00 zł
Wydatki bieżące
513 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
813 000,00 zł
Wydatki bieżące
158 225,00 zł
Wydatki majątkowe
13 000,00 zł
Działalność usługowa
171 225,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Wiązowna w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
26 015 069,86 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.11%
Infrastruktura
22.62%
Sprawy społeczne, kultura i sport
12.26%
Wydatki współfinansowane i rezerwy
Wydatki na inwestycje w dziale
16 938 878,72 zł
5 885 901,42 zł
3 190 289,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wodociagi_OXVMTXv.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych Kąck-Duchnów oraz Michałówek-Duchnów;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, Góraszce, Żanęcinie, Emowie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie;

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie.

Całkowity koszt
4 659 850,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_7rZ6rpS.jpg

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Wiązowna;

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.


Całkowity koszt
3 379 814,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zrod%C5%82a_odnawialne_6oE0WGD.jpg

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt
8 481 574,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_76NUB09.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w Duchnowie, Dziechcińcu, Czarnówce, Woli Duckiej, Wiązownie, Kopkach, Lipowie, Rzakcie, Pęclinie, Malcanowie;

Wykonanie projektu i montaż brakujących lamp ulicznych.

Całkowity koszt
417 640,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/CAL.jpg

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53;

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna i wokół budynku Urzędu Gminy Wiązowna.


Całkowity koszt
3 020 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja_9wqLc6d.jpg

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców poprzez budowę systemu monitoringu;

Monitoring boiska Advit w Wiązownie wraz z terenem przy mostku na rzece Mienia;

Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie.


Całkowity koszt
531 571,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_F7mcW9i.jpg

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt
246 526,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_cck9GBn.jpg

Kultura, sport i rekreacja

Zagospodarowanie Gminnego Parku Centrum poprzez budowę stałej sceny;

Zagospodarowanie świetlic wiejskich i terenu wokół nich w Gminie Wiązowna;

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich;

Modernizacja boiska sportowego w Majdanie.


Całkowity koszt
775 803,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_GWiHKBT.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;

Wykup i zamiana działek.

Całkowity koszt
1 312 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi_izjvRAN.jpg

E-usługi, e-kultura i e-administracja

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.
Całkowity koszt
884 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_THPmiot.jpg

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna


Całkowity koszt
1 761 648,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_miejsc_przyjaznych.jpg

Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gminie Wiązowna

Całkowity koszt
244 541,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rezerwa.jpg

Rezerwy

Rezerwy na zadania inwestycyjne;

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.


Całkowity koszt
300 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wodociagi_OXVMTXv.jpg

Całkowity koszt

4 659 850,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych Kąck-Duchnów oraz Michałówek-Duchnów;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, Góraszce, Żanęcinie, Emowie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie;

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_7rZ6rpS.jpg

Całkowity koszt

3 379 814,67 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Wiązowna;

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zrod%C5%82a_odnawialne_6oE0WGD.jpg

Całkowity koszt

8 481 574,00 zł

Odnawialne źródła energii

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_76NUB09.jpg

Całkowity koszt

417 640,05 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w Duchnowie, Dziechcińcu, Czarnówce, Woli Duckiej, Wiązownie, Kopkach, Lipowie, Rzakcie, Pęclinie, Malcanowie;

Wykonanie projektu i montaż brakujących lamp ulicznych.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/CAL.jpg

Całkowity koszt

3 020 000,00 zł

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53;

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna i wokół budynku Urzędu Gminy Wiązowna.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja_9wqLc6d.jpg

Całkowity koszt

531 571,00 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców poprzez budowę systemu monitoringu;

Monitoring boiska Advit w Wiązownie wraz z terenem przy mostku na rzece Mienia;

Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_F7mcW9i.jpg

Całkowity koszt

246 526,47 zł

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów w Gminie Wiązowna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_cck9GBn.jpg

Całkowity koszt

775 803,95 zł

Kultura, sport i rekreacja

Zagospodarowanie Gminnego Parku Centrum poprzez budowę stałej sceny;

Zagospodarowanie świetlic wiejskich i terenu wokół nich w Gminie Wiązowna;

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich;

Modernizacja boiska sportowego w Majdanie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_GWiHKBT.jpg

Całkowity koszt

1 312 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup Domu Społecznego w Radiówku;

Wykup i zamiana działek.

Wydatki współfinansowane i rezerwy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi_izjvRAN.jpg

Całkowity koszt

884 100,00 zł

E-usługi, e-kultura i e-administracja

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa_THPmiot.jpg

Całkowity koszt

1 761 648,72 zł

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_miejsc_przyjaznych.jpg

Całkowity koszt

244 541,00 zł

Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gminie Wiązowna

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rezerwa.jpg

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwy na zadania inwestycyjne;

Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozlicza tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
27 610 913,00 zł
Prognoza
100%
30 919 262,04 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 20
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
+ 2
Sport i rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 15
Bezpieczeństwo
+ 15
dodatkowe kamery monitoringu
+ 10
Parkingi
+ 10
dodatkowych miejsc parkingowych
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.